Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Proč by ČNB neměla nahrazovat Parlament

Česká národní banka vydává Úřední sdělení, kterými modifikuje a fakticky novelizuje platné zákony. I když je vedena bohulibými úmysly, uzurpuje si zákonodárnou roli, která jí s výjimkou vydávání podzákonných právních předpisů (vyhlášek) nepřísluší. S trochou nadsázky by se chtělo konstatovat, že ČNB touto cestou brzy zaujme v politologických debatách roli Ústavního soudu na již trochu zaprášené téma „třetí komora Parlamentu“.

Příkladem budiž čtvrteční Úřední sdělení o řízení kvality distribučních sítí. ČNB jeho prostřednictvím pojišťovnám jen „doporučuje“ a v rámci dohledu „očekává“ jistý způsob chování na trhu. Nic nenařizuje, to ani de iure nemůže. Jenže… dohled ČNB je velmi přísný, nepříliš přístupný diskusi a aktuálně i trochu arogantní: s ohledem na délku případného soudního řízení prostě neočekává odpor. Dotčené subjekty, v tomto případě zejména pojišťovny, se raději přizpůsobí „doporučení“ a „očekávání“, než aby podstupovaly nikam nevedoucí diskuse a dlouhé soudní spory. Úřední sdělení sice de iure nemá zdaleka sílu zákona, ale de facto tak dnes na dotčené subjekty působí.

Důkaz? Reálnou sílu centrální banky dokládá úřední sdělení ČNB z loňského roku, kdy ČNB „sdělila“, že od trhu očekává, že se v rámci investičního životního pojištění nebude vůbec hovořit o „spoření“, ale o investování. To, že pár měsíců před tím stát v rámci penzijní reformy zavedl podobně nesmyslný pojem „důchodové spoření“, cedulové bance nevadilo. Udělejte to, tečka. A všechny pojišťovny se skřípěním zubů uctivě zapracovaly.

Toto konkrétní úřední sdělení se zaměřuje mimo jiné na špatné chování některých pojišťováků, kteří už obrali řadu českých rodin o jejich úspory. Omezuje některé brutální jevy, jako třeba samospotřebitelský model v distribuci finančních produktů („sám sobě poradcem“). Věcně je většina doporučení a očekávání správná a je v mnoha případech inspirována evropskými směrnicemi i loni neschválenou novelou zákona č. 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jenže jde o obecnou otázku:

Pokud Ministerstvo financí navrhne a následně Parlament neschválí novelu zákona upravujícího chování na finančních trzích, je správné, aby jeho podstatné body do praxe vnášela ČNB svými sděleními?

Není takové jednání trochu neústavní? Jakkoliv – a to znova zdůrazňuji – je mnoho částí úředního sdělení prospěšné a jako zakladatel seriózní poradenské společnosti je vítám, protože z trhu vymete to, co tam nepatří. Celé to na mne trochu dělá dojem, že ČNB už nechtěla čekat na neustále odkládané novely zákonů a rozhodla se je do praxe zavést jinak. Je to správné?

Legislativní proces se může zdát dlouhý, má však svá léty prověřená pravidla a smysl. Kupříkladu připomínková řízení dotčených subjektů trhu, která pomohou snazšímu uvedení do praxe. Nebo harmonizaci s ostatními právními předpisy: Přicházet s takto zásadními nároky na vnitřní procesy tři týdny od účinnosti nového Občanského zákoníku je přinejmenším necitlivé. Ten sám představuje velké nároky na procesy ve vztahu k distribuci a klientům. Tři týdny a znova další změny? Nešťastné.

ČNB má za povinnost „vykonávat dohled nad osobami působícími na finančním trhu“. I když je vedena dobrými úmysly, mám dojem, že tento svůj mandát již překračuje.

Článek je publikován v úterním vydání Hospodářských novin.

16 komentářů: “Proč by ČNB neměla nahrazovat Parlament”

 1. Anonym napsal:

  Vážený pane Stuchlíku,
  zcela jistě jste tuto věc předem probral s nějakým dobrým právníkem, takže Váš názor koncipujete pouze jako úderné PR.

  Kdyby se tak náhodou nestalo:
  1)Sám cítíte, že mezi pojmy „spoření“ a „investování“ je značný rozdíl, evokující u běžného spotřebitele naprosto odlišné vnímání rizika. Dokonce sám správně odhalujete, že největším lobbistou za zájmy finančních korporací je stát sám, který v jejich zájmu zákonem obelhává vlastní občany (zákon o penzijním spoření).

  2)Pojišťovací zprostředkovatelé mají povinnost v souladu s § 21 ZKZ „vykonávat svojí činnost s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména neuvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb“. Citát z rozhodnutí ČNB 2013/837/763.300.

  3)Prezentování IŽP jako spoření zcela jistě porušuje více z uvedených znaků definice „postupu s odbornou péčí“.

  4)Fakt, že dosud (ani v předmětném rozhodnutí) ČNB toto dle mého názoru závažné provinění netrestá, je jen a pouze věc benevolence ČNB. A nutno podotknout, že posledních 10 let VELMI KU PROSPĚCHU VŠECH FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ.

  5)Z Vaše článku vyplývá, že ČNB zřejmě došla trpělivost. Ono se ostatně při praktikách, které lze díky absentujícímu dohledu nad kvalitou výkonu označit za krádež za bílého dne, není čemu divit.

