CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

14. 04. 2023

0 komentářů

MMF má program financování pro Ukrajinu. Zadarmo to nebude…

 

Ocitli jste se v neuvěřitelně nákladné poznávací cestě, přicházíte na jiné myšlenky. Nakonec zjišťujete, že je vaše peněženka poloprázdná a není jisté, jak dlouho svou cestu finančně ustojíte. Existuje ale rozvážný průvodce, který vás upozorňuje na to, že byste se měli začít zajímat o to, jak účty hradit a udržet si peníze na další cestu. Je otravný, nutí vás vrátit se do reality a tam se bez financí neobejdete.

Loading 

Rozvážný průvodce je jako Mezinárodní fond (MMF), který ve svých programech financování apeluje na potřebu obnovy udržitelnosti dluhu a podpory reforem, aby byla ekonomika stabilní a dlouhodobě udržitelná. Program financování MMF je mechanismus, který umožňuje členským zemím MMF získat finanční pomoc a podporu v případě, že se potýkají s hospodářskými potížemi.

MMF radí Ukrajině

Lepší mobilizace příjmů státní pokladny, odstranění měnového financování a udržení finanční stability představují výzvy, jak podle receptu MMF bojovat proti zlým silám nestability. MMF vlastně prosazuje, aby ukrajinská vláda posílila stabilitu zvýšením svých příjmů a odstraněním nezdravého měnového financování.

Nová opatření se nemají negativně odrazit na daňových příjmech. Je také nutné, aby se pracovalo na posílení správy a řízení a boji proti korupci. Chybět nemá i posilování zdraví bankovního sektoru a nezávislosti centrální banky.

To všechno má být provedeno v době války a obrany země napadené Ruskem, s cílem zajistit finanční stabilitu. Řečeno oficiálním jazykem instituce MMF, Ukrajina má posílit fiskální, vnější, cenovou a finanční stabilitu. Prostě mobilizovat příjmy, odstranit měnové financování a dosáhnout čisté kladné financování z domácích dluhových trhů. Všechny tyto domácí úkoly má země splnit za rok až rok a půl, jde o první fázi programu financování z dílny MMF.

Vnější financování pro Ukrajinu

Mezinárodní měnový fond vcelku nedávno schválil pro Ukrajinu čtyřletou finanční facilitu (Extended Fund Facility, EFF) na 48 měsíců s částkou 11,6 miliardy SDR (asi 15,6 miliardy USD). Po roce a půl programu se má země věnovat druhé fázi, dalším reformám posilujícím makroekonomickou stabilitu. Plán druhé fáze programu dojednaného s MMF zahrnuje návrat k předválečným politickým rámcům, včetně plovoucího měnového kurzu a režimu cílování inflace.

Chybět nemají strukturální reformy, které zajistí střednědobé příjmy. Země usilující o zahraniční financování má uprostřed války (!) před sebou velký plán: upevnit stabilitu, obnovit se a posílit odolnost. Chybět nemají ani fiskální reformy a strukturální změny, které podpoří střednědobé příjmy a zlepší správu veřejných financí.

REKLAMA

Jistě to není jednoduché, válečné hospodářství je jako loď během bouřlivého mořského počasí – neustále se kymácí sem a tam, udržet směr a nevychýlit se z kurzu je náročné, existují problémy nejen na moři, ale i na palubě i v podpalubí. Zatímco hospodářství klesá a s tím klesají i daňové příjmy, vládní výdaje akcelerují.

Stabilizační opatření: Úrokové sazby a měnový kurz

Co se týká financí, na jedné straně stojí ministerstvo financí, které má mandát hledat potřebné financování války. Na straně druhé se nachází ukrajinská centrální banka (NBU), jejímž mandátem je zajišťovat cenovou a finanční stabilitu. V době války se priority mění, a tak i na Ukrajině centrální banka vládě s financováním vypomohla nově emitovanými hřivnami. Novým normálem by monetizace dluhu být ale neměla, zavázání se k programu MMF má být receptem a řešením.

Původní 10% roční úroková sazba na ukrajinské hřivně byla rozhodnutím ukrajinské centrální banky (NBU) razantně zvýšena na 25 % p. a. Tvůrci monetární politiky zřejmě vnímali potřebu zvýšit nominální výnos aktiv denominovaných v hřivně, zdražit úvěry a udržet vklady v bankách.

Po vypuknutí války Ukrajinská centrální banka přešla na fixní měnový kurz. Pevný kurz měny je udržován prostřednictvím nákupu a prodeje měny centrální bankou – pro udržení kurzu musí centrální banka devizově intervenovat a získat devizové rezervy pro krytí svých operací.

Graf: Vývoj kurzu hřivny k americkému dolaru (UAH/USD) a euru (UAH/EUR). Ukrajinská měna v pětiletém horizontu vůči dolaru ztratila 28 % a vůči euru 19 %. Od července 2022 je kurz měny fixován k americkému dolaru.


Zdroj : Google Finance

Stabilizační výzvy a udržení platebního systému

V době válek vždy nastupovaly inflační tlaky, peněžní a úvěrová politika proměňovala fungování finančního systému. Opatření ke stabilizaci inflace, potlačení poptávky a kupní síly na neválečné aktivity byly v době války běžnou záležitostí. Válka vytváří zcela nové výzvy a podmínky pro fungování ekonomiky, finančního a platebního systému.

Guvernér ukrajinské centrální banky (NBU) komentoval vytvoření sítě poboček systematicky významných ukrajinských bank – více než 1000 poboček ve 200 městech a vesnicích. Mají fungovat díky záložní elektřině, konektivitě a hotovosti. Budují se místa, kam mohou obyvatelé přijít, když není elektřina, nabít si telefon, ohřát sebe i jídlo. Na těchto místech organizovaných ve vládních budovách a speciálních úkrytech mají být poskytnuty bankovní služby, včetně bankomatů. Přístup k hotovosti má zajistit i síť obchodů a čerpacích stanic.

REKLAMA

MMF připouští, že ukrajinská ekonomika byla zasažena zničujícím šokem, což vedlo ke snížení aktivity v roce 2022 o 30 %. V zemi došlo k výraznému poškození podstatného kapitálu a infrastruktury. Tento stav vedl k výraznému nárůstu chudoby.

Ukrajinské hospodářství se zotavuje, drží se

Makroekonomická stabilizace v době válečných událostí je jako hledání ryb v poušti – je to těžké, nepravděpodobné a často neúspěšné. Hospodářská aktivita válkou sužované Ukrajiny se zotavuje z vážného poškození kritické infrastruktury, ačkoli přetrvávají rizika další eskalace konfliktu.

Navzdory všemu zmaru se ukrajinským orgánům podařilo udržet makroekonomickou a finanční stabilitu, i když stále přetrvávají akutní makroekonomické problémy způsobené rozsahem šoku a expanzí fiskálního deficitu.

Pomáhat mají i nová opatření omezující volné používání cizích měn, deviz a valut, a snaha udržet tuzemské peněžní přebytky v hřivnách. Nerovnováhy na devizovém trhu mají řešit opatření omezující využití devizových prostředků – kupříkladu limitů na výběr zahraničních měn (valut) z bankomatů nebo platby v zahraniční měně z devizových účtů.

Hraje se o omezení využívání devizových rezerv na neprioritní výdaje, omezení využívání zahraničních měn a motivace k udržení bankovních vkladů v hřivnách. Hledají se způsoby, jak motivovat obyvatelstvo k termínovaným bankovním vkladům. Inovativní je například termínovaný vklad, kdy na půl roku jsou hřivny převedeny na dolary, úročeny a na konci převedeny zpět na hřivny aktuálním kurzem.

Program MMF podporující Ukrajinu

Celkový balíček pro Ukrajinu od mezinárodních partnerů má činit 115 miliard USD. Program byl navržen v souladu s politikou nového fondu pro poskytování úvěrů za mimořádně vysoké nejistoty a od dárců, včetně G7 a EU. Má jít o mobilizaci zvýhodněného financování od mezinárodních dárců a partnerů Ukrajiny. V pozadí stojí finanční záruky a závazky.

MMF si programem vyhrazuje uplatnění souboru makroekonomických a finančních politik. Jde o to podpořit ukrajinské úřady v ukotvení politik, které udržují fiskální, vnější, cenovou a finanční stabilitu. Stranou nestojí ani otázky poválečné obnovy a cesta Ukrajiny ke vstupu do EU.

Hovoříme o, v úvodu zmíněném, čtyřletém programu podporovaném MMF, poskytující financování ve výši 577 procent ukrajinské kvóty. Kvóta MMF se vztahuje na množství peněz, které může Mezinárodní měnový fond (MMF) poskytnout jedné zemí v rámci svých programů financování. Kvóta MMF závisí na celkové velikosti ekonomiky země, hospodářské stabilitě, finančním sektoru a dalších faktorech. Členské země MMF vkládají své finanční příspěvky do fondu, což určuje jejich kvótu, a čím vyšší kvóta, tím větší množství finančních prostředků mohou získat.

