CZK/€ 23.725 -0,36%

CZK/$ 21.694 +0,17%

CZK/£ 26.582 -0,28%

CZK/CHF 23.745 -0,32%

Text: Petr Gola

19. 04. 2011

0 komentářů

Strop pro platbu pojistného v Česku? V Evropě nejvyšší!

 


 

Právě vysoký strop pro odvod důchodového pojištění v Česku je jedním z důvodů značné nerovnoměrnosti mezi odvody na důchodovém pojištění v produktivním věku a státním důchodem u občanů s nadstandardními příjmy. Občané s vysokými příjmy odvedou na důchodovém pojištění vysoké částky a jejich státní penze je poměrně velmi nízká. I z tohoto důvodu plánuje MPSV pro rok 2012 snížení stropu pro odvod důchodového pojištění o polovinu, ze současného 72násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.

Jak se zvyšuje strop pro platbu důchodového pojištění?

V současné době činí strop pro platbu důchodového pojištění 72násobek průměrné mzdy stanovené vládním nařízením. Pro rok 2011 je stanovena průměrná mzda 24 740 Kč, strop pro platbu pojistného je tedy 1 781 280 Kč.

Oproti minulým rokům tedy došlo k dalšímu zvýšení maximálního vyměřovacího základu (stropu) pro platbu důchodového pojištění. V roce 2010 byl strop 1 707 048 Kč a v roce 2009 byl 1 130 640 Kč.

Vyšší strop v roce 2011 znamená nejenom vyšší odvody na důchodovém pojištění, ale také na dani z příjmu fyzických osob, protože základem daně je i v roce 2011 superhrubá mzda (tj. hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za svého zaměstnance). Pokud v průběhu roku zaměstnanec dosáhne stropu pro odvod pojistného, tak se přestane již od tohoto měsíce odvádět ze mzdy zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Naposledy se pojistné zaplatí za měsíc, ve kterém bylo této hranice dosaženo.

O kolik se zvýší zdanění občanů s nadstandardními příjmy?

V názorném příkladu si vypočítáme, jak se zvýší zdanění v roce 2011 oproti roku 2010.

  • Praktický příklad

Zaměstnanec pan Modrý měl v roce 2010 roční příjem 1 781 280 Kč, stejný příjem bude mít i v roce 2011. Jak se zvýší jeho celkové zdanění? V daňovém přiznání pro názornost neuplatňuje pan Modrý žádné slevy na dani (mimo na poplatníka) či nezdanitelné položky.

Rok 2010

Částka

Sociální pojištění

(6,5 % z 1 707 048 Kč)

110 959 Kč

Zdravotní pojištění

(4,5 % z 1 707 048 Kč)

76 818 Kč

Daň z příjmu

((1 781 280 Kč + (1 707 048 Kč * 34 %)) * 15 % – 24 840 Kč)

329 400 Kč

Celkové odvody

(110 959 Kč + 76 818 Kč + 329 400 Kč)

517 177 Kč

Celkové zdanění pana Modrého

(517 177 Kč: 1 781 280 Kč) ∙ 100

29,03 %

Celkové zdanění práce

(1 781 280 Kč – 517 177 Kč) : (1 781 280 Kč + (1 707 048 Kč * 34 %) – 1 

46,47%

V roce 2010 odvedl pan Modrý na povinných odvodech 517 177 Kč. Zdanění práce (tj. rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou pana Modrého) dosahovala 46,47 %. 

Rok 2011

Text

Částka

Sociální pojištění

(6,5 % z 1 781 280 Kč)

115 784 Kč

Zdravotní pojištění

(4,5 % z 1 781 280 Kč)

80 158 Kč

Daň z příjmu

((1 781 280 Kč + (1 781 280 Kč * 34 %)) * 15 % – 23 640 Kč)

334 395 Kč

Celkové odvody

(115 784 K + 80 158 Kč +334 395 Kč)

530 337 Kč

Celkové zdanění pana Modrého

(530 337 Kč: 1 781 280 Kč) * 100

29,77 %

Celkové zdanění práce

(1 781 280 Kč – 530 337 Kč) : (1 781 280 Kč + (1 781 280 Kč * 34 %) – 1 

47,59 %

V roce 2011 odvede pan Modrý na povinných odvodech 530 337 Kč, tedy o 13 160 Kč více než v roce 2010. Zdanění práce se zvýší o 1,12 %. 

Nižší strop – mohu více spořit

Např. v Německu je strop pro odvod sociálního pojištění 66 000 € (západní Německo) a 55 800 € (východní Německo). Roční strop pro odvod důchodového pojištění tedy činí 18násobek průměrné měsíční mzdy, měsíčně je to v Německu 1,5násobek a v Česku 6násobek.

Nižší strop pro odvod pojistného znamená vyšší disponibilní příjem občanů s nadstandardními příjmy a větší prostor pro vlastní zabezpečení na penzi, protože i v Německu je poměrně malý rozdíl v penzích občanů s nízkými příjm v produktivním věku a občany a s vysokými příjmy v produktivním věku. Nižší stropy pro pojistné jsou ještě důležité i z důvodu nezvyšování nákladů práce pro manažery, kteří by se jinak snažili zdaňovat své příjmy v jiné zemi.

Jak je to v ostatních zemích EU?

Strop pro platbu důchodového pojištění je zaveden ve většině zemí EU. V každé zemi je maximální vyměřovací základ (strop pro platbu pojistného) stanoven jinak. Někdy měsíčně, jindy ročně. Proto je v přiložené tabulce uvedena měsíční hodnota.

Strop pro platbu důchodového pojištění v Česku je velmi vysoký. Např. v Lucembursku, které je uprostřed tabulky, přestávají sociální pojištění platit občané s příjmem ve výši dvojnásobku průměrné mzdy. V Česku přestávají sociální pojištění platit až občané s příjmem ve výši šestinásobku průměrné mzdy.

Strop pro platbu pojistného ve vybraných evropských zemích

Země

Výše měsíčního stropu

(násobek průměrné mzdy

zaokrouhleno)

Měsíční strop

pro platbu pojistného

(v €)

Česko

6,0

6 130

Slovensko

4,0

2 892

Kypr

3,4

4 216

Řecko

2,6

5 544

Lucembursko

2,2

8 414

Španělsko

1,7

3 198

Estonsko

1,7

1 376

Německo

1,5

5 500

Rakousko

1,3

4 110

Francie

1,0

2 885

Zdroj:
MISSOC Database, Financing Social Protection 2010

Vyšlo na ČeskéReformy.cz

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *