Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Renata Mrázová: Do druhého pilíře nevstoupíme, ale i tak pro nás oblast penzí zůstává klíčovou

Finanční skupina ING nevstoupí do druhého penzijního pilíře. „Učinili jsme zodpovědné rozhodnutí z pohledu akcionáře i našich klientů,“ říká v rozhovoru Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny. A jak se pojišťovna vyrovná s antidiskriminační politikou Evropské unie?

Velkým tématem pro penzijní fondy je penzijní reforma. Poslední zprávou je přehlasování prezidentského veta poslaneckou sněmovnou, ovšem vy jste již oznámili, že se druhého pilíře nezúčastníte. Jaké jsou vaše důvody?

Veto prezidenta mělo pro penzijní reformu devastační účinky bez ohledu na jeho přehlasování poslanci. Z různých distribučních kanálů vidíme menší a menší důvěru v druhý pilíř. V médiích se o penzijní reformě vyjadřuje většina politiků i řada odborníků velmi negativně. A česká populace je z toho zmatená.

Už základní parametry účasti ve druhém pilíři, která je nepovinná, ale jakmile člověk vstoupí, nemůže vystoupit, rozhodně nezvyšují jeho atraktivitu. Ale pořád jsme věřili tomu, že dokážeme vysvětlit našim klientům, proč tento pilíř může být atraktivní, zvláště ve spojitosti s třetím pilířem.

Předpoklady o potenciálu, kolik lidí může do druhého pilíře vstoupit, se kterými jsme před rokem pracovali, se v posledních týdnech hodně změnily. A tak jsme učinili zodpovědné rozhodnutí z pohledu akcionáře i našich klientů a do druhého pilíře nevstoupíme.

Ale i tak penze pro nás zůstávají klíčovou částí našeho lokálního byznysu. Svým bez mála 400 tisícům klientů budeme nabízet i nadále penzijní připojištění v tzv. transformovaném fondu a nově doplňkové penzijní spoření. Myslím, že jim máme co nabídnout. Pro připomenutí za rok 2011 jsme klientům připsali nadprůměrné zhodnocení vkladů ve výši 2,14 %, což nás zařadilo mezi tři nejlepší fondy na trhu. Od roku 1995 zhodnotil ING Penzijní fond finanční prostředky téměř milionu klientů v průměru 5,21 % p. a., a je tak historicky druhým nejúspěšnějším penzijním fondem.

Druhý pilíř ani před prezidentským veta nebyl podle vás dobře nastavený. Jaké změny si dovedete představit, aby získal na atraktivitě?

Celá povinnost-nepovinnost druhého pilíře je základem všeho. ING se účastní druhých pilířů ve všech zemích v Evropě – v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, kde jsme byli dokonce u zrodu 2. pilíře. Máme tedy bohatou zkušenost s tím, jak různě mohou být druhé pilíře koncipovány.  A povinnost vstupu je zásadním klíčem k úspěchu. Pokud dáte volbu, a ještě ji navíc penalizujete dalšími parametry systému, tak je to složité.

Maďarsku došlo nakonec ke znárodnění penzí. Stále jste tam ve druhém pilíři přítomni, nebo ten se už kompletně rozpadl?

Maďarsko nám ve skupině nadělalo spoustu starostí. Měli jsme jeden z nejvýznamnějších penzijních fondů v Maďarsku, jsme číslo jedna v oblasti životního pojištění a to rozhodnutí nám velmi zkomplikovalo situaci. V Maďarsku máme stále třetí pilíř a ve druhém zůstává minimum klientů, a tak naši maďarští kolegové aktuálně diskutují co dál.

Změny v průběhu 2. pilíře proběhly i na Slovensku, a to ne zrovna pozitivní. Jak dopadly slovenské změny na váš fond?

Když jsme sledovali výsledky voleb, měli jsme velké obavy, jak nová vláda ovlivní fungování naší penzijní společnosti. Nakonec ale nešla do žádného extrému, čehož si vážíme. Hlavní změnou je snížení příspěvku z 9 % na 4 %. A to je pořád víc, než je v české legislativě. Ale samozřejmě jedná se o snížení o více než polovinu, a to znamená výrazný dopad na ekonomiku penzijních společností.

Na oblast penzí se díváme jako na dlouhodobý byznys. A slovenská vláda deklarovala, že pokud se zlepší situace stran deficitu, je ochotna své rozhodnutí revidovat a příspěvky případně zase navýšit. Prozatím mají být příspěvky od roku 2017 pravidelně navyšovány o 0,25 % ročně, a to až do roku 2024, kdy dosáhnou maximální výše 6 %. To hodnotíme jako zodpovědný přístup vlády k penzím občanů. A přestože se napsalo mnoho článků o tom, že Slovensko bude následovat Maďarsko a dojde k zestátnění druhého pilíře, tak se tak nestalo.

Pan Fico v předchozím období zavedl povinnost penzijních společností připisovat nezáporné zhodnocení na půlroční bázi. Jak toto opatření dopadlo na penzijní společnosti? A stále trvá?

Do března se garance nezáporného zhodnocení týkaly všech fondů, od dubna zůstaly zachovány pouze pro dluhopisový, tedy nejméně rizikový fond.

Pokud musíte zajistit garanci nezáporného zhodnocení, tak to má vliv na investiční strategie a dlouhodobou výnosnost fondů, která v důsledku absence rizikových investičních titulů nemůže být příliš vysoká. Je třeba zvážit, co přinesou garance krátkodobě klientovi, ale co budou znamenat také dlouhodobě. Každá garance je velmi drahá záležitost. A nedopadá negativně jen na pojišťovnu či penzijní společnost, ale i na klienta.

V České republice se podle vás snížil potenciál penzijní reformy z pohledu počtu účastníků druhého pilíře. Jaký vidíte potenciál nyní a jaký byl před prezidentským veta?

Naše odhady byly hodně konzervativní a blížily se 800 tisícům klientů. Signály, které vnímáme, jsou do určité míry subjektivní. Nicméně já osobně bych se divila, kdyby úspěšnost druhého pilíře překonala 600 až 700 tisíc klientů. Nejistota ohledně stability vlády a návazně penzijní reformy značně stoupla.

Významnou roli v úspěšnosti druhého pilíře budou hrát také distribuční sítě. Bude záležet na tom, jak dalece produktu uvěří, jak ho dokáží nabídnout a prodat. Z naší interní obchodní sítě osobně cítím nejistotu a nedostatek víry. Zkrátka nechtějí nabízet produkt, u něhož si nejsou jisti, co se s ním stane za měsíc. A naši poradci mají dlouhodobé vztahy se svými klienty a nechovají se tak, aby prodali za každou cenu. Vědí, že když se něco nepovede, tak se jim to za půl roku za rok vrátí, a oni budou muset klientovi vysvětlovat proč.

Jednou z velkých otázek ohledně penzijní reformy je rétorika ČSSD, která hlásá, že pokud získá většinu, tak veškeré kroky vrátí zpět. Věříte tomuto prohlášení, nebo by to mohlo dopadnout podobně jako na Slovensku, kde byl pan Fico vysloveně proti druhému pilíři, ale následně ho udržel?

Těžko říci. Do hlav představitelů sociální demokracie nevidím. Na druhou stranu se pořád snažím řídit zdravým rozumem.

Penzijní reforma nám na stole leží desítky let. Můžeme být kritičtí k různým krokům naší vlády, ale v tomto bodě konečně sebrala odvahu a snaží se vyřešit dědictví, které si v oblasti penzí neseme. Nechápu v tomto nezodpovědnost sociálních demokratů, kteří mají negativní komentáře na druhý pilíř. Na druhou stranu těžko odhadovat, jak se nakonec zachovají.

Myslím si, že by to nemuselo být tak horké. Dopad reformy na státní rozpočet je nepatrný. Aktiva, která budou ve druhém pilíři, budou relativně malá a z krátkodobého pohledu nezajímavá. Nemusí tedy padat dramatické závěry „zrušíme, všechno vrátíme“ atd.

Klienti z případného zrušení druhého pilíře nemusí mít žádnou obavu. I kdyby to tak dopadlo, a aktiva vyvedená z prvního pilíře by se do něj zase vrátila, klienti o své příspěvky nepřijdou. Riziko pro klienty tedy není, největší riziko ponesou penzijní společnosti – investují čas a peníze do systému, v němž nemají nejmenší jistotu.

Do konce roku zbývá jen pár týdnů. Připravujete ještě nějaké předvánoční novinky?

Pár novinek ještě chystáme. V prosinci představíme nový produkt, který ale bude více než produktem. V angličtině se tomu říká value proposition. Základem sice bude i nadále krytí rizik, ale rozšíříme je i o další služby. Cílem je poskytnout kompletní servis našim klientům.

