CZK/€ 23.680 +0,08%

CZK/$ 22.037 +1,31%

CZK/£ 26.918 +0,71%

CZK/CHF 23.982 +1,03%

Regulace provizí: Pojišťovny se schovávají za ČAP

 


 

O „přílepku“ Ladislava Šincla byly již popsány stohy virtuálního i klasického papíru. Přesto téma bude živé – přinejmenším do doby, než se o jeho budoucnosti rozhodne v legislativním procesu. Regulaci výše provizí za zprostředkování životního pojištění dlouhodobě podporuje Česká národní banka (ČNB) a dle kuloárních informací je napsán na klávesnici právníků pojišťovny Kooperativa s přispěním dalších velkých hráčů. Proto je prosazován i Českou asociací pojišťoven (ČAP).

Regulace provizí hraje do karet především větším pojišťovnám. Sníží-li se podíl zprostředkovatelského trhu (kam regulace cílí), velké pojišťovny s vlastními obchodními sítěmi se nebudou muset obávat, že jim zprostředkovatelé převedou část kmene ke konkurenci. Zakonzervování trhu se ale nemusí líbit menším hráčům. Oslovili jsme proto všechny pojišťovny poskytující životní pojištění v České republice s dotazem, co si o návrhu regulace provizí myslí.

Návrh regulace provizí Ladislava Šincla:

„Regulace pobídky

(1) Výše pobídky poskytnuté pojistitelem za činnost nabízení nebo činnost zprostředkování životního pojištění podle části A přílohy č. 1 nesmí přesáhnout jedenapůlnásobek výše sjednaného ročního pojistného s tím, že v prvním roce trvání pojištění lze poskytnout část pobídky nejvýše ve výši sjednaného ročního pojistného. Splatnost zbývající části pobídky musí být rozložena rovnoměrně alespoň do doby čtyř let; při sjednané pojistné době kratší než pět let musí být splatnost zbývající části pobídky rozložena rovnoměrně do konce sjednané pojistné doby. Pobídkou se rozumí platba, odměna nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda.

(2) V případě zániku pojištění v prvních pěti letech jeho trvání z jiného důvodu než v důsledku pojistné události náleží pojišťovacímu zprostředkovateli část pobídky podle odstavce 1 nejvýše v takové výši, jaký je poměr počtu ukončených kalendářních měsíců trvání pojištění k šedesáti kalendářním měsícům.

(3) Pojistitel je oprávněn zohlednit ve výpočtu odkupného pobídku podle odstavce 1 pouze tak, aby v žádném roce trvání pojištění nepřesáhla část zohledněné pobídky 20 % z celkové výše pobídky podle odstavce 1; při sjednané pojistné době kratší než pět let je pojistitel oprávněn zohlednit ve výpočtu odkupného pobídku podle odstavce 1 v rovnoměrné výši po celou pojistnou dobu.

REKLAMA

(4) Pojistitel není povinen postupovat podle odstavců 1 až 3, pokud je sjednáno jednorázové pojistné nebo je pobídka v rovnoměrné výši nepřesahující 20 % sjednaného ročního pojistného poskytována průběžně po celou dobu trvání pojištění.”

Pojišťovnám se ale příliš odpovídat nechtělo. Buď odpovědi nezaslaly vůbec, nebo se schovali za Českou asociaci pojišťoven, která mluví jejich hlasem. Přesto několik z nich nalezlo odvahu na vlastní názor.

Návrh pana Šincla byl měl mít kladný dopad hlavně na klienty. I přesto, že je tento návrh náročný, pokud jde o jeho zavedení, je proveditelný, a v dlouhodobém výhledu může snížit riziko přepojišťování, tedy nevýhodné rušení již uzavřených smluv, aby bylo možné uzavřít smlouvy nové. V případě, že by tedy byla novela schválena, mohl by klient získat produkt životního pojištění se stejným pojistným krytím, avšak za nižší cenu,” uvedl Karel Žyla z pojišťovny AXA.

O něco kritičtější zejména k regulaci rizikové složky pojištění je Komerční pojišťovna:. “Novou regulaci, která je nicméně stále v rovině návrhu, hodnotíme spíše pozitivně. Zároveň ovšem máme určité pochybnosti v otázce účelnosti regulovat provize u nerezervotvorných složek pojištění.”

Pojišťovny se vesměs staví za ČAP a návrh podporují. Proti němu se staví především finanční zprostředkovatelé. I ti jsou zastřešeni asociacemi – AFIZ a USF ČR, nicméně se k návrhům několik z nich vyjádřilo i bez zprostředkovatele.

REKLAMA

“Jedná se o brutální zásah a bezohlednou regulaci, která zvýhodňuje silnou stranu a ničí druhou stranu. A zvýhodňuje stranu korporací, a to zahraničních korporací a zahraničních vlastníků a zisků, na úkor domácích podnikatelů a investorů. A věřte mi, když říkám, že korporace bez tváře a reálného vlastníka jsou hnus a zhouba a klientům nepřinesou dlouhodobě nic, protože jejich jedinou mantrou, alfou a omegou, je zisk a růst zisku a nikdo nenese reálnou odpovědnost, protože za rok tam prostě ti manažeři nebudou. A třešničkou na dortu je vyhrožování šéfů pojišťoven, že samozřejmě zařídí (zaplatí) regulaci i dalších finančních produktů, aby ty jejich nebyly znevýhodněny,” uvedl Petr Borkovec, generální ředitel Partners, v otevřeném dopisu Ladislavu Šinclovi. Nutno podotknout, že Petr Borkovec je největším zastáncem regulace zprostředkovatelského trhu stojící na straně zprostředkovatelů.

Otázky a odpovědi

Podporujete návrh regulace provizí p. Šincla? Proč ano/ne?

Zdeněk Sluka, generální ředitel, Broker Trust: Návrh se zaštituje ochranou spotřebitele. Ve skutečnosti však jde o ziskovost pojišťoven, které prolobovaly současný návrh přílepku. Celé by to jen vyvolalo dvě vlny přepojišťování. Současná situace vyžaduje řešení a trh se zatím nedokázal dohodnout. Pokud bychom dospěli k nutnosti zákonné regulace, dívejme se na celkové náklady produktu, nikoli pouze provize. A pokud provize, regulujme je tam, kde skutečně může dojít k poškození spotřebitele, tedy především u rezervotvorných životních pojištění.

Vladek Krámek, ředitel oddělení právní a compliance a člen představenstva, Fincentrum: Nepodporujeme tento návrh. Pozměňovací návrh poslance ČSSD Šincla na cenovou regulaci je nesystémový a protiústavní. Je třeba zmínit, že kromě problematického obsahu návrhu je zarážející i jeho samotný postup v rámci legislativního procesu. Poslanec Šincl se pokusil zavést cenovou regulaci do právního řádu ČR tak, že tuto regulaci v tichosti „přilepil“ pro jistotu hned ke dvěma zákonům putujícím sněmovnou (SNT 414 a SNT 415), a to v příkrém rozporu s doporučeními legislativní rady a Ministerstva financí ČR, jakožto předkladatele obou zákonů. Nejen tato zvláštní legislativní procedura v nás vzbuzuje důvodné pochybnosti o genezi a důvodech této cenové regulace, která v konečném důsledku poškodí klienty pojišťoven.

Jak by se případné schválení regulace promítlo do činnosti a hospodářských výsledků vaší společnosti?

REKLAMA

Zdeněk Sluka: Samozřejmě by to dopad mělo, tak velký zásah do fungování trhu postihne všechny. Konkrétní číslo nelze říci, záležet bude na konečném znění zákonů. Prostě se s tím budeme muset vypořádat. Na druhou stranu v tom lze spatřovat i příležitost. Nespornými výhodami Broker Trustu jsou dnes opravdu špičkové zázemí, o které se naši partneři mohou opřít, ale i struktura portfolia, která je daleko vyváženější, než u některých konkurentů, zejména pak z řad MLM sítí závislých na pojištění. Sami jsme zvědaví, jak to některé multilevely a malí hráči ustojí.

Vladek Krámek: Schválení regulace ve znění navrhovaném panem Šinclem by mělo dramatické dopady na celý trh životního pojištění v ČR. Protože tento pozměňovací návrh nerozlišuje mezi rizikovým a rezervotvorným životním pojištěním, ale reguluje cenu distribuce celé jedné pojistné kategorie, dojde s velkou pravděpodobností k utlumení nabídky této skupiny pojištění jako celku, na což doplatí především spotřebitelé.

Tento výpadek by se jistě projevil i v činnosti a hospodaření zprostředkovatelských společností, neboť nahradit celou jednu produktovou kategorii ze dne na den je opravdu složité. Výhodou Fincentra je však široká diverzifikace produktového portfolia, které naši poradci dlouhodobě zprostředkovávají klientům, a to od investic až po hypotéky, proto naši poradci případnou změnu zvládnou.

Scénář výpadku produktové skupiny je možné očekávat i s ohledem na historickou zkušenost s produkty penzijní reformy, u kterých stát regulací provizí distribuce zajistil to, že se tyto produkty neprodávaly vlastně téměř vůbec. Tedy taková totální ochrana spotřebitele; nic se spotřebiteli neprodalo, zůstal tedy ochráněn; jak absurdní.

Jak byste přijali návrh regulace provizí, který by se týkal pouze rezervotvorné složky životního pojištění?

Zdeněk Sluka: Současná daňová legislativa spoření prostřednictvím životního pojištění nepodporuje. Ostatně poradci spolupracující s Broker Trustem využívají spíše pravidelných investic než IŽP pro spoření. Navíc přepojišťování rezervotvorných pojištění je téměř vždy nevýhodné pro klienta. Přestože z principu nejsme zastánci regulace provize, omezení na rezervotvornou složku je pro nás přijatelné řešení, které by skutečně mohlo přispět k řešení nešvarů trhu a zlepšit situaci pro koncové spotřebitele.

Vladek Krámek: Regulace provizí na úrovni rezervotvorné složky životního pojištění, pokud je správně konstruována, je vlastně regulací nákladů životního pojištění, a to bychom samozřejmě podpořili. Taková regulace by mohla prospět jak zprostředkovatelskému trhu, tak především spotřebitelům, kteří by skutečně mohli ušetřit. Bohužel tato varianta se nelíbí pojišťovnám, které by musely přiznat, že stávající návrh pana Šincla vznikl za účelem ochrany jejich zisků a do pláštíku ochrany spotřebitele je pouze zahalen.

Loading

Vstoupit do diskuze 21 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Zdarec

  11 června, 2015

  Není mi stále jasná jedna věc: to si pojišťovny neuvědomují, že v případě pětiletého ručení u všech životek bez rozdílu (tedy včetně rizikovek) bude drasticky snížena ochota poradců tyto produkty sjednávat ? Pochopil bych pětileté storno u rezervotvorných produktů, tam je to zcela v pořádku, ale ručit pět let u čistých rizikovek ? Můžete mi ukázat, kdo to bude za těchto likvidačních podmínek sjednávat ? To už se poradci ani nevyplatí klienta informovat o novinkách, protože vždycky bude provizně bitý za realizaci případné změny. Běžně placené pojistné na životním pojištění stále klesá, v případě přijetí novely se budou samotné pojišťovny za čas samy chytat za hlavu, co že to pomohly prolobovat. Propad v produkci bude dle mého názoru v řádu desítek procent, možná několika desítek procent. Možná jsem jen naivní a pojišťovny mají tyto věci velmi dobře spočítané, takže se jim to vyplatí prolobovat.

  Odpovědět

 • §

  11 června, 2015

  Zde máte odpovědi na Vaše otázky (http://fintv­.cz/video/regu­lace-si-nevybira/), doporučuji shlédnou všechna tři videa (pan Šindelář, pan Síkora a pan Veselý).

  Odpovědět

 • R.

  11 června, 2015

  Dobrý den všem, téma regulací provizí za životní pojištění je svým nekonečným opakováním již únavné, tedy velmi krátce: specializuji se na životní pojištění cca 10 let. První dva roky jsem sjednával i „spořící“ IŽP, než jsem prohlédl, jaký podvod na klienty ze strany pojišťoven a zprostředkovatelů tento produkt je. Od té doby sjednávám IŽP s minimálním postačitelným pojistným na rizika nebo skutečně čisté rizikovky (Uniqa RŽP-D, MetLife TrendLife, Allianz Rytmus Risk aj.). Stornovost mám dlouhodobě 1,6% (tedy ze 100 sjednaných smluv je stornovaných 1,6 ks). Přesto všechno odmítám přistoupit na to, že bych ručil za provizi pro mě neuvěřitelných a tedy neakceptovatelných 5 let. Projde-li tento návrh, věším od 1.ledna 2016 svoje řemeslo na hřebík. Představa, že mám za každou sjednanou smlouvu životního pojištění zapůjčenou provizi na pět let s rizikem vrácení jakékoliv poměrné části v tomto období je čirou ekonomickou sebevraždou pro jakéhokoliv poradce. Uplatnění v případném novém oboru zcela mimo finance a pojištění již mám, jen čekám, jak vše dopadne. Problematiku životního pojištění mám rád a baví mne, myslím si, že klienti jsou s mojí prací a přístupem spokojeni, ale nikdo mě nedonutí být provizním vazalem pojišťoven po dlouhých pět let. Mám svoji profesní hrdost, soudný poradce na tyto podmínky nemůže přistoupit. Bude zábavné z dálky pozorovat, jak si s touto případnou regulací poradí Partners, OVB, Broker Consulting a další. Očekávám spoustu nešťastných a extrémně zadlužených lidí v režimu krysí závod. Toliko tedy ode mne.

  Odpovědět

 • Aleš

  14 června, 2015

  Souhlas, 5 let ručení je nesmysl. Tipuji, že pokud regulace projde, bude optimálním řešením sjednávat rizikovku s průběžnou provizí. Pokud se nemýlím, tu možnost už teď nabízí Allianz u Rytmu risk a bez ručení a včetně dodatečné 15% slevy pro klienta. Když to neprojde, tak část poradců na tento systém také přejde, ale to se netýká MLM sítí. Ty jsou v zajetí svého vícestupňového systému a z podstaty nemohou nabízet výhodnější produkty pro klienty.

  Odpovědět

 • 11 června, 2015

  Pojišťovny chtějí změnit systém odměn u životních pojistek. Ministerstvo financí je proti.

  Spor o to, zda regulovat výši provizí a další podmínky prodeje životních pojistek, se vyhrotil natolik, že jej bude muset řešit pracovní skupina na úrovni vládní koalice.

  Dnešní běžnou praxí je, že klienti prakticky první dva roky spoří pouze na zaplacení provize zprostředkovateli. Vzhledem k tomu, že klienti často mění pojistky po pěti letech, je to pro ně velmi nevýhodné. Poslanec Ladislav Šincl z ČSSD navrhl v pozměňovacím návrhu k novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích omezit výši provize u životního pojištění na 150 procent ročního pojistného. Nyní si poradci běžně účtují až 200 procent. Současně chce Šincl prodloužit výplatu provizí zprostředkovatelům ze dvou na pět let. Ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem (hnutí ANO) však provize regulovat nechce.

  Koaliční rada proto rozhodla, že skupina expertů se má pokusit najít kompromisní řešení. Když se to nepodaří, měl by platit odmítavý názor ministerstva financí.

  Vzhledem k neshodám rozpočtový výbor sněmovny včera projednávání novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích prozatím přerušil. Padá tak možnost, že novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích 16. června projednají ve 2. čtení poslanci. Ti mají ovšem ve stejný den na programu také novelu zákona o pojišťovnictví, k níž podal Šincl stejný návrh na regulaci provizí. Tato novela rozpočtovým výborem již prošla, ale zřejmě rovněž narazí na bouřlivou diskusi.

  Šincl označil pozměňovací návrh za svou iniciativu, která má zabránit „přetáčení smluv“, při němž část neseriózních zprostředkovatelů přesvědčí klienty, aby předčasně zrušili pojistku a místo ní uzavřeli jinou. Klienti tak platí vysokou provizi dvakrát. Obdobné stanovisko jako Šincl zastávají pojišťovny.

  Z dat České asociace pojišťoven vyplývá, že je do pěti let předčasně stornována polovina uzavřených životních pojistek. Z předčasně ukončeného pojistného ve výši 21 miliard je na smlouvách do pěti let od jejich sjednání vyplacena odměna 50 procent.

  K růstu provizí poradců a potížím s takzvaným přetáčením smluv ale přispěly i pojišťovny, když se snažily získat co nejvyšší podíl na trhu. A zavedly či tolerovaly současný systém odměn. Přestože ministerstvo financí se k regulaci staví zády, pojišťovny mají zastánce v ČNB, která chce prodloužit dobu pro výplatu provizí ze dvou na pět let. Strop pro výši provizí ovšem odmítá.

  Proti jsou pochopitelně poradci. „Zdaleka ne každé přepracování pojistné smlouvy odporuje zájmu klienta. Podstatná část storen smluv nesouvisí s nekalou praktikou některého zprostředkovatele,“ uvedl generální sekretář Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů (AFIZ) Petr Šafránek.

  AFIZ tak odmítá Šinclův pozměňovací návrh, který plošně postihuje všechny zprostředkovatele u každé předčasně ukončené smlouvy bez ohledu na to, zda byl poškozen klient. Asociace navrhuje vznik registru smluv a zprostředkovatelů po vzoru bankovního registru klientských informací, který by umožnil postihnout praktiky nefér poradců.

  „Regulace přepojišťování směřuje výhradně proti zprostředkovatelům, aniž bere v úvahu, že jsou to právě oni, kdo pomáhá klientům vybírat z nabídky bez ohledu na zájmy poskytovatelů, a tím posilují konkurenční prostředí. Smyslem návrhu je ve skutečnosti omezit jejich vliv na trh, zamknout klienty u velkých pojišťoven a postupně zvýšit ceny,“ varuje šéf Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Jiří Šindelář. Podle Karla Veselého, ředitele poradenských služeb pro pojišťovnictví v poradenské společnosti Deloitte, by ale vhodná regulace provizí životního pojištění trhu pomohla.

  „Jsem pro to, aby bylo možné regulovat rozložení provizí v čase, třeba na pět let jako v Rakousku. Naopak jsem spíše proti pevnému stropu na výši provize – na mně známých evropských trzích se žádný takový strop nepoužívá s výjimkou speciálních produktů,“ řekl Veselý.

  Podle analytika finančních trhů Ondřeje Záruby ze společnosti Comsense Capital si měli zprostředkovatelé sami udělat pořádek před deseti lety. „Pokud tak neučinili, udělá to za ně někdo zvenku. Možná nepříliš šetrným způsobem,“ míní Záruba.

  Zatímco strop provize ve výši 150 procent ročního pojistného považuje za poměrně vstřícný, rozložení provizí do pěti let je podle Záruby pro zprostředkovatele velmi citlivé.

  Zdroj: http://archiv­.ihned.cz/c1–64147440-pojistovny-chteji-zmenit-system-odmen-u-zivotnich-pojistek-ministerstvo-financi-je-proti

