CZK/€ 23.830 -0,04%

CZK/$ 22.271 +0,65%

CZK/£ 26.675 -0,12%

CZK/CHF 24.053 +0,52%

Regulace provizí je opět ve hře

 


 

Regulace provizí rezervotvorného životního pojištění je neustále se opakující téma. Naposledy se objevila diskuse o rozložení provize v čase v novele zákona o pojišťovnictví, kam se úpravu pokusila prosadit Česká národní banka (ČNB). V únoru 2015 regulace ještě neprošla. Pak si ale do hry přisadila Česká asociace pojišťoven (ČAP) a v minulém týdnu Rozpočtový výbor regulaci provizí opět vrátil na pořad dne. „Přestože s pojišťovnami jednáme o účinném selektivním opatření proti nedůvodnému přepracovávání pojistných smluv, ony se rozhodly za našimi zády i nadále  prosazovat plošnou cenovou regulaci. To jasně prokazuje, že nejde o žádnou ochranu spotřebitele před nedůvodným přepojišťováním, ale o ekonomické zájmy pojišťoven na úkor distribuce,“ uvedl Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ.

Regulace provizí bude schvalována v Poslanecké sněmovně v rámci novely zákona o pojišťovnictví. A pokud projde celým legislativním procesem v současné podobě, bude to znamenat nejtvrdší cenovou regulaci, která byla v této oblasti dosud navrhována. Spojuje jak ručení za obdrženou provizi po dobu 5 let, tak omezení výše provize na 150 % ročního pojistného s tím, že v prvním roce může být vyplaceno pouze 100 % ročního pojistného.

Regulaci provize na Rozpočtovém výboru kupodivu podpořilo i Ministerstvo financí ČR. To přitom ještě v únoru zastávalo zcela opačné stanovisko: „Zákon nemůže sloužit k omezování nabídky produktů na trhu, tím spíše těch, které podléhají regulaci podle práva EU,“ uvedlo ministerstvo jako zdůvodnění odmítnutí regulace. Nyní ovšem již zákon k omezení nabídky produktů na trhu pravděpodobně již sloužit může.

„Zvláštní pozornost si zaslouží názorový obrat ministerstva financí. To několik let nepodporovalo uzákonění cenové regulace, ještě 15. dubna na  rozpočtovém výboru pan náměstek  Pros cenovou regulaci odmítal, aby  6. května změnil názor o 180 stupňů a  najednou s ní nadšeně souhlasil. Tato nekonzistentnost postoje státního orgánu mimo jiné zpochybňuje celý legislativní proces, protože pokud předkladatel zákona podpoří takto zásadní zásah, obchází tím jak Legislativní radu vlády a povinnou dopadovou studii RIA, tak i samotnou vládu,“ upozornil Petr Šafránek.

Regulace provizí je již tradičně podávána jako nástroj ochrany klientů, který má zabránit přepojišťování smluv, které může být spojeno s poškozením oprávněných zájmů klienta. Kam vedla cenová regulace v distribuci, ovšem již zákonodárci mohli zjistit na příkladu penzijních produktů. Ano, produkty 2. ani 3. pilíře nebyly prodávány klientům, pro které nebyly vhodné. Nebyly totiž prodávány vůbec.

REKLAMA

Životní pojištění a zajištění penze jsou dvě oblasti, u nichž naprostá většina klientů sama o sobě nevyhledává vhodné produkty pro jejich životní situaci. V nízké finanční gramotnosti českého národa leží rozvaha o zajištění pro případ neočekávaných událostí či očekávaného důchodu až na posledním místě – za novou placatou obrazovkou, na které budou moci sledovat placatý puk poháněný zahnutými klacky v rukách českého reprezentačního týmu… a za dalšími naprosto nezbytnými denními potřebami.

Finanční poradce, který svou práci dělá dobře, ukáže domácnosti, kde leží její rizika, a pomůže najít vhodný produkt pro jejich pokrytí – od rizika smrti a výpadku příjmů živitele domácnosti, kterému záleží na případných pozůstalých, po riziko dožití se důchodu ve zdraví a s životním elánem na další desítky let se státní, stále klesající penzí. O upoutání na kolečkové křeslo či podobné zařízení vlivem invalidity ani nemluvě.

Pokud finanční poradce nebude odpovídajícím způsobem zaplacen, klienti si penzijní ani pojistné produkty nekoupí. Státu a politikům to ale očividně nevadí. Pokles smluv doplňkového penzijního spoření, k němuž došlo mimo jiné v důsledku regulace provizí, Potůčkova důchodová komise umí řešit: Zavede dobrovolné spoření povinně. Třeba se dočkáme i toho, že v důsledku poklesu propojištěnosti životním pojištění dojde i v této oblasti k podobnému nápadu…

Dopady regulace na finančně poradenský trh

Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ:

Pokud návrh schválí i Parlament, bude to znamenat zásadní omezení trhu životního pojištění. Největší problém představuje storno 60/60,  tedy ručení 5 let. Zatímco pojišťovny se vždy zahojí na zprostředkovatelských firmách a storno započtou proti novým nárokům na provize, zprostředkovatelské firmy ponesou obrovské riziko nesplacení případných dluhů ze storen vázanými zástupci –  fyzickými osobami. Vymáhání dluhů je v České republice prakticky nemožné, čas a náklady s tím spojené jsou naprosto neúměrné reálně vymoženým částkám. Díky tomu budou zprostředkovatelské firmy nuceny velmi pečlivě zvážit, zda za těchto podmínek životní pojištění nabízet a neúměrné riziko nevymahatelných dluhů ze storen podstupovat.  Storno přitom vůbec nemusí vzniknout nekalou činností zprostředkovatele, za kterým ale jeho úhrada půjde vždy!

REKLAMA

Nakonec se může zopakovat situace s II. pilířem důchodové reformy, kde zákonodárci přeregulací dosáhli tzv. absolutní ochrany spotřebitele, tedy situace, kdy spotřebitel byl ochráněn před produktem jako takovým, protože za nastavených podmínek ho nikdo nebyl ochoten nabízet. Při již tak nízké propojištěnosti v oblasti životního pojištění na to nakonec doplatí klient.

Je přitom naivní se domnívat, že navržená regulace přinese více peněz klientům na odkupném – není totiž regulována celková nákladovost, tudíž nic nebrání zavedení nových poplatků např. za storno smlouvy, samozřejmě ve prospěch pojišťoven a k tíži odkupného. A i kdyby tomu tak nebylo, výrazné zvýšení odkupného představuje obrovský morální hazard, protože klient bude paradoxně mnohem snáze předčasně ukončovat smlouvu, když ho to bude stát podstatně méně peněz. Toto zdánlivě líbivé opatření tak může být naopak kontraproduktivní a „životnost“ smluv ještě zkrátit.

Jiří Šindelář, generální sekretář USF ČR:

Rozhodnutí poslanců rozpočtového výboru podpořit pozměňovací návrh připravený pojišťovnami hodnotíme negativně. Dle našeho názoru sehrála zásadní roli změna stanoviska Ministerstva financí, které pod taktovkou pana náměstka otočilo proti zájmům spotřebitelů a ve prospěch zisků velkých pojišťoven. Budeme dál přesvědčovat poslance o tom, že regulace odměn zprostředkovatelů „představuje cenovou regulaci, která je obecně v rozporu s principem svobody smlouvy, tím spíš, že jejím předmětem je úprava obchodních vztahů mezi dvěma profesionálními osobami“ a že její diskriminační povaha představuje „riziko pro zákazníka“, jak správně uvádí MF ve svém původním, skutečně odborném stanovisku.

Vstoupit do diskuze 42 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • pavel-hanzl

  11 května, 2015

  To co říkám klientům již 12 let, je tvrdá pravda. Pojišťovny nemají rády ani nezávislé poradce, ani klienty. Mají rády jen své majitele. Proč jen mám v hlavě ruského Mrazíka a větu POSLANCI JSOU MALÍ PÁNI, TO POJIŠŤOVNY ŘÍDÍ HLASOVÁNÍ?

  Úroveň vyjadřování nastrčené figurky – pana Šincla z Karviné, je smutnou vizitkou, co to máme za zákonodárce.

  Bude třeba zásadního průlomu v boji za poradce a klienty.

  Pane Šindeláři, nestačí bezzubé řeči, že návrh pana Šincla jde špatným směrem.

  Pan Šincl chce odehnat od klientů jejich poradce. To je pokus o obecné finanční ohrožení, vážný trestný čin. Statisíce českých rodin nebudou mít pojištěny zdroje příjmu, protože se potřebují napakovat pojišťovny a my do toho takhle nepůjdeme!

  Pane Šafránku, děkuji za jasné konzistentní postoje.

  Musíme najít daleko účinnější cestu v boji za naši věc. Již jsem napsal šéfredaktoru Parlamentních listů a vyzval jej k uveřejnění mých dvou článků. Bude třeba mnohem tvrdšího boje za naše zájmy. Pojišťovny k nám projevují otevřené nepřátelství. Nestydí se ani lhát přes nastrčené poslance. Musíme se bránit.

  Pokud někdo v tak vysoké funkci obrátí o 180%, je to podraz na legislativní proces a na českou zákonnost. Je to podraz na české lidi. Obraťme se v této věci přímo na ministra Babiše.

  Musejí vyjít v médiích i jiné články, než co vycházejí v té štvavé kampani. O celé pravdě. Jinak dopadneme jako v padesátých letech minulého století při politickém procesu, široká veřejnost bude žádat trest smrti pro celý náš obor. Už tomu chybějí jen kajícně doznávající se poradci před televizní kamerou, se známkami mučení na těle, před odesláním do uranových dolů, nebo na šibenici.

  Přitom ČNB i pojišťovny mohly řadu let před tímto rokem konat a selektivně trh vyčistit. Jakto, že mnoho let braly jakoukoliv produkci v běžném pojistném bez krytí rizik? Jakto, že Štork mohl stále působit? Pohádky o ochraně klientů číst nepotřebuji. Už jsem trochu vyrostl.

  Odpovědět

 • 11 května, 2015

  Po pravdě řečeno, neumím si představit, že bych ručil za jednou odvedenou práci po tak dlouhou dobu a pět let je sakra dlouhá doba. Na jednu stranu se ČNB a MF nedivím, protože to, co se na poli životního pojištění dnes děje je děs běs, na druhou stranu sám nevím, jak bych si se současnými nešvary na jejich místě poradil. Zastropování provizí nevidím jako problém, poradce rád vymění 170% za 100%, pokud se bude ručit jak dnes, tedy jen ty dva roky poměrnou částí. Problém nastane, pokud by se mělo ručit pět let a ještě to mít „rozkouskované“ na čtyři části. To pak může být provize klidně i 300%, přesto to dělat nebudu. Tím chci říct, že pokud navrhovaná novela projde a bude přijata (a já se domnívám, že se tak stane), tak od 1.ledna 2016 ode mne jakákoliv pojišťovna neuvidí ani jednu jedinou korunu na produkci životního pojištění. Jednoduše ho nebudu sjednávat. Ani nové smlouvy, ani doplňování jakýchkoliv dalších rizik do těch již existujících. I za to totiž budu ručit oněch neuvěřitelně dlouhých pět let. A bát se, že mě v průběhu této doby smlouvu přebouchne nějaký mládenec z MLM, nebo mi rizika vypoví pojišťovna po čtvrtém úrazu klienta a ten mi pak takovouto smlouvu logicky vypoví, a já budu vracet provizi ? V zákoně se vůbec nerozlišuje čistě rizikové životní pojištění a já se ptám: pokud se v průběhu příštích pěti let objeví na trhu čistě rizikové životní pojištění, které bude o světelné roky napřed oproti tomu stávajícímu a já tedy klientovi to současné nahradím tím novým, budu opět vracet provizi ? Sám si odpovídám: ano, budu. Za to, že o klienta řádně a odborně pečuji, seznamuji ho a doporučuji mu nejnovější novinky s vysokou přidanou hodnotou, mám vracet provizi ? Na tuto hru odmítám přistoupit, neboť pro mne jako poradce, který drží kratší konec špagátu je to hra likvidační. Na tato pravidla odmítám
  přistoupit a pokud návrh projde, tak ode mne od ledna 2016 neuvidí ani jedna pojišťovna jednu jedinou korunu na produkci životního pojištění. V rámci pudu sebezáchovy budu jakékoliv životní pojištění bojkotovat. Velmi rád přenechám pětileté ručení za provizi komukoliv z konkurence, což myslím zcela vážně. Nikam psát jako pan Hanzl nebudu, protože se domnívám, že už je stejně na 95% rozhodnuto, ale nechám se (ne)příjemně překvapit. Ten kdo spláče nad výdělkem a novou produkcí životního pojištění nebudu já, nýbrž pojišťovny. A myslím, že nebudu jediným, kdo z principu pro výše uvedené nebude zcela záměrně životní pojištění sjednávat.

  Odpovědět

 • Petr

  11 května, 2015

  Mistře já, uvědomte si, že náctiletí z MLM (a část MLM)zmizí, že jde o přechod k rizikovkám a pay-as-you-go, což i návrh umožňuje (20 % RP ročně). Rekonstrukce odkupného omezí vliv parazitních nákladů (také na 20 % ročně)a otevírá cestu ke konkurenci právě v celkové nákladovosti :-)

  Odpovědět

 • 11 května, 2015

  Z tvé (a nejen z tvé) strany jde o naprosté nepochopení situace.

  Náctiletí z mlm nezmizí. Do oboru se pořád budou verbovat (v multilevelech je to navíc nezbytnost – z toho má vyplynout zákaz finančních multilevelů, když už se chce tak moc něco regulovat) lidi, co do něj nepatří, a oni do něj budou stále vstupovat.

  Protože nejvíc lidí se prodejci vybraných finančních produktů stává z donucení a naivity. Je jim jedno, jestli vydělají 50 000 Kč, nebo jen 20 000 Kč, hlavně když budou nějaké peníze na chleba, školu a zábavu.

  Odpovědět

 • M.

  11 května, 2015

  Vážený pane, vězte, že pokud návrh projde (a on podle mě projde a bude následně schválen), tak už mě osobně bude úplně jedno, jestli zmizí ten či onen zprostředkovatel, jedno jestli z MLM, pojišťovny nebo poolu. Životní pojištění sjednávat nebudu ani za zlaté sele a milerád přenechám veškerou (provizní) zodpovědnost na konkurenci. Vážně s tím nebudu mít problém, nechť si toho Černého Petra drží v rukou oněch pět let kdokoliv jiný. Klid a spokojený spánek nelze ničím zaplatit, víme ? A věřte mi, že mi nebude činit žádný problém klientovi sdělit, že mu poradím & sjednám cokoliv vyjma životního pojištění. Modelace ŽP ? Ano. Analýza kde je vhodné to nebo ono riziko pojistit ? Proč ne ? Za analýzu mi kliente zaplať oproti vystavené faktuře a produkt si následně jdi uzavřít do pojišťovny, u mne se ho nedočkáš, nejsem finanční sebevrah. Že ti sjednání ŽP nabízí kdokoliv jiný ? Neváhej a sjednej si to u něj, nemám s tím problém. Že bude měsíční pojistné např. zajímavých 1.500 nebo 2.000 Kč ? I kdyby to bylo deset tisíc, opravdu díky, ale o tento monkey byznys nemám opravdu zájem, proto jej rád a s chutí přenechám konkurenci. Jak říkám, ten klid příštích pět let je k nezaplacení :0)

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  11 května, 2015

  Pane kolego, jistý David porazil Goliáše, protože se nevzdal předem jako vy. Nikdy se nevzdávám. A jeden náš písničkář, Jaroslav Hutka zpíval o nejmocnější síle a tou je pravdomluvné slovo. Mohl byste mi dát jednoduchou odpověď, nejste jen trochu líný? Máte široce otevřené dveře na všechny veřejné internetové servery, kde můžete psát a s vámi tisíce dalších kolegů.

  Odpovědět

 • Petr

  11 května, 2015

  Pokud to skutečně v této podobě (5let)projde,pak ani ode mne pojišťovny nic neuvidí. Kdo seje vítr sklízí bouři. Soustředím se na investice a úvěry. Když něčemu věnuji čas a energii, očekávám ocenění. Pokud mi po 4 letech někdo sebere provizi, že si to klient rozmyslel, připadal bych si jako rukojmí. Je to jakoby v supermarketu umožnili vrátit zboží do 5 ti let bez udání důvodu. Já bych jim donesl zpět vysavač,protože mezitím vymysleli úspornější modely.

  Odpovědět

 • nick

  11 května, 2015

  Dělám v MLM již 8 let, je mi 35 let, a mám vysokoškolské vzdělání v ekonomii, jsem celý tyrkysový :-),
  (takže pro další komentáře, ano, jsem blázen, mám vypláchlý mozek, nejsem Kidermanažer na střední a kdybych někde napsal špatné sz, iy nebo velké a malé písmeno, tak to byl překlep, jenom šetřím klávesnici pro ostatní pro případné komentáře. ) Pro mě je důležité zázemí, servis a radost z práce a hlavně mi nikdo nekecá do toho, co chci klientovi udělat. Vím, že bych mohl mít jinde větší peníze, ale to nebyl hlavní důvod jít do poradenství.
  Nevím zda to projde, ale můj názor je takový, že ať je člověk v MLM nebo poolu, tak pokud tu práci dělá dobře, stará se o své klienty, tak 5 let ručení by nemělo vadit, schválně jsem se podíval do systému, kolik smluv mi padlo za těch 8 let a je to 5% veškerých IŽP, které jsem udělal za celou dobu. Celková proplacenou smluv je na 91% . Procentuální příjem z IZP 45% (a to je v tom i Flexi s minimální spořící složkou) zbytek jsou hypotéky, investice, úrazovky, neživot atd. Takže ani rozložení do 5 let ohledně příjmů mě neohrozí, jak postupné, tak i ručení po dobu 5 let. Samozřejmě, pokud člověk bouchá jenom životky a na zbytek kašle ( je jedno, jestli jde o Partners, FC, BC, OVB nebo pool a klienta už potom nevidí, tak to problém mít bude. Otázka je, co to udělá s trhem. Některé společnosti asi budou mít problém. Mám pár známých, co mají proplacenou okolo 50% z ostatních firem především z té třípísmenové , tak budou asi pěknou dobu vydělávat jenom na storna, ale to je jejich problém.

  Odpovědět

 • M

  11 května, 2015

  Rozumím Vašemu pohledu, nicméně já si kladu otázku, zda musím tento model spolupráce a ručení za provizi, který mi bez jakéhokoliv ptaní pojišťovna oznamuje, automaticky akceptovat. Nemusím, protože nechci. Nechci a vlastně odmítám podstupovat toto pětileté riziko. Stornovost na ŽP mám dlouhodobě do 3%, přesto považuji dvouleté ručení za provizi tak akorát. S přimhouřeným okem lze ještě akceptovat tříleté storno, ale pětileté je už vážně síla. Šikovným se mi jeví provizní model Maxima Pojišťovny, kde je za rizikovou ŽP vyplácena provize každý rok po celou dobu trvání pojistné smlouvy (procento po mě teď nechtějte, ale funguje to jak u občanského majetku). Tento systém považuji za nejdokonalejší a nejlepší. Naštěstí mne po tolika letech v oboru dobře živí následné provize z majetkového pojištění a investic. Provize a produkce z životního pojištění tedy významně neovlivní moji finanční situaci. Bohužel, první, kdo přestane zcela záměrně sjednávat životní pojištění, budou paradoxně tzv. srdcaři, tzn. lidé, kteří životní rizika sjednávají opravdu kvalitně a rozumí problematice. Jen v mém okolí čeká cca 10 lidí tohoto ražení na finální verdikt. Pokud se potvrdí, tak od 1.ledna 2016 pro ně „život“ skončil (prostě jej z logických důvodů nebudou ani nabízet, ani sjednávat), nebo se už teď dívají po novém oboru. Mnozí mají v branži praxi 10 a více let. Mě životní pojištění chybět nebude, otázkou zůstává, zda nebude moje produkce životního pojištění chybět v roce 2016 pojišťovnám. Možná byste se divil, kolik stovek či tisícovek lidí čeká, jak vše dopadne, aby se následně vydali zcela jiným směrem, tedy pryč z oboru. Nebude jich málo a já osobně predikuji do tří nejbližších let významný, opravdu významný propad produkce životního pojištění a u spoustu kolegů závažné existenciální problémy plynoucí ze
  splácení storen. Honit minulá storna novou produkcí s postupnou výplatou provizí a navíc pětiletým stornem, to prostě nemůže vyústit v nic jiného než krysí závod. Ale jak jsem psal, je pouze na každém jednotlivém poradci, zda si to nechá líbit a zda u toho chce být, nebo zda je schopen si s předstihem všechny tyto scénáře přehrát ve svojí mysli a poté si uvědomit, že na tyto pravidla hry odmítá přistoupit.Nikdo z nás přece nedělá nic, co nechce, nebo snad ano ?

  Odpovědět

 • X

  11 května, 2015

  A pokud na model Maximy přejdou i ostatní pojišťovny (nebo bude třeba možnost volby), tj. sice na začátku nižší provize ale prakticky bez storna, ani to by Vás nepřesvědčilo u života zůstat? Dle mého to asi bude model, který se prosadí u těch lidí, kteří už nějakou historii v oboru mají, ale samozřejmě pro nováčky to bude výrazně těžší se uživit. Nevýhoda to je samozřejmě při přechodu z firmy do firmy, pak tam člověk nechá významnou část provize, takže asi poklesne přeběhlictví.

  Odpovědět

 • M.

  11 května, 2015

  Pokud by tento způsob výplaty provizí od Maxima Pojišťovny umožňovaly i ostatní pojišťovny, tak proč ne. Vždy chci být poctivě a férově odměněn za veškerou vykonanou práci ke dni případného zániku smlouvy, nechci nic vracet ani nechci mít jakékoliv peníze půjčené od pojišťovny po dobu příštích pěti let.
  K mojí plné spokojenosti mi nyní chybí jen dvě věci: způsob výplaty provize ve stylu Maxima Pojišťovny, kdy si budu moci tento způsob svobodně zvolit u kterékoliv pojišťovny a čistě rizikové smlouvy bez jediné koruny „spoření“. Uvítal bych skutečně čistou rizikovku od Pojišťovny ČS (Flexi) nebo Kooperativy (Perspektiva 7BN). Nikoliv to, co nabízejí nyní, tedy „zakamuflovanou“ jakože rizikovku s minimálním postačitelným pojistným. Ani halíř jakéhokoliv „spoření“, opravdu čistou rizikovku. Stačí si vzít příklad z Allianz Rytmus Risk od 1.6.2015, kde již nebude žádné minimální pojistné (když klientovi vyjde např. 122,–Kč měsíčně, tak prostě bude platit 122,–Kč měsíčně) a bude to opravdu čistá rizikovka. Každý slušný a seriózní poradce by měl dostat na výběr, jakým způsobem si přeje být vyplácen stran provizí. Já volím cestu bez storna, tedy zaslouženou každoroční výplatu po celou dobu trvání pojistné smlouvy. V tomto případě mě žádných 5 let ručení za storna neomezuje v práci a mám důvod se o klienta průběžně starat, neboť za to mám průběžně i provizi. To mi příjde naprosto férové. Pokud by toto bylo zavedeno jako možnost, kterou si poradce může u kterékoliv pojišťovny zvolit, pak jsem pro a má smysl životní pojištění i nadále sjednávat.

  Odpovědět

 • PR

  11 května, 2015

  Jen upozorňuji, že Kooperativa čistou rizikovku má (Rubikon)… provize je dokonce placena průběžně každý rok, tedy žádné předplcené provize a nepřiměřené ručení… jen to nikdo neuzavírá.