Jedná se o produkt zaměřený na ženy, ale nemá souvislost s tzv. gender repricingem. Nesnaží se využít ještě možností roku 2012 a nabídnout pojistné krytí ženám za výhodné ceny. Je to produkt, který zaměřujeme na segment, v němž vidíme velký potenciál.

Specifikem produktu bude i to, že prodej bude probíhat výhradně přes online distribuční kanál – tedy přes internet.

Váš nový produkt nesouvisí podle vašich slov s antidiskriminační směrnicí Evropské unie. Na druhou stranu u takto postaveného produktu se dá očekávat, že si ho muži sjednávat nebudou. 

Přesně tak. Stejně tak můžete pro muže postavit produkt, který bude zajišťovat specifická rizika chorob, které nenastávají u žen.

Není to způsob, jak rozlišit mezi mužem a ženou navzdory antidiskriminační směrnici?

Může to tak být chápáno. Na druhou stranu na tomto produktu pracujeme již přes dva roky, takže souvislost tam skutečně není. Hodně času jsme věnovali průzkumům trhu, abychom navrhli řešení, které bude odpovídat podnětům zákaznic.

Pojištění klasických rizik bude odpovídat unisex kalkulacím, nebo bude nižší, protože dokážete lépe segmentovat?

Konstrukce je složitější. Produkt neobsahuje pouze klasické krytí standardních rizik, ale jsou tam i asistenční služby a další věci. Ale samozřejmě na rizika se díváme prizmatem statistických tabulek, které jsou dány pro ženy, protože je to produkt, který nabízíme tomuto segmentu. Je důležité také zmínit, že tento produkt bude nabízený pouze přes internet,  nebude jej nabízet ani naše interní distribuční síť. Cena tedy reaguje i na to, že neobsahuje akviziční provize, které obvykle platíme distribučním kanálům.

Využíváte u produktu detailnější segmentaci, která je zaměřena na ženy. Ovšem teoreticky si může pojištění uzavřít i muž. Může se stát, že se muži vyplatí uzavřít toto pojištění, přestože řadu služeb s ním souvisejících nemá šanci využít?

Nemyslím si to. Krytí, které máme nastavené, je tak zaměřené na specificky ženské choroby, že to pro muže bude naprosto nezajímavý produkt. Ostatní krytí tvoří menší část produktu.

Zaměřujete se v současnosti na internet, máte svoji vlastní interní distribuční síť a využíváte i externí distribuční sítě. Který z těchto kanálů je pro vaši pojišťovnu nejvýznamnější?

Naše strategie se poslední dva tři roky zaměřuje na multidistribuci. Chceme si vybudovat stabilní pozici a být k dispozici přes všechny distribuční kanály. Některý klient je spokojen, když má svého poradce z interní sítě, jiný chce získat od makléře nezávislou nabídku, kde si porovná tři čtyři pojišťovny, a někdo se nechce scházet vůbec s nikým a má zájem si informace nastudovat přes internet.

V oblasti distribuce spolupracujeme také s GE Money Bank, jejímž prostřednictvím prodáváme naše penzijní připojištění a životní pojištění.

Všechny distribuční sítě jsou pro nás stejně důležité. To ale neznamená, že objemově dostáváme stejný poměr. Největší význam z hlediska objemu má naše interní obchodní síť s externími makléřskými kanály, ale význam spolupráce s GE Money Bank a význam distribuce přes internet narůstá.

Od 21. prosince nebudete moci rozlišovat při výpočtu pojistného mezi mužem a ženou. Jaký dopad pro vaši pojišťovnu a vaše kalkulace bude toto opatření mít?

Toto rozhodnutí Evropské unie je pro pojistný trh skutečně nešťastné. Určité období měl pojistný sektor výjimku, která byla postavena na dobrých základech, neboť statistické údaje dávají logické důvody, proč by pojistné pro muže a pro ženy mělo být rozdílné. Toto sjednocení má negativní dopad na celý pojistný trh.

Bohužel rozhodnutí padlo a pojistný trh se s tím musel poprat. Velké kapacity všech pojišťoven v roce 2012 byly zaměřeny na přecenění a přizpůsobení produktového portfolia nové direktivě. Kdybychom na tom nemuseli pracovat, možná by se trh posunul v klientském servisu.

Cenotvorbě jsme věnovali velkou pozornost. Naše cenová strategie nejde směrem, že bychom automaticky zdražili ceny pojistek pro ženy na úroveň mužů. Od 21. 12. 2012 uvidíte u některých produktů navýšení cen pro ženy a ponížení cen u mužů, v některých situacích tomu může být naopak. Obecně ale ceny budou o něco výhodnější pro muže než v současnosti a v případě žen dojde k určitému zdražení.

První kalkulace zveřejnila Pojišťovna České spořitelny a ČSOB Pojišťovna. U ČSOB Pojišťovny pokles cen o 5 % u mužů znamená nárůst cen u žen o 60 až 80 %. V jakých řádech vidíte vy cenové pohyby?

V tuto chvíli ještě nechceme konkrétní dopady na ceny zveřejňovat.

Jaký vidíte výhled pro vaši společnost a oblast pojištění pro příští rok?

Nacházíme se v relativně těžkém období. Faktorů, které negativně ovlivňují náš byznys, je hodně: stagnující česká ekonomika, celková nestabilní situace v Evropské unii, nejistá budoucnost eura, situace na finančních trzích, úrokové míry, nejistá situace v Řecku a dalších zemích… Teď se situace sice uklidnila, ale před 3 měsíci to vypadalo jinak a za 3 měsíce to může být opět jinak.

Z krátkodobého pohledu spíše stabilizujeme naše portfolio a snažíme se zvyšovat spokojenost našich klientů tak, aby u nás zůstávali. Reagujeme na finanční situaci našich klientů tak, abychom jim vycházeli vstříc, aby např. nemuseli pod finančním tlakem ukončovat dlouhodobé pojistky. Spokojenost klientů je základním kamenem naší strategie. Neočekáváme žádné výrazné růsty a ani se za nimi neženeme.

Z dlouhodobého hlediska si ale myslím, že Česká republika a Slovenska mají velký potenciál. Když si porovnáte podíl pojistného k HDP, máme stále velké rezervy a je kam růst. A stejně to vnímá i náš akcionář, který Českou republiku a Slovensko považuje za klíčové trhy, na kterých chce dál rozvíjet svůj byznys a investovat.  

Děkuji za rozhovor.

Vstoupíte do 2. pilíře?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

7 komentářů: “Renata Mrázová: Do druhého pilíře nevstoupíme, ale i tak pro nás oblast penzí zůstává klíčovou”

 1. Aleš Náhlík napsal:

  ta rétorika ING je sice zajímavá, ale pravdu bych hledal úplně někde jinde: http://www.pro­duktovelisty.cz/po­jisteni-osob/clanky/422-budoucnost-pojistovny-ing.html
  AN

 2. stas napsal:

  Já si myslím, že v takzvané důchodové reformě vůbec o důchody nejde a že je to pouhý trik vlády a ministra financí,

  Co tato takzvaná reforma deklaruje?

  Říká: „Teď si vezmi ze svého příjmu několik tisíc korun a investuj je do fondu. Dělej to každý měsíc a povinně a potom, za několik desítek let budeš mít souběh státního důchodu a výnosů z důchodového pojištění a budeš se na stáří mít jak prase v žitě.“

  Protože touto filozofií odkládáte část své spotřeby do vzdálené budoucnosti, umožňujete tím vládě tisknout nekryté peníze a zároveň nemít inflaci. Takže vláda má benefit ihned za vágní příslib vašeho benefitu někdy ve vzdálené budoucnosti.

  Většina námitek se točí kolem toho, že fondy mohou být vytunelovány popřípadě mohou zkrachovat.

  JENOMŽE je tady ještě jeden fenomén, který se NEZDŮRAZŇUJE.!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Důchodové fondy již v době, kdy byly založeny, měly povinnost investovat pouze do „bezpečných aktiv“, čímž se myslely státní dluhopisy. Když si přečtete komentáře Jiřího Rusnoka staré jenom několik málo let tak zjistíte, že pan Rusnok se ohnivě rozčiloval a bojoval za to, aby fondy mohly investovat i do „rizikových aktiv“, čímž se myslel akciový trh. Potom přišla krize na akciových trzích a všechny fondy (kromě našich) měly velké ztráty na svých akciových portfoliích. Pan Rusnok tenkrát najednou nějak zmlknul.

  Dnes však již vidíme, že státní dluhopisy už dávno nejsou „bezpečná aktiva“. Alespoň tedy ty řecké ne. Možná že si vzpomenete, že prvním krokem k sanaci řeckých dluhů byl významný odpis pohledávek „soukromých investorů“. Kdo to byli ti „soukromí investoři?“ To byly prosím řecké důchodové fondy. !!!!!

  Takže když se zjistilo, že Řecko své dluhy nezvládne, tak se hledalo, jak je snížit. Banky ani cizí státy se nedaly a Řecko jim musí vracet všechno do posledního krejcaru. Ovšem peníze řeckých důchodců, to je jiné kafe, těm se prostě sebralo 70% úspor a řeklo se jim, že mohou být rádi, že jim zůstalo aspoň těch 30%. (Jinak jednomu zaplatit všechno a druhému zlomek je přesně definice trestného činu „zvýhodňování věřitele“ teda když se to dělá v menším. Když to samé dělají státy je to zjevně v pořádku.)

  Jenomže toto se u nás říkat nesmí, protože když je to tak, tak který blázen by dal svoje ušetřené peníze do důchodového fondu? Takže těm, co odepsali své peníze se velmi důsledně říkalo pouze „soukromí investoři“ a ani slovo o tom, že jsou to vlastně důchodci.

  Myslí si snad někdo, že u nás to dopadne jinak? Vždyť toto je přece ten důvod, proč vláda tolik podporuje ony pilíře důchodové reformy. To není vůbec o důchodech a důchodcích. Vláda potřebuje někoho, kdo by od ní teď a v nejbližší budoucnosti koupil státní dluhopisy a kdo je navíc tak bezmocný, že mu je bude moci ve vzdálenější budoucnu klidně nezaplatit a ještě jej vysmát!

  Takže jaký je slavný mechanizmus oněch pilířů?

  1.) Lidé si budou spořit do důchodových fondů. Nejlépe, kdyby tak činili povinně, pokud to neprojde tak se udělá oblbovací kampaň aby tam spořili dobrovolně.

  2.) Fondy budou mít miliardy a správcům fondů se povede fajn. Když někdo spravuje miliardy tak sám nebude socka, to dá rozum.

  3.) Miliardy musí investovat. Investovat ze zákona může pouze do bezpečných státních dluhopisů. Nakoupí je od Kalouska, kterému tím umožní levně zvyšovat deficit a financovat projekty, které se dají báječně přes kamarády tunelovat.

  4.) Když bude deficit neúnosně veliký, tak přesvědčí kamarády správce fondu aby dluhy odepsaly. Když ne všechny tak aspoň 70%.

  5.) Důchodci šetří celý život a nakonec zjistí, že na účtu nemají nic.

  Není to báječný systém? Jedinou vadu na kráse má, že povinné šetření do fondů v parlamentu neprošlo a oblbovací kampaň zase tak účinná nebyla. Takže šetřílků moc není. Rusnok to vzdal a nadává Kalouskovi a jeho partě do neschopných idiotů, že nedokázali prosadit povinné stoprocentní šetření do fondů.

  Co s tím? Poradíte někdo Kalouskovi a Rusnokovi? Nebo máte jiné mínění???

 3. alfa napsal:

  Konečně taky člověk slyší objektivní názor na podvod zvaný II.pilíř……
  To,že to sdělí generální ředitelka ING pojišťovny je výborné…..Mnoho úspěchů paní Mrázová!!!!!

  • Jan Stehno napsal:

   Milý pane, pravda může být a taky je úplně někde jinde. Již dlouho se mluví o tom, že skupina ING je v České republice na prodej. Z toho je jasné, že i několik milionů na investice do IT systémů druhého pilíře je pro ING problém. Ovšem dá se to na oko prezentovat i tak, jak to prezentoval pan Rusnok.
   II. pilíř není žádný podvod, ale když o tom nemáte skoro žádné informace, tak se asi nikdy nepochopíte.

   • vasek napsal:

    I to je možné. ING měla v rámci vládní pomoci přistoupit k nějakým restrukturalizačním závazkům…

   • alfa napsal:

    O II.pilíři mám dostatek informací- nakonec je to dobrovolné, tak ať si tam ti hlupáci vstoupí…..

  • ad ING napsal:

   Stačí se porozhlédnout po protagonistech II pilíře. vesměs MLM spolčené s konkrétními pojišťovnami, bez zájmu o lidi a o obor. Naivní prosťáčci lační nabalit se na naivnosti a důvěřivosti nic netušících lidí. Viz plakátovací vesnická firma ZFP a spol, spolčená s pochybnými individui ze Slovenska. Spolu je okradli všechny. II piolíř není o lidech, ale o mafii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.