  Odpovědět

 • 11 června, 2015

  Snad i ptáci na střeše si štěbetají o tom, že regulace provizí vzniká na popud některých pojišťoven. Je to tak?
  Ano, některé pojišťovny prosazují regulaci provizí. Adekvátně k tomu se budeme chovat. Pojištění má stále své místo v portfoliu zabezpečení klientů a samozřejmě tedy i v našem finančním plánu, ale je to zkrátka jen jeden produkt z celé řady jiných produktů, které chceme klientům nabídnout, abychom je doprovodili na cestě k finanční nezávislosti.
  Znamená to omezení spolupráce s některými pojišťovnami?
  Je třeba zdůraznit, že nejsme „pojišťováci“. Nežijeme z přepojišťování klientů a neuzavíráme klientům malé úrazovky na denní odškodné, které je stejně v případě nouze neochrání. Pojištění zkrátka není náš hlavní produkt a někteří partneři si to při svém krátkozrakém jednání neuvědomují. Hrajeme fair play a očekávali jsme to i od nich. Pokud nás někteří z partnerů nevnímají jako rovnocenné partnery, je třeba se s tím nějak vypořádat. Pojištění je o důvěře, a jestliže někdo tu důvěru podlomí, je to špatně. Bohudík máme partnery, kteří se k nám přirozeně chovají tak, že nás potřebují. Takže tady nabývá partnerství nového významu.

  Zdroj: http://beok.cz/typ/roz­hovory/provize-za-osobni-servis/

  Odpovědět

 • Míra

  12 června, 2015

  Vážení diskutující, jak prodáváte penzijka (ať se to jmenuje jakkoliv)? Já jsem toho názoru, že od doby kdy do toho šlápli, tak prodej tohoto produktu oproti původním číslům klesl limitně takřka k nule. A já jsem hluboce přesvědčený, pokud projde návrh páně Šincla, tak úplně stejně dopadnou všechny produkty ŽP, které i tak už dnes mají výrazně klesající trend. A pak si budou moct manažeři pojišťoven hledat nějakou silnou větev a sebou mít pevný provaz.

  Odpovědět

 • 12 června, 2015

  Kdo s čím zachází, tím taky schází…v případě přijetí (ala pan Šincl) to samy pojišťovny velmi citelně pocítí na budoucí produkci. Do půl roku až roku se budou samy chytat za hlavu, co že to pomáhaly legislativně prosadit. Drtivá většina kolegů kolem mě odmítá ručit za provizi pět let (bavíme se o rizikovkách, spořící prasárny nesjednáváme).

  Odpovědět

 • Honza

  12 června, 2015

  Jak tak čtu článek i některé názory, nestačím se divit.
  Od pana „já“ zmínka „nejsme pojišťováci“ mě trochu udivuje. Když se bavím s lidmi, cokoliv jim „finanční poradce“ zprostředkoval, byly jen pojistky, hádejte jaké, a co se skutečného tvoření rezerv týče, jedná se povětšinou o drobení pětistovek do paskvilů životního cyklu. A když rozkliknu daného „poradce“ na ČNB, ouha, PPZ…

  K penzím: tento produkt neřeší klientovi naprosto nic, je to jen sypání peněz do produktu, který od počátku své existence na výnosech neporazil ani inflaci. A abych někde byl dlouhé roky vázán pro směšnou „státní podporu“, tedy mrkev před čumákem osla, to určitě. A abych ve finále na dani z „výnosů“ dal státu tolik, co mi milostivě „dal“…

  Nemůžu si pomoct, ale proč se nejvíce ozývají proti regulaci ti, kdo sjednávání (a hlavně přebouchávání) IŽP mají jako svůj hlavní byznys? Přece pokud by z klientových produktů bylo ŽP jen jedním z produktů, není storno poměrné části nic, co by dobrého zprostředkovatele porazilo.

  Nalijme si čistého vína, z úrazovek, které by klientovi něco skutečně řešily, povinných ručení a majetku není tolik a navíc to neumí dělat 18letý kindermanažer, jedno jestli od Panterů, OMV či koho. A nebo nějaký troubelín, který sám je v dluzích a jako správný „kozel zahradníkem“ lidem radí, co s penězi…

  Odpovědět

 • Míra P.

  12 června, 2015

  Souhlasím s Vámi, absolutně nechápou, jak jsme mohli s provizemi vystoupat na tak astronomická procenta + současně za tak astronomické provize ručit jen po tak směšně krátkou dobu, tedy jen dva roky. Mě osobně nevadí zastropování provizí, ať jsou klidně 150, 130, 100 nebo 80%, to je mi jedno, odmítám však ručit po dobu 5-ti let. Ustojím provizní pokles ze 160 na 80%, ale ručit místo dvou let extrémně dlouhých 5 let, k tomu mě žádná pojišťovna nedonutí. Prostě to nebudu nabízet, modelovat a sjednávat (včetně jakýchkoliv změn u již existujících smluv). Jen nesvéprávný poradce se může dobrovolně stát provizním otrokem pojišťovny, já to rozhodně nebudu. V tomto případě nechť si veškeré riziko nese kdokoliv jiný, za ten „výdělek“ spojený s pětiletou nejistotou mi to nestojí, i kdyby byla provize bůhvíjak vysoká a zajímavá. Rád tuto nejistotu přenechám poradcům z MLM.

  Odpovědět

 • Mirek

  12 června, 2015

  Proč pořád lozíte na podle vás „pojišťovácké“ weby, když je tak nenávidíte, sichrhajsko? Opruzovat?

  Odpovědět

 • Honza

  12 června, 2015

  Vy proč reagujete, když očividně nemáte co říct? Já dávám do pléna postřehy, které třeba někomu otevřou oči. Co Vy? Že by se potrefená husa ozvala.

  Odpovědět

 • Mirek

  13 června, 2015

  No já většinou nereaguju. Jen si tady tak čtu. Ale ty vaše oči otevírající příspěvky mně prostě nějak nedali nereagovat. I když chvilku trvalo, než mně docvaklo, co jste zač. A jestli někdo z vašich nešťastných klientů otevře oči, požene vás bičem od dveří:-)))

  Odpovědět

 • Honza

  13 června, 2015

  Pane Míro, doposud jsem ve Vaší reakcí nenašel jedinou věcnou námitku k tomu, co píšu. Bavit se o tom, jak se sází cibulka a nebo co dávali v Ordinaci by asi bylo věcnější…

  Odpovědět

 • Mirek

  13 června, 2015

  No, vy tu neustále kydáte špínu na všechny zprostředkovatele a přitom prodáváte investice s takovou nákladovostí skoro jako pojišťovny. Každý slušný prodejce investic dokáže prodat stejné investice jako vy s daleko nižším vstupákem než vy. Eventuálně i bez něj. To vy jednoduše nemůžete. jste multilevel a nevydělali byste si ani jednu korunu. Jste v podstatě stejní dobytečci jako prodavači pojistek na spoření a investice. Takže si vaše falešné moralizování strčte do řiti.
  Je to dostatečně věcná poznámka?

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  13 června, 2015

  Bravo, pane kolego!

  Odpovědět

 • Honza

  13 června, 2015

  A Vy jste lhář, který zcela záměrně uvádí bludy. Neznáte ani moje jméno a dovolujete si proklamovat, čím se profesně zabývám. Takže jste nejen lhář, ale aji šašek.

  A stejně jako všichni pojišťováci děláte zadarmo, tedy asi pracujete pro neziskovku a na složenky si vyděláváte odnášením starého papíru do sběru.

  Jak poukazuji, přesně Vy skončíte s regulací provizí za ŽP, potažmo s MIFID 2. A osočujte mě z jakých volovin chcete.

  Já už něco přes 3 roky poukazuji na praktiky Vašich soukmenovců, na skryté poplatky atd. A jak na potvoru na má slova dochází.

  Sám mám na vlastní kůži odzkoušené investice přes český Pioneer – obligační fond a mnohé jiné voloviny, sám mám odzkoušené na vlastní kůži prasácké manýry pojišťoven a pakáže, pardon „finančních poradců“.

  Je mně jasné, že na tomto portálu nenajdu spojence, nýbrž že si tu pojišťováci přitakávají. Ale zklamu Vás, je mi to celkem jedno.:)

  Pro zajímavost, podívejte se do dTestu ze září loňského roku. To je jedna z věcí, které lidem ukazuji. Jsou tam tabulky pravdy, které ukazují nákladovost produktů, které Vy prodáváte jako zadarmo. A čím více lidí tohle ví, tím více storen Vám přijde regulace neregulace. Akorát že zatímco mně rozkrytí pravdy a utrum Vašim byznysům potrvá dlouho, regulace Vás smete hned. Proto je to pro Vás antikrist.

