Úterý 14. července. Svátek má Karolína.

Spoříte pravidelně? Pak jste ekonomicky zodpovědní

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledky průzkumu finanční gramotnosti obyvatel ČR. Co rozhoduje o finanční gramotnosti a zodpovědnosti nejvíce? A jak byste obstáli vy?

MF ČR v závěru minulého týdne zveřejnilo kompletní výsledky průzkumu finanční gramotnosti (finanční znalosti a ekonomické zodpovědnosti) obyvatel České republiky. Část výsledků je součástí širšího mezinárodního průzkumu OECD, část je zaměřena pouze na českou populaci. Výsledky přitom nejsou překvapující – finanční gramotnosti se nedostává více než polovině národa.

Finanční gramotnost se v průzkumu rozděluje na dvě oblasti – finanční znalosti a ekonomická zodpovědnost. Dostatek znalostí fungování finančního trhu ještě nezaručuje, že domácnost bude též jednat ekonomicky zodpovědně, ovšem i z výsledků průzkumu plyne, že bez finančních znalostí to zvládá jen málokdo.

Graf 1: Finanční znalost – celkové výsledky

mfcr-financni-gramotnost-01

Zdroj: MF ČR

Finanční znalost byla testována formou testu na reprezentativním vzorku populace. Lidé s velmi nízkou finanční znalostí nebyli schopni správně zodpovědět ani 33 % otázek. Naopak lidé s velmi vysokou finanční znalostí zodpověděli správně alespoň 66 % otázek. Obou skupin je přibližně stejný 12% podíl v populaci.

Překvapující není ani zjištění, že více finančních znalostí mají lidé s vyššími příjmy a vyšším vzděláním. Lidé s vyšším vzděláním jsou schopni lépe absorbovat informace a zpracovávat je, což je následně patrné i v orientaci na finančním trhu. Lidé s vyššími příjmy zas mají větší motivaci se o rodinné finance starat efektivně a majetek spíše akumulovat, zatímco domácnosti s nižšími příjmy často podléhají skepsi, že je to zbytečné a že ze svého příjmu beztak nejsou schopni nic uspořit.

Graf 2: Finanční znalost dle skupin obyvatel

mfcr-financni-gramotnost-02

Zdroj: MF ČR

Příliš velké rozdíly nejsou mezi muži a ženami ani dle věkových skupin. O něco lépe si stojí podnikatelé než ostatní, což může mít souvislost s nižší ochranou živnostníků oproti zaměstnancům, ovšem ani zde nejsou rozdíly nikterak zásadní.

Studenti mají nejmenší znalosti ze dvou důvodů. Zaprvé se o rodinné finance nezajímají a za druhé o nich nerozhodují, a tudíž nemají s jejich vedením zkušenosti. I zde je patrné, že by rodiče měli do finančních otázek a rozhodování zasvěcovat děti již od útlého věku, aby je lépe připravili pro samostatný život.

Z výzkumu vyšla otázka, která nejvíce rozhoduje o umístění respondentů do jednotlivých skupin dle finanční znalosti: „Je při investici 3 000 Kč lepší výnos 15 %, nebo 300 Kč?“ Pro ty, kteří odpověděli správně, je další rozhodující otázkou: „Kolik budete mít na účtu korun na konci roku, vložíte-li 100 Kč a úrok je 2 % p.a.?“ Ti, kteří odpověděli špatně, se dále rozdělí nejpřesněji otázkou: „Je méně pravděpodobné, že přijdete o všechny své peníze, pokud je uložíte na více než jednom místě?“

Pokud jste odpověděli správně na první z uvedených otázek a správně i na druhou otázku, máte pravděpodobně velmi vysokou finanční znalost. Pokud jste ale odpověděli na první a třetí otázku špatně, je vaše finanční znalost pravděpodobně velmi nízká.

Finanční znalosti má přibližně polovina obyvatel České republiky. Ekonomicky zodpovědných je ale pouze 37 %, přičemž pouze 6 % jedná velmi zodpovědně. Naopak 22 % respondentů se nechová zodpovědně vůbec.

Graf 3: Ekonomická zodpovědnost – celkové výsledky

mfcr-financni-gramotnost-03

Zdroj: MF ČR

Nejméně ekonomicky zodpovědní jsou studenti (téměř 90 %). V patách mají ale zástupy nezaměstnaných (ekonomicky neaktivních) lidí, jejichž ekonomická nezodpovědnost dosahuje více než 70 %. Stejně jako u finanční znalosti rozhoduje především vzdělání a příjem domácnosti – vyšší vzdělání i příjem je spojen s vyšší ekonomickou zodpovědností.

Graf 4: Ekonomická zodpovědnost dle skupin obyvatel

mfcr-financni-gramotnost-04

Zdroj: MF ČR

Pro rozlišení, do které skupiny spadáte, je rozhodující zejména jedna otázka: „Ukládá vaše domácnost pravidelně část příjmů jako rezervu?“

Souvislost mezi finanční znalostí jako předpokladu k ekonomické zodpovědnosti dokládá Graf 5. Lidé s vyšší finanční znalostí častěji jednají ekonomicky zodpovědně.

Graf 5: Vztah mezi finanční znalostí a ekonomickou zodpovědností

mfcr-financni-gramotnost-05

Zdroj: MF ČR

Průzkum odhalil i některé pozitivní trendy. Kupříkladu 40 % domácností si sestavuje rodinný rozpočet a z nich 82 % následně kontroluje jeho dodržování. Zároveň 42 % dotázaných si stanovuje finanční cíle, jakými bývají pořízení bydlení a splacení hypotéky (lidi do 44 let) či pořízení automobilu (lidi do 29 let).

Peníze na drobný akutní výdaj (např. nová pračka) má k dispozici bez půjčky 72 % domácností, ovšem měsíc bez příjmu by přečkalo bez potíží pouze 55 % lidí. Na druhou stranu je 67 % lidí připraveno na situaci, kdy jejich aktuální příjmy nebudou pokrývat životní náklady. V roce 2010 na tuto situaci bylo připraveno pouze 50 % dotázaných.

Nízké úrokové sazby by nyní mnohem více lidí než v roce 2010 přivedlo do spárů podvodných společností s pochybnými investičními nabídkami. Na investici se slíbeným 20% ročním výnosem, naprostou bezpečností a vysokou likviditou by kývlo 50 % dotázaných oproti dřívějším 23 %. Nabízí se otázka, zda za tento nárůst rizikového chování nemůže i bující „ochrana spotřebitele“, díky níž se lidé stávají méně obezřetní před podvodníky, kteří se jakékoli regulaci vymykají…

Jste finančně gramotní?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.