Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Pojišťovací podvody se nevyplácí

Uzavřít smlouvu s pojišťovnou a následně fingovat úraz. I tak vypadají pojišťovací podvody. A to i z dílny organizovaných finančních zprostředkovatelů. Jaký trest jim hrozí?

Finanční zprostředkování je výborný byznys. Nejvíc se na něm ale vydělávají nepoctivci. V nedávné době byl (zatím) nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu finanční zprostředkovatel a bývalý hokejista Ivan Padělek a dva lékaři Ladislav Čepera a Michal Kašpar za pojistné podvody.

K pojistnému podvodu docházelo při uzavírání smluv. Lékaři potvrzovali výpisy z dokumentace klientů s nevěrohodnými informacemi. Klienty přitom neviděli a dokumentaci neměli. Takto zmanipulovali podle obžaloby přinejmenším 40 případů smluv životního pojištění, za které od Pojišťovny České spořitelny měli v roce 2009 obdržet provize ve výši téměř 2 mil. Kč.

Škoda ovšem pojišťovnám nevzniká pouze při uzavření smlouvy. Mnohem častější a závažnější jsou podvody při likvidaci pojistných událostí.

„Na první pohled velmi dobrý poradce  přináší velký objem obchodů. Pak ale zjistíte, že většina jeho klientů má škody – třeba tři, pět škod za rok, a pojistné plnění výrazně přesahuje zaplacené pojistné,“ uvedl v rozhovoru pro Investujeme.cz Petr Procházka, produktový ředitel Pojišťovny České spořitelny.

Obchodní model“ některých finančních zprostředkovatelů je založen na „poradenství“ při likvidaci pojistné události. Uzavřou klientovi smlouvu s tím, že mu vysvětlí, co a jakým způsobem se mu může stát, aby dostal vysoké pojistné plnění. Následně úraz pomůže vyšetřit „smluvní“ lékař a „finanční poradce“ s klientem vyplní formuláře pro pojišťovnu, aby byly co nejpřesvědčivější.

I servis  při pomoci s likvidací se občas zvrhne v to, že dokáže velmi dobře poradit, jak podat hlášení na likvidaci a jak má lékař vyplnit hlášení, aby plnění bylo co nejvyšší,“ podělil se o zkušenosti Petr Procházka.

Specifickým pojistným podvodem bohužel často využívaným finančními poradci je uzavírání fiktivních smluv v období před koncem období pro posouzení vzestupu či sestupu z dosažených pozic.

Někteří finanční zprostředkovatelé využívají fiktivní smlouvy též jako „levný“ úvěrový zdroj a v minulosti se vyskytly i případy, kdy finanční zprostředkovatel uzavíral fiktivní smlouvy investičního životního pojištění ve velkém a pojistné hradil z přijatých provizí za novější smlouvy. To pochopitelně nelze udržet dlouhodobě a takový poradce končí, pokud ne ve vězení, tak v chudobě opředen exekucemi.

Trestní zákoník, § 210

Pojistný podvod

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Tresty za pojistný podvod jsou poměrně vysoké. Při recidivě se trestní sazba zvyšuje z „až“ 2 let na 6 měsíců až 3 roky, ovšem stačí pouze jednou způsobit větší škodu a pachateli hrozí odnětí svobody na 1 až 5 let. Pokud je navíc pojistný podvod spáchán organizovanou skupinou, vzroste trestní sazba na 2 až 8 let. A stejná sazba se týká i samostatných pachatelů, kteří svým činem způsobí značnou škodu. Pokud by se jednalo až o škodu velkého rozsahu, trestní sazba dále roste – na 5 až 10 let. Ta hrozí i těm, kdo spáchají „takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).“

Pojistné podvody a finanční poradci

Nepoctiví „finanční poradci“ dosud byli soudy trochu opomíjeni. Nejinak je tomu v případu Ivana Padělka, který se svou skupinou lékařů odešel od soudu (zatím nepravomocně) s 3letým podmíněným trestem.

Trestní zákoník umožňuje být vůči finančním zprostředkovatelům mnohem tvrdší. Trestní zákoník zná za pojistný podvod trestní sazbu od 2 do 8 let, „spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného“. Povinnost hájit zájmy pojišťovny má finanční zprostředkovatel (PPZ) danou smluvně, byť zprostředkovanou přes pojišťovacího agenta nebo makléře. Může tak být jen otázkou času, kdy tuto smluvní povinnost začnou soudy brát jako přitěžující okolnost a trestní sazbu za pojistné podvody finančních zprostředkovatelů zvýší.

Účastnili jste se pojistného podvodu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.