Výzvy stabilizační politiky

Jak zaznělo výše, MMF apeluje na potřebu obnovy udržitelnosti dluhu a podpory reforem, aby byla ekonomika financované země stabilní a udržitelná i dlouhodobě. Ukrajinská měnová politika má být zaměřena na udržení stabilní dezinflace a stability měnového kurzu, a to při zachování dostatečných devizových rezerv. Postupný přechod k plovoucímu měnovému kurzu má být zahájen, jakmile to podmínky dovolí. Stejně tako mají být uvolňována devizová omezení, má nastoupit návrat k cílování inflace.

REKLAMA

Když se v kuloárech hovoří o tom, že se některá země ocitla pod kuratelou Mezinárodního měnového fondu (MMF), obvykle se tím myslí, že země je v programu MMF, který poskytuje finanční pomoc a podporu pro hospodářské reformy a stabilizaci.

Země, která se rozhodne vstoupit do programu MMF, musí souhlasit s dojednanými podmínkami, jako jsou zmírnění inflace, snížení deficitu veřejných financí, reforma finančního sektoru a další. Jedná-li se o zemi, která je uprostřed válečného konfliktu, možná by charakteristika programu financování mohla vyznít jinak a slova o kuratele nejsou výstižná.

Domácí úkoly pro Ukrajinu

Být pod kuratelou MMF není snadné, programy MMF příznačně vyžadují tvrdé rozhodnutí a úsporná opatření, která mohou mít negativní dopad na obyvatelstvo. Pro mnoho zemí je to jediný způsob, jak získat finanční podporu a stabilizovat svou ekonomiku v době potíží.

Tak jako tak MMF při plnění podmínek poskytne finanční prostředky, aby Ukrajina mohla udržet stabilitu své měny a financovat své závazky. V době války a válečné ekonomiky jde bezesporu o velké výzvy.

Ukrajinská centrální banka má nadále usilovat o řízení likvidity, o vyvolání konkurence mezi bankami o termínované vklady a o posílení měnové transmise a zvýšení atraktivity aktiv denominovaných v tuzemské měně. Do konce prosince 2023 má být provedeno ocenění aktiv a posouzení solventnosti bank zahrnujících 90 procent aktiv ukrajinského bankovního systému. Má proběhnout diagnostika pro kvantifikaci hodnot bankovních aktiv a priorit řešení úvěrů v selhání.

MMF dohodnutým programem vlastně vymezil strategii priorit pro finanční systém, pro orgány veřejného sektoru. Nastoupit mají koordinované kroky k uvolnění mimořádných opatření. Důležitým prvkem programu je zachování finanční autonomie centrální banky a zdržení se měnového financování státního rozpočtu.

Válečné výzvy a monetizace dluhu

Zvyšování dluhu v době války ovlivňuje dluhovou službu, hromadění nerovnováhy, vede k inflaci, bankrotům. Vedení války bylo nejednou financováno hromaděním dluhu, který byl později znehodnocen inflací nebo měnovou reformou. Důsledkem zvyšování dluhu ve válčící zemi je ovlivnění důvěry investorů v ekonomiku země a úniku kapitálu ze země, tlaku na oslabení měny.

Válka je pro peníze a finance jako požár pro les – způsobuje obrovské škody a nejistoty. Bankovní a finanční systém země vtažené do války se stává velmi křehkým a nejistým v důsledku rizik, které válka přináší. Nastupuje vypořádání se s nedostatkem, s prudce rostoucími cenami, nezaměstnaností. V principu dochází k prohloubení stínové a neoficiální ekonomiky.

Ruská válečná agrese pokračuje, pokračují ztráty na životech, lidské tragédie, devastace měst i infrastruktury. Prioritou je zajistit základní fungování ekonomiky a zásobování fronty. Nastupují administrativní opatření a improvizace.

Program MMF definuje, že by rozpočtový deficit ukrajinské vlády měl být plně financován přílivem od mezinárodních partnerů a vládními výpůjčkami na domácím trhu. V situaci, kdy bude existovat logická snaha proměnit hřivny ve valuty nebo jiné uchovatele kupní síly, je to zvláštní apel.

Spektrum výzev je široké, nejen financování dluhu, ale i prevence krize měnové, bankovní. Zásadní výzvou je válka, všichni na palubě se snaží udržet se nad vodou, přežít. Hospodářská politika nutně hasí požáry, záplatuje, co záplatovat lze. Vedení války, obrana země, je věcí nákladnou. Nejinak je tomu na válkou zmítané Ukrajině a nelze se divit, že jakkoliv je financování státního dluhu centrální bankou kontroverzní téma, dostalo se opět jednou ke slovu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

 


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *