Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Porovnání důchodových koeficientů v letech 2020 a 2021

Porovnání důchodových koeficientů v letech 2020 a 2021
Penze Petr Gola 03.12.2020 | 00:00 0 Komentářů

Příjmy pro důchodové účely v hodnocených letech se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Jak se liší přepočet v letošním roce a v roce 2021?

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Na výši důchodu mají vliv pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2019, při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2020. Dřívější příjmy se přitom na současnou úroveň přepočítají pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Koeficienty se tedy každoročně mění.

Koeficienty v roce 2020 a v roce 2021

V přiložené tabulce máme uvedeny koeficienty v letošním roce a v příštím roce. Stejný příjem např. v roce 2010 se tedy započítává v jednotlivých letech odlišně. Při výpočtu důchodu v roce 2020 má roční příjem z roku 2010 v částce 300 000 Kč hodnotu pro důchodové účely 426 090 Kč (300 000 Kč x 1,4203) a v roce 2021 při výpočtu starobního důchodu má stejný roční příjem hodnotu 433 500 Kč (300 000 Kč x 1,4450).

Rok Koeficienty při výpočtu důchodu v roce 2021 Koeficienty při výpočtu důchodu v roce 2020
1986 11,9570 11,7525
1987 11,7120 11,5117
1988 11,4509 11,2551
1989 11,1800 10,9888
1990 10,7853 10,6009
1991 9,3461 9,1863
1992 7,6315 7,5010
1993 6,0926 5,9884
1994 5,1393 5,0514
1995 4,3368 4,2627
1996 3,6627 3,6001
1997 3,3134 3,2568
1998 3,0309 2,9791
1999 2,8005 2,7526
2000 2,6272 2,5822
2001 2,4208 2,3794
2002 2,2558 2,2172
2003 2,1135 2,0773
2004 1,9819 1,9480
2005 1,8842 1,8520
2006 1,7676 1,7374
2007 1,6463 1,6182
2008 1,5224 1,4963
2009 1,4711 1,4460
2010 1,4450 1,4203
2011 1,4124 1,3882
2012 1,3682 1,3448
2013 1,3682 1,3448
2014 1,3446 1,3216
2015 1,3051 1,2828
2016 1,2545 1,2331
2017 1,1752 1,1551
2018 1,0901 1,0715
2019 1,0194 1,0000
2020 1,0000 x

 

Jak se vypočítá osobní vyměřovací základ?

Osobní vyměřovací základ se z přepočtených příjmů vypočítá následovně: přepočtené roční příjmy v jednotlivých letech se sečtou, následně přepočítají na jeden měsíc.

  • V roce 2020 se tedy souhrnná částka vydělí rozdílem mezi číslem 12 418 a vyloučenou dobou (např. dny nemoci), tato částka se následně vynásobí číslem 30,4167 (průměrný počet dní v měsíci).
  • V roce 2021 se souhrnná částka vydělí rozdílem mezi číslem 12 784 a vyloučenou dobou, tato částka se pak vynásobí číslem 30,4167.

Z důvodu rozdílných důchodových koeficientů v jednotlivých letech mají žadatelé o starobní důchod odlišně vysoký osobní vyměřovací základ v závislosti na roku přiznání starobního důchodu. Navíc je však potřeba počítat s tím, že při výpočtu důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmový rok 2020, zatímco při výpočtu důchodu v roce 2020 nikoliv.

Jaký je vliv důchodových koeficientů

Paní Hana odejde do starobního důchodu v lednu 2021. Součet ročních přepočtených vyměřovacích základů za roky 1986 až 2020 činí 20 386 875 Kč a součet vyloučených dní činí 175.

Osobní vyměřovací základ paní Hany je tedy 49 180 Kč (20 386 875/(12 784 – 175) x 30,4167. V přiložené tabulce máme následně vypočten starobní důchod v závislosti na získané době pojištění, aby bylo názorně vidět, jak každý rok pojištění rovněž významně ovlivňuje výši státního důchodu.

Doba pojištění Osobní vyměřovací základ Starobní důchod
40 let 49 180 Kč 18 147 Kč
41 let 49 180 Kč 18 512 Kč
42 let 49 180 Kč 18 877 Kč
43 let 49 180 Kč 19 242 Kč
44 let 49 180 Kč 19 607 Kč
45 let 49 180 Kč 19 972 Kč
46 let 49 180 Kč 20 337 Kč

vlastní výpočet autora

Také si přečtěte: Příjem z pronájmu v důchodu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.