Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Solidární daň v daňovém přiznání za rok 2016

Hnízdo s penězi - bankovky - USD - americký dolar
Investice Petr Gola 10.03.2017 | 00:00 0 Komentářů

Lidé s vysokými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti musí za rok 2016 platit 7% solidární daň. Při platbě solidární daně přitom vzniká povinnost podat daňové přiznání. Jak splnit daňovou povinnost za rok 2016? 

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a)     součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (ze závislé činnosti) a podle § 7 (ze samostatné výdělečné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a

b)    48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Za celý kalendářní rok je limitem částka 1 296 288 Kč (48×27 006 Kč). Zaměstnanci a OSVČ s příjmy nad limit budou tedy platit solidární daň. Do limitu pro platbu solidární daně se tedy nepočítají kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy. Dle § 38g, odstavce 4) zákona o dani z příjmu je daňové přiznání povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

Praktický příklad

Paní Kousalová měla v roce 2016 roční hrubou mzdu 900 000 Kč. Současně měla paní Kousalová příjem z pronájmu a z kapitálových příjmů. Pro účely placení solidární daně se paní Kousalové počítá pouze příjem ze zaměstnání, který je do limitu, proto paní Kousalová solidární daň platit nebude.

Kdy lze využít dvoustránkové daňové přiznání

Lidé mající za rok 2016 příjmy pouze ze závislé činnosti mohou letos použít dvoustránkový daňový formulář. Solidární zvýšení daně se v tomto formuláři uvádí do řádku číslo 34. Kdo má jiné zdanitelné příjmy, ten musí použít standardní čtyřstránkové daňové přiznání, kde se solidární zvýšení daně uvádí v řádku číslo 59.

Praktický příklad

Pan Novotný pracoval během roku 2016 pro zaměstnavatele AB, kde měl hrubou měsíční mzdu 70 000 Kč a podepsáno prohlášení k dani. Současně si pan Novotný přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Příjem za rok 2016 činil 950 000 Kč a výdaje 450 000 Kč. Jak vysoká bude daň z příjmu za rok 2016 a kolik bude činit solidární daň?

  • K vyplnění daňového přiznání bude pan Novotný od svého zaměstnavatele potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016“.
  • Pro zjednodušení počítáme, že pan Novotný  bude v daňovém přiznání uplatňovat pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
  • Protože má pan Novotný i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tak musí vyplnit čtyřstránkové daňové přiznání a přílohu číslo jedna daňového přiznání, kde uvede příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Tabulka 1: Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016

Text

Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů

840 000 Kč

(70 000×12 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

285 600 Kč

(840 000×12 měsíců)

Základ daně

1 125 600 Kč

(840 000 + 285 600)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu

během roku 2016

144 000 Kč

(12 000×12 měsíců)

  • Základ daně ze samostatné výdělečné činnosti bude 500 000 Kč (950 000 Kč – 450 000 Kč).
  • Celkový základ daně pana Novotného bude tedy 1 625 600 Kč (1 125 600 Kč + 500 000 Kč).
  • Daň z příjmu dle § 16 (řádek číslo 57) bude tedy 243 840 Kč (1 625 600 Kč x 15 %).
  • Solidární zvýšení daně dle § 16a zákona o dani z příjmu (řádek číslo 59) bude  3 060 Kč. Solidární daň se počítá z roční hrubé mzdy a základu daně ze samostatné výdělečné činnosti nad limit. V případě pana Novotného tedy (840 000 Kč + 500 000 Kč) – 1 296 288 Kč) x 7 %).
  • Daň celkem je 246 900 Kč (243 840 Kč + 3 060 Kč).

Od vypočtené roční daně se odečte sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč a zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku ve výši 144 000 Kč. Daňový nedoplatek (řádek číslo 91) pana Novotného bude činit 78 060 Kč (246 900 Kč – 24 840 Kč – 144 000 Kč).

Souhlasíte se solidární daní?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.