  Víte, když vidíte, jak zloděj vytahuje někomu z batohu peněženku a neupozorníte na to, jste spolupachatel. Proto já šířím pravdu,a bych jím nebyl též. A jaké investiční instrumenty používám a svým známým zařizuji, to stejně s Vašimi vymytými mozky asi nepochopíte do doby, než přijde předvolání za §210 trestního zákoníku, postihy od ČNB atd.

  Mohl bych Vám snášet stovky či tisíce argumentů, leč obávám se, že by to bylo házení perel víte komu. Kdo má všech 5 pohromadě, chápe moje sdělení; kdo má pojišťováckou deformaci a nezpochybnitelnou „pravdu“ od svých guru, na toho je škoda času. A ten já s Vámi nehodlám mrhat. Mějte se jak chcete a až budete na sociálce proklínat p. Štincla vedle nepřizpůsobivých spoluobčanů, třeba si na mě vzpomenete.

  P.S. je legrační vidět „manažera“ z pojišťovny (deset let v oboru), jak Vám chce nabídnout investici a neví ani, co to je ISIN.

  Odpovědět

 • 13 června, 2015

  Pane Honzo, na tomto webu Vaše slova + myšlenky skutečně nepadají na úrodnou půdu, spíše naopak. Jinak souhlasím, že je úsměvné a zábavné sledovat, jak se případné regulace ze strany návrhu pana poslance Šincla bojí zprostředkovatelé jak čert kříže. Přitom by stačilo snížit provize na nějakou morálně přijatelnou úroveň (pamatuji 60–80% z roční platby) popř. prodloužit délku ručení za provizi na alespoň 5 let a více. A pokud se to nepodaří teď, MIFID 2 tento záměr dokoná. Není otázkou zda, ale kdy.

  Odpovědět

 • Mirek

  13 června, 2015

  :-)))Vy dva jste se asi hledali. Pan Já a pan Honza, zachránci a kultivátoři finančního trhu! Budete teď kamarádit?
  Něco jako Pat a Mat?

  Odpovědět

 • Mirek

  13 června, 2015

  Opět jste nezklamal. Jste spolehlivý jak japonská auta. Stačilo píchnout špendlíčkem, nejlépe sichhajskou, a vyskočíte jako čertík Bertík ze škatulky:-)))
  Nepsal jste výše něco o potrefené huse? I s tou ČNB jste to trefil. Nebyl to Ertrag und Sicherheit, který měl problémy s ČNB?
  No, máte recht. Nechme toho. Možná jste i v podstatě slušný člověk, jenom trochu popletený. Roztleskávacím a motivačním akcím se snadno podléhá.
  Tak Zdař Buch, Honzíku Cibulko z Ordinace. Už musím letět. Začínají seriály na Nově. (Do háje, já vlastně nemám televizi. No nic, půjdu to zkouknout k sousedce. Soused není doma. Prodává po lidech fondy Evolution. Trouba jeden parohatý).

  Odpovědět

 • Honza

  15 června, 2015

  Pane Mirku, píšete to správně, neměl. Podívejte se na stránky ČNB a přečtěte si tu jednu stránku. Třeba tomu porozumíte:

  http://www.cnb­.cz/miranda2/ex­port/sites/www­.cnb.cz/cs/doh­led_financni_trh/vy­kon_dohledu/pra­vomocna_rozhod­nuti/prilohy-old/89338_Sp_2­008_243_573_2009_2361_57­0.pdf

  Jestli je podlehnutí tleskacím akcím Váš případ, bohužel. Já Vám naznačil svoje investiční zkušenosti z dřívějška, které s žádným roztleskáváním nemají nic společného.

  Choďte si za kým chcete a že nechám souseda pozdravovat.:)

  Tak zase v jiném vlákně na diskusní shedanou.:)

  Odpovědět