Úterý 04. srpna. Svátek má Dominik.

Nepište, že elektronické viněty jsou tunel!

Vypadá to, že i od prvního ledna budou osobní auta i nadále platit za použití dálnic papírovými dálničními známkami. Senát odložení elektronických vinět schválil, a pokud ho schválí i sněmovna, stát ušetří peníze, které by sem musel nasypat. Státní dluh se nebude muset zvýšit, ale hlasy volající po systémové změně ve financování silniční infrastruktury v ČR možná budou sílit.

Před třemi měsíci jsme publikovali příspěvek Elektronické viněty: Tunel na státní kasu?. Článek shrnoval ekonomickou úvahu nad schváleným nahrazením stávajících dálničních známek elektronickými vinětami. V příspěvku byl tehdy použit představitel daňového poplatníka Dobroděj Sedláček, který na základě publikovaných a dostupných informací zvažoval, zda je nový systém výběru dálničních poplatků výhodnější, než systém původní.

Úvaha tehdy vedla k závěru, že když vše, co je a co není vidět, občan v roli Dobroděje Sedláčka v souvislostech promyslí, rozhořčeně si může na diskusním fóru postěžovat, že: "….to připomíná projekt Opencard, který "také nikdo nepotřebuje a u kterého přece jsou alternativní řešení o několik řádů levnější". Pokud by byly publikovány všechny skryté a dodatečné náklady, Dobroděj by možná křičel: "Vždyť je to tunel na moji peněženku! Vždyť by pro státní kasu vyšlo nastejno, kdyby zůstaly dálniční známky a poplatky pro osobní automobily se na pět let zlevnily o polovinu!"… ."

Pohled zastánce elektronických vinět

S časovým odstupem asi dvou týdnů přišla na emailovou adresu autora příspěvku promyšlená odezva z free-emailové adresy, psaná z úhlu pohledu zastánce systému elektronických vinět. V emailu byl podepsán člověk, který by měl být podle dostupných zdrojů spolumajitelem firmy, která se zabývá poradenstvím ohledně mýtného systému.

Autor emailu tehdy kriticky napsal: "Musím konstatovat, že jste bezpochyby odvážný muž, protože se vůbec, ale vůbec nebojíte psát o tématu, kterému nerozumíte a ještě k tomu ani neznáte základní fakta," dále uvádí tři níže pečlivě zpracované body k podstatě problematiky, a uzavírá konstatováním "vážený pane, přeji Vám co nejméně takových omylů, jako byl Váš článek, nejlépe " již nikdy více"."

K samotné podstatě problematiky uvedl tyto argumenty (doslovná citace):

1. Celosvětově se projevuje tendence dopravní cestu (obecně) zpoplatňovat (místo zdaňovat) jako službu s tím, že tuto cestu platí spotřebitel (a nikoliv daňový poplatník). U letecké dopravní cesty to funguje již dávno, v železniční se to prosazuje posledních 30 let (a platí to i v ČR), u silniční dopravní cesty se to prosazuje v cca od 90. let minulého století. Prakticky to znamená, že se budou zvyšovat přímé platby (časové, výkonové, objektové apod.) a budou se snižovat až rušit speciální daně za dopravní cestu (silniční daň, spotřební daň z minerálních olejů). Z toho jasně plyne, že je jenom otázkou času, kdy i v ČR se bude na páteřních komunikacích platit úměrně spotřebě a později i na ostatních komunikacích. Na konec budou platit všichni uživatelé na všech silnicích úměrně své míře použití. V tomto smyslu Vaše tvrzení o neúčelovosti eK svědčí o základní neznalosti těchto trendů.

2. ČR má v Evropě největší disproporci mezi potřebou dokončení páteřní dopravní sítě (vyjádřenou např. růstem dopravních intenzit) a uspokojování této potřeby (vyjádřenou mírou budování základní sítě). Příčinou tohoto rozporu je navenek dlouhodobý nedostatek zdrojů pro silniční dopravní infrastrukturu, ve skutečnosti je to zastaralý daňový systém umožňující využívání příjmů státního rozpočtu ze silniční dopravy pro jiné účely než je financování silniční sítě (za posledních 10 let jde o cca 300 miliard Kč zaplacených dopravci a použitých jinak).

Protože prognóza SFDI (viz plán SFDI na rok 2010 schválený parlamentem v prosinci 2009) počítá pro roky 2011 a 2012 s vydáním dluhopisů až ve výši 50 miliard Kč, je jasné, že při současném vývoji státního rozpočtu jde o zcela nereálný předpoklad. Financování silniční infrastruktury je v ČR v tak hluboké krizi, že zcela evidentně situace dozrála k systémové změně. V tomto smyslu Vaše slova o nesystémovosti eK svědčí o neznalosti základních fakt o financování silnic v ČR.

3. Přechod od systému zdanění dopravní cesty k zpoplatnění není možný bez elektronizace plateb. To je zcela zjevné, a proto také legislativa EU předpokládá postupný přechod od stávajících systémů "stop car" k systémům plně elektronizovaným. Tento přechod se předpokládá v dlouhém časovém horizontu z důvodu velkých investic v minulosti (v zemích EU 15) a potřebě jejich amortizace. Země, které nemají klasické mýtnice, nemusí čekat a lze očekávat, že země EU 12 budou v těchto projektech aktivnější.

Dřív nebo později budou mít všichni uživatelé silnic elektronické palubní zařízení, protože to umožní elektronické platby, které jsou prokazatelně pro spotřebitele hospodárnější (měřeno jak přímými, tak i vyvolanými náklady).

Autor kritického emailu, zastávající se systému elektronických vinět, pokračuje: "Nevím, zda má vůbec smysl vyvracet Vámi uváděná "fakta". Zásadně neuvádíte zdroje (např."8 miliard korun na rozjezd akce" – to jste prostě opsal z novin, v žádné odborné studii k tomuto tématu nic takového není), máte zajímavá kriteria ekonomického hodnocení poplatků za služby (např."stávající systém vydělá sám na sebe" – jakoby fiskální pohled byl rozhodující pro hodnocení těchto služeb – a co řidiči?), prezentujete velmi zjednodušené představy o konkurenčním prostředí v některých segmentech dopravy (např. "výhradní smlouvy s provozovatelem mýtného systému" – je stav v ČR v rozporu s "best practice" nebo s evropskou legislativou?), v rozporu s platným právním stavem tvrdíte, že není jasné, jak bude prováděna kontrola plateb policií atd."

Kapsch vyhrožující kvůli odkladu elektronických vinět

Po uplynutí tří měsíců se situace změnila. V pátek 18. 6. informoval server Hospodářských novin o tom, že "Vedení Kapsche rozeslalo zaměstnancům dopis, ve kterém vyjadřuje nespokojenost, že se mu zřejmě nepodaří dobrý obchod s elektronickými vinětami." Nová vládní koalice změnila rozložení politických sil v neprospěch elektronického výběru mýtného od prvního ledna a vše vypadá, že elektronické viněty pro osobní vozy budou odloženy.

Podle Hospodářskými novinami publikovaných informací unikl z firmy interní dopis. Kapsch již podnikl přípravné kroky k zavedení elektronických vinět, a nemůže tento přístup vedoucí ke zrušení systému elektronických vinět tolerovat. Jaké přípravné kroky to jsou, není zřejmé. Je klidně možné, že jsou již někde objednány miliony vinět vyrobeny, aby tak velká a zásadní zakázka byla kapacitně zvládnutelná, a odloží-li se zavedení, bude to pro firmu čistá ztráta.

MF DNES uvádí, že "krabičky" by skutečně již měly být vyrobeny, ale mluvčí firmy toto vyvrací: "Ve výrobnách Kapsch jsou vyráběny elektronické viněty pro různé trhy a projekty po celém světě. To jen dokazuje, že máme dostatečné kapacity, abychom byli schopni zabezpečit případné požadavky českého projektu."

Není divu, že vídeňská centrála Kapsche zuří, změnou jazýčku na politických vahách přichází nejenom o dosud vynaložené náklady, ale i zakázku v hodnotě stovek milionů korun, kterou by nejspíš firma získala bez tendru.

Senát schválil odložení dálničních vinět o pět let

Většina senátorů dala svůj hlas pro odklad zavedení elektronických vinět. Pokud se odklad podaří prosadit i ve sněmovně, personifikovaný daňový poplatník v osobě Dobroděje Sedláčka může být spokojen. Státní dluh se nebude muset zvýšit, peníze za využití dálnic se nadále budou platit formou papírových dálničních známek.

Emailová odezva na před třemi měsíci publikovaný příspěvek o nesmyslnosti elektronických vinět jako jeden důvod pro viněty uváděla: "Financování silniční infrastruktury je v ČR v tak hluboké krizi, že zcela evidentně situace dozrála k systémové změně." Komentář má pravdu, že vydávání dluhopisů Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) situaci neřeší, a problémy se jen odkládají do budoucnosti.

Jenže podobné závěry o nutných strukturálních změnách a nutnosti hledání dlouhodobě udržitelných řešení by mohly být učiněny i v mnohých jiných zásadních oblastech. Stát třeba doposud nemá vyřešeno přidělování veřejných zakázek, fungování českého zdravotnictví, udržitelnost penzijní systému, o státní správě a byrokracii ani nemluvě. Ale o reformách se hovoří nejenom posledních dvacet let, reformy a přestavba byly náplní předlistopadových projevů.

Má stát nahradit dálniční známky vinětami?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

8 komentářů: “Nepište, že elektronické viněty jsou tunel!”

 1. Michal Kára napsal:

  To je moc pěkný článek, to muselo napsat PR oddělení Kapsche, tolik blbostí by snad normální človek nevyplodil 🙂

  1) O žádném snižování sliniční / spotřební daně v souvislosti s vinětami nebyla nikdy řeč, jedná se o čisté zvýšení ceny.

  2) Současný systém platby za infrastrukturu pomocí spotřební daně z paliv _znamená_ platbu úměrně spotřebě (plus – mínus). Jediným větším problémem je dálková kamiónová doprava a ten řeší už teď fungující mýtné. Tedy žádný další systém není z tohoto hlediska potřeba.

  3) Argument 2 je možná validní (asi nejvíc), zato vůbec nesouvisí se systémem výběru oněch peněz a tedy ani vinětami.

  4) Tvrdí bez jakéhokoli odkazu na zdroj, že \“elektronické platby … jsou prokazatelně pro spotřebitele hospodárnější (měřeno jak přímými, tak i vyvolanými náklady)\“ a hned v dalším odstavci se naváží do autora článku, že uvádí tvrzení bez odkazu na zdroj 😀

  5) Pořád řeší toky peněz, \“podfinancování\“ dopravní struktury atp., ale když se mu to nehodí, tak napíše \“fiskální pohled (není) rozhodující pro hodnocení těchto služeb\“

  Prostě jsem se zas dobře pobavil 🙂

 2. Ivo napsal:

  1. Naše vlády nikdy nedaly najevo sebemenší snahu snížit nebo zrušit spotřební daně. Pouze zdražit dálniční poplatek.
  2. Podfinancování všeho, včetně stavby silnic nelze řešit neustálým odíráním obyvatel, jejichž platy zdaleka nedosahují Řecka nebo Španělska.
  3. Zdražení dopravy do zaměstnání bude mít kladný vliv jen na příjmy Kapše.

 3. Zdenek napsal:

  že se nikdo nepozastavuje nad nehoráznou drzostí Fy. Kapsch vůči ČR. Už jen z tohoto důvodu vydírání by měla být předem vyloučena z dalších aktivit a jasně jí to být sděleno. V US již několik let investovala pouze do marketinku hromadu prachů s nulovým efektem. Zkusit si to tam, letí s odřenýma ušima.

 4. hm napsal:

  Měl bych takový naprosto blbý dotaz proč nelze dálniční známku např. koupit pomocí SMS?. Když výrobní náklady na 1 známku jsu okolo 100kč. A taková SMS jde tak na 1kč. Pak by nebyl problém koupit si známku i na 1 den. Prostě na dobu po kterou já potřebuji a né po dobu jež mi nařizuje stát.

  • cáklá napsal:

   Jak byste to v praxi na silnici rozlišoval, jestli někdo známku má a někdo ne? Teď si policajti vezmou dalekohled a mají vás.

   • Kolemjdoucí napsal:

    třeba jako když si koupíte jízdenku na MHD? Při silniční kontrole 🙂 Věřím tomu že pokud by existovala možnost koupit si přes sms známku na jeden den, zvýšil by se výběr a v kombinaci se snížením nákladů …

    • Radek napsal:

     Píšete „při silniční kontrole“. To by znamenalo buď že policie bude kontrolovat jen minimum automobilů, zda mají dálniční známku, nebo bude zastavovat náhodně auta a obtěžovat tím i ty, kteří platí (teď vezmou dalekohled, vidí, a když nevidí, zastaví).

     • Kolemjdoucí napsal:

      Vám vadí že bude policie kontrolovat častěji? Mně osobně ne, přestože díky kombinaci toho že bydlím poblíž diskotéky a vracím se v noci mne zastavují tak 4x měsíčně. Kontroly jsou korektní, trvají jen cca 2 minuty a to že musím foukat mi vůbec nevadí 🙂 Ano, připouštím, že to není dokonalý způsob výběru poplatku, ale v MHD revizor kontroluje taky náhodně a jaký je poměr černých pasažerů? K Vámi zmiňovanému dalekohledu … znám dost lidi kteří si v lednu koupí známku na 10 dnů a jezdí na ni celý rok …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.