CZK/€ 25.330 -0,26%

CZK/$ 23.782 +0,49%

CZK/£ 29.651 -0,14%

CZK/CHF 26.065 +0,36%

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

17. 07. 2023

0 komentářů

Porovnání předčasného a řádného důchodu při nízkých a vysokých příjmech

 

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se má od účinnosti legislativních změn ještě zvýšit. Během letních prázdnin tak bude do předčasného důchodu odcházet více lidí než obvykle. Podívejte se na zajímavé výpočty.

Loading 

Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na dosahovaných příjmech v produktivním věku, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, a na získané době pojištění, ale právě i na krácení za předčasnost. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Od účinnosti legislativních změn (pravděpodobně od září, záleží na legislativním procesu) však má být krácení za předčasnost ještě vyšší.

Vysoké příjmy a přitom stejný důchod jako při nízkých příjmech

Při odchodu do předčasného důchodu je navíc nutné počítat se získáním nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli. Lidé, kteří odejdou do předčasného důchodu, mohou mít rozhodné příjmy citelně vyšší a přitom budou mít měsíční důchod stejně vysoký jako lidé, kteří měli podprůměrné příjmy a odešli až do řádného důchodu, jak si je vypočítáno na praktickém příkladu.

Příklad 1) Výpočet řádného důchodu u mírně podprůměrného příjmu

Pan Jaromír odejde v červenci do řádného starobního důchodu. Průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě má pan Jaromír ve výši 34 280 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Jaromírovi je tedy přiznán měsíční důchod ve výši 20 000 Kč. Při výpočtu řádného starobního důchodu byla panu Jaromírovi zohledněna i mimořádná červnová valorizace.

Příklad 2) Výpočet předčasného důchodu při vysokých příjmech

Pan Ludvík odejde v červenci do předčasného důchodu dříve o 1347 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení v případě pana Ludvíka se tedy bude provádět za 15 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení výpočtového základu bude tedy činit 18,9 %. Krácení za předčasnost činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu od 721. kalendářního dne.

Pan Ludvík získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a osobní vyměřovací základ má ve výši 77 780 Kč. Panu Ludvíkovi bude přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 20 000 Kč.

REKLAMA

Měsíční důchod pana Ludvíka je stejně vysoký jako měsíční důchod pana Jaromíra. I když pan Ludvík měl během produktivního života příjmy 2,3krát vyšší než pan Jaromír a odvedl tedy značně více na sociálním pojištění. Důvodem stejně vysokého příjmu je odchod pana Ludvíka do předčasného důchodu výrazně dříve než pana Jaromíra.

Kdyby se však pan Ludvík rozhodl odejít do předčasného důchodu až po účinnosti legislativních změn, tak by na tom byl výrazně hůře, neboť krácení výpočtového základu za předčasnost by bylo vyšší, ale hlavně by měl až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci svého předčasného důchodu, když by se mu zvyšovala pouze základní výměra důchodu.

Závěrem

Dva žadatelé s výrazně odlišnými příjmy mohou mít stejný měsíční důchod, pokud jeden z nich odejde do předčasného důchodu a druhý do řádného starobního důchodu. Při případné volbě předčasného důchodu je nutné s tímto finančním rozdílem počítat.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *