CZK/€ 24.340 -0,51%

CZK/$ 22.967 -1,08%

CZK/£ 28.146 -0,10%

CZK/CHF 25.174 -0,37%

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

03. 08. 2023

0 komentářů

Paušální daň a předčasný důchod

 

Výhodou paušální daně je skutečnost, že jednou měsíční povinnou platbou jsou splněny veškeré daňové povinnosti a některé OSVČ navíc i ušetří. Účastníci v režimu paušální daně tedy snižují svoji administrativu na minimum a mají více času na svoje podnikání. Jak je to však s předčasným důchodem?

Loading 

V roce 2023 jsou zavedeny tři pásma paušální daně. Nejvíce daňových poplatníků je v prvním pásmu, kdy platí měsíčně 6 208 Kč, přičemž v této částce je zahrnuta daň z příjmu ve výši 100 Kč, pojistné na sociální (důchodové) pojištění ve výši 3386 Kč a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2722 Kč. V druhém paušálním režimu se platí v souhrnu 16 000 Kč a ve třetím režimu 26 000 Kč. Ve druhém a třetím režimu jsou OSVČ již s vysokými příjmy. Níže v textu se budeme zabývat pouze OSVČ v prvním paušálním pásmu.

Jak vysoká je platba na sociálním pojištění?

Měsíční platba na sociálním pojištění ve výši 3386 Kč odpovídá 1,15násobku minimální měsíční zálohy stanovené pro výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti. Minimální měsíční záloha činí 2944 Kč.  OSVČ účastny v paušálním režimu jsou na tom pro důchodové účely lépe než OSVČ platící pouze minimální měsíční zálohy.

  • Minimální záloha ve výši 2944 Kč odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě ve výši 10 081 Kč.
  • Záloha ve výši 3386 Kč odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě ve výši 11 594 Kč.

I OSVČ účastny v paušálním režimu jsou tedy na tom značně hůře než žadatelé o starobní důchod, jejichž osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá mzda za odpracované roky) je na úrovni minimální mzdy (v roce 2023 činí 17 300 Kč).

Předčasný důchod? Raději ne

OSVČ účastny v paušálním režimu tedy musí rovněž počítat se značně podprůměrným starobním důchodem. Odchod do předčasného důchodu, kdy je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost, je skutečně pouze krajním řešením, neboť finančně vyjít s takovým důchodem je nesmírně složité.

Předčasný důchod dle doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod u žadatele o státní důchod, jehož osobní vyměřovací základ je právě na úrovni 11 594 Kč a odpovídá tedy aktuálním platbám na paušální dani. Měsíční částka předčasného důchodu následně závisí na krácení za předčasnost, které jsme zvolili 360 dní, 720 dní a 1080 dní a získané době pojištění, kterou jsme zvolili v rozsahu 40 let až 45 let.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. S ohledem na krácení není vhodné odcházet do předčasného důchodu přesně rok, dva nebo tři před dosažením řádného důchodového věku, lepší je právě uvedených 360 dní, 720 dní nebo 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Výpočet předčasného důchodu je proveden dle aktuálně výhodné výpočtové formule. Od účinnosti legislativních opatření bude u předčasného důchodu vyšší krácení za předčasnost. Ve výpočtu je zohledněna mimořádná červnová valorizace a nepočítá se s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Předčasný důchod

(krácení za 360 dní)

Předčasný důchod

(krácení za 720 dní)

Předčasný důchod

(krácení za 1080 dní)

11 594 Kč 40 let 11 131 Kč 10 562 Kč 9850 Kč
11 594 Kč 41 let 11 309 Kč 10 740 Kč 10 028 Kč
11 594 Kč 42 let 11 487 Kč 10 918 Kč 10 206 Kč
11 594 Kč 43 let 11 665 Kč 11 096 Kč 10 384 Kč
11 594 Kč 44 let 11 843 Kč 11 274 Kč 10 562 Kč
11 594 Kč 45 let 12 020 Kč 11 451 Kč 10 739 Kč

Vlastní výpočet autora

Závěrem

Jak je z výše uvedené tabulky vidět, tak ani při vyšší době pojištění a odchodu do předčasného důchodu dříve o necelý rok není měsíční důchod vyšší než 12 100 Kč. Předčasný důchod při takto nízkém osobním vyměřovacím základu je skutečně nízký a po účinnosti legislativních změn bude výpočet ještě méně příznivý, neboť se zvýší krácení za předčasnost.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rok poté: Jak proof-of-stake změnil Ethereum

Loni v září nahradilo Ethereum svůj konsenzuální mechanismus založený na proof-of-work blockchainu konceptem proof-of-stake. Tento dychtivě očekávaný upgrade je označovaný jako Sloučení (The Merge). V uplynulém roce došlo ke snížení počtu etherů v oběhu o téměř 300 000 a spotřeba elektřiny klesla o 99,95 %. Mezitím se však síť přiblížila možnému kritickému […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Poselství a nutnost 5S jsou stála aktuální

Jedna z dnes celosvětově rozšířených metod zvyšování produktivity nese označení „5S“. Jde o dobré hospodaření na pracovištích, a to se ve výsledku odráží v nákladech a rentabilitě. Tisknou-li se například zbytečné kopie, ve vytištěném jsou chyby, musí se to opravit a předělávat, stojí to peníze. Kdykoliv vznikne chyba, […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Odejít do starobního důchodu letos nebo až v roce 2024? Správné načasování je klíčové

Pokud patříte mezi lidi, kterým vzniká nárok na starobní důchod v období do konce letošního roku, zbystřete. Podmínky toho, kdy je výhodné do důchodu odejít, se změnily. Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i do předčasného důchodu, letos je situace […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

27. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *