Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Zaveďme „řidičáky“ pro finanční poradce

„Úředníci chtějí prosadit všeobjímající normu, která v dané podobě ničemu neprospěje a pouze zvýší náklady,“ říká prezident Asociace penzijních fondů JIŘÍ RUSNOK.

Konzultační dokument ministerstva financí "Zprostředkování a poradenství na finančním trhu” vyvolal značný zájem ve finanční komunitě. Po prvním rychlém čtení nabývám dojmu, že máme opět co do činění s neadekvátní ambicí úředníků nalinkovat reálný život podle sofistikovaných teoretických představ.

Autoři dokumentu chtějí prosadit všeobjímající normu, která v dané podobě ničemu neprospěje a pouze zvýší náklady, vytvoří nové neférovosti a zhorší náladu.

Abych nebyl špatně pochopen: Nejsem proti opatření, které by vneslo více pravidel do finančního zpotředkování/poradenství. Avšak vidím prostor pro jeho působení pouze v následujících principech.

Pokud jde o oprávnění či registraci zprostředkovatelů/poradců finančních produktů, navrhuji:

Nerozlišovat mezi poradcem či zprostředkovatelem. Je to nepraktické a v našich současných podmínkách odtržené od reality.

Zavést princip "autoškola – řidičák". To by znamenalo, že společenosti působící v této oblasti vč. produktových domů budou autoritami pro vydávání individuálních opravnění pro zprostředkovatele/poradce.

ČNB bude autorizovat tyto instituce – "autoškoly" vydávat "řidičáky", tj. oprávnění pro zprostředkovatele/poradce prodávat finanční produkty.


Oprávněné instituce (autoškoly) vydají příslušné oprávnění na základě splněných předpokladů – bezúhonnost, absolovování příslušného školení.

Oprávnění budou mít různé stupně – od nejnižších (stavební spoření, penzijní připojištění) až po nejvyšší (investiční produkty, ŽP, úvěrové produkty pro bydlení) podle stupně potenciálního rizika pro klienta a míry regulace daného produktu příslušným specializovaným zákonem. Platí princip, že vyšší stupeň oprávnění znamená automaticky i oprávnění pro nižší stupeň nikoliv však naopak.

Jednotlivá opravnění se registrují v centrální databazi vedené ČNB s tímto obsahem: Jméno, Přijmení, rodné číslo, registrační číslo poradce/zprostředkovatele, úroveň oprávnění, vydáno kým, platnost do.

ČNB je oprávněna na základě porušení zákona resp. jiných obecně platných předpisů odebrat oprávnění ("řidičák") jak zpostředkovateli/poradci, tak i autorizované instituci ("autoškole") vydávat tato oprávnění.

Domnívám, se že uvedené je ještě na hranici zvladatelnosti pro subjekty na trhu i pro zákazníky a v neposlední řadě pro ČNB.

Současně při vhodném nastavení mohou být zabezpečeny v zásadě všechny cíle, které ochrana spotřebitelů v současným podmínkách vyžaduje.

2 komentáře: “Zaveďme „řidičáky“ pro finanční poradce”

  1. Zachrdla - TriMan napsal:

    Pan Rusnok, jako zástupce loby penzijních fondů má, ze svého úhlu pohledu, pravdu. Nerozlišujme mezi poradcem a zprostředkovatelem. Důležité je prodat penzijní fond a je jedno, jestli jej klient potřebuje nebo ne, jestli mu vynaložené prostředky nebudou chybět např. při financování studia dětí, ? jde přece o náš ZISK. Finanční poradci nám dosažení zisku zbytečně komplikují. Proč například radit lidem, že pro dlouhodobější akumulaci prostředků je výhodnější pravidelné investování než spoření v penzijních fondech? Proč zbytečně nutit lidi přemýšlet, rozhodovat se a aktivně se starat o svoje finance. Proč jim říkat, že mezi zprostředkovatelem a poradcem je zásadní rozdíl v tom, čí zájmy hájí.

  2. Martin Gardavský napsal:

    Návrh Jiřího Rusnoka je rozumný a jistě se mu dostane podpory! O něčem podobném se již hovořilo v teoretické rovině na půdě AFIZu před dvěma lety. Je vynikající, že návrh zaznívá z úst předsedy Výboru pro finanční trh. Naplňuje mě to opatrným optimismem. Nemohu však souhlasit s tak příkrým odsouzením materiálu ministerstva financí. Materiál je mimo jiné i výborná analýza současného stavu a pokud si dobře pamatuji tak má sloužit jako podklad pro diskusi. Každopádně vezmu li v úvahu názory předsedy Výboru pro finanční trh, ochotu MF diskutovat, příjemně realistické názory členů bankovní rady a schopnost odborné veřejnosti na to vše reagovat … tato konstelace se nemusí opakovat. Nepromarněme ji!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.