CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Text: Veronika Hejná

08. 09. 2021

1 komentář

Poskytovatelé skupinového financování musí získat licenci. ČNB ale dosud neurčila metodiku

 

Foto: Shutterstock

Dne 10. listopadu 2021 vstoupí v účinnost evropské nařízení o crowdfundingu. To přináší poskytovatelům skupinového financování nové povinnosti, mezi něž patří především získání licence ze strany ČNB. Na získání licence, na základě které budou moci působit v rámci celé EU, mají platformy čas do 10. listopadu 2022.

Loading 

O tom, jaké novinky nařízení přináší a jak se na jeho účinnost připravit již nyní jsme si povídali s advokátem Josefem Oleničem z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Koho se povinnost získat licenci ČNB bude do budoucna týkat?

Nařízení se vztahuje na veřejné nabízení převoditelných cenných papírů a dluhové financování podnikatelských projektů prostřednictvím on-line platforem a bude mu podléhat financování do 5 milionů euro za dvanáct kalendářních měsíců na jeden projekt. Může se to tedy dotknout desítek společností poskytujících služby související se skupinovým financováním. Podle našeho názoru prakticky všech.

Má se týkat financování do 5 milionů euro. Jak je regulováno financování větších objemů?

REKLAMA

Financování větších projektů přes crowdfunding cenných papírů se bude řídit směrnicí MiFID II.

Od kdy nemohou crowdfundingové platformy bez licence fungovat?

Ačkoliv nařízení o crowdfundingu bude účinné od 10. listopadu 2021, je poskytnuta lhůta k zajištění licence k poskytování služeb. Ta poběží až do 10. listopadu 2022. Následně po tomto datu nesmí platforma bez licence uveřejňovat jakékoliv nové nabídky na skupinové financování.

Jaké požadavky musí platforma splnit, aby získala přidělenu licenci?

REKLAMA

Podrobnosti má stanovit ČNB. Ta bohužel prozatím nezveřejnila své požadavky na přidělení licence, ani žádnou metodiku k získání této licence. Stejně tak nebyly přijaté potřebné změny v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Novela je stále před druhým čtením v Poslanecké sněmovně, takže si zřejmě ještě počkáme.

Orgány ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) EBA (Evropský orgán pro bankovnictví) mají také relativně dlouhé lhůty na zveřejnění příslušných regulí. Typicky se v nařízení objevuje datum 10. května 2022.

Je na uveřejnění regulačních technických norem evropských orgánů – ESMA a EBA navázáno, jaká pravidla pro proces udělení licence ČNB nastaví? Anebo by ČNB mohla metodiku uveřejnit již nyní? 

Troufnu si tvrdit, že bez stanoviska EBA a ESMA se ČNB do ničeho sama pouštět nebude. Tedy ano – je to navázáno na regulační technické normy evropských orgánů.

REKLAMA

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu pravděpodobně sněmovnou do voleb neprojde. Je to v tomto případě problém? 

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v podstatě odkazuje na nařízení. To je v rámci Evropské unie přímo aplikovatelné. Zásadní problém by to tedy být neměl.

Jak dlouho by mohl proces získání licence trvat?

Domníváme se, že by bylo možné jej stihnout v časovém horizontu mezi třemi měsíci až půl rokem. Výhodou je, že v nařízení jsou již přímo upravené lhůty. Příslušný orgán – u nás ČNB – do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti o povolení posoudí, zda je žádost úplná. Pokud je úplná, ČNB rozhodne o udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence do tří měsíců.

Co se změní a jak se mohou platformy na nová pravidla připravit?

Určitě neuškodí začít již nyní nabídky vyvěšovat v souladu s článkem 19 a násl. Nařízení o crowdfundingu. Také by bylo vhodné začít provádět hodnocení úvěrového rizika projektu žadatelů o skupinové financování v souladu s článkem 4 nařízení.

Jaké povinnosti budou mít platformy vůči investorům?

Půjde mimo jiné o povinnost poskytovat investorům dokument s klíčovými informacemi, jehož podobu obsahuje příloha nařízení. Na jeho přípravě mohou již platformy začít pracovat. U potenciálních nekvalifikovaných investorů je nutné vyhodnotit, jaké služby jsou pro ně vhodné – jaké má investor zkušenosti a investiční cíle a zda rozumí rizikům. Kromě vstupního testu znalostí je třeba začít provádět simulaci schopnosti případných investorů unést ztrátu.

Poskytovatelé také budou muset uveřejňovat míru selhání projektů. Veškerá marketingová sdělení budou muset být jako marketing důsledně označena.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář


Související články

P. Budinský: Bude ČNB bránit dalšímu oslabování koruny?

Pro omezení volatility koruny by bylo žádoucí, aby bankovní rada snižovala úrokové sazby častěji a až na výjimky maximálně o 0,25 procentního bodu. To lze docílit zvýšením počtu  měnově politických jednání z osmi třeba na dvanáct, nebo ještě lépe na omezenou dobu vyhlásit každé zasedání bankovní rady jako měnově […]

Text: Petr Budinský

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Ed

    8 září, 2021

    Kdybyste u toho trochu přemýšleli, příp. disponovali adekvátním vzděláním, zjistili byste, že zatím nebyl určen žádný dohledový orgán, který by jakékoliv metodiky mohl vydávat, nehledě k tomu, že ani návrh zákona povinnost, ale ani možnost vydat takovou metodiku neukládá. RTS a ITS jsou přímo použitelné, ať už si členské státy myslí cokoliv.

    Odpovědět