CZK/€ 25.350 +0,06%

CZK/$ 23.442 +0,45%

CZK/£ 29.634 +0,13%

CZK/CHF 26.632 +0,31%

Text: Redakce

19. 10. 2016

0 komentářů

Trump vs. Clintonová: Prezidentské srovnání

 


 

Jak by vypadala situace v případě zvolení Trumpa či Clintonové, co se týče hlavních oblastí politiky, která odvětví by z toho měla prospěch a která by naopak utrpěla újmu? Zdůrazňujeme potenciální dopady politiky jednotlivých kandidátů na klíčová odvětví. 

Výsledky kapitálových trhů za vlády republikánů/demokratů

Podle všeobecného předpokladu je Republikánská strana více orientovaná na trh a podnikání než Demokratická strana vzhledem k tomu, že podporuje nižší daně a méně regulačních zásahů. Avšak jak ukazuje Graf 1, historicky zaznamenávaly americké akciové trhy obvykle lepší výsledky za vlády demokratických prezidentů:

  • Od roku 1929 byly roční výnosy na akciových trzích za vlády demokratických prezidentů 14,7 %, zatímco za vlády republikánských prezidentů 5,4 %1.
  • Výnosnost kapitálových trhů USA byla za vlády každého demokratického prezidenta od roku 1929 pozitivní.
  • I pokud pomineme stav za prezidenta Herberta Hoovera (březen 1929 – březen 1933), který byl u moci v době Velké hospodářské krize, je průměrná roční výnosnost za vlády republikánů 9,2 %, tedy stále výrazně nižší oproti 14,7 % za vlády demokratů.

Graf 1: Kapitálové trhy USA dosahovaly lepších výsledků za vlády demokratických prezidentů.

Roční výnosy u indexu S&P 500 během funkčních období prezidentů USA mezi lety 1929–2016.

fidelity-prezidentske-volby-usa-01

Celoroční průměr vychází z údajů průměrných denních výnosů pro index S&P 500 Index celkových výnosů za období vlády republikánů/demokratů.

Graf: Republikáni – průměr 5,4 %, 9,2 % mimo vlády Hoovera; Demokrati – průměr 14,7 %

Zdroj: Fidelity International, září 2016

Zvolení jednoho z kandidátů má pouze omezený vliv na akciové trhy

Na základě ekonomické studie věnující se posledním 16 ukončeným prezidentským funkčním obdobím, kterou vypracovali Alan Blinder a Mark Watson z Princetonské univerzity2, bylo zjištěno, že hospodářství USA zaznamenávalo výrazně vyšší růst v dobách vlády demokratických prezidentů (Graf 2) a bylo v těchto obdobích kratší dobu v recesi (Graf 3).

Závěr studie však uvádí, že působení jednotlivých prezidentů mělo jen omezený dopad na výsledky amerického trhu, klíčovým faktorem je dané období vlády. Ve studii se uvádí, že demokratičtí prezidenti měli v minulosti většinou štěstí, že vládli v dobách nízkých cen ropy, vyššího nárůstu produktivity a obecně lepších globálních hospodářských podmínek.

Významným hnacím mechanismem kapitálových trhů jsou makroekonomické podmínky, ve hře je však řada dalších faktorů, jako je oceňování a měnová politika. Je tedy potřeba uvést, že působení amerických prezidentů nemusí mít tak přímý vliv na celkové výsledky kapitálových trhů, jak se mohou někteří investoři domnívat.

Graf 2: Příznivější růst reálného HDP za vlády demokratů

fidelity-prezidentske-volby-usa-02

Graf 3: Častější recese za vlády republikánů

fidelity-prezidentske-volby-usa-03

Zdroj: „Presidents and the US economy: An Econometric Explanation“ (Prezidenti a hospodářství USA: ekonometrické vysvětlení) Alan S Blinder a Mark Watson, Woodrow Wilson School and Department of Economics (Škola Woodrow Wilsona a Katedra ekonomie), Princetonská univerzita, červenec 2016

Volba prezidenta však má dopad na odvětví a společnosti

Zatímco na americké hospodářství a akciové trhy má volba prezidenta jen omezený přímý dopad, je z historického pohledu patrné, že na úrovni odvětví a společností může být vliv významnější. Proto je vhodné pečlivě zvážit nejdůležitější prvky politických platforem obou kandidátů.

Pokud 8. listopadu skutečně zvítězí Trump, domníváme se, že v krátkodobém horizontu by to přineslo větší rizika vzhledem k vyšší míře nejistoty, která je s ním spojována.

Souhrn politických postojů prezidentských kandidátů a pravděpodobný dopad na oblast kapitálových trhů USA

Tabulka uvádí souhrn pravděpodobných dopadů na oblast kapitálových trhů USA v případě zvolení obou kandidátů:

Clintonová

Trump

Mnohem liberálnější přístup k přistěhovalectví než její protivník – prospěšné pro odvětví s vysokým počtem neregistrované pracovní síly, zejména zemědělství.

Velmi tvrdý přístup k přistěhovalectví – negativní pro odvětví s vysokým počtem neregistrované pracovní síly, zejména zemědělství.

Velká obhájkyně ochrany životního prostředí – prospěch pro odvětví ekologické energie, včetně solární a větrné.

Vyzývá ke zdvojnásobení podílu vojenských výdajů na HDP – pozitivní pro síť vojenského průmyslu, včetně dodavatelů vojenské techniky a producentů vojenského hardware.

Prosazuje podstatné navýšení minimální mzdy na federální úrovni, 12 USD za hodinu – nevýhodné pro odvětví a společnosti zaměstnávající vysoký počet levné pracovní síly, např. restaurace a pohostinství.

Je proti regulaci v oblasti životního prostředí – výhodné pro americké producenty fosilních paliv, včetně producentů břidlice, pro uhelný průmysl a rafinérie, ale nepříznivé pro odvětví ekologické energie.

Vyzývá k vyšší regulaci s cílem předcházet neopodstatněnému zvyšování cen léků – potenciálně nevýhodné pro některé výrobce léčiv.

Obecně se staví proti volnějšímu obchodu a je pro zvýšení cla, hrozí, že Čínu označí za „manipulátora měny“, z toho vyplývají sankce a potenciální problémy pro odvětví, která jsou výrazně závislá na dovozu z Číny, ale výhodné pro všechna odvětví soupeřící s čínským dovozem, jako je americké ocelářství.

Povyšuje infrastrukturu na významný politický cíl – výhodné pro činnosti veřejných staveb a pro zavedené společnosti v této oblasti.

Stejně jako Clintonová povyšuje infrastrukturu na významný politický cíl, je pravděpodobné, že bude v této otázce odvážnější – výhodné pro činnosti veřejných staveb a pro zavedené společnosti v této oblasti.

Zachování Obamova zákona o dostupném zdravotnictví – výhodné pro poskytovatele zdravotnických služeb a zdravotního pojištění, kteří od zavedení tohoto zákona zaznamenali zvýšenou poptávku.

Návrhy na snížení daně z příjmu právnických osob by mohly být výhodné pro všechna odvětví, pokud budou realizovány, ale velké obavy s tím souvisejícího zvyšování vládního dluhu, čímž by mohl vzrůst tlak na výnosy státních dluhopisů.


  1. Celoroční průměr vychází z údajů průměrných denních výnosů pro index S&P 500 ohledně celkových výnosů za období vlády republikánů/demokratů (S&P 500 Total Return Index for Republican/Democrat presidency periods).
  2. „Presidents and the US economy: An Econometric Explanation“ (Prezidenti a hospodářství USA: ekonometrické vysvětlení) Alan S Blinder a Mark Watson, Woodrow Wilson School and Department of Economics, Princeton University, červenec 2015

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Je čínská ekonomika větší než americká?

Studenti mi na pražské VŠE občas kladou vcelku záludné dotazy. Často jsou inspirované denním tiskem nebo úvahami na internetu. Jedním z oblíbených je: Kdy čínská ekonomika překoná svou velikostí americkou? Tedy trochu jinak: Kdy se stane Čína největší ekonomickou mocností na světě? Existuje mnoho odpovědí, často diametrálně odlišných.

Text: Luboš Smrčka

Foto: Shutterstock

23. 02. 2024

Evropské akcie jsou historicky rekordně levné vůči těm americkým

Evropské akcie jsou teď v historicky rekordní slevě vůči těm americkým. Vyplývá to ze srovnání poměrového ukazatele vyhlížené tržní ceny akcie a čistého zisku na akcii na horizontu dalších dvanácti měsíců. Brány jsou přitom v potaz všechny klíčové akciové tituly jak ve Spojených státech, tak v Evropě (viz graf […]

Text: Redakce

Foto: Pixabay

02. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *