Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Vdovské důchody se liší méně než starobní penze

Foto: Shutterstock

Při výpočtu všech státních důchodů je zastoupen prvek solidarity, při výpočtu pozůstalostních důchodů potom ve větším rozsahu než při výpočtu starobních důchodů. Jak se liší výše vdovského důchodu při vysokých a nízkých rozhodných příjmech?

V případě úmrtí manžela (manželky) vzniká při splnění zákonných podmínek nárok na vdovský / vdovecký důchod. Každý vdovský / vdovecký důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry.

Základní výměru důchodu mají všechny státní penze stejně vysokou a v letošním roce činí 3550 Kč. Procentní výměra vdovského / vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral/a zemřelý manžel / manželka nebo na kterou by měl/a zemřelý manžel / manželka nárok. Finanční rozdíly mezi vdovskými důchody jsou tak nižší než mezi starobními důchody, jak si vypočítáme v praktických příkladech.

Příklad 1: Rozdíly u starobních důchodů

Pan Radim má osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 15 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Dle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2021 činí měsíční starobní důchod pana Radima 13 450 Kč.

Pan Martin má osobní vyměřovací základ ve výši 90 000 Kč a rovněž získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Měsíční starobní důchod pana Martina dle výpočtové formule letošního roku činí 26 612 Kč.

Pan Martin měl po celé rozhodné období šestkrát vyšší mzdu než pan Radim a zaplatil na sociálním pojištění tedy šestkrát více, starobní důchod má však vyšší jenom 1,98krát. Měsíční starobní důchod pana Radima tedy dosahuje 50,54 % důchodu pana Martina.

Příklad 2: Rozdíly u vdovských důchodů

Paní Aleně zemřel manžel, který pobíral měsíční starobní důchod ve výši 13 450 Kč. Paní Aleně (53 let) bude tedy přiznán měsíční vdovský důchod ve výši 8500 Kč. Procentní výměra důchodu zemřelého manžela totiž činí 9900 Kč (13 450 Kč – 3550 Kč), polovina procentní výměry důchodu je tak 4950 Kč (9900 Kč x 50 %). Měsíční vdovský důchod paní Aleny ve výši 8500 Kč se skládá ze základní výměry v částce 3550 Kč a procentní výměry ve výši 4950 Kč.

Paní Monice (54 let) zemřel manžel, který pobíral měsíční starobní důchod ve výši 26 612 Kč. Paní Monice bude tedy přiznán vdovský důchod v částce 15 081 Kč (základní výměra ve výši 3550 Kč + procentní výměra ve výši 11 531 Kč).

Měsíční důchod Aleny tedy dosahuje 56,36 % vdovského důchodu paní Moniky, přičemž starobní důchod zemřelého manžela paní Aleny dosahoval „jen“ 50,54 % starobního důchodu zemřelého manžela paní Moniky.

Zastoupení prvku solidarity

Při výpočtu státních důchodů je prvek solidarity zastoupen hned několika prvky, zejména stejnou výší základní výměry důchodu pro všechny penzisty bez ohledu na další okolnosti jejich průběhu pojištění a redukcí osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se osobní vyměřovací základ započítává plně do částky 15 595 Kč, od částky 15 595 Kč do částky 141 764 Kč se však započítává pouze z 26 %. Při případném přepočtu starobních důchodů na vdovské důchody se následně prvek solidarity ještě o něco posílí, neboť základní výměra důchodu tvoří u vdovských důchodů významnější část celkového měsíčního důchodu, než je tomu u starobních důchodů.

Jeden komentář: “Vdovské důchody se liší méně než starobní penze”

  1. Anonym napsal:

    No nejak jste nerozebrali situaci, kdy pozustale jsou jiz v duchodu. Pak ta zakladni slozka duchodu nehraje zadnou roli, protoze ji maji ve svem starobnim duchodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.