Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Moneta kupuje Air Bank, Home Credit a Benxy

Foto: Shutterstock

Home Credit a Tanemo (společnosti přidružené k PPF) a Moneta Money Bank podepsaly rámcovou smlouvu týkající se akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Benxy (společně „skupina Air Bank“) společností Moneta.

Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky na mimořádné valné hromadě, která se bude konat v červnu 2021. Termín konání mimořádné valné hromady bude upřesněn přibližně do dvou týdnů. Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,9 miliardy Kč hrazenou ze dvou zdrojů:

  • peněžní prostředky ve výši 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky;
  • peněžní prostředky ve výši 23,31 miliardy Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291 375 000 nově vydaných akcií Moneta. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky.

Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice. Celkový počet vydaných akcií MONETA se tím ze stávajících 511 milionů kusů zvýší na 802 375 000 kusů. Akvizice tak naředí stávající pozici akcionářů o 36,31 procenta.

Po akvizici bude skupina PPF vlastnit dle odhadu 55,38 procenta akcií banky a bude tak povinna učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií Moneta za cenu minimálně 80 Kč za akcii, pokud Česká národní banka nestanoví jinou cenu. Hodnota banky by tak měla být minimálně na úrovni 40,9 miliardy Kč, což představuje ekvivalent 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok.

Vypořádání akvizice je předběžně předpokládáno na 1. říjen 2021. Předcházet mu musí souhlas mimořádné valné hromady akcionářů, schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.

V současnosti vlastní Skupina PPF 29,941 procenta akcií, zejména v důsledku dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií z 8. února 2021 a dalším nákupům, které byly vypořádány v průběhu března, dubna a května 2021. Skupina PPF získala od České národní banky regulatorní souhlas k odkupu takového objemu akcií dne 16. dubna 2021.

Vytvoření přední české retailové banky

Přelomové spojení čtyř vzájemně se doplňujících společností, kterými jsou Moneta, Air Bank, Home Credit a Benxy, vytvoří přední českou retailovou banku s potenciálem rychlejšího celkového růstu a zvýšené ziskovosti i odolnosti vůči ekonomickým výkyvům. Spojení vytvoří veřejně obchodovanou retailovou banku – vyzyvatele (tzv. challenger bank) s významnou velikostí, která bude schopna těžit ze své široké klientské základny a tím zajistit budoucí růst. Nově vzniklé uskupení bude zároveň schopno úspěšně konkurovat předním, na trhu již zavedeným společnostem. Neméně důležité také je, že nově vzniklé uskupení se stane předním poskytovatelem na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice.

Navýšení společné klientské základny na 2,4 milionu klientů

Toto spojení rozšíří stávající klientskou základnu společnosti Moneta, která v současnosti čítá 1,4 milionu zákazníků, o jeden milion klientů Skupiny Air Bank. Zatímco Moneta má svoji silnou klientskou základnu převážně v menších a středních městech, klientská základna Air Bank typicky zahrnuje segment mladých, digitálně zručných klientů z velkých měst v České republice. Demografický profil klientů Skupiny Air Bank se velmi dobře doplňuje s profilem klientů společnosti Moneta a bude ve střednědobém horizontu podporovat její růst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.