CZK/€ 24.730 -0,08%

CZK/$ 23.501 -0,37%

CZK/£ 28.829 -0,07%

CZK/CHF 24.552 +0,46%

Text: Jiří Rusnok

24. 01. 2008

6 komentářů

Nepřeceňujme roli profesních sdružení

 


 

Když jsem se po dvou dnech mimo internet dostal opět na investujeme.cz, potěšil mě text pana náměstka Tomáše Prouzy, který reaguje na můj předchozí mírně provokativní názor "po prvním čtení" na návrh z dílny jím řízeného úseku ministerstva financí.

Jsem rád, že se s panem náměstkem v celé řádě věcných principů nové právní úpravy shodneme.

Věřím, že mírně podrážděný tón jeho příspěvku je jen literární licencí, aby článek nebyl jen strohým úřednickým textem. A pevně doufám, že pan náměstek vítá každý námět k předloženému nárvhu, jinak by ho přeci neurčil k veřejné diskusi. O takový názor jsem se pokusil a jsem rád, že vyvolal živou debatu.

PENZIJNÍ FONDY JEDNAJÍ
Pokud jde o poznámku, že Asociace penzijních fondů si našla čas na jednání s navrhovateli až ve druhé polovině července, pak musím uvést následující:

Asi před dvěma týdny ozval pan poradce Husták, že by toto rád s APF projednal. Usoudil jsem, že vzhledem k závažnosti návrhu si to vyžáduje jednání na úrovni Prezidia APF a jelikož nejbližší zasedání bylo naplánovano na 18. července, navrhl jsem zařadit tento bod dodatečně na program jednání.

REKLAMA

Co je na tom ze strany APF nevstřícného, mi opravud nedochází.

IDEALISMUS A SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
Pokud jde o věc samu, pak vedle již konstatované shody v mnoha zásadách je zřejmé, že je mezi námi stále dosti velký odstup, pokud jde o celkovou koncepci takovéto právní úpravy vč. její proveditelnosti.

Je jistě krásné domnívat se, že budu mít dokonalou právní úpravu, která se tváří, že dokáže ochranit klienta a zavést férové podmínky mezi konkurenty v jakékoliv situaci. Problém je v tom, že je to čirý idealismus a sociální inženýrství.

Vztahy, které vznikaji při zprostředkování finančních produktů a při finančním poradenství jsou nekonečně pestré.

REKLAMA

Počínaje nákupem unifikovaného produktu někde ve velké bankovní pobočce a konče "zprostředkováním" a ušitím baličku na míru v rámci něčeho tak neformálního a neregulovatelného jako jsou rodinné a přátelské vztahy.

Domnívám, se že má-li být toto nekonečně pestré předivo vztahů upraveno smysluplným minimem standardu primárně směřujících k ochraně klienta a férové souteži, pak to nelze udělat jinak než jak to v principu navrhuji já nebo Petr Šafránek ve svém posledním příspěvku na dané téma na tomto webu.

ROLE ASOCIACÍ
Představa o zásadní regulační roli profesních sdružení je v našich podmínkách naivní a nereálná. Pominu zde nákladouvou stránku věci, přijde na ni ještě určitě řeč.

Stojím již nějaký čas v čele profesního sdružení, které má na české poměry zcela ojedinělou 100% organizovanost ve svém sektoru. Přesto si nedovedu představit jak by se řešily v rámci dobrovolného sdružení právnických osob kritické konflikty.

REKLAMA

Vždyť dnes jsme stále svědky toho, jak se ta či ona firma rozhodne vystoupit z profesního sdružení, založit s jinými další organizaci téhož zaměření apod.

Teoriticky se tak můžeme dostat ke stavu, že si každý významnější subjekt založí vlastní asociaci a ČNB bude muset licencovat obrovské množství uskupení.

Na opačném pólu fungování profesních sdružení v otázkách regulatorní povahy se nutně dostáváme na hranu konfliktu s anti-kartelovým právem.

Ještě poslední poznámka k proveditelnosti. Všechno to musí být spravovatelné za rozumné peníze, jinak nastane situace, kterou pan náměstek správně doporučuje testovat cost-benefit analýzou a v případě, že náklady převýši výnosy pak je správně takovýto projekt opustit.

Je tedy nezbytné aby do debaty vstoupila i ČNB, jako klíčovy vykonavatel a financier navrhované regulace.

Vstoupit do diskuze 6 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Petr Šafránek Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Zachrdla - TriMan

  17 července, 2006

  Čekal jsem, jestli na tento článek zareagují fundovanější (zástupci stávajících sdružení). Dosud se tak nestalo, takže dávám k dispozici náš pohled na tuto otázku. Umím si představit souběžnou existenci dvou typů profesních sdružení. Jednak sdružení zprostředkovatelů s velmi širokou členskou základnou a pak sdružení finančních poradců, sdružujících naši minoritu. Členství v jednom sdružení by nemělo být v rozporu s členstvím ve sdružení druhém (poradci jsou zpravidla zároveň i zprostředkovatelé). Ani jeden z typů těchto sdružení by se ale neměl snažit suplovat či nahrazovat stát. Sdružení mají být partnery a oponenty státních orgánů, nikoli jejich prodlouženou rukou. Od sdružení poradců bych pak očekával určité „elitářství“ (mám na mysli elitářství vůči nesolidním poradcům, nikoli vůči zprostředkovatelům). Mělo by se jednat o „výběrový klub“ do něhož budou přijati jen poradci splňující určitá kriteria (odbornost považuji za samozřejmou, takže mám na mysli spíše hlediska morálky a vztahu ke klientovi). Vyloučení z klubu by pak mělo být jasným signálem ztráty kreditu poradce.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  17 července, 2006

  Pane Zachrdlo, už se musím smát, jak neustále chcete oddělovat poradenství od zprostředkování, ale současně chcete, aby obojí mohl dělat tentýž subjekt (tedy aby mohl dál fungovat obchodní model Vaší společnosti). Teď jste to dokonce posunul i do oblasti profesních organizací, kdy voláte po oddělené organizaci poradců a zprostředkovatelů, abyste vzápětí prohlásil, že současné členství téhož subjektu v obou organizacích považujete za možné! Není to trochu pokrytecké? Obdobné chování pozoruji na trhu u některých pojišťovacích makléřů. Nechali se zaregistrovat jako makléři i agenti současně, marketingově se prezentují jako makléř (protože to lépe zní), ale v praxi konají jako agent… To je pak ochrana klienta jako fík – jdete k makléřovi a dostane se Vám pod tímto vývěsním štítem služeb agenta!

  Odpovědět

 • Zachrdla - TriMan

  17 července, 2006

  Již mockrát jsme si vysvětlovali, že poradenství a zprostředkování jsou dvě různé profese, které může provozovat jeden subjekt, pokud je, pro klienta dostatečně srozumitelně, dokáže od sebe oddělit. Již jednou jsem Vám vysvětloval, že holení i stříhání vlasů lze provozovat v jedné provozovně. Nesmí se ovšem stát, aby zákazník, který si přeje být ostříhán, byl místo toho „oholen“. Vy jste byl jedním z hodnotitelů, který na PCZ „posuzoval“ náš finanční plán. Budete-li upřímný, musíte zde přiznat, že tento plán neobsahoval ani jeden konkrétní finanční produkt. Onen fiktivní klient si totiž přál být pouze ostříhán.

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  17 července, 2006

  Problém je v tom, že stříhání od holení pozná i absolvent mateřské školy. Oproti tomu hranice mezi poradenstvím a poskytováním informací (resp. zjišťováním potřeb klienta) v rámci zprostředkování je velmi tenká. Pokud to oddělovat chceme, pak veškeré úsilí zmaříme tím, když připustíme, aby obojí vykonával současně a u téhož klienta stejný subjekt. Proto je podle mého názoru lepší to uměle neoddělovat, ale uložit jasnou informační povinnost, tedy povinnost sdělit klientovi obsah služby – tedy mantinely, ve kterých se služba pohybuje.

  Odpovědět

 • Zachrdla - TriMan

  17 července, 2006

  Myslím, že rozdíl mezi poradenstvím a zprostředkováním je v obecném pojetí slova smyslu občanům dostatečně zřejmý. Specifikou našeho oboru ale je, že zde je pojem poradenství zneužíván pro marketingovou podporu zprostředkování. Proto bych uvítal vznik samostatného profesního sdružení poradců. Členství v této organizaci by mohlo být dalším rozlišovacím znakem (kromě smluvního vztahu) čitelným i pro laiky. Pro „fee only“ poradenství zatím u nás nedozrál čas, sám jste si to v praxi vyzkoušel. Nejblíže k tomuto ideálu má „fee based“ poradenství. Nebo znáte férovější formu odměňování pro toto přechodné období? To co navrhujete (nerozlišovat) by znamenalo zakonzervovat současný neutěšený stav (což by řadě subjektů jistě vyhovovalo).

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  17 července, 2006

  Aniž bych se chtěl jakkoliv dotknout Vás osobně nebo Vaší společnosti, považuji obecně model „fee based“ za stejně zneužitelný jako model, při kterém je zprostředkování prezentováno jako nezávislé poradenství.

  Odpovědět