Sobota 10. dubna. Svátek má Darja.

PPF směřuje k nabytí více než 28 % akcií Monety

Foto: Moneta Money Bank

Společnost Tanemo ze skupiny PPF oznámila, že v rámci dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií společnosti Moneta Money Bank přijala od akcionářů Monety akceptace předpokládající odkup 141 723 860 ks akcií. Spolu s podílem, který vlastnila před odkupem, by po vypořádání skupina PPF vlastnila celkem 28,36% podíl v Moneta Money Bank. Cena za odkoupené akcie by dosáhla celkem 11,3 mld. Kč. Vypořádání obdržených akceptací se bude řídit podmínkami veřejného návrhu na odkup akcií Moneta Money Bank uveřejněnými 8. února 2021.

Většinu akceptací zaslaly právnické osoby, pouze zhruba 7 % doručily fyzické osoby. Větší podíl z celého odkupu, téměř 87 %, připadá na zahraniční akcionáře.

Vypořádání proběhne ve dvou vlnách. První část do výše 10% podílu bude vypořádána 24. března. Druhá část odkupu bude vypořádána po získání souhlasu od České národní banky, o který byla ČNB požádána dne 24. 2. 2021.

O krok blíž ke spojení Air Bank a Monety

Představenstvo Moneta Money Bank vychází při posuzování spojení z toho, že potenciální kombinace s Air Bank a přidruženými společnostmi by mohla významně přispět k posílení rozvahy Monety, zejména v oblastech považovaných v její strategii za nejatraktivnější, včetně retailového bankovnictví. Po realizaci potenciálního spojení by Moneta mohla zaznamenat výrazný nárůst objemu hypotečních úvěrů přesahujícího 10% podíl na trhu, objemu nezajištěných spotřebitelských úvěrů přesahujícího 20% podíl na trhu stejně jako objemu vkladů přesahujícího 10% podílu na trhu v České republice.

Podobně jako u těchto navýšení podílů na trhu by se přiměřeně zvýšila výnosová základna, zejména vzhledem k jejímu relativně robustnějšímu potenciálu pro tvorbu výnosů založeném na vyšší čisté úrokové marži.

Společnost Tanemo zveřejnila veřejný návrh odkupu části akcií společnosti MONETA Money Bank v pondělí 8. února 2021 s dobou platnosti do 26. 2. 2021, která byla následně prodloužena do 5. března 2021. Důvodem prodloužení byly žádosti akcionářů a správců majetkových podílů, kteří se během pandemické situace potýkali s delšími termíny pro splnění formálních požadavků. V rámci dobrovolné nabídky odkupu akcií nabízela společnost Tanemo 80 korun za akcii Monety.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.