CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Text: Zbyněk Drobiš

14. 08. 2014

0 komentářů

Odpovědnost vázaného zástupce? Zodpovídá zastoupený…

 


 

Omezený rozsah poskytovaných investičních služeb

Vázaným zástupcem dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem k výkonu těchto činností:

  • zařídit a uzavřít obchody vztahující se k přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, pokud je k těmto investičním službám zastoupený oprávněn;
  • poskytovat investiční službu investičního poradenství týkající se investičních nástrojů;
  • propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat s některými výjimkami.

Zastoupeným dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve vztahu k vázanému zástupci je:

  • obchodník s cennými papíry;
  • nvestiční zprostředkovatel;
  • investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu;
  • osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice;
  • zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky.

Vázaný zástupce může uzavírat obchody jménem zastoupeného, ale nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Česká národní banka vede seznam vázaných zástupcům a schvaluje jejich registraci na základě žádosti o zápis.

Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat svou činnost pouze osobně nebo v zastoupení zaměstnancem. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou může vykonávat svou činnost pouze v zastoupení statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem.

Zásada odborné péče

Obdobně jako obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel je vázaný zástupce povinen vykonávat svou činnost s vynaložením odborné péče. Odborná péče jakožto neurčitý právní pojem je základní zásadou zákona o podnikání na kapitálovém trhu a stanovuje obecně povinnost poskytovat investiční služby obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem s odbornou péči pro ochranu práv zákazníků.

REKLAMA

Tip: Zásada odborné péče: Základ pro odškodnění poškozených investorů

Zákon o podnikání na kapitálových trzích rovněž vymezuje, že ve vztazích s vázaným zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře.

K odpovědnosti vázaného zástupce

Z pohledu odpovědnosti vázaného zástupce na rozdíl od obchodníka s cennými papíry nebo investičního zprostředkovatele, kteří jsou přímými nositeli odpovědnosti za pochybení při poskytování investičních služeb v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, se u vázaného zástupce vychází z koncepce, že za výkon činností vázaného zástupce odpovídá zastoupený.

Vázaný zástupce je povinen při výkonu činností sdělit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi údaje o osobě zastoupeného, jehož jménem jedná, a informaci o činnostech, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

REKLAMA

Tip: Rozhor s vázaným zástupcem potrestaným ČNB

Vzhledem k neustálému vývoji legislativy a rozhodovací praxe soudů, včetně výkladových stanovisek České národní banky, lze doporučit konzultaci s odborníky na právo kapitálového trhu v případě řešení problematiky vázaných zástupců, ať již z hlediska jejich odpovědnosti, činnosti, zápisu nebo dalších otázek.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Komentář: Jaký dopad by mělo vítězství Donalda Trumpa na trhy?

Po skončení první poloviny roku můžeme konstatovat, že napětí v mezinárodním obchodě se opět zostřuje směrem až k obchodní válce. V tomto prostředí se blíží kvapem prezidentské volby v USA. Po nedávném atentátu na Donalda Trumpa můžeme konstatovat, že zvolení tohoto prezidentského kandidáta začíná být vysoce pravděpodobné. Jaké jsou aktuální ekonomické […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 07. 2024

Průzkum: Čeští investoři? Konzervativci, kteří se bojí rizika

Přes polovinu Čechů zhodnocuje své úspory některou z forem investic. Nejrozšířenější je u Čechů investování do podílových fondů, do kterých finance ukládá přes polovinu českých investorů. Oblíbené jsou také přímé nákupy akcií a dluhopisů, ale i moderní investiční nástroje a alternativní investice.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

22. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *