CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

01. 09. 2022

0 komentářů

Sberbank CZ je v konkurzu. Co to znamená pro klienty?

 

Městský soud v Praze 26. srpna 2022 zjistil úpadek Sberbank a zároveň vyhlásil konkurz. Jaké důsledky má prohlášení konkurzu pro klienty banky?

Loading 

Splátky úvěrů

Insolvenční soud jmenoval dosavadní likvidátorku Jiřinu Lužovou insolvenční správkyní. Již v březnu informovala Sberbank na svých webových stránkách, že v souvislosti s kroky směřujícími k odnětí bankovní licence ze strany ČNB není možné přijímat některé platby. Zároveň uveřejnila platební informace ke speciálně zřízeným splátkovým účtům.

Jak upozorňuje Kancelář Finančního arbitra, podle rozhodnutí soudu mají osoby se závazky vůči Sberbank CZ napříště plnit přímo insolvenční správkyni.

„Spotřebitelé, kteří splácí své závazky (úvěry jiné než na bydlení, hypoteční úvěry, apod.), by proto v souvislosti s úhradou splátek měli kontaktovat insolvenční správkynin, které by nově měli tyto splátky hradit. Předpokládá se, že insolvenční správkyně uveřejní další informace,“ uvádí Kancelář Finančního arbitra.

Přihlašovat či nepřihlašovat pohledávky?

Pohledávky, které vyplývají přímo z účetnictví Sberbank, by nemělo být nutno přihlašovat. V insolvenčním rejstříku byl k datu 15. srpna zveřejněn přehled věřitelů, jejichž pohledávky se považují za přihlášené. Tito věřitelé obdrží informaci o prohlášení konkurzu s poučením ohledně pohledávky a dalších kroků. Ze seznamu však vyplývají pouze jména věřitelů, nikoliv celkové výše a právní tituly pohledávek.

REKLAMA

„V případě, že Městský soud v Praze prohlásí konkurs na majetek Sberbank CZ, pohledávky věřitelů Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se pokládají za automaticky přihlášené do insolvenčního řízení, a proto tyto pohledávky nepřihlašujte,“ uvedla již dříve Jiřina Lužová.

Zdroj: Vyjádření likvidátorky Jiřiny Lužové na webových stránkách Sberbank

O tom, zda je pohledávka evidována v účetnictví dlužníka, informuje insolvenční správkyně do 60 dnů od prohlášení konkurzu. Zároveň ale běží dvouměsíční prekluzivní lhůta pro přihlášení pohledávek. Pohledávky lze přihlásit pouze prostřednictvím speciálního formuláře dostupného na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

„Pokud vaše pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank, teoreticky by se měla považovat za přihlášenou do insolvenčního řízení. Je zde ovšem několik silných ‚ale‘,“ míní advokát Michal Žižlavský, který je sám insolvenčním správcem.

„Insolvenční správkyně Sberbank sama upozornila na to, že může mít problém s přístupem k bankovním systémům z důvodu ztráty licencí. To by mohlo znamenat, že bude mít problém správně zjistit vaši pohledávku z vlastních evidencí Sberbank. I když ale správkyně bude mít přístup k bankovním systémům, stejně nemusí některé vaše pohledávky vyplývat z účetnictví – typicky může jít o nároky na úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo pohledávky, které Sberbank rozporuje. Jen úroky z prodlení mohou u velkých pohledávek představovat milionové částky,“ dodává advokát.

REKLAMA

Řada advokátů tak doporučuje z opatrnosti pohledávku přihlásit. Po uplynutí dvouměsíční lhůty k přihlašování pohledávek totiž již nebude možné uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení požadovat.

Jaký bude další postup?

Přezkumné jednání soud nařídil na 6. října 2022. Proběhne od 10:30 hodin v budově Městského soudu ve Slezské ulici v Praze.

Podle insolvenčního návrhu podaného dlužníkem Sberbank CZ činila celková výše závazků banky ke dni 30. června 2022 přibližně 61,762 miliardy korun. Naproti tomu majetek banky (převážně úvěrové pohledávky) činí zhruba 61,611 miliardy korun. Již v květnu se Lužová pokusila úvěrové portfolio banky prodat.

Nejdříve po první schůzi věřitelů je možné pokusit se o prodej aktiv banky znovu (§ 283 odst. 2). První schůze věřitelů proběhne bezprostředně po říjnovém přezkumném jednání.

„V případě, že nebude možné úvěrové portfolio dlužníka zpeněžit, protože dlužník nebude mít k dispozici potřebná data z důvodu výpadku Kritických IT systémů v důsledku uvalených sankcí, uspokojení věřitelů dlužníka v tomto insolvenčním řízení bude značně nižší, protože se jedná o dlužníkovo nejhodnotnější aktivum,“ uvádí navrhovatel v insolvenčním návrhu.

Z tohoto důvodu by podle navrhovatelky mělo dojít k prodeji portfolia i tehdy, když nebudou splněny podmínky § 283 odst. 2 insolvenčního zákona, a to na základě výjimky udělené insolvenčním soudem.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Sberbank nebo Sběr baňk? Banka bojuje o doménu

Kdo zaváhá, má smůlu. To platí i v oblasti internetových domén. Jsou lidé, kteří jak se dozvědí o změně názvu nějaké firmy, ihned nakupují domény. Společnosti se pak většinou snaží stránky odkoupit, a to za nemalé peníze. Přesně tohle se právě stalo Sberbank CZ, která kupila Volksbank CZ.

Text: Monika Lukešová

24. 03. 2013


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *