Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

Regulace provize? Nesmysl… co pomůže?

Vláda v pondělí odmítla zapracovat do zákona o pojišťovnictví návrh České národní banky na povinném rozložení výplaty provize za sjednání životního pojištění v čase. Když tedy ne regulace provizí, co může pomoci proti poškozování klientů?

Česká národní banka (ČNB) chtěla do zákona o pojišťovnictví zakotvit ustanovení, podle něhož by pojišťovny nesměly finančním zprostředkovatelům vyplácet jednorázovou provizi za sjednání dlouhodobého rezervotvorného životního pojištění. To ale odmítla vláda na základě zamítavého stanoviska ministerstva financí.

Cílem návrhu ČNB bylo zamezit poškozování klientů missellingem a přesjednáváním smluv (zejména investičního) životního pojištění. Samotné omezení provizí by se ale nedotklo pouze špatných finančních zprostředkovatelů s nekalými úmysly. „Rozložení provizí v čase nebo jejich zastropování nemá samo o sobě žádný pozitivní vliv na ochranu spotřebitele na pojistném trhu. Žádný. Přebouchnout za 50 % místo za 150 % se nepoctivým poradcům stále vyplatí,“ soudí Petr Stuchlík, generální ředitel finančně poradenské společnosti Fincentrum.

Odlišný názor ovšem zaznívá ze strany některých pojišťoven. „Nejde o šťastné rozhodnutí. To, že jsme nedokázali vysvětlit, jaký přínos by regulace měla pro spotřebitele, je ale i chybou sektoru pojišťovnictví. Věřím, že v následujícím období se nám ji podaří napravit,“ uvedl k našemu dotazu Jakub Strnad, generální ředitel Allianz.

ČNB tím chce omezit zprostředkovatele, ale pojišťovny v žádném směru nenutí k tomu, aby snížené náklady přesunuly ke klientům. Ve svém důsledku se tak nejedná o návrh na ochranu spotřebitele, ale o návrh na ochranu zisků pojišťoven a té části zprostředkovatelů, kteří si od něj slibují omezení konkurence na trhu se zprostředkováním životního pojištění,“ hodnotí návrh České národní banky Jiří Šindelář, předseda představenstva USF ČR.

Proti cenové regulaci se staví i Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting: „Vítáme jakékoliv rozumné řešení situace na trhu životního pojištění. Dle našeho názoru je registr smluv životního pojištění řešením, které skutečně „udeří hřebík na hlavičku“ a nebude potřeba zavádět regulaci provizí. Mezi dvěma kvalifikovanými tržními subjekty nemá cenová regulace své místo. Jaký dopad můžou necitlivé zásahy mít, lze odsledovat na osudu penzijni reformy.“

Poškozování klientů nepoctivými finančními zprostředkovateli je bohužel nesporným faktem. Česká národní banka řeší stížnosti poškozených klientů a v rámci své dozorové činnosti rozdává nemalé pokuty. Nejvyšší obdržel finanční zprostředkovatel Lukáš Štork (dnes Mikula), kterému předepsala k úhradě 6 mil. Kč.

Nepomůže-li s očištěním trhu regulace provizí (a ta nepomůže), je třeba hledat jiné cesty, jak finančně poradenský trh pročistit. Ideálním řešením je zvýšení finanční gramotnosti uživatelů finančních produktů. Nejsou to pouze finanční zprostředkovatelé, kdo dokáže klientům poradit v jejich neprospěch. K poškození neznalého klienta může stejně dobře dojít na přepážce banky či pojišťovny.

Čas od času jsou navrhovány přísnější zkoušky a certifikace pro finanční zprostředkovatele. Jako příklad jsou uváděny zkoušky pro distribuci penzijních produktů ve II. a III. pilíři penzijního systému (důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření). Požadavkem na profesní znalosti se může omezit poškozování klientů z neznalosti, ovšem již menší efekt by zkoušky měly na „zlatokopy“ bez etických hodnot.

„Je potřeba zavést další nástroje,“ říká Petr Stuchlík, „například jednotnou databázi životních smluv analogickou té z doby penzijního připojištění. Ta tehdy pomohla omezit přebouchávání penzijek.“

Registr smluv životního pojištění by mohl být řešením i podle Jiřího Šindeláře: „USF od počátku podporuje registr poradců na bázi projektu ELIXIR a v diskusi s pojišťovnami dlouhodobě zdůrazňujeme, že vyplácení provizí s ohledem na kvalitu činnosti je klíčem ke kultivaci trhu, nikoliv plošná regulace provizí daná zákonem. V současné době se tyto diskuze velmi zintenzivnily, za což jsem rád, a věřím, že brzy budeme moci trhu představit společný pohled jak na registr poradců, tak na registr smluv. A konečně přetavit pomyslnou válečnou sekeru v oboustranně prospěšnou spolupráci.“

Na prospěšnosti registru smluv se shodnou i pojišťovny. „Nemyslím si, že by registr smluv životního pojištění pomohl lépe, než regulace provizí. Považuji jej ale za další minimálně rovnocenný nástroj. Takovou iniciativu proto podpoříme,“ sdělil k našemu dotazu Jakub Strnad.
  

Registr smluv by pomohl odhalit, kteří zprostředkovatelé přistupují k přesjednávání smluv životního pojištění a umožnil by tak lepší kontrolu kvality jejich práce nejen ze strany finančně poradenských společností a pojišťoven, ale také České národní banky jakožto dozorového orgánu. Finanční zprostředkovatel by tak mohl být dotázán na důvody, proč změnu smlouvy klientovi doporučil, a ten by musel své doporučení zdůvodnit.

„Registr bude mít určitě potenciál odhalit systematické přesjednávání konkrétních poradců či firem a to uvnitř jedné společnosti, ale a to je podstatné i při přechodech mezi společnostmi. Reálnou přidanou hodnotu to však bude mít pouze v případě, že pojišťovny budou data využívat a reagovat. Tedy, činit kroky i proti jednotlivcům přesjednávačům,“ upozorňuje Petr Borkovec, generální ředitel finančně poradenské společnosti Partners Financial Services.

„Pokud pojišťovnám nejvíce vadí přepojišťování klientského kmene, pak databáze pojistných smluv dává pojišťovnám účinnou zbraň, jak tento nešvar pojistného trhu řešit a je jen na pojišťovnách, zda budou těchto informací využívat a od konkrétního poradce, který se na trhu takto chová již produkci nepřijme. To by trh mělo vyčistit a ostatní od těchto praktik odradit,“ doplňuje Vít Mikolášek z Partners.

Registr pojistných smluv by měl ale širší dopad než jen možnost zamezit přesjednávání smluv. „Věříme, že registrem smluv můžou pojišťovny kromě přepojišťování předcházet i dalším nešvarům, zejména pojistným podvodům. Sám registr však nestačí. Je potřeba, aby pojišťovny při řízení distribuce začaly přihlížet k rizikovosti zprostředkovatelů a zavedly základní obezřetnostní pravidla popsaná v rok starém Úředním sdělení ČNB. Jsme celkově rádi, že po dlouhých diskuzích začaly padat konstruktivní návrhy,“ doplnil Petr Hrubý.

