CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Miroslav Řezník: Finanční poradenství je odsouzeno k úspěchu

 


 

Nastoupil jste na pozici generálního ředitele OVB Allfinanz, kam jste přišel z Raiffeisenbank, přičemž jste prošel pojišťovnami Generali a Českou pojišťovnou. Jaká byla pro vás osobně tato změna?

V prvé řadě to byla chtěná změna. Do společnosti OVB jsem nastoupil po 17 letech ve financích, kdy to byly primárně pojišťovny, ale i banky, investiční společnosti a penzijní společnosti, a potkal jsem se i se stavebním spořením. Po třech měsících ve společnosti to vnímám velmi pozitivně.

Měl jsem výhodu, že jsem se společností OVB spolupracoval dlouhé roky z druhé strany. Na straně pojišťoven a bank jsem měl nějakou dobu na starosti mimo jiné i společnost OVB, a tak řadu lidí na centrále i mezi finančními poradci znám.

Jaké byly vaše první kroky ve funkci generálního ředitele vedle seznámení se se společností a procesy v rámci společnosti? Jaké změny jste již realizoval a jaké chystáte?

Jsem spíše zastáncem evoluce než revoluce. Nejdůležitější je kontinuita podnikání. Finance jsou oblast služeb o vztazích a o lidech, kteří ve financích pracují. V první fázi jsem proto největší část času věnoval kontaktům se zemskými řediteli a jejich lidmi. Hodně jsem poslouchal a nechtěl jsem v této fázi přicházet s nějakými velkými nápady. Byl jsem ve velmi úzkém kontaktu i s lidmi na centrále.

Na druhou stranu je finančně poradenství poměrně živý obor. Finanční poradenství je poměrně náročná práce, pokud ji chce člověk dělat na 100 %. Je proto důležité hledat motivy pro naše poradce, aby dělali poradenství a dělali ho ve společnosti OVB. Nejsme na trhu sami, je tu silná konkurence, což je dobře.

REKLAMA

Je to o návratu ke kořenům a mít pro naše finanční poradce s našimi partnery nejlepší produkty. To je oblast, na kterou se budu osobně zaměřovat. Měl jsem možnost „zašpinit si ruce“ vývojem produktů na straně banky i pojišťovny, penzijní a investiční společnosti a svoje zkušenosti v OVB zhodnotím. Do této oblasti k nám již přišli i noví lidé.

Druhá část je velmi pragmatická: Zajistit bezchybný interní servis – aby byly správně spočítané provize, aby chodily včas a aby naši spolupracovníci měli podporu na úrovni informací o jednotlivých produktech, aby se mohli věnovat rozvíjení spolupracovníků a jejich náborování a měli v ruce to, co pro svoji práci potřebují.

Ke konkurenci z OVB nyní odešlo celé zemské ředitelství pana Havla, které přešlo k Partners. Jak vnímáte tento přechod? Dalo se mu nějakým způsobem zabránit?

Bohužel k tomuto přechodu došlo před mým příchodem a neměl jsem možnost tomu zabránit. Rozhodnutí bylo ze strany pana Havla učiněno. Nemám z toho radost. Je to ztráta jednoho zemského ředitele, který ve společnosti OVB pracoval dlouho. Společnost běží samozřejmě dál a je třeba se dívat dopředu a dávat spolupracovníkům důvody, proč by měli zůstat tady.

Každému přeji to nejlepší. Žiji podle hesla „přej a bude ti přáno“. Nemám v tom žádnou osobní zášť. Tady se musí jak společnost OVB, tak i pan Havel chovat profesionálně.

Jeden ze způsobů, jak motivovat poradce, jak neodcházet od společnosti, jsou i konkurenční doložky, u nichž už i soudy prohlásily, že jsou přinejmenším problematické. Před několika lety i OVB prohrálo soudní spor o konkurenční doložku. Budete uplatňovat konkurenční doložky i nadále, např. v případě pana Havla a jeho struktury, nebo od toho upustíte?

Nikoho v žádném oboru podnikání nemůžete držet násilím. Každý člověk je svobodný a je na jeho rozhodnutí co bude dělat, kde to bude dělat a jak. Toto naprosto respektuji. Žádný právní dokument to nemůže ošetřit.

Nechci se dívat do minulosti a hodnotit ji, ale jsem tu, abych se díval do budoucna. Věc s panem Havlem je v nějakém procesu a nechtěl bych říci, jak budeme postupovat v případě konkurenční doložky. Variant je tam samozřejmě několik. Věřím tomu, že se obě strany budou chovat profesionálně a v konečném důsledku ve prospěch klientů. Je to podnikatelská věc a nechtěl bych v tomto dávat nějaká silná prohlášení.

Rozumím tomu správně tak, že se s panem Havlem v prvé řadě pokusíte domluvit na nějakém kompromisním řešení?

Nechci rozebírat naši smlouvu o obchodním zastoupení. Navíc je to interní vztah mezi panem Havlem a OVB. Ale budeme se pohybovat v rámci smlouvy o obchodním zastoupení a českých zákonů. Teď bych k tomu nechtěl nic víc říkat. Ale není to o nějakém silovém řešení, je to o tom držet se smluv, které jsou podepsány. A to platí pro obě strany.

Česká národní banka udělila OVB a dalším společnostem pokutu za „špatný přístup ke klientům“. Jak vnímáte toto opatření ČNB?

REKLAMA

Radost z toho nemám. Ale plně za společnost OVB respektuji všechny regulátory a instituce, které mají na starosti finanční trh a zