Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Většina západních zemí stagnuje. Stejně jako Čína v 18. století

Západ upadá, protože se více než sto let snaží z lidského života odstranit všechna rizika. Důsledkem je přebujelá regulace i finanční krize.

Ztráta sebedůvěry a zlenivění jsou podle profesora Harvardovy univerzity a britského historika Nialla Fergusona hlavními příčinami úpadku Západu, jenž může vyústit v jeho úplné zhroucení. Ve své knize Civilisation: The West and the Rest (Civilizace: Západ a zbytek světa) popsal, jak rozvoj konkurence, inovace, právního státu, medicíny, konzumní společnosti a pracovní etiky vytvořil základ pro vojenský, kulturní a ekonomický úspěch Západu.

A také se v ní věnoval institucionálnímu a myšlenkovému zázemí, jež vedlo k 500 letům jeho nadvlády. Dle Fergusona je sice nástup Číny nezvratný, ale její růst nepovažuje za největší hrozbu pro Západ. Především se obává jeho dramatického úpadku, který vzestup Říše středu doprovází.

Na toto dílo Ferguson navazuje knihou The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die (Velký rozklad: Proč se instituce rozpadají a ekonomiky umírají), v níž analyzuje příčiny ztráty vlivu Západu a jeho ústupu ze světové scény. A především se v ní věnuje erozi hlavních součástí západní civilizace – demokracie, kapitalismu, právního státu a občanské společnosti.

Problém zadlužení

Skotský ekonom a filozof a zakladatel moderní ekonomie Adam Smith (1723–1790) ve své knize Bohatství národů. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů popisuje stadium stagnace, situaci dříve bohaté země, která se přestala rozvíjet – většina jejích obyvatel má nízký plat a její právní systém a administrativu zneužívá ve svůj prospěch uzavřená a zkorumpovaná elita.

Pro Smithe byla Čína právě onou dříve bohatou zemí, která začala stagnovat kvůli korupci, přebujelé byrokracii, chybným zákonům a nefunkčním institucím. Podle Fergusona to, co ve Smithově době platilo pro Čínu, je dnes problémem většiny západních zemí.

Moderní demokracii, jež má základ v Anglii v 11. století, a její instituce ohrožuje obrovské zadlužení, které na rozdíl od minulosti nezpůsobily válečné výdaje, ale snaha udržet dosavadní životní úroveň obyvatel Západu, přičemž ho mají splatit až příští generace.

Celý článek čtěte na serveru ČeskáPozice.cz

Budou evropské země dlouhodobě stagnovat?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.