  6)Tedy konečně, ČNB Vám pouze naznačuje, že se konečně ujme vykonávání funkce dozorového orgánu v plném rozsahu a bude kontrolovat i způsob a kvalitu poskytování finančních služeb, nikoliv pouze papírové výkazy od stolu jako dosud. Tímto doporučením pouze upozorňuje na praktické důsledky aplikace práva v současné podobě a DOPŘEDU Vás upozorňuje na možné následky. Ve světle výše řečeného si ani nemyslím, že by její výklad byl nějak extenzivní, každopádně jej můžete směle ignorovat a proti každému jejímu rozhodnutí podat žalobu.

  7)Já bych byl na Vašem místě spíše rád, že Vás varuje předem. Mohla také přijít rovnou začít pokutovat. Takže by od Vás bylo rozhodně korektnější, kdybyste se snažil konečně přizpůsobit Vaše podnikání civilizovaným standardům, ale to se Vám asi nechce, což?

  • Petr Stuchlík, Fincentrum a.s. napsal:

   Vážený pane anonyme,

   nejsem právník, proto jsem svůj názor s právníky – i těmi ústavními – samozřejmě konzultoval.

   Kdybyste si článek opravdu přečetl, seznal byste, že mi nejde o věcné důsledky tohoto sdělení, ale o jeho formu.

   Opravdu si nemyslím, že by nevolený podúředník měl vnášet na finanční trh to, co dříve volený orgán neschválil. Jakkoliv jsou jeho motivy bohulibé.

   Přeji Vám hezký večer,

   Petr Stuchlík,
   Fincentrum a.s.

   • Anonym napsal:

    Vážený pane Stuchlíku,

    na Vaši demagogickou argumentaci:
    „Kdybyste si článek opravdu přečetl, seznal byste, že mi nejde o věcné důsledky tohoto sdělení, ale o jeho formu.Opravdu si nemyslím, že by nevolený podúředník měl vnášet na finanční trh to, co dříve volený orgán neschválil. Jakkoliv jsou jeho motivy bohulibé“, mohu říci pouze tolik, že kdybyste si pozorně přečetl moji reakci a měl základní právní povědomí, věděl byste, že „nevolený podúředník“ měl, má a vždy bude mít právo APLIKOVAT ustanovení zákona, což chvála bohu začíná činit.

 2. Jasinski napsal:

  Pan Stuchlík se cítí být odborníkem na právo, zejména pak ústavní. Zdá se, že jeho ambice výrazně překračují MLM Fincentrum.
  Zmiňované úřední sdělení má charakter doporučení pro subjekty, které podléhají dozoru ČNB. Toť vše.

 3. Neporadce napsal:

  Poslance by určitě poradci zpracovali lépe než ČNB … Ale je pravda, je zapotřebí co nejdříve ZÁKONEM uzákonit provizi z IŽP maximálně jako 1 měsíční pojistné a bude po problémech na všech stranách.

  • Petr Novák napsal:

   A také je třeba všem profesím v ČR plošně snížit marže a provize na 5%. Vždyť je to nesmysl.

   • Neporadce napsal:

    Vzpomínáte, jak se zavedl poplatek za přestup mezi penzijními fondy? Také bylo spoustu řeší o netržním opatření a jak to skvěle funguje. A omezilo to nějak dostupnost penzijního připojištění? Ne. IŽP je potřeba také zásadně zregulovat.

    • TM napsal:

     to já bych to zreguloval tak, že jediný kdo může nabízet finační produkty je stát. Resp. jím zřízené instituce, stačila by jedna pojišťovna, jedna banka, jeden penzijní fond a jedna investiční společnost. Moudrý úředník by dohlédl aby se nabízeli jen produkty kvalitní a
     jenom těm, co je opravdu potřebují.
     A bylo by po problémech.

     • pametnik napsal:

      Ceska statni sporitelna. To byla banka, pamatujete?!? :-)))))) Jediny poradny produkt byla vkladni knizka…

      • TM napsal:

       pamatuji, docela dobře.

       Ale nestávalo by se mi, že mi volá 23 ještě student, že má pro mě neodolatelnou nabídku,
       že má za úkol od jedné nejmenové dealerské organizace vybudovat „svoji“ firmu a já že jsem pro něj ten pravý člověk.
       Když se ho zeptáte, co mi nabízí, co mě chce naučit, abych ho respektoval a následoval tak na mě kouká jak tele na nový vrata. A dál si mele jak kolovrátek že to je životní příležitost.
       Zpět k tématu, regoval jsem tak, protože miluji regulace,
       místo toho aby se řešili příčiny, řeší se důsledky
       a když už chcete řešit důsledky, tak pořádně, ne? ;-)

     • Jiri napsal:

      To je kec :-D

  • Rozčarovaný MLM poradce napsal:

   Za takovou provizi Ti tuto práci nikdo dělat nebude, prober se. Do oboru se vstupuje právě pro příslib rychlých a snadno vydělaných velkých peněz.

   • Neporadce napsal:

    Čím dřív se půjdou 2/3 stávajích poradů a pojišťováků živit něčím poctivým, tím lépe.

 4. Dlouhodobý poradce napsal:

  Konečně od pana Stuchlíka i něco, co má hlavu a patu…S jeho názorem plně souhlasím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.