  Odpovědět

 • M.

  11 května, 2015

  Děkuji pane kolego, o Rubikonu pochopitelně vím, nicméně rozsahem a variabilitou nesahá Perspektivě 7BN ani po kotníky. Proto ji taktéž nesjednávám, to už se za ty peníze vyplatí cokoliv jiného od konkurence (RŽP-D, Rytmus Risk apod.).

  Odpovědět

 • X

  11 května, 2015

  Je tu Rubikon od Kooperativy, dále třeba BezObav od ČSOB pojišťovny (dokonce se zaslouženou provizí a dokonce velmi zajímavou, jenomže je výrazně dražší než jiné produkty od stejné pojišťovny), Elan od Komerční pojišťovny
  Jenomže většinou je to dražší nebo výrazně osekanější než „vlajkový“ produkt dané pojišťovny, což je ten důvod proč se nesjednává

  Odpovědět

 • X

  11 května, 2015

  Děkuji za odpověď
  Myslím, že máme hodně podobné názory, také by mi „zasloužená“ provize vůbec nevadila

  Odpovědět

 • petr

  11 května, 2015

  Konečně rozumný profík Nick!! na rozdíl od zde skuhrajících Hanzlů a hajzlů. Taky si uvědomte, že prakticky všechny produkty IŽP skončí – pojišťovny budou muset vymyslet zcela jiné

  Odpovědět

 • 11 května, 2015

  Pane Petře Borkovče, máte to zapotřebí si zde veřejně chválit svoje ovečky z Partners ? Jak vidno, tak ano.

  Odpovědět

 • Jan

  11 května, 2015

  Mrazík: „Kohouti jsou malí páni, Jitřenka řídí kokrhání.“

  K tématu: Jedná se o spořící část životního pojištění nebo o rizikovou, která má být regulována?

  Odpovědět

 • M.

  11 května, 2015

  Pokud mne paměť neklame, tak zákon toto vůbec nerozlišuje a hovoří obecně o životním pojištění. Týká se to tedy jak rezervotvorných, tak čistě rizikových smluv životního pojištění. Budu rád, když mne kdokoliv problematiky znalejší vyvede z omylu.

  Odpovědět

 • Insider

  11 května, 2015

  regulace v navržené formě se dotýká všech druhů ŽP, včetně připojištění

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  11 května, 2015

  Jedná se o plošnou regulaci u všech životních pojištění, bez ohledu na nastavení pojistek.

  Odpovědět

 • Míra

  11 května, 2015

  Celé je to o totálním selhání kontrolních mechanismů pojišťoven, dozoru ČNB a MLM společností, poolů i jednotlivých poradců a jejich vedoucích, kteří nejsou schopni kvůli svým ziskům ani po několika letech zajistit transpatrentní dohled nad sjednáváním zejména IŽP (to je ten hlavní problém). Přitom existuje řešení a to registr smluv (stejně jako v bankovnictví), ze kzerého by bylo možné snadno zjistit, zda se jedná o řetězení smluv, přebouchávání a já nevím co všechno ještě. Prostě vše. Jenže to by představovalo PRÁCI jak pro pojišťovny tak pro MLM i pooly. Takže se tu objeví návrh na totální zničení systému namísto toho, aby se hledalo řešení. Navíc se to dostane až do parlamentu, kde rozhodují naprosto nekompetentní lidé bez znalostí problému. Takže nakonec vyhraje ten, kdo má silnější lobbing. A to už je naprosté zvěrstvo.

  Odpovědět

 • X

  11 května, 2015

  Promiňte, ale já jako klient si rozhodně nepřeji, aby si mohl „kdokoli“ zjistit kde mám jaké smlouvy

  Odpovědět

 • Jan

  11 května, 2015

  Co se pánové divíte? Pojišťovny jsou prostě silnější. Otázkou ovšem zůstává, proč dovolily provize 200%? Že by to byla nenasytnost jejich managementu? Všichni přece chtějí bonusy za produkci, ne? Před 15 lety provize za životko byly kolem 80% ročního pojistného. 200% je prostě nenažranost.

  Odpovědět

 • 11 května, 2015

  Tomáš Síkora končí jako výkonný ředitel ČAP. Moc se mu ten lobbying asi nepovedl.

  Odpovědět

 • 11 května, 2015

  Tomáš Síkora končí jako výkonný ředitel ČAP. Moc se mu ten lobbying asi nepovedl.

  Odpovědět

 • 13 května, 2015

  Šéf USF ČR Jiří Šindelář: Poslanec Šincl mluví o lidech, ve skutečnosti jen kope za pojišťovny

  Jako kolovrátek poslanec Šincl na stránkách Parlamentních listů opakuje, že regulace provizí životního pojištění zastaví „centrifugu finančního kolotoče“, kterým je tzv. přetáčení smluv. Jeho návrh, který předložil v rozpočovém výboru, prý navíc přesune až 4 miliardy ročně z odměn poradců směrem ke klientům pojištění. Ponechme nyní stranou, že obojí není možné: Nelze totiž nějakým transakcím zabránit a současně přerozdělit jejich výnos. Návrh, jehož rakouská inspirace ukazuje na autorství pojišťovny Kooperativa nebo někoho z jejího okolí, skutečně nic takového nezaručuje. Jako ten, komu návrh „šlape na kuří oko“, se musím ptát, proč má návrh bránit přepojišťování zprostředkovateli a nikoli už prostřednictvím samotných pojišťoven, které se na přetočení smluv podílí až z jedné čtvrtiny? Nebo snad pan poslanec věří tomu, že pojišťovny své klienty přepojišťují v jejich prospěch? To je sice technicky vzato možné, ale asi tak stejně pravděpodobné, jako že zavolá váš telefonní operátor a nabídne vám zrušení staré nevýhodné smlouvu a její přetočení do výhodnější.

  Přetáčení smluv ve skutečnosti může být pro klienta výhodné, obvykle ovšem znamená přechod k levnější konkurenci, čemuž se dnes pojišťovny prostřednictvím návrhu poslance Šincla urputně brání. Klient, který jim není vydán napospas, zkrátka tolik nenese. Proto potrestáme poradce, který smlouvu uzavřel, pokud dojde k jejímu předčasnému ukončení. Jak má dotyčný zajistit, aby smlouvu nepřepojistil někdo jiný včetně samotné pojišťovny, ovšem už návrh poslance Šincla ani on sám neříká. Jednoduše proto, že to neví. Smysl návrhu totiž není v zastavení kolotoče přetáčení smluv, ale v tom, aby si příslušné provize mohly ponechat pojišťovny.

  Jak je to možné? Jednak platí, že účtované náklady se dají pojmenovat různě a návrh pojiošťovnám umožní, aby klientům naúčtovaly místo provize zprostředkovateli za předčasné ukončení smlouvy poplatek pojmenovaný jinak. Jako bychom podobnou poplatkovou vynalézavost finančních institucí důvěrně neznali. Z velké části to ale ani nebude třeba. Většina životních pojistek je dnes uzavírána pouze na rizika bez nebo jen s minimální investiční složkou, což Šinclův návrh vůbec nezohledňuje. Vracení investiční složky klientům je proto jen vějička pro veřejnost. Obvykle totiž žádná není.

  Návrh ve svém důsledku umožní situaci, kdy zprostředkovatel sežene pojišťovně klienta, ta ho vzápětí přepojistí, aby ušetřila na odměně zprostředkovateli a podle zákona bude vše v nejlepším pořádku. Část zisku se od zprostředkovatelů přesune k pojišťovnám a pro klienty se ztíží přechod k jiné pojišťovně, kde by mohli uzavřít výhodnější smlouvu. Komu má návrh ve skutečnosti sloužit, je zřejmé, jedinou záhadou zůstává, zda si je toho vědom i pan poslanec Šincl, nebo jen plní roli užitečného „poslance“ pojišťoven.

  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/arena/nazo­ry-a-petice/Sef-USF-CR-Jiri-Sindelar-Poslanec-Sincl-mluvi-o-lidech-ve-skutecnosti-jen-kope-za-pojistovny-374973

  Odpovědět

 • 13 května, 2015

  Šéf USF ČR Jiří Šindelář: Poslanec Šincl mluví o lidech, ve skutečnosti jen kope za pojišťovny

  Jako kolovrátek poslanec Šincl na stránkách Parlamentních listů opakuje, že regulace provizí životního pojištění zastaví „centrifugu finančního kolotoče“, kterým je tzv. přetáčení smluv. Jeho návrh, který předložil v rozpočovém výboru, prý navíc přesune až 4 miliardy ročně z odměn poradců směrem ke klientům pojištění. Ponechme nyní stranou, že obojí není možné: Nelze totiž nějakým transakcím zabránit a současně přerozdělit jejich výnos. Návrh, jehož rakouská inspirace ukazuje na autorství pojišťovny Kooperativa nebo někoho z jejího okolí, skutečně nic takového nezaručuje. Jako ten, komu návrh „šlape na kuří oko“, se musím ptát, proč má návrh bránit přepojišťování zprostředkovateli a nikoli už prostřednictvím samotných pojišťoven, které se na přetočení smluv podílí až z jedné čtvrtiny? Nebo snad pan poslanec věří tomu, že pojišťovny své klienty přepojišťují v jejich prospěch? To je sice technicky vzato možné, ale asi tak stejně pravděpodobné, jako že zavolá váš telefonní operátor a nabídne vám zrušení staré nevýhodné smlouvu a její přetočení do výhodnější.
  Přetáčení smluv ve skutečnosti může být pro klienta výhodné, obvykle ovšem znamená přechod k levnější konkurenci, čemuž se dnes pojišťovny prostřednictvím návrhu poslance Šincla urputně brání. Klient, který jim není vydán napospas, zkrátka tolik nenese. Proto potrestáme poradce, který smlouvu uzavřel, pokud dojde k jejímu předčasnému ukončení. Jak má dotyčný zajistit, aby smlouvu nepřepojistil někdo jiný včetně samotné pojišťovny, ovšem už návrh poslance Šincla ani on sám neříká. Jednoduše proto, že to neví. Smysl návrhu totiž není v zastavení kolotoče přetáčení smluv, ale v tom, aby si příslušné provize mohly ponechat pojišťovny.
  Jak je to možné? Jednak platí, že účtované náklady se dají pojmenovat různě a návrh pojiošťovnám umožní, aby klientům naúčtovaly místo provize zprostředkovateli za předčasné ukončení smlouvy poplatek pojmenovaný jinak. Jako bychom podobnou poplatkovou vynalézavost finančních institucí důvěrně neznali. Z velké části to ale ani nebude třeba. Většina životních pojistek je dnes uzavírána pouze na rizika bez nebo jen s minimální investiční složkou, což Šinclův návrh vůbec nezohledňuje. Vracení investiční složky klientům je proto jen vějička pro veřejnost. Obvykle totiž žádná není.
  Návrh ve svém důsledku umožní situaci, kdy zprostředkovatel sežene pojišťovně klienta, ta ho vzápětí přepojistí, aby ušetřila na odměně zprostředkovateli a podle zákona bude vše v nejlepším pořádku. Část zisku se od zprostředkovatelů přesune k pojišťovnám a pro klienty se ztíží přechod k jiné pojišťovně, kde by mohli uzavřít výhodnější smlouvu. Komu má návrh ve skutečnosti sloužit, je zřejmé, jedinou záhadou zůstává, zda si je toho vědom i pan poslanec Šincl, nebo jen plní roli užitečného „poslance“ pojišťoven.

  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/arena/nazo­ry-a-petice/Sef-USF-CR-Jiri-Sindelar-Poslanec-Sincl-mluvi-o-lidech-ve-skutecnosti-jen-kope-za-pojistovny-374973

  Odpovědět

 • 13 května, 2015

  Šéf USF ČR Jiří Šindelář: Poslanec Šincl mluví o lidech, ve skutečnosti jen kope za pojišťovny

  Jako kolovrátek poslanec Šincl na stránkách Parlamentních listů opakuje, že regulace provizí životního pojištění zastaví „centrifugu finančního kolotoče“, kterým je tzv. přetáčení smluv. Jeho návrh, který předložil v rozpočovém výboru, prý navíc přesune až 4 miliardy ročně z odměn poradců směrem ke klientům pojištění. Ponechme nyní stranou, že obojí není možné: Nelze totiž nějakým transakcím zabránit a současně přerozdělit jejich výnos. Návrh, jehož rakouská inspirace ukazuje na autorství pojišťovny Kooperativa nebo někoho z jejího okolí, skutečně nic takového nezaručuje. Jako ten, komu návrh „šlape na kuří oko“, se musím ptát, proč má návrh bránit přepojišťování zprostředkovateli a nikoli už prostřednictvím samotných pojišťoven, které se na přetočení smluv podílí až z jedné čtvrtiny? Nebo snad pan poslanec věří tomu, že pojišťovny své klienty přepojišťují v jejich prospěch? To je sice technicky vzato možné, ale asi tak stejně pravděpodobné, jako že zavolá váš telefonní operátor a nabídne vám zrušení staré nevýhodné smlouvu a její přetočení do výhodnější.
  Přetáčení smluv ve skutečnosti může být pro klienta výhodné, obvykle ovšem znamená přechod k levnější konkurenci, čemuž se dnes pojišťovny prostřednictvím návrhu poslance Šincla urputně brání. Klient, který jim není vydán napospas, zkrátka tolik nenese. Proto potrestáme poradce, který smlouvu uzavřel, pokud dojde k jejímu předčasnému ukončení. Jak má dotyčný zajistit, aby smlouvu nepřepojistil někdo jiný včetně samotné pojišťovny, ovšem už návrh poslance Šincla ani on sám neříká. Jednoduše proto, že to neví. Smysl návrhu totiž není v zastavení kolotoče přetáčení smluv, ale v tom, aby si příslušné provize mohly ponechat pojišťovny.
  Jak je to možné? Jednak platí, že účtované náklady se dají pojmenovat různě a návrh pojiošťovnám umožní, aby klientům naúčtovaly místo provize zprostředkovateli za předčasné ukončení smlouvy poplatek pojmenovaný jinak. Jako bychom podobnou poplatkovou vynalézavost finančních institucí důvěrně neznali. Z velké části to ale ani nebude třeba. Většina životních pojistek je dnes uzavírána pouze na rizika bez nebo jen s minimální investiční složkou, což Šinclův návrh vůbec nezohledňuje. Vracení investiční složky klientům je proto jen vějička pro veřejnost. Obvykle totiž žádná není.
  Návrh ve svém důsledku umožní situaci, kdy zprostředkovatel sežene pojišťovně klienta, ta ho vzápětí přepojistí, aby ušetřila na odměně zprostředkovateli a podle zákona bude vše v nejlepším pořádku. Část zisku se od zprostředkovatelů přesune k pojišťovnám a pro klienty se ztíží přechod k jiné pojišťovně, kde by mohli uzavřít výhodnější smlouvu. Komu má návrh ve skutečnosti sloužit, je zřejmé, jedinou záhadou zůstává, zda si je toho vědom i pan poslanec Šincl, nebo jen plní roli užitečného „poslance“ pojišťoven.

  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/arena/nazo­ry-a-petice/Sef-USF-CR-Jiri-Sindelar-Poslanec-Sincl-mluvi-o-lidech-ve-skutecnosti-jen-kope-za-pojistovny-374973

  Odpovědět

 • punk

  13 května, 2015

  Hááá Hrubý ústy Šindeláře zoufale volá: Vraždí nám naše provize!!!

  Odpovědět

 • M1

  13 května, 2015

  Pan Šindelář kope za všechny poradce, i přiblblé Švorbíky, co bojují za regulaci.

  Odpovědět

 • MArtin

  17 května, 2015

  Právě jsem dopřeložil polský návrh regulace. Líbí se mi, že není o provizích, ale o parametrech produktu vůči klientům. Ale i tak platí: žádné poplatky, nejlepší poplatky.

  Text polské regulace na mém blogu: proporadce.blog­spot.cz

  Odpovědět

 • 18 května, 2015

  No, Martine, to byste měl hlavně zajít za svým šéfem, aby to u poslanců rychle změnil. souhlasím, že regulovat provizi nedává smysl, ale nákladovost produktu ano.

  Odpovědět

 • 18 května, 2015

  První je článek 23.6: „V případě smlouvy investičního životního pojištění, která je uzavřena na dobu delší než 5 let nebo na dobu neurčitou, musí být poplatky na pokrytí provize pojišťovacímu zprostředkovateli rozděleny rovnoměrně na dobu nejméně 5 let.“

  To je přímá regulace provize – výplata během 5 let.

  Odpovědět

 • MArtin

  18 května, 2015

  Není přímá, je NEPŘÍMÁ, nikdo nezakazuje vyplatit vše najednou na počátku s vratkou provize na 5 let. Tu vratku na dobu 5 let tam zase nepřímo dává ten druhý článek o stornopoplatku (viz můj blog).
  MArtin

  Jinak děkuji, že jste komentoval krátce a jen jednou, ne 3× :)

  Odpovědět

 • 18 května, 2015

  Držte si smlouvy. Blíží se velký nálet prodejců životního pojištění

  Pokud Sněmovnou projde současný návrh na regulaci provizí prodejců životního pojištění, řada z nich může skončit. Sjednávat dnes lukrativní pojistky pro ně totiž bude v budoucnu daleko méně výhodné. Ale ještě než skončí, spousta z nich zaútočí na klienty s nabídkou „ještě výhodnějšího“ pojištění. Nové zákonné opatření, které se valí na prodejce pojištění, může paradoxně vyvolat další vlnu toho, čemu se snaží zabránit. Tedy přepojišťování. Někteří finanční poradci totiž ve snaze si naposled na životním pojištění pořádně vydělat mohou zaútočit na klienty měrou dosud nevídanou.
  „Krátkodobě musíme počítat s tím, že zprostředkovatelé podstatně zvýší svoji aktivitu, aby stihli sjednat co nejvíce nových smluv ještě podle současných pravidel,“ míní expertka pro pojišťovací sektor společnosti EY Kateřina Lhotská.
  „Návrh je prezentován jako snaha o zamezení přepojišťování, ve skutečnosti může krátkodobě návrh vést k nárůstu přepojišťování, neboť bude velká motivace smlouvu sjednat za starých podmínek a poté updatovat staré smlouvy za nové,“ přidává se šéf Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Jiří Šindelář. Lidé by se tak měli proti útoku pojišťováků obrnit. Ti, kdo mají investiční životní pojištění spíš „na spoření“ než na ochranu rizik, totiž mohou zrušením současné smlouvy přijít o většinu naspořených peněz.
  A ti, které pojistka spíš chrání proti smrti, nemocem apod., by mohli přijít o výhodu uplynulé tzv. karenční doby. To je období, které musí od začátku pojištění uběhnout, aby pojišťovna vyplatila peníze. U „velkých“ rizik typu smrt, invalidita apod. může tato doba činit i dva roky. Pokud si klient nechá smlouvu zrušit, bude mu muset karenční doba nabíhat znovu.
  Chystané změny zákona někteří vítají, jiní kritizují. Do první skupiny patří zejména pojišťovny, kterým omezení provizí ušetří peníze. Dále Česká národní banka, která na nutnost něco s provizemi udělat pojišťovny upozorňovala už nějakou dobu.
  Mezi příznivci opatření se ocitlo nakonec i ministerstvo financí, které se mu dlouho bránilo. Vadilo mu zejména, že by stát měl zasahovat mezi soukromé subjekty – pojišťovny a zprostředkovatele pojištění. Protože byl ale současný návrh oproti těm minulým doplněn i o část, která by měla část peněz ze zrušených životních pojistek vrátit klientovi, přidal se nakonec i Babišův resort.
  Mezi odpůrce regulace provizí patří zejména samotní poradci a zprostředkovatelské firmy, pro které pracují. Dost z nich to totiž může položit nebo minimálně významně finančně zasáhnout. Nejen jednotlivce, ale i celé společnosti. „Zprostředkovatelé si navykli na určitou úroveň provizí, přizpůsobili tomu svoje náklady a svoje fungování. Pokud by došlo k regulaci odměňování, znamená to podstatný zásah do jejich hospodaření,“ říká Lhotská.
  Mezi nejvýznamnější externí zprostředkovatele finančních produktů v Česku patří společnosti OVB, Partners, Fincentrum, Broker Trust, Broker Consulting, ZFP akademie nebo Swiss Life Select.
  „Dlouhodobě regulace poškodí zprostředkovatele, kteří částečně vyklidí trh – to povede k jeho zakonzervování, což umožní (velkým) pojišťovnám zvýšit ceny a tím i svůj zisk. To celé samozřejmě zaplatí spotřebitel, přičemž nelze vyloučit, že některé zahraniční poradenské společnosti se vzhledem k jednostrannému zaměření regulace budou domáhat ochrany svých investic arbitráží,“ varuje Šindelář.
  Poradenské firmy se na případné změny připravují už dnes. „Od července zavádíme u životního pojištění provizi rozloženou do tří let v poměru 90 procent ročního pojistného první rok, 60 procent druhý rok a 30 procent třetí rok plus tříleté storno,“ říká spolumajitel Partners Petr Borkovec. „Budeme chtít, aby každý poradce měl takto provizovanou aspoň polovinu produkce, budeme je k tomu motivovat kariérně,“ doplnil. Cílem je poradce připravit na to, aby se naučili žít za méně peněz.
  Výhrady zprostředkovatelů a odborníků poukazují také na formulační nedostatky návrhu. Ten totiž zbytečně hází do jednoho pytle všechny druhy životního pojištění. Tedy i čistě rizikové pojistky, u kterých přepojištění nemusí být průšvih, protože klient o žádné naspořené peníze nepřichází.
  Naopak v některých novějších produktech si může stejná rizika pojistit levněji. „Souhlasím s tím, že když už regulace musí být, tak by se měla vztahovat jen na rezervotvorné produkty. Dokonce bych šla tak daleko, že pokud je v rámci jedné smlouvy část pojistného na riziko a část na spoření, tak bych umožnila vyplácet v podstatě dvě provize, přičemž ta ze spořící části by mohla být regulovaná,“ míní Lhotská.
  Samoregulace zatím nefunguje
  Regulace provizí se do zákona dostala až nedávno. Původně si chystaná norma vystačila s nepeněžními opatřeními proti nepoctivým poradcům. Všichni prodejci pojištění totiž budou muset skládat těžší zkoušky, za obnovení licence od ČNB budou platit apod.
  Poradci, kteří přetáčejí pojistné smlouvy, jsou podle majitele Broker Consulting Petra Hrubého ve výrazné menšině. Na jejich chování ale doplatí všichni. „Původní návrh (ještě bez regulace provizí – pozn. red.) byl správný, odděloval zrno od plev. Ale s regulací provizí s vaničkou vylíváme i dítě,“ namítá. Poradci argumentují tím, že problém přepojišťování by se měl řešit v rámci trhu, a ne zákonem. Již fungují a zavádějí se různá samoregulační opatření, jak na straně zprostředkovatelů, tak i pojišťoven. Obě skupiny prý společně uvažují o vzniku velkého sdíleného registru nepoctivých zprostředkovatelů, ze kterého by bylo zřejmé, který poradce smlouvy přetáčí.
  Máslo na hlavě ale mají i samotné pojišťovny. Není těžké zjistit, kteří poradci přepojišťují. Proč tedy přijímají produkci, která není v pořádku? „Proto, že mají daleko větší motivaci na úrovni středního managementu splnit plán a ukazatele výkonnosti, za což dostanou bonusy. Časový horizont, ve kterém uvažují, je zpravidla kratší než práce poradce,“ vysvětluje Hrubý.
  Jinými slovy – zajímají je víc čtvrtletní či roční obchodní výsledky než to, co se se smlouvou stane za několik let. Navíc, co jedné pojišťovně, jejíž smlouvu poradce předčasně ukončí, vadí, to jiná, u které se nová smlouva uzavře, naopak vítá.

  Zdroj: http://ekonomi­ka.idnes.cz/re­gulace-provizi-muze-vyvolat-novou-vlnu-prepojistovani-pn2-/test.aspx?c=A150516­_142443_test_nio

  Odpovědět

 • 18 května, 2015

  Držte si smlouvy. Blíží se velký nálet prodejců životního pojištění

  Pokud Sněmovnou projde současný návrh na regulaci provizí prodejců životního pojištění, řada z nich může skončit. Sjednávat dnes lukrativní pojistky pro ně totiž bude v budoucnu daleko méně výhodné. Ale ještě než skončí, spousta z nich zaútočí na klienty s nabídkou „ještě výhodnějšího“ pojištění. Nové zákonné opatření, které se valí na prodejce pojištění, může paradoxně vyvolat další vlnu toho, čemu se snaží zabránit. Tedy přepojišťování. Někteří finanční poradci totiž ve snaze si naposled na životním pojištění pořádně vydělat mohou zaútočit na klienty měrou dosud nevídanou.
  „Krátkodobě musíme počítat s tím, že zprostředkovatelé podstatně zvýší svoji aktivitu, aby stihli sjednat co nejvíce nových smluv ještě podle současných pravidel,“ míní expertka pro pojišťovací sektor společnosti EY Kateřina Lhotská.
  „Návrh je prezentován jako snaha o zamezení přepojišťování, ve skutečnosti může krátkodobě návrh vést k nárůstu přepojišťování, neboť bude velká motivace smlouvu sjednat za starých podmínek a poté updatovat staré smlouvy za nové,“ přidává se šéf Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Jiří Šindelář. Lidé by se tak měli proti útoku pojišťováků obrnit. Ti, kdo mají investiční životní pojištění spíš „na spoření“ než na ochranu rizik, totiž mohou zrušením současné smlouvy přijít o většinu naspořených peněz.
  A ti, které pojistka spíš chrání proti smrti, nemocem apod., by mohli přijít o výhodu uplynulé tzv. karenční doby. To je období, které musí od začátku pojištění uběhnout, aby pojišťovna vyplatila peníze. U „velkých“ rizik typu smrt, invalidita apod. může tato doba činit i dva roky. Pokud si klient nechá smlouvu zrušit, bude mu muset karenční doba nabíhat znovu.
  Chystané změny zákona někteří vítají, jiní kritizují. Do první skupiny patří zejména pojišťovny, kterým omezení provizí ušetří peníze. Dále Česká národní banka, která na nutnost něco s provizemi udělat pojišťovny upozorňovala už nějakou dobu.
  Mezi příznivci opatření se ocitlo nakonec i ministerstvo financí, které se mu dlouho bránilo. Vadilo mu zejména, že by stát měl zasahovat mezi soukromé subjekty – pojišťovny a zprostředkovatele pojištění. Protože byl ale současný návrh oproti těm minulým doplněn i o část, která by měla část peněz ze zrušených životních pojistek vrátit klientovi, přidal se nakonec i Babišův resort.
  Mezi odpůrce regulace provizí patří zejména samotní poradci a zprostředkovatelské firmy, pro které pracují. Dost z nich to totiž může položit nebo minimálně významně finančně zasáhnout. Nejen jednotlivce, ale i celé společnosti. „Zprostředkovatelé si navykli na určitou úroveň provizí, přizpůsobili tomu svoje náklady a svoje fungování. Pokud by došlo k regulaci odměňování, znamená to podstatný zásah do jejich hospodaření,“ říká Lhotská.
  Mezi nejvýznamnější externí zprostředkovatele finančních produktů v Česku patří společnosti OVB, Partners, Fincentrum, Broker Trust, Broker Consulting, ZFP akademie nebo Swiss Life Select.
  „Dlouhodobě regulace poškodí zprostředkovatele, kteří částečně vyklidí trh – to povede k jeho zakonzervování, což umožní (velkým) pojišťovnám zvýšit ceny a tím i svůj zisk. To celé samozřejmě zaplatí spotřebitel, přičemž nelze vyloučit, že některé zahraniční poradenské společnosti se vzhledem k jednostrannému zaměření regulace budou domáhat ochrany svých investic arbitráží,“ varuje Šindelář.
  Poradenské firmy se na případné změny připravují už dnes. „Od července zavádíme u životního pojištění provizi rozloženou do tří let v poměru 90 procent ročního pojistného první rok, 60 procent druhý rok a 30 procent třetí rok plus tříleté storno,“ říká spolumajitel Partners Petr Borkovec. „Budeme chtít, aby každý poradce měl takto provizovanou aspoň polovinu produkce, budeme je k tomu motivovat kariérně,“ doplnil. Cílem je poradce připravit na to, aby se naučili žít za méně peněz.
  Výhrady zprostředkovatelů a odborníků poukazují také na formulační nedostatky návrhu. Ten totiž zbytečně hází do jednoho pytle všechny druhy životního pojištění. Tedy i čistě rizikové pojistky, u kterých přepojištění nemusí být průšvih, protože klient o žádné naspořené peníze nepřichází.
  Naopak v některých novějších produktech si může stejná rizika pojistit levněji. „Souhlasím s tím, že když už regulace musí být, tak by se měla vztahovat jen na rezervotvorné produkty. Dokonce bych šla tak daleko, že pokud je v rámci jedné smlouvy část pojistného na riziko a část na spoření, tak bych umožnila vyplácet v podstatě dvě provize, přičemž ta ze spořící části by mohla být regulovaná,“ míní Lhotská.
  Samoregulace zatím nefunguje
  Regulace provizí se do zákona dostala až nedávno. Původně si chystaná norma vystačila s nepeněžními opatřeními proti nepoctivým poradcům. Všichni prodejci pojištění totiž budou muset skládat těžší zkoušky, za obnovení licence od ČNB budou platit apod.
  Poradci, kteří přetáčejí pojistné smlouvy, jsou podle majitele Broker Consulting Petra Hrubého ve výrazné menšině. Na jejich chování ale doplatí všichni. „Původní návrh (ještě bez regulace provizí – pozn. red.) byl správný, odděloval zrno od plev. Ale s regulací provizí s vaničkou vylíváme i dítě,“ namítá. Poradci argumentují tím, že problém přepojišťování by se měl řešit v rámci trhu, a ne zákonem. Již fungují a zavádějí se různá samoregulační opatření, jak na straně zprostředkovatelů, tak i pojišťoven. Obě skupiny prý společně uvažují o vzniku velkého sdíleného registru nepoctivých zprostředkovatelů, ze kterého by bylo zřejmé, který poradce smlouvy přetáčí.
  Máslo na hlavě ale mají i samotné pojišťovny. Není těžké zjistit, kteří poradci přepojišťují. Proč tedy přijímají produkci, která není v pořádku? „Proto, že mají daleko větší motivaci na úrovni středního managementu splnit plán a ukazatele výkonnosti, za což dostanou bonusy. Časový horizont, ve kterém uvažují, je zpravidla kratší než práce poradce,“ vysvětluje Hrubý.
  Jinými slovy – zajímají je víc čtvrtletní či roční obchodní výsledky než to, co se se smlouvou stane za několik let. Navíc, co jedné pojišťovně, jejíž smlouvu poradce předčasně ukončí, vadí, to jiná, u které se nová smlouva uzavře, naopak vítá.

  Zdroj: http://ekonomi­ka.idnes.cz/re­gulace-provizi-muze-vyvolat-novou-vlnu-prepojistovani-pn2-/test.aspx?c=A150516­_142443_test_nio

  Odpovědět

 • 18 května, 2015

  Držte si smlouvy. Blíží se velký nálet prodejců životního pojištění

  Pokud Sněmovnou projde současný návrh na regulaci provizí prodejců životního pojištění, řada z nich může skončit. Sjednávat dnes lukrativní pojistky pro ně totiž bude v budoucnu daleko méně výhodné. Ale ještě než skončí, spousta z nich zaútočí na klienty s nabídkou „ještě výhodnějšího“ pojištění. Nové zákonné opatření, které se valí na prodejce pojištění, může paradoxně vyvolat další vlnu toho, čemu se snaží zabránit. Tedy přepojišťování. Někteří finanční poradci totiž ve snaze si naposled na životním pojištění pořádně vydělat mohou zaútočit na klienty měrou dosud nevídanou.
  „Krátkodobě musíme počítat s tím, že zprostředkovatelé podstatně zvýší svoji aktivitu, aby stihli sjednat co nejvíce nových smluv ještě podle současných pravidel,“ míní expertka pro pojišťovací sektor společnosti EY Kateřina Lhotská.
  „Návrh je prezentován jako snaha o zamezení přepojišťování, ve skutečnosti může krátkodobě návrh vést k nárůstu přepojišťování, neboť bude velká motivace smlouvu sjednat za starých podmínek a poté updatovat staré smlouvy za nové,“ přidává se šéf Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Jiří Šindelář. Lidé by se tak měli proti útoku pojišťováků obrnit. Ti, kdo mají investiční životní pojištění spíš „na spoření“ než na ochranu rizik, totiž mohou zrušením současné smlouvy přijít o většinu naspořených peněz.
  A ti, které pojistka spíš chrání proti smrti, nemocem apod., by mohli přijít o výhodu uplynulé tzv. karenční doby. To je období, které musí od začátku pojištění uběhnout, aby pojišťovna vyplatila peníze. U „velkých“ rizik typu smrt, invalidita apod. může tato doba činit i dva roky. Pokud si klient nechá smlouvu zrušit, bude mu muset karenční doba nabíhat znovu.
  Chystané změny zákona někteří vítají, jiní kritizují. Do první skupiny patří zejména pojišťovny, kterým omezení provizí ušetří peníze. Dále Česká národní banka, která na nutnost něco s provizemi udělat pojišťovny upozorňovala už nějakou dobu.
  Mezi příznivci opatření se ocitlo nakonec i ministerstvo financí, které se mu dlouho bránilo. Vadilo mu zejména, že by stát měl zasahovat mezi soukromé subjekty – pojišťovny a zprostředkovatele pojištění. Protože byl ale současný návrh oproti těm minulým doplněn i o část, která by měla část peněz ze zrušených životních pojistek vrátit klientovi, přidal se nakonec i Babišův resort.
  Mezi odpůrce regulace provizí patří zejména samotní poradci a zprostředkovatelské firmy, pro které pracují. Dost z nich to totiž může položit nebo minimálně významně finančně zasáhnout. Nejen jednotlivce, ale i celé společnosti. „Zprostředkovatelé si navykli na určitou úroveň provizí, přizpůsobili tomu svoje náklady a svoje fungování. Pokud by došlo k regulaci odměňování, znamená to podstatný zásah do jejich hospodaření,“ říká Lhotská.
  Mezi nejvýznamnější externí zprostředkovatele finančních produktů v Česku patří společnosti OVB, Partners, Fincentrum, Broker Trust, Broker Consulting, ZFP akademie nebo Swiss Life Select.
  „Dlouhodobě regulace poškodí zprostředkovatele, kteří částečně vyklidí trh – to povede k jeho zakonzervování, což umožní (velkým) pojišťovnám zvýšit ceny a tím i svůj zisk. To celé samozřejmě zaplatí spotřebitel, přičemž nelze vyloučit, že některé zahraniční poradenské společnosti se vzhledem k jednostrannému zaměření regulace budou domáhat ochrany svých investic arbitráží,“ varuje Šindelář.
  Poradenské firmy se na případné změny připravují už dnes. „Od července zavádíme u životního pojištění provizi rozloženou do tří let v poměru 90 procent ročního pojistného první rok, 60 procent druhý rok a 30 procent třetí rok plus tříleté storno,“ říká spolumajitel Partners Petr Borkovec. „Budeme chtít, aby každý poradce měl takto provizovanou aspoň polovinu produkce, budeme je k tomu motivovat kariérně,“ doplnil. Cílem je poradce připravit na to, aby se naučili žít za méně peněz.
  Výhrady zprostředkovatelů a odborníků poukazují také na formulační nedostatky návrhu. Ten totiž zbytečně hází do jednoho pytle všechny druhy životního pojištění. Tedy i čistě rizikové pojistky, u kterých přepojištění nemusí být průšvih, protože klient o žádné naspořené peníze nepřichází.
  Naopak v některých novějších produktech si může stejná rizika pojistit levněji. „Souhlasím s tím, že když už regulace musí být, tak by se měla vztahovat jen na rezervotvorné produkty. Dokonce bych šla tak daleko, že pokud je v rámci jedné smlouvy část pojistného na riziko a část na spoření, tak bych umožnila vyplácet v podstatě dvě provize, přičemž ta ze spořící části by mohla být regulovaná,“ míní Lhotská.
  Samoregulace zatím nefunguje
  Regulace provizí se do zákona dostala až nedávno. Původně si chystaná norma vystačila s nepeněžními opatřeními proti nepoctivým poradcům. Všichni prodejci pojištění totiž budou muset skládat těžší zkoušky, za obnovení licence od ČNB budou platit apod.
  Poradci, kteří přetáčejí pojistné smlouvy, jsou podle majitele Broker Consulting Petra Hrubého ve výrazné menšině. Na jejich chování ale doplatí všichni. „Původní návrh (ještě bez regulace provizí – pozn. red.) byl správný, odděloval zrno od plev. Ale s regulací provizí s vaničkou vylíváme i dítě,“ namítá. Poradci argumentují tím, že problém přepojišťování by se měl řešit v rámci trhu, a ne zákonem. Již fungují a zavádějí se různá samoregulační opatření, jak na straně zprostředkovatelů, tak i pojišťoven. Obě skupiny prý společně uvažují o vzniku velkého sdíleného registru nepoctivých zprostředkovatelů, ze kterého by bylo zřejmé, který poradce smlouvy přetáčí.
  Máslo na hlavě ale mají i samotné pojišťovny. Není těžké zjistit, kteří poradci přepojišťují. Proč tedy přijímají produkci, která není v pořádku? „Proto, že mají daleko větší motivaci na úrovni středního managementu splnit plán a ukazatele výkonnosti, za což dostanou bonusy. Časový horizont, ve kterém uvažují, je zpravidla kratší než práce poradce,“ vysvětluje Hrubý.
  Jinými slovy – zajímají je víc čtvrtletní či roční obchodní výsledky než to, co se se smlouvou stane za několik let. Navíc, co jedné pojišťovně, jejíž smlouvu poradce předčasně ukončí, vadí, to jiná, u které se nová smlouva uzavře, naopak vítá.

  Zdroj: http://ekonomi­ka.idnes.cz/re­gulace-provizi-muze-vyvolat-novou-vlnu-prepojistovani-pn2-/test.aspx?c=A150516­_142443_test_nio

  Odpovědět

 • Insider

  18 května, 2015

  Pane „já“ už zase to samé 3× ?

  Máte pocit, že jsou všichni pitomci a jednou jim to nestačí ?

  Odpovědět

 • Standa Blábol

  18 května, 2015

  Škoda, že pan generální Strnad neprosazuje do zákona zakázat investování prostřednictvím běžně placeného pojistného, hned by měly MLM po žížalkách. Dejme do zákona ŽP jen jako čistou rizikovku (s provizí), případnou investici jen do mimořádného pojistného (bez provize) a máme klid. Proč tato varianta nejde ?

  Odpovědět

 • Karel

  20 května, 2015

  Fascinuje mě, jak jsou pánové zprostředkovatelé konsternovaní, jak si MF mohlo dovolit změnit názor a de facto podpořit ČNB, která předpokládám zná pojišťováky nejlíp a regulaci provizí navrhuje dlouhodobě …

  Odpovědět

 • Vlada

  20 května, 2015

  Názor se nemění jen tak, kolego z ČNB. Je podřízený pana ministra. Pana náměstka to dnes stálo místo.

  Odpovědět