„Pojišťovny také musejí důsledně rozlišovat mezi firmami, které dlouhodobě řídí kvalitu svých poradců, a mezi podvodnými nebo naivními pooly, které se potácejí na prahu bankrotu. Úřední sdělení ČNB k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovny z 21. 1. 2014 je dobrým souborem doporučených nástrojů. Jsem přesvědčen, že kdyby bylo toto Sdělení implementováno do české legislativy – a mělo tak závazný charakter – pomohlo by českým spotřebitelům mnohem více než cenová regulace jako z dílny Kim Čong-Una,“ uzavírá Petr Stuchlík.

Má stát regulovat provize vyplácené finančními institucemi?

Nahrávání ... Nahrávání ...

65 komentářů: “Regulace provize? Nesmysl… co pomůže?”

 1. Jiří x napsal:

  Několik? Mě tvrdí, že odchází přes 100 lidí. Dokonce některé odhady jsou kolem 140 lidí. Znám i jména, ale nechci někomu dělat peklo. Ale dočkáte se.

 2. Martin napsal:

  Pane Hanzle, nikdo z nás nemá křišťálovou kouli na to, aby věděl, co z připravovaných legislativních změn bude schváleno a co ne. Na téma lineární výplaty provize za ŽP po dobu 5-ti let nebo ručení za ŽP po tutéž dobu jsem hovořil se spoustou lidí v našem oboru a všichni se shodli na tom, že první varianta (lineární výplata rozložená do 5-ti let) by pro ně byla likvidační záležitostí. Jednorázová výplata celé provize na počátku a ručení po dobu 5-ti let je již přijatelnější varianta, přesto je i tak šílená, když není žádným tajemstvím, že průměrná životnost smlouvy ŽP je právě do těch 5-ti let (v tom lepším případě). Jednoduše si neumím představit prosazení tohoto legislativního záměru do novely zák. 277/ 2009 Sb., zde by se jednalo o likvidaci 70–80% aktivních poradců na trhu (nemám teď na mysli jen těch zaregistrovaných u ČNB). Jak by v tomto modelu fungovaly MLM firmy ? To by jako tu 1/60 provize za ŽP rozpouštěly každý měsíc po dobu 5-ti let do svých čtyř nebo pěti pater nad sebou ? No to jsem zvědav, z čeho by pak platili manažeři a ředitelé těchto MLM firem své závazky (leasingy na vozy, hypotéky, výdaje spojené s fungováním, akvizicemi u klienta apod.). Ručit za storno 5 let ? Tak to bude velká radost vracet třetí, čtvrtý nebo ještě i pátý rok trvání smlouvy poměrnou část z již vyplacené provize (u MLM v celé struktuře). Ukažte mi člověka, který by se za těchto podmínek chtěl oboru ještě věnovat, respektive mi ukažte člověka, který se dnes věnuje poctivě a profesionálně pojištění osob a chtěl by nad sebou mít Damoklův meč v podobě buď lineární výplaty nebo 5-ti letého ručení za smlouvu. Do toho si připočtěme řádění různých právních firem, které za úplatu klientovi (majiteli životní pojistky) nabízejí zažalování poradce za to, že o vás jako o klienta nepečoval s odbornou péčí, pod kterou
  dnes můžete schovat skutečně cokoliv. Divil byste se, kolik poradců čeká na to, jak to vše dopadne a v případě přijetí výše uvedených opatření jsou rozhodnuti úplně skončit v oboru. MLM bouchači to moc neřeší, stejně jako záznam z jednání, ti to sekají jak Baťa cvičky, hlavně co nejrychleji a nejvíce vydělat, dokud platí ještě současná pravidla. První s tímto oborem seknou paradoxně ti slušní a seriózní poradci, včetně mě. Plánovaná provizní opatření včetně právního honu na poradce za to riziko opravdu nestojí. Zajímavé je, že ČNB nezajímá občanský majetek, podnikatelská rizika nebo hypotéky, jen životní pojištění a následně investice. Byl by to konec drtivé většiny poradců na trhu a konec MLM, který je založen na neustálém výdělku a přijímání nových a nových lidí, v tomto případě by se obojí zastavilo. Z těchto důvodů se domnívám, že plánované lineární rozložení provize do 5-ti let nemůže projít, na druhou stranu nezapomínám, že žijeme v ČR a máme v Parlamentu „elitu“ národa, kde stačí pár „krabic s vínem“ a vše může být ze dne na den jinak.

 3. Michal D. napsal:

  Těm, co jásají nad tím, že se nepodařilo prosadit do novely zákona 38 rozložení provizí za ŽP na 5 let bych rád sdělil, že boj o prosazení této myšlenky zdaleka nekončí. Na řadě je projednávání novely zákona č.277/ 2009 Sb. o pojišťovnictví, kam chce nově ČNB vložit a prosadit povinnost (!!!) rozložit výplatu provize za ŽP lineárně do 5-ti let. Takže vy co tu jásáte, jak pojede provizní karavana dál, se možná radujete předčasně. Lineárně znamená 20% provize každý rok po dobu 5-ti let (nikoliv 90% první rok a pak 4× zbylé procento do celkové výše provize). Tím chci říct, že se klidně těchto opatření (lineární výplata v čase 5-ti let) můžeme ještě dočkat, tedy že je reálná šance tyto prosadit do legislativy. Bude to ještě moc, moc zajímavé.

  • Budíček napsal:

   Michale, Vláda v pondělí odmítla právě přílepek ČNB do zákona o pojišťovnictví, proštudujte si to.

   Pokud pracujete na ČAPu, pak chápu vaše přesvědčení. Vy přece ČNB a poslance „umíte“… Síkora se tím vychloubá všude.

   • Michal D. napsal:

    Asi si nerozumíme, rozumím tomu tak, že se zmíněné věci nepodařilo protlačit do novely zákona 38 (viz. Váš příspěvek), tak se to bude ČNB snažit protlačit prostřednictvím jiného zákona (č. 277/ 2009 Sb.). Tak tomu rozumím já, pokud máte jiné či přesnější informace, pak budu rád za osvětlení. Nebo máte jiné informace ? Děkuji.

  • Jantar napsal:

   Myslím, že jste nadšený předčasně, zákon č.277/ 2009 Sb. může skončit úplně stejně jako zmiňovaná osmatřicítka a podle mě se tak i stane. A ruku na srdce, neumím si přestavit, jak by při aplikaci lineárního rozložení provize za životní pojištění do pěti let fungovaly multilevly a vlastně celý zbytek trhu. Lineární výplatu chápu jako výplatu provize dle způsobu placení pojistného klientem. Tedy při měsíční platbě byste dostával po dobu pěti let každý měsíc poměrnou část provize, při čtvrtletní byste dostával každý kvartál provizi opět po dobu pěti let a tak dále. No, asi je každému jasné, že toto prosadit by se rovnalo řízené likvidaci MLM a celého trhu, takže zapomeňme na to, že by tato varianta prošla, to je z říše sci-fi nebo utopie. V ten moment by segment pojištění osob přestal být sjednáván nebo by se dramaticky propadla produkce toho běžné placeného, dramaticky mám na mysli o 50% a více. Už teď pojišťovny napříč trhem pláčou, že mají pokles v běžně placeném pojistném u ŽP o cca 7% a mínus cca 200.000 ks pojistných smluv. Takže ať si to v Poslanecké sněmovně klidně schválí, sjednávám desátým rokem občanský majetek, podnikatelská rizika a hypotéky. Hlady by pochcípalo minimálně 70% poradců, nechápu, jak by fungovaly MLM jako Partners, OVB,ZFP, Broker Consulting a další. Ještě zajímavější by bylo nahrazovat storna takto sjednávanou a vyplácenou novou produkcí, dokonalý krysí závod, ze kterého se v životě nemáte šanci vymotat…

 4. Angelus napsal:

  Regulace výše provizí je k ničemu. Problém jsou zálohové provize. Pokud dochází ke schizofrení situaci, kdy pojišťovna v přincipu poskytuje zprostředkovateli na 2 roky peníze a úroky včerně půjčované částky platí klient, aniž by o tom věděl tak by to někdo měl zakázat.
  Pro klienty je to zlo a pro zprostředkovatele taky. Jediný kdo na to vydělává jsou prasata bouchající investička na spoření.
  Např Maxima vyplácí 30% ročně po celou dobu trvání smlouvy. Pokud by na tuto hru přistoupili i velké pojišťovny bylo by to super. Bouchačům by klesl příjem a lidi co dělaj kvalitní byznys by si mohli oddechnout. Majetek auta, odpovědnost, úrazovky mi vygenerují cca 4000 měsíčně. Tzn. Klientský kmen o 200 lidech mi na následných provizích generuje cca 800 000.-Kč, každý klient navíc je pro mě dlouhodobý přijem. Toto se dá vybudovat za 3–5 let naprosto v pohodě. Zálohové provize si pamatuje každý partnersák, OVBák a jiný ák, který po namotivování udělání pár smlouviček a známých a skončení v oboru obdržel složenku na pár desítek tisíc. Nedejbože aby byl kindermanažer úspěšný délší dobu. Tým mu skončí a zbydou storna v řádech statisíců, kteří lidem co v oboru neměli nikdy co dělat zlomí vaz.

  • z pojišťovny napsal:

   Maxima by ráda zálohovala naprosto stejně. Akorát na to nemá prachy :-).

   • Angelu napsal:

    A to vadí? 30% ročně do konce smlouvy je výhodné pro pojišťovnu, poradce i klienta. Kdo preferuje 180% jednorázově je rychlokvaška, bouchaš ižp nebo hlupák, který se stejně dlouhodobě neuživí. S tímto názorem může někdo nesouhlasit ale prostře to tak je.

 5. Karel napsal:

  Vše co tady píšete je hezké, ale kdo o tom něco ví, tak je mu jasné, že přetloukači pojistek tu budou vždy.
  Asi jsem byl jedním z máma, kterému se rozložení provize na 5let zdálo i celkem rozumné a to z několika důvodů. A jestli někdo jako pan Němeček v české televizi tvrdí, že kdyby toto prošlo, že by musel skončit s poradenstvím, tak by mě zajímalo jeho portfolio produktů. Jako další opatřená bych navrhl strop pro provize z těchto dle mého nesmyslně zprovizovaného produktu.

  • Jiří napsal:

   Pěkná úvaha, která by měla dvojí efekt. Tím prvním by bylo, že by se k panu Němečkovi přidali další poradci, a nejednalo by se o stovky, ale o tisíce, možná i desetitisíce poradců. V lepším případě by přestali úplně sjednávat jakékoliv životní nebo úrazové pojištění, v tom horším by z oboru odešli úplně. Druhým efektem by byl dramatický pokles produkce v tomto segmentu pojištění. Velké pojišťovny typu PČS, Česká nebo Kooperativa by to asi ustály, ale ty menší by měli velké problémy. A možná byste se divil, kolik lidí v mém okolí (kteří se specializují na životky) a dělají tuto práci opravdu dobře, seriózně a poctivě, mělo v plánu se přeorientovat na jiný segment trhu nebo v oboru skončit úplně v případě, že by tato opatření byla prosazena do novely zákona 38. Za současnou tristní a neutěšenou situaci můžeme poděkovat zejména multilevlům (a nejenom jim).

 6. Ivana napsal:

  Souhlasím s návrhem jednotné databáze. Pomohlo to s povkem i v penzích. Tam pomohl rovněž poplatek za převod. Nerozumím proč se pořád vymýšlí něco nového, když už byla Amerika objevena dávno.

 7. napsal:

  Pravda je taková, že si všichni nepřijetím těchto opatření hluboce oddychli. A je úplně jedno, jestli to jsou MLM, pooly, drobní nebo velcí makléři. MLM a to bez rozdílu si můžou psát co chtějí, jak jsou za férové poradenství, transparentnost, nízkonákladové a exkluzivní produkty, realita v terénu mezi lidmi je na hony vzdálená těmto vzletným myšlenkám. Takže provizní klondajk jede dál, dál se budou vydělávat krásný peníze, hlavně na životkách, dál se budou přebouchávat a protáčet po dvou letech. A nevěřím tomu, že by na tom byly pojišťovny jakkoliv tratné, kdyby tomu tak bylo, tak už by se dávno ozvaly. Já v tom vidím jednoznačný lobbing pojišťoven a optimalizaci (spíše maximalizaci) jejich zisků. Hlavně přesunout všechnu zodpovědnost a finanční ztráty na poradce a klienta.

  • yowie napsal:

   Zajímavé je, že na západ od nás se hromadně šíří nemoc „placeného poradenství“, podotýkám, že opak „provizně placeného poradenství“.

   Zajímavé také je, že Borkovec staví pobočky „franšízy“ a také investuje do obchodů s lxs potravinami atd.

   Že by pan nejvyšší MLM leader začal také diverzifikovat? Preventivně?

   Pro mě jsou 2+2 = 4

   Co pro ostatní tady?

   • ExPartners napsal:

    Pan Borkovec má (mimo jiné) MyFood, zeptejte se lidí v Partners, do jakých aktivit investuje pan Radim Lukeš, to je taktéž o něčem vypovídající. Pohádkám o diverzifikaci osobně nevěřím, spíše se domnívám, že si jsou oba dva pánové velmi dobře vědomi, jakým směrem se ubírá obecně finanční poradenství. Evropská unie v současné době připravuje několik významných změn v regulaci distribuce pojištění, jde zejména o zásadní novelu směrnice o zprostředkování pojištění (Insurance Mediation Directive, IMD II) a o nařízení o klíčových informacích pro zákazníka pro retailové investiční produkty (Packaged Retail Investment Products, PRIPs). Jestliže to teď jde ztuha, tak po přijetí těchto směrnic budeme s láskou vzpomínat, jak to nyní jde. Směrnice je to obsáhlá, čtení je nezáživné, ale pokud se tím člověk prokouše, tak mu musí být jasné, kam to vše směřuje. A tito dva pánové to moc dobře vědí. Kladu si otázku: pokud má finanční poradenství tak zářnou budoucnost a tak obrovskou perspektivu, jak slýchám na motivačně – náborových MLM seminářích, proč dotyční pánové investují kamkoliv jinam, jen né do svého mateřského oboru ? Opakuji, že pohádkám o diverzifikaci podnikání zrovna u těchto pánů nevěřím ani za mák. Na druhou stranu mají pochopitelné právo disponovat se svými penězi dle svého uvážení, takže nikomu z nás není nic do toho, co dělají, kam investují, jaké projekty podporují. Je však nutné vidět věci v souvislostech, umět si utvořit širší obraz, sledovat trendy na trhu a dívat se i kolem sebe, do zahraničí, neboť to co je na západ o nás teď, to zde bude do pěti až deseti let taktéž.

    Více o IMD 2 zde: http://www.po­jistenivpraxi­.cz/nova-evropska-pravidla-ochrani-pojistniky-nebo-otresou-pojistnym-trhem/

    • Jirka exP napsal:

     Do čeho investuje Radim Lukeš? Myslel jsem že dělá jen finance.

    • Yowie napsal:

     jj, souhlasím s Vámi. ´

     Řekněme, že první, svého druhu diverzifikace, bylo rozšíření působnosti Partners do Polska. A tuto diverzifikaci musí Partners sponzorovat dodnes…

     Tedy to asi nebyla správná cesta. Pokud všichni MLM naháněči dnes popadají, bude mít Brko alespoň pobočky se zaměstnanci, o kterých tvrdí, že jsou daleko výkonnější, než poradci… Docela úlet.

     No a potraviny. Proč ne? Já mu to přeju, nakonec, taky jsem mu to svou Generací X od poradce, který teď, po útěku z Partners, prodává hypo a pojistky na cizí jméno (nové mandátky…:-)), aby se vyhnul platbám za ono úžasné vzdělání, tak trošku zasponzoroval.

     Proč netlačí MLM poradenství dál do jiných zemí? No prostě proto, že v mnoha už to vůbec nejde a v těch ostatních je to už tak profláklé, že to moc nejde i bez regulací, které ke všemu dříve nebo později tak jako tak příjdou…

     I když k zasloužilému MLM šíbrovi by se spíš hodil jiný byznys:

     http://www.da­rujhovno.cz

     • vasek napsal:

      toto je již klasická ukázka čecháčství a malosti

      • Yowie napsal:

       Vasek: Napsal jsem snad něco špatně? V Polsku snad Partners vydělávají těžké miliony? Nebo snad Borkovec sám v rozhovoru neřekl, že každý pobočkář je x-krát výkonnější, než průměrný poradce? Možná čtu víc, než Vy, ale to neznamená, že jsem malý čecháček, btw. stejně už delší dobu nejsem v ČR…:-)

       Na druhou stranu, založit si MLM je snad náznakem nějaké velikosti dotyčného? Druhý Baťa, nebo tak něco? :-) Nenechte se vysmát. Znám Partnersáky, jeden chtěl mít své malé letiště, druhý vinici ve Francii – „MLM sny“ se tomu říká, a teď oba uzavírají smlouvy na někoho jiného, aby na ně nevlítli nelítostní právníci firmy Partners…

       Baťa se asi nasral… :-)

       A pokud se mi snažíte podsunout závist, tak se prosím nesnažte. Mám co mám, jsem s tím spokojený, protože mi to funguje a víc nepotřebuji. Možná soudíte ostatní podle sebe? To je chyba… Představte si, že stále existují lidé, kteří nemají potřebu oslňovat ostatní luxusními spotřebními produkty a takové snahy dokonce vnímají jako hloupé a vulgární…

       • Abcd napsal:

        Tak ono se zanáší i jinde v Partners ? To je potěšující, že nejsem sám. Pracuji ve struktuře pana Pořízka tady v Brně a bohužel, taky zanáším. Musím. Jednak kvůli provizím (jinde dostávám o 50 až 100% víc) a jednak kvůli tomu, že dodnes nevím, za co dostávají z mojí práce provize nadřízení nade mnou, když pro mě nemají absolutně žádnou přidanou hodnotu. Jejich starost a péče je pouze v rovině kolik mám tento týden BJ a kolik jich budu mít naplánováno na příští týden. Člověk o tom nesmí mluvit, ani se svým nejlepším kamarádem, prostě s nikým. A s těmi MLM sny s Vámi naprosto souhlasím, bohužel čím mladší nováček, tím delší čas k prozření, ale lidem z poolů se daří skrze různé cesty a kanály získávat kontakty na naše poradce a s těmi se setkávají na kávě, kde se jim prezentují možnosti téže práce pod křídly poolu. Ku příkladu jsem vůbec netušil, jak pěkné provize jsou z pojištění občanského majetku. V Partners mám z pojištění rodiného domu pár stovek, jinde 45% z roční platby pojistného !!! O následných provizích za tuto pojistku po celou dobu jejího trvání si mohu nechat taky zdát…
        Vím, že nejsem sám, kdo zanáší a každý z nás pro to má ten svůj důvod.

        • Yowie napsal:

         Tak že se v Partners masivně zanáší, je už delší dobu celkem běžné, nicméně nemluvím o Partnersácích, ale o bývalých Partnersácích, kteří, mnohdy po několika letech, prozřeli a zjistili, že sny jsou jen sračka, která je má udržet v tom, co dělají a z Partners vystoupili, bohužel až po podpisu nových mandátek.

         Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o švarc systém, je to vlastně velmi vtipné, protože je to něco podobného, jako kdyby OSVČ zedníkovi jeho současný zaměstnavatel po ukončení spolupráce zakázal 2 roky šáhnout na cihlu, protože se u něj např. naučil, jak správně nainstalovat okapy…:-)

         Tihle kluci se prostě bojí a asi oprávněně, že budou postihování posranou MLM společností??? Co tohle má společného s podnikáním? Nevím, mě to tak trochu připomíná nevolnictví.

   • vasek napsal:

    „Zajímavé také je, že Borkovec staví pobočky „franšízy“ a také investuje do obchodů s lxs potravinami atd.
    Že by pan nejvyšší MLM leader začal také diverzifikovat? Preventivně?“

    No tak to jsou zase plky. Proč by člověk, který má volné finanční prostředky, neinvestoval do něčeho nového?
    To, že rozjíždí další byznys přeci neznamená, že ten současný posílá k ledu či něco podobného
    Diverzifikace je základ rozumného přístupu k investicím.
    Máte pocit, že např. Babišovo impérium je jednostranně zaměřené konsorcium?
    Proberte se člověče.

    • Lenka G. napsal:

     Já panu Borkovcovi a jeho firmě ze srdce děkuji, že existují. Díky této firmě mám spoustu práce a nové, již poučené klienty, takže jen tak dál. Partners je zde na severu Moravy (Frýdek – Místek) skvělým dodavatelem práce a nových klientů. Naposledy jsem řešila pět maminek, kterým ti fešáci nasekali Allianz F1 s pojištěním rizikového těhotenství. Dnes už není ani jedna klientkou Partners. Pro méně chápavé – nepracuji pro Partners ani pro žádnou jinou MLM (pardon, strukturálně řízenou) firmu.

     • vasek napsal:

      No, z Vašich slov a Vaší lacině vypadající kritiky se dá ale také vyčíst to, že klidně můžete být stejná „fešanda“ jako oni

     • Jiří x napsal:

      Každá mince má dvě strany. Je pravda, že díky nezkušeným zprostředkovatelům mají zkušení více práce, ale někteří klienti mají tak špatné zkušenosti, že je pro ně každý zprostředkovatel špatný. A to je ta naše slavná pověst.

