Úterý 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Smysluplná a výdělečná investice? Podle finančníků do vody

Investice do vody

Kdo má v této nejisté době peníze, přemýšlí, jak s nimi naložit a kam je investovat. Podle expertů je jednou z perspektivních oblastí voda. Na rozdíl od zlata nebo akcií ji totiž lidstvo skutečně potřebuje.

V hledáčku inovátorů a technologů je poslední dobou zejména pitná voda. Ta tvoří jen 0,007 procent z celkového množství vody na Zemi. Není proto divu, že celosvětová poptávka po vodě značně převyšuje její nabídku.

„Pokud bude navíc pokračovat změna klimatu, ocitne se do roku 2050 polovina světové populace v oblastech bez přístupu k pitné vodě. Investice do vodohospodářství tak nabývají na důležitosti,“ konstatuje Michaela Toperczerová, analytička ČSOB Asset Management.

Experti jsou si této situace dlouhodobě vědomi, a tak poukazují na nutnost investic do vodní infrastruktury i potřebu moderních technologií, které by vodu pomohly chránit. Nárůstu poptávky po vodě si všimli i finančníci.

„Díváme se na celou věc selským rozumem. To, že je na světě omezené množství vody, je bohužel fakt. Stejně jako skutečnost, že počet lidí stále roste. Voda je svým způsobem vzácné aktivum, jehož nabídka je omezená,“ říká Jan Chlumský, vedoucí marketingového oddělení investičních fondů Amundi ČR.

3 hlavní vodní investiční fondy

Jednou z možností, jak investovat do vody, jsou burzovně obchodované fondy. S nimi se můžete setkat také pod zkratkou ETF. Příkladem takového fondu, v němž se sdružují subjekty podnikající ve vodohospodářském průmyslu, je například Ishares Global Water UCITS ETF USD. Ten slibuje zhodnocení 5 až 8 procent.

Potenciál značného zhodnocení nabízí také akciové fondy, na něž můžete narazit i u českých finančních institucí. V českém prostředí jsou pak známé hlavně tři „vodní“ investiční fondy: KBI Water fund, Fond ČSOB Akciový vodního hospodářství a Parvest Aqua.

KBI Water fund

Již zmíněný akciový fond KBI Water Fund spadá pod Komerční banku. „Investice v tomto fondu směřují pouze do akcií firem, u nichž pochází minimálně 50 procent celkových příjmů z podnikatelské činnosti spojené s vodou nebo jde o společnosti patřící k lídrům trhu v segmentech spojených s vodou,“ konstatuje Jan Chlumský.

Fond ČSOB Akciový vodního hospodářství

Svůj „vodní“ investiční fondy má také ČSOB. Ve světě financí ho najdete jako Fond ČSOB Akciový vodního hospodářství. „Investice ve fondu zahrnují akcie firem s růstovým potenciálem, jejichž podnikatelské aktivity se vážou na vodohospodářství. Fond není omezen geograficky, naopak je velmi široce regionálně diverzifikován, a to i do rozvíjejících se trhů, a není limitován ani sektorově. Ve výběru akcií figurují společnosti zabývající se technologiemi čištění odpadních vod a odsolování vodních zdrojů, distribucí kvalitní pitné vody či obnovou infrastruktury,“ vysvětluje Michaela Toperczerová.

Parvest Aqua

Správcem a administrátorem dalšího fondu, který dostal jméno Parvest Aqua, je BNP Paribas Asset Management. Na správě fondu se také aktivně podílí společnost Impax Asset Management, která se specializuje na enviromentální a sociálně odpovědné investování. Fond investuje do akciových společností působících ve vodním hospodářství nebo společností ze souvisejících oblastí, jako je udržitelný rozvoj. Prokazuje průměrný roční zisk 7,29 %.

Jak vybrat správný vodní fond

Voda bude potřeba vždy. To je jedna z výhod investice do vodní infrastruktury nebo technologií zaměřených na úpravu vody. Na druhou stranu, stále jde o investici, kterou je nutné dobře promyslet, aby byl výsledkem výdělek, nikoli finanční ztráta.

Na specifika investice do vodních fondů upozorňuje Michaela Toperczerová. „Jedná se o takzvanou SRI investici, což znamená, že jsou při výběru společností uplatňována přísná kritéria v oblasti společenské odpovědnosti firem a udržitelnosti jejich podnikání.“

Jan Chlumský pak říká, že jde o investici jako každou jinou, a proto je nutné se před investováním zamyslet nad svým očekáváním.  „Je důležité mít na paměti i to, že minulá ani očekáváná výkonnost nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. S ohledem na obecné riziko kapitálových trhů není návratnost investice zajištěna,“ uzavírá.

Jeden komentář: “Smysluplná a výdělečná investice? Podle finančníků do vody”

  1. Dušan napsal:

    Parvest Aqua investuje cca 10% do Veolie a do Seuzu. Obě fi jsou v ČR. Nedávno Veolia koupila Pražskou plynárenskou a tím zase posílila. /nyní vlastní teplárnu v Olomouci/. Suez je specialista na likvidaci odpadů, což do budoucna bude SUPER investice/bez skládek/. rok 2019 Veolia zaslala matce do Francie víc jak 1,5 mld.Kč dividendy u ČR. Tak já a mí klienti již dva roky máme část zisku doma a hlavně do budoucna. 2030 bez skládek !!! Na pořad dne příjdou spalovny a jejich drahé investice!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.