Pondělí 29. listopadu. Svátek má Zina.

Proč neodcházet do důchodu v prosinci, ale až v lednu?

Penze Petr Gola 27.10.2021 | 00:47 0 Komentářů
  1. Foto: Shutterstock

Při vysokých příjmech může špatné načasování důchodu znamenat měsíční penzi téměř o 2500 Kč nižší, např. pouze kvůli týdnu. Podívejme se na praktický výpočet, proč odejít do důchodu v lednu.

Při odchodu do důchodu v prosinci letošního roku se důchod vypočítá dle pravidel letošního roku a současně se bude od 1. ledna roku 2022 valorizovat. Při odchodu do penze začátkem příštího roku se již uplatní výpočtová formule roku 2022. Při odchodu do důchodu začátkem příštího roku budou mít lidé s nadstandardními příjmy měsíční důchod vyšší téměř o 2500 Kč, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Pan Tomáš dosáhne řádného důchodového věku 20. prosince letošního roku. Získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a jeho osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky) činí v roce 2021 částku 160 000 Kč. V první variantě si vypočítáme starobní důchod pana Tomáše při odchodu do penze v prosinci letošního roku a ve druhé variantě si vypočítáme měsíční důchod při odchodu do penze začátkem roku 2022. Do starobního důchodu není nutné odejít ke dni dosažení řádného důchodového věku, lze odejít i později.

1. Odchod do penze v prosinci 2021

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se osobní vyměřovací základ započítává pouze do částky 141 764 Kč. Osobní vyměřovací základ nad tuto částku již tedy starobní důchod nezvyšuje a výši důchodu v takovém případě ovlivňuje pouze získaná doba pojištění.

V roce 2021 se osobní vyměřovací základ započítává do částky 15 595 Kč ze 100 % a od 15 595 Kč do 141 764 Kč z 26 %. Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtovým základem. Pan Tomáš má tedy výpočtový základ 48 399 Kč.

Základní výměra důchodu činí 3 550 Kč a procentní výměra důchodu činí 67,5 % z výpočtového základu. Každý rok pojištění totiž přináší zápočet výpočtového základu v rozsahu 1,5 %, proto právě 67,5 %. Pan Tomáš má procentní výměru důchodu 32 670 Kč (67,5 % x 48 399 Kč). Měsíční starobní důchod přiznaný v prosinci 2021 by činil 36 220 Kč (3500 Kč + 32 670 Kč).

Důchod přiznaný v prosinci 2021 by se valorizoval od 1. ledna 2022. Základní výměra důchodu by se zvýšila o 350 Kč na 3900 Kč a procentní výměra o 1,3 % a 300 Kč. Po valorizaci by měsíční starobní důchod v roce 2022 měl hodnotu 37 295 Kč (3900 Kč + (36 220 Kč x 1,013 + 300 Kč).

2. Ochod do penze v lednu 2022

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 by činil osobní vyměřovací základ pana Tomáše 175 668 Kč, neboť přepočítací koeficienty pro rozhodné příjmy v letech 1986 až 2021, ze kterých se bude počítat osobní vyměřovací základ, budou vyšší. Dobu pojištění bude mít pořád 45 let. Vyšší osobní vyměřovací základ však nemá na výši důchodu vliv, neboť v roce 2022 se osobní vyměřovací základ započítává pouze do 155 644 Kč.

V roce 2022 se osobní vyměřovací základ do částky 17 121 Kč započítává ze 100 %, z částky 17 121 Kč do 155 644 Kč potom z 26 %. Výpočtový základ by činil tedy 53 137 Kč.

Při výpočtu starobního důchodu v lednu 2022 by měl pan Tomáš základní výměru důchodu v částce 3900 Kč a procentní výměru důchodu ve výši 35 868 Kč (67,5 % z 53 137 Kč).

Měsíční starobní důchod přiznaný v lednu 2022 by byl tedy 39 768 Kč (3900 Kč + 35 868 Kč). Odchod do starobního důchodu v lednu 2022 je tedy pro pana Tomáše výhodnější o 2473 Kč měsíčně. Hlavním důvodem je zvýšení druhé redukční hranice při výpočtu starobního důchodu.

Tagy penze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.