      • Martin napsal:

       Souhlasím a na základě vlastní zkušenosti to mohu potvrdit. V rodině mého klienta nasekal jejich rodinný příslušník IŽP, pracoval pro nejmenovanou MLM firmu, cca po čtyřech měsících v oboru (pochopitelně) skončil. No a aby nemusel vracet on a MLM struktura nad ním, tak to v rodině platili 2 roky, ze soucitu. No a pak pojistky zrušili a požádali si o vyplacení „naspořených“ peněz, vždyť jim to tak jejich rodinný příslušník při sjednávání říkal a maloval a on sám to přece slyšel na MLM školení. Asi nemusím psát, že nikdo z rodiny neviděl ani korunu zpět…
       Můj klient mi na základě této zkušenosti sdělil, že jediná věc kterou ode mne požaduje je povinné ručení, produkt, skrze který jej nemohu okrást. On totiž automaticky po této zkušenosti háže všechny finanční poradce do jednoho pytle, bez rozdílu, mladé či starší, s praxí rok nebo deset let, nedělá v tom rozdíl. Od finančního poradce tak nějak automaticky očekává, že jej okrade, podvede, bude při sjednávání lhát a mlžit, jen aby odešel s podepsanou smlouvou. Takže finanční poradce = pojišťovák = zloděj, lhář a podvodník. Argumentoval jsem EFA certifikátem (upozorňuji, že nejsem z Partners !!!!!!!!!!!!!), na to se mi vysmál, že si nedělá iluze o tom, že i tento certifikát se dá v naší zemi koupit (jeho známý si koupil titul MBA, aniž by cokoliv absolvoval). Takže i kdybych měl deset certifikátů a dvacet let praxe, díky předchozí rodinné zkušenosti s MLM naspeedovaným a namotivovaným mladíčkem jsou u tohoto člověka všichni finanční poradci ku*vy.

      • pavel-hanzl napsal:

       Naši pověst nezachrání nikdo jiný, než náš obor jako celek. Musí v něm probíhat diskuse a jednotlivé články nemají mezi sebou urputně bojovat, ale spolupracovat na zlepšení oboru jako celku. Nelze z finančnictví vytrhovat finanční zprostředkovatele a hovořit jen o jejich pověsti, když producenti finančních produktů na naši pověst mají obrovský vliv, mají plná ústa samoregulace, ale stále chtějí maximalizovat zisk ze správy aktiv vytvářených na pojistkách, a to i aktiv tvořených běžným pojistným u IŽP. S klienty zacházejí na svých přepážkách velmi často s ještě menší odborností a etikou, než externí sítě distribuce. Na externí zprostředkovatele se dívají s despektem a nepřátelstvím, chápu jejich důvody, oni z optimalizace klientových produktů nemají vůbec žádnou radost, má to vliv na přetrvání původních smluv. Rádi by působení svých interních, ale i externích distribučních sítí omezili na pouhý prodej maskovaný jakýmsi „prodejním“ pseudofinančním poradenstvím. Ve svých kalkulačkách často mají povinná nastavení, např. 30% tak, aby i externí zprostředkovatele donutili smlouvy IŽP nastavit z takové minimální části do investic v běžném pojistném. Takže naši pověst ovlivňují nejen bouchači, ale přímo i produktoví tvůrci z pojišťoven. Vydává-li se za proklientské to, že jedna část našeho oboru se snaží získat konkurenční výhodu nad jinou přímo v zákoně o regulaci provizí a způsobu jejich vyplácení a ručení za ně, mohu jen děkovat ve zdravý rozum ministerstva financí, které to dál nepustilo. Naši pověst bychom měli budovat i tak, že si uhájíme právo pracovat jako poradci, nejen jako prodavači, kteří se jen maskují odborností, finančním poradenstvím. Ve finále je to často právě také producent a nikoliv jen zprostředkovatel, který nahrává obecnému pohrdání finančníky.

       • Martin napsal:

        Dobrý den pane Hanzle,
        poradenská obec se mezi sebou nikdy nedomluví a už vůbec nebude nikdy táhnout společně za stejný provaz. Stačí se podívat na vzájemnou nevraživost mezi MLM a pooly, jaké panflety, lži, polopravdy a zcestné informace člověk slyší na jejich motivačních seminářích. Stačí si popít kávu s pár lidmi, kteří si dovolili tu neslýchanou drzost a odešli na vlastní žádost z MLM a dovolili si založit konečně svojí vlastní firmu !!! Jaký to vrchol drzosti, toto se neodpouští. Zastrašování, vyhrožování, psaní a vyvolávání obchodním partnerům, aby vám zrušili smlouvu o spolupráci, nebo ji my (MLM firma) za trest vypovíme vám a jiné perličky. Nejvíce podrazáků a absolutně bezpáteřních lidí jsem potkal na manažerských a ředitelských pozicích v MLM firmách. Když Vás lákají, tak jsou slaďoučcí a nic není problém, pomůžeme, zařídíme. Jakmile jdete nebo chcete jít pryč, jste totální nula i přes předchozí skvělé výsledky, jste looser, ztroskotanec, nepochopil jste tuto jedinečnou životní příležitost…mnozí bývalí poradci z MLM by mohli vyprávět, stačí chvilku googlit na netu. Ryba smrdí od hlavy a máslo na hlavě mají především pojišťovny, ještě před dvěma lety se brala jakákoliv produkce od kohokoliv, kdo udržel v ruce tužku a moč. Nikoho včetně pojišťoven nezajímalo, za jakých okolností vznikla smlouva, hlavně že byla produkce, v MLM byly do struktury na vyplácení peníze a pojišťovna plnila akcionáři plán. Nikdo se nepozastavoval nad „spořícími“ smlouvami IŽP osmnáctiletých pojištěných klientů, kteří si „spořili“ na měsíčních úložkách pojistného tři, čtyři, pět i deset tisíc korun měsíčně. Všichni věděli, jak to bylo sjednáno a nikomu to nevadilo, protože peníze ani jedné straně nesmrděly. Reformě našeho oboru zevnitř, přímo od poradenské obce nevěřím a řeknou vám to i zástupci pojišťoven. Jediné, čemu se celý trh
        podřídí je to, co určí zákon. Sami mezi sebou se v životě nejsme schopni domluvit, protože nechceme. Ve hře je příliš mnoho peněz, příliš mnoho vysněných Lamborghini, příliš mnoho osobních a firemních zájmů, které kašlou na klienta. Klient je jen tím, kdo to ve finále všechno zaplatí.

        • pavel-hanzl napsal:

         Martine, bojím se státu. Je to organizované násilí. Bojím se zásahu do svobod. Máme na víc, jako obor, i jako stát. Do trhů má zákon zasahovat jen minimálně a s nenápadným dozorem, nikoliv jako policajtem či rovnou bachařem. Já si opravdu vážím klientů, i když bych mohl povídat dlouhé historky o jejich mozku. Jsou často nevinní, když selhávají, někdo je ovlivnil špatnou službou.

         K tomu odchodu z MLM, ke mně se Fincentrum zachovalo excelentně slušně. Vážím si toho.

         K základní otázce, dovolávat se rozhodnutí sboru laiků v parlamentu, ovlivněných nějakou lobby, to se mi ani trochu nechce. Již dříve jsem navrhoval, aby se každý případ selhání spravedlivě vyšetřoval s presumpcí viny poradce, jako je to v daňovém řízení. Jenže to trvá a je to drahé. Automaticky není vždy vinen poradce, který si má jen vybojovat co nejnižší postih. Velmi často se klienti chovají účelově, když si na poradce stěžují, navedeni nekalým konkurentem. Právě z těchto důvodů, jsem měl v posledních dvou letech ztráty v milionech Kč na provizích. V tomto oboru je nezdravé vše co píšete, ale regulace zákonem zardousí i slušné poradce, kterých je cca 20%. Musíme se dohodnout a už na webu vidím rozumné hlášky od šéfů MLM.

         • z pojišťovny napsal:

          Pane Hanzle, píšete,že se k Vám Fincentrum zachovalo excelentně slušně . To Vám blahopřeji. Jak řekl pan Špirakus z insije, Fincentrum totiž není a ani nikdy nebyl klasický mulťas. Hoši ve vedení neprošli vymývárnou mozků v OVB.

          Přál bych Vám slyšet příběhy býcalých nevolníků z Partners nebo ZFP. Soudy, vyhrožování. Smutný příběh.

          • pavel-hanzl napsal:

           Pane z pojišťovny, děkuji. Skutečně mám s „hochy z vedení“ velmi dobrou zkušenost, kultura Fincentra je ve vztahu k síti poradců na velmi vysoké úrovni, nikdy jsem neslyšel o pocitech nevolníka, nebo že by vedení nabádalo k masovému bouchání IŽP na investice. Živě se mi vybavuje taková jedna parodie z kongresu, kdy myslím Martin Nejedlý na pár minut chválil investice v pojistce, než na jevište vtrhla skupina maskovaných policistů, něco jako komando URNA, oba majitele srazila na zem, spoutala a zatkla a nám všem bylo s ulehčením jasné, že cesta nevede přes okrádání klientů. Fincentrum se nejpozději v roce 2008 vydalo cestou kvality a rozloučilo se i s několika zemskými řediteli, kteří novou poradenskou dobu nepochopili. Nechápu, co přesně myslíte slovem klasický, Fincentrum je prostě chytrá firma, která dokázala v mém mozku úžasnou věc, identifikoval jsem se s logem firmy, která mi nepatří. Myslím, že zásadní je dát lidem ze sítě podporu a úctu. Toho jsem si užíval, než jsem odešel. Mám na tu firmu dobré vzpomínky, někteří její manažeři a poradci mne velmi a v dobrém ovlivnili, chcete-li, vychovali k poradenství.

          • pavel-hanzl napsal:

           Abych to úplně doplnil, „hoši z vedení“ jsou ke mně slušní i dnes a toho je třeba si velmi vážit, na trhu to není obvyklé, je to spíše taková trochu anomálie. Přeji Fincentru ještě větší úspěch!

          • Jiří x napsal:

           Ale jak dlouho to vydrží? Docela velká skupina lidí odchází a vedení to podle informací zatím netuší. Fincentrum zatím pouští lidí bez problému, ale patří mezi nejvíce agresivní firmy proti poolu.

          • M3 napsal:

           Jestli myslíte toho zadluženého ředitele z Kolína, to se ví už minimálně půl roku. Na Moravě taky několik lidí od pana Přibyla. To je nejlepší poradce na Moravě, jenže za ním nikdo do Brna z pražského Fincentra nejezdil.

          • Jiří x napsal:

           Několik? Mě tvrdí, že odchází přes 100 lidí. Dokonce některé odhady jsou kolem 140 lidí. Znám i jména, ale nechci někomu dělat peklo. Ale dočkáte se.

          • M3 napsal:

           Možná i 1000 lidí, že. To u Partners slyším už několik let jak všichni odchází do půlů. Když sečtu velikosti všech půlů, nedá mi to ani jedny Partners. Pořád anonymní kecy vejtahů co nic neznamenají.

          • Jiří x napsal:

           Ale to je právě kouzlo MLM systému, 500 odejde a 500 naberou. Pravda je, že lidé odcházejí, ale tím že opět naberou, tak se může zdát, že nikdo neodchází.

          • Jiří x napsal:

           Někteří končí úplně, někteří si najdou jiný MLM systém, další lidi vezme pool a někteří si založí vlastní firmu přímo, kam si vezmou další lidi z MLM firmy. To se právě teď děje. Narozdil od MLM systému jsou zprostředkovatelé věrnější poolům. Proč?

          • Pan X napsal:

           Jiri, nemate pravdu. Typicka cesta neprilis dobreho poradce, staci projit zaznamy CNB.

           2012: Partners
           2013: Broker Trust
           2014: Bonnet
           2015: ?

           Cisla prichodu a odchodu PPZ/IZto potvrzuji. Dejte si s tim tu praci a spocitejte si to. Poradci pendluji mezi pooly vic nez kdy jindy. To je hlavni problem pro pojistovny.

          • Jiří x napsal:

           A v čem přesně nemám pravdu, to že jsou zprostředkovatelé, kteří pendlují mezi pooly je známá věc. Pooly si začínají konkurovat stále víc. Ale už se nevrací do velkého MLM systému a když ano tak jsou to ojedinělé případy. Největší počet lidí končí ve velkých MLM firmách. Proč tuto skutečnost pořád někteří nechtějí přiznat? Navíc ne všechny pooly jsou na dobré úrovní…

 8. DarXide napsal:

  Možná to bude tím, že spoustě lidem tak nějak splývá OVB s Partners a OVB manažeři jsou svými Lamby pověstní. Možná by neškodilo si vzpomenout, za jakých okolností a po odchodu z jaké firmy vznikla Partners. Tou firmou, kde pan Borkovec, Lukeš a celý tým, který přetáhl vyrostl, bylo právě OVB. Já osobně mezi těmito značkami (Partners & OVB) taktéž nedělám žádný rozdíl, prostě MLM a BJ.

 9. Jiří napsal:

  ,,Finanční zprostředkovatel by tak mohl být dotázán na důvody, proč změnu smlouvy klientovi doporučil, a ten by musel své doporučení zdůvodnit“.

  A to ještě MLM nedělají? Tak ať to začínají dělat stejně tak jako jiné firmy. Další důkaz toho, že kontrola v MLM firmách moc nefunguje.

  • z pojišťovny napsal:

   Pane Jiří, je to jinak. Mor posledních dvou let jsou pooly. Chodí do nich občas poradci dobří, ale většinou odpad, kterým to nejde jinde. První co udělají je přebouchnoout životko.

   Přebouchnou to z Partners do Trustu nebo insie, tam je zachvíli vyhodí tak jdo do Bonnetu. Ten bere vše co dýchá.

   V Bonnetu to přebouchne znova aby měl na chleba. To žádný pool sám neuhlídá, musí to hlídat pojišťovny.Možná ta databáze jak o ní mluví pan Borkovec.

   • Mirek napsal:

    Proč by se nemohlo „přebouchnout“ životní pojištění, když se na pojistném trhu objeví lepší a pro klienta vhodnější?
    Např. takový diamantový Dynamik bych si neplatil ani minutu.

    • vasek napsal:

     oním zmíněným impulsem k přebouchnutí však pravděpodobně není lepší produkt, nýbrž změna chlebodárce

     • Mirek napsal:

      Nechat klientovi sračku je lepší? Jenom proto, aby nepindali aktivisté z ČNB? Není pak chyba v konstrukcích všech těch „rezervotvorných“ pojištěních? Není chyba v tom, že když s tím před 20 lety Nationale Nederlanden přišla, tak je měla slavná ČNB vykopat z republiky a ne teď vymýšlet trapnosti s provizemi. V podstatě je to past na peníze a pojišťovnám to náramně vyhovuje. Jednou se upíšeš a už si náš, brouku. Zkus zdrhnout a nedoplatíš se!
      Nebýt tohoto a čekacích lhůt (což je další sviňárna od pojišťoven), tak klienta předělávám z pojišťovny do pojišťovny třeba každý měsíc. A proč ne, když to bude pro něho lepší.
      A provize ať jsou propláceny na měsíční bázi. A je po problému.

     • Jiří x napsal:

      Když MLM firma nechce přenechat klientelu tomu kdo ji vytvořil (zprostředkovatel). Pak je pochopitelné, že zprostředkovatel určí jinou cestu. Za to mohou, ale MLM firmy, které tlačí poradce ke změnám produktů. Proč by měla dostávat odměny firma, která klientelu nevytvořila?

      • Mirek napsal:

       Bingo!

       • Ivan napsal:

        Jistě, motiv k „přebouchnutí“ je i ten když poradce odejde z MLM, stará se o svoje klienty, které získal během svého působení v MLM a chce, aby měl ve správě smlouvy, které sám uzavřel, ale zůstaly v majetku MLM.
        Já mluvím však především o tom, že i kdyby poradce nikam neodcházel, stejně má motiv k „přebouchávání“ pokud na trhu nalezne lepší pojištění a klientovi změnou nevznikne škoda.

        • vasek napsal:

         První motiv je neomluvitelný. Ten druhý vychází primárně ze změny k lepšímu a je tudíž pochopitelný.

      • vasek napsal:

       Si děláte srandu?
       Čili stavíte zájem zprostředkovatele nad zájem klienta?
       Tohle je už slušná demagogie…

       • Jiří x napsal:

        Zájem klienta a zprostředkovatele je dlouhodobá spokojená spolupráce. Dnes můžete nehradit smlouvu a přitom nepoškodit klienta. Zprostředkovatel odejde a o klienta se nikdo většinou nestará. Např. manažerovi kterému odešlo spoustu zprostředkovatelů sám absolutně nezvládal následný servis. Kolem jednoho roku měl za skupinu přes 500 rodných čísel + vlastní klienty. Během dalšího roku, mu uteklo 35% klientů ke konkurenci. Dnes uvažuje o tom, že odejde a začne místo náborování zlepšovat následnou péči. Když nebudete hlídat ovce tak vám taky utečou. To je velký problém MLM, dokážou získat mnoho kontaktů a obchodů, ale následnou péči neznají. Mají velké storna o kterých raději nepíšou.

    • Ivan napsal:

     Konečně jsem se dočkal správné otázky! Co je špatného na tom, že si klient sjedná nové pojištění rizik (ŽP s minimální spořící složkou), které má lepší parametry než původní, když mu nevznikne žádná škoda!? Toto vadí pouze pojišťovnám, nikomu jinému.

   • Jiří napsal:

    A morem předchozích dvaceti let tu byly multilevly, takže ono je to prašť jak uhoď. Nedělám si iluze a z terénu i praxe kolem sebe vím, že se přebouchává všude, v MLM, v poolech, v pojišťovnách. Myslím si, že si tyto firmy nemají navzájem co vyčítat, systém to umožňuje, tak to prostě dělají. Jinak tato debata je nekonečná, já na nějakou zásadní změnu v našem oboru přestal už dávno věřit a schválení novely zák. 38 mi to juen potvrzuje. Jede se dál, protože peníze nikomu nesmrdí. Končím, mějte se a přeji hodně zdaru.

  • Radek napsal:

   To dělají. Ale jen ti lepší. A navíc vidí jen na smlouvy, kteří poradci uzavřeli u nich.

 10. ExPartners napsal:

  Možná by se slovutná ČNB divila, kolik poradců by se vykašlalo na sjednávání jakéhokoliv životního pojištění, kdyby se podařilo rozložení výplaty v čase nebo ručení za provizi po dobu pěti let prosadit. Já sám jsem byl připraven se buďto přeorientovat na jiný segment pojištění (majetek apod.) v kombinaci s investicemi. Životky bych prostě nesjednával, ručit po tak dlouhou dobu se při dnešní průměrné životnosti smluv rovná ekonomické sebevraždě. Že by si pojišťovny nad takto dlouhým ručením mnuly ruce je mi více než jasné. Domnívám se, že bych zcela jistě nebyl sám, kdo by životky přestal sjednávat a umím si docela živě představit, že by pojišťovny citelný propad v produkci ŽP pocítily do jednoho roku od přijetí těchto opatření. A postupná výplata provizí v čase, třeba těch pět let ? Jaký je rozdíl mezi tím, jestli dostanu 100% provize rozloženou po 20% do pěti let, nebo dostanu první rok 90% a druhý až pátý např. 10% ? U druhé varianty v případě storna kdykoliv v průběhu pěti let opět vracím provize. Jsem rád, že tyto návrhy neprošly, hodně, opravdu hodně poradců by s tím seklo, včetně těch slušných a poctivých. Smetení těchto opatření jistě nepotěší pana Borkovce z Partners, který se vyjádřil, že Partners je na tento model připravena a je za jeho prosazení. Asi mám nízké IQ, ale není mi jasné, z čeho by pak MLM kindermanažeři platili leasing na svoje Lamba a drahý provoz opulentních poboček a franšíz Partners. Ale možná je Partners kapitálově tak silná, že může ze svých peněz chybějící rozdíl v provizích dotovat a s předstihem vyplácet svým poradcům, nevím.

  • RR napsal:

   To dotovani rozdilu dnes kapitalove zvladne jenom Fincentrum.

  • pako napsal:

   Mám jednu otázku pane expartner nebo Jane či Jiří, který partnersak má to Lambo nebo Ferrari? Já neznám ani jednoho a ani jsem o nich neslyšel. Diky za informaci vážení notoricti pomlouvaci a lhari.

   • Jan napsal:

    Ač jsem v tomto vlákně ještě nepřispíval, zareaguji, jelikož odpovídám v jiných vláknech (k nelibosti mnohých asi…) a jiný Jan zde nepsal. Vážený pane, titulující se názvem „pako“, proč obviňujete ostatní ze lží? Já někde psal o Lambech či Ferrari? Nebo v čem vidíte lži? Když už píšete o lžích, kokretizoval byste je?

    Mimochodem to logo jsem jednou viděl v brněnském provozu na Maserati. Nevím, jestli jsem nepotkal přímo pana Borkovce… Jinak si občas rád vyfotím tohle logo na nějakém obouchaném Fiatu či BMW z poloviny 90. let… Osobně přikládám nalepení si tohoto loga na auto jen výplachu mozků. Takoví pomatenci si jen koledují, aby jim to auto někdo ze stovek tisíc poškozených klientů objel klíčem, když dobře.

    Jinak nehodlám se opakovat, kdo chce kompletněji si přečíst moje stanoviska k tématu, odkazuji na předchozí článek na toto téma.

 11. pavel-hanzl napsal:

  Dobré jitro!

  Uvědomuje si prosím někdo, že už teď existují záznamy o požadavcích a potřebách klientů, kde povinně píšeme důvody, proč byl předchozí pojistný produkt nahrazen? Regulátor to prostě v rámci dohledu nařídil a je to správně. Registr smluv bude ale znamenat další vysvětlování v presumpci viny a mnoho poradců jej bude vnímat jako hrubý zásah do jejich práce. A tou je často optimalizace klientových užitků. Poradci využívají svou kvalifikaci a umějí obhájit změnu, pokud jde o těch 20% slušných. Když klient v produktu neinvestoval, připadá mu to úplně stejné, jako když si povinné ručení sjedná příští rok jinde. Jakto, že pojišťovny ročně pravidelně nebrečí, že jim majetkáři přesjednávají kmen aut? Brečí u ŽP, ať je nastaveno jako čistě rizikové, či investiční, nebo jako rovnovážný mix. Zde se přece plánují královsky napakovat na poplatcích za správu smlouvy a za ceny rizik. A počáteční náklady u dlouhých smluv jsou někde do 20%. Je jen jejich problém, že neumějí či nechtějí udělat tak lukrativní sazby rizik, že klient prostě jinam neodejde, denně masírován TV reklamou! Když si jdete koupit láhev vody v Grónsku, bude zajisté mít jinou cenu než jako poslední láhev uprostřed Sahary. Zkuste si promyslet, zda je lepší vydělat velkou sumu malých jednotkových provizí, než malou sumu velkých jednotkových provizí. Za Flexi je míň peněz, ale mám ji mnohem raději než dřív (a to zdaleka nedělám jen tohle).

  Víte, nikdy mě ani nenapadlo jít a po dvou letech si přebouchnout smlouvu, kterou jsem klientovi dělal. Prostě bych se příliš styděl. Ale můj konkurent se nestyděl a přebouchl ji, přičemž mému klientovi o důvodech proč to navrhuje často lhal! Ale změna může klientovi pomoci, protože pojišťovny jsou pod obrovským konkurenčním tlakem a proto stále inovují. Konkurent není automaticky sprosťák! Storno zabolí, ale pokud objektivně vyhrál vyšší užitek pro klienta, musíme toto dobrovolně nést jako profesní povinnost. Nikdo, ani pojišťovny by neměly plakat, jak ti zlí externí poradci přepojišťují jejich kmeny. Neměly by si kvílením vynucovat zákonem danou plošnou regulaci, jako jejich výhodu nad distribucí. Příklad: pročpak PČS má tak moc ráda změny? Proč tu Flexi inovují už asi 7 let? To nešlo dát klesající částky hlavních rizik do produktu dříve? Šlo by to. Ale nebyl zřejmě dostatečný tlak konkurence. A najednou, od 1.1.2015 tu je skvělý produkt, ačkoliv byl skvělý i dříve… jen ne dost skvělý. A tu náhle PČS na trhu vede v objemu produkce ŽP. To je pro trh zdravé, právě tak jako důsledná optimalizace klientových toků. Pojišťovna, která nechce zvýšit užitky pro klienty, jde zákonitě s objemy dolů.

  Jsme na tomto trhu proto, abychom optimalizovali. A nejsme hlupáci, abychom si neuměli vydělat etickou cestou, když chceme. Od června 2014 jsem se trápil, co že nám to ten Babiš chce provést, zabije benefity? Nyní jej mám mnohem raději, než jsem si byl po mých marných vstupech do diskusí na téma regulace provizí ochoten kdy připustit, že by se to mohlo stát. Vyhrál zdravý rozum, provize jsou spravedlivé. Je to tržní princip, který má zůstat svobodným principem. Chtěl bych vidět ty spousty úředníků, co sedí na těch židlích, zda si někdy zkusili najít a obsloužit klienta. Je to řehole a vím, o čem mluvím. Je to mnohem více práce s mozky, než s penězi klientů. A ti často nedrží slovo a selhávají.

  Pokud někdo má pocit, že v jeho kmeni statisíců životek je malá životnost smluv, nechť se rychle spřátelí s majitelem pojišťovny kde pracuje a s produktovým manažerem. Jistě najdou prostor, jak porazit konkurenty. Je to otázka větší či menší nenažranosti majitelů tohoto stroje na peníze. Klient vydělá a my mu to umožníme – proto si své provize zasloužíme. A mám nové aktivity v benefitech, důsledně řeším rizika sponzorovaná firmou a co chce klient od sebe či od firmy investovat, to půjde do mimořádného pojistného… A odpověď panu Zámečníkovi: pomůže spravedlivé vyšetřování v presumpci viny, nikoliv buzerace s registrem smluv, protože jeho aplikace může vést a jistě bude vést k obrovské rezignaci poradců na princip optimalizace. Klient je již nějak – či mizerně nějak pojištěn? Poradce od něj rychle uteče. Mám pocit, že tohle z nás udělá zase jen ty prodavače. … a publikovat tu nepřestanu, nejde to. Nějak jsem si zvykl.

  • vasek napsal:

   analogie na to POVko mě napadla hned také.
   Začínám mít pocit, že pojišťovny vlastně nevědí co chtějí. Všechny chtějí větší market share, ale společně hledají nástroj pro zamezení ztráty aktuálních klientů.
   Už vím jak to udělají! Vytvoří pr(a)covní skupinu chlapů, kteří budou chodit po domácnostech a souložit s ženami aby zvětšili počet obyvatel. Pak se sejdou na matrice a lidi si rozdělí dle písmenek.

  • DarXide napsal:

   Dovolím si taktéž přispět svojí troškou do mlýna. Již velmi dlouhou dobu sjednávám klientům výhradně rizikové životní pojištění a pokud konkrétní pojišťovna čistou rizikovku nemá, tak snižuji celkové pojistné na minimální postačitelné, kde na maximum potlačím investiční složku (např. Flexi). Dnes už je na trhu tak velká paleta rizikovek, že je z čeho vybírat, naposledy zajímavě inovovala svůj produkt Forte ČSOB Pojišťovna. Záznamu z jednání věnuji mimořádnou pozornost a učím klienty, že tzv. spořit si v životkách je jen garantovaná ztráta, myslím tím prostřednictvím běžného pojistného. Když už je klient tak paličatý, že to chce, tak jen formou mimořádného pojistného. Zatím to všichni mí klienti pochopili a spíše se divili, jakto že jim o této alternativě neřekli předchozí poradci. Inu, oni by si nevydělali, to je jednoduché. Naposledy jsem viděl záznam z jednání jedné známé MLM firmy, která se chlubí tím, jak to zrovna ona dělá kvalitně. Asi jsem jediný, kdo přikládá záznamu takovou váhu a důležitost, protože v MLM záznamu bylo jen pár křížků a že to klient opravdu chce. Narozdíl ode mne poradce MLM věnoval záznamu nejkratší dobu. Samozřejmě šlo o „spořící“ IŽP. No a světlo světa již spatřily i první verdikty, kdy byl poradce shledán vinným, neboť nejednal u klienta s odbornou péčí, neboť mu nenabídnul investování do mimořádného pojistného, přestože tato alternativa v době vzniku smlouvy existovala a poradce ji měl klientovi nabídnou a vysvětlit. Neučinil tak a místo toho ono investování nacpal do běžného pojistného, samozřejmě kvůli provizi, BJ a udržení se na kariérním a provizním žebříčku. A jak došlo k zažalování poradce ? Klient si závěrem loňského roku skočil do pojišťovny nechat vysvětlit a případně podepsat dodatek ke smlouvě ohledně daňových odpočtů. Vše mu bylo vysvětleno a on se
   rozhodl, že se rád vzdá daňové odečitatelnosti za možnosti výběru „naspořených“ peněz. No a když byl už v té pojišťovně, tak ho napadlo se zeptat, kolik že tam má po těch třech letech naspořeno…odpověď asi znáte, ani korunu. Na místě okamžitě smlouvu zrušil, následně vyhledal specializovanou právní kancelář na tyto případy a pak jen následovalo klasické právní kolečko, podnět finančnímu arbitrovi, podnět ČNB atd. Poradce tuším raději klientovi ze svých peněz zaplatil veškerou finanční ztrátu (vyjma rizik, na která byl ve smlouvě krytý). Po této zkušenosti z oboru raději odešel. Celé to shořelo na odflinknutém záznamu z jednání, inu co čekat od naspeedované a přemotivované MLM rychlokvašky. A nějaká zodpovědnost nadřízených v MLM struktuře ? Ale kdeže, všichni od něj dali ruce pryč, jen hlavně nevracet žádné z již utracených provizí. Takže asi tak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.