Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Podnikatelé: Důchod dle doby pojištění a příjmů

Penze Petr Gola 25.09.2012 | 13:01 1 Komentář

Výše důchodu u OSVČ závisí na výši odvodů na důchodovém pojištění a získané době pojištění. Podívejme se na názorné praktické příklady, jak vysoký bude mít OSVČ důchod. 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou ovlivnit výši státního důchodu. Mohou dobrovolně platit více na důchodovém pojištění. Jak si ukážeme na praktických výpočtech, tak tento krok je pro OSVČ nevýhodný. OSVČ musí mnohem více než zaměstnanci při zabezpečení na penzi spoléhat na vlastní úspory a investice. OSVČ také musí počítat s nízkou státní penzí.

Rozhodující není čistý zisk

Je mnoho OSVČ, které mají vysoký čistý zisk, neboť mají skutečné náklady téměř nulové a při výpočtu účetního zisku, ze kterého se vypočítávají povinné odvody (daň z příjmu a povinné pojistné), využije poměrně štědrých výdajových paušálů. Obvzláště v těchto případech je nutné počítat s tím, že výše důchodu závisí na tom, z jaké částky se skutečně zaplatí důchodové pojištění, a nikoliv na čistém zisku, který zůstane OSVČ na bankovním účtu.

Výpočet vyměřovacího základu

Výše důchodu u OSVČ závisí na výši vyměřovacích základů a získané době pojištění. Hodnotí se přitom roky 1986 po současnost, v roce 2012 ovlivní výši důchodu roky 1986 až 2011. Velmi důležité pro OSVČ je získat co nejvyšší dobu pojištění, protože každý rok pojištění znamená započítání výpočtového základu z 1,5 %.

  • Vyměřovacím základem pro odvod sociálního pojištění je 50 % z daňového základu. Současně však nesmí být vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ. Sazba důchodového pojištění je 29,2 %. V roce 2011 byl vyměřovací základ 74 220 Kč, za rok 2012 je vyměřovací základ 75 420 Kč. Jestliže je 50 % ze základu daně vyšší než minimální vyměřovací základ, tak musí být pojistné odvedeno z této částky.

Všechny OSVČ si mohou dobrovolně určit i vyšší vyměřovací základ, aby měly vyšší důchod. Vzhledem k redukci při výpočtu důchodu je však tato varianta nevýhodná. Vlastní spoření a investování je pro OSVČ lepší variantou.

Jak vysoký důchod mají OSVČ?

V přiložených tabulkách máme uveden průměrný vyměřovací základ OSVČ v současné hodnotě. Dřívější vyměřovací základy se přepočítávaí koeficientem. Dále máme uvedenu nutnou dobu pojištění k dosažení určeného důchodu 7 000 Kč, 10 000 Kč, 15 000 Kč a 20 000 Kč.

  • Naprostá většina OSVČ se musí smířit se státním důchodem do 10 tisíc Kč. Při minimálních platbách důchodového pojištění musí OSVČ počítat dokonce s důchodem okolo 6 tisíc Kč (záleží na získané době pojištění).
  • Aby OSVČ dosáhla na důchod 15 tisíc Kč a více, tak musí mít nadstandardně vysoké zisky. Dobrovolná platba vyššího důchodového pojištění se nevyplatí.
  • Jestliže má OSVČ roční zisk 189 600 Kč a získá 40 let pojištění, tak bude mít důchod pouze 7 010 Kč. Při takto vysokém zisku zaplatí za rok na důchodovém pojištění 27 682 Kč (189 600 Kč x 50 % x 29,2 %). Kdyby chtěla mít tato OSVČ měsíční důchod 10 000 Kč, tak by musela dobrovolně zaplatit na důchodovém pojištění za rok 61 671 Kč (422 400 Kč x 50 % x 29,2 %).

Tabulka 1: Varianty u OSVČ, jak dosáhnout na důchod 7 000 Kč

Účetní zisk

Průměrný

vyměřovací základ

Doba pojištění

Výsledný důchod

217 200 Kč

108 600 Kč

35 let

7 022 Kč

205 200 Kč

102 600 Kč

37 let

7 016 Kč

189 600 Kč

94 800 Kč

40 let

7 010 Kč

176 200 Kč

88 100 Kč

43 let

7 006 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Tabulka 2: Varianty u OSVČ, jak dosáhnout na důchod 10 000 Kč

Účetní zisk

Průměrný

vyměřovací základ

Doba pojištění

Výsledný důchod

580 800 Kč

290 400 Kč

35 let

10 009 Kč

511 200 Kč

255 600 Kč

37 let

10 001 Kč

422 400 Kč

211 200 Kč

40 let

10 006 Kč

345 600 Kč

172 800 Kč

43 let

10 008 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Tabulka 3: Varianty u OSVČ, jak dosáhnout na důchod 15 000 Kč

Účetní zisk

Průměrný

vyměřovací základ

Doba pojištění

Výsledný důchod

1 920 000 Kč

960 000 Kč

35 let

15 009 Kč

1 723 200 Kč

861 600 Kč

37 let

15 009 Kč

1 464 000 Kč

732 000 Kč

40 let

15 005 Kč

1 243 200 Kč

621 600 Kč

43 let

15 011 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Tabulka 4: Varianty, jak dosáhnout na důchod 20 000 Kč

Účetní zisk

Průměrný

vyměřovací základ

Doba pojištění

Výsledný důchod

4 284 000 Kč

2 142 000 Kč

35 let

20 010 Kč

3 739 200 Kč

1 896 600 Kč

37 let

20 016 Kč

3 019 200 Kč

1 509 600 Kč

40 let

20 014 Kč

2 404 800 Kč

1 202 400 Kč

43 let

20 005 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Podnikatelé: Důchod dle doby pojištění a příjmů”

  1. mses napsal:

    Mně by zajímalo, jakou částku na sociálním pojištění mám tedy měsíčně platit, abych měl po 35 letech důchod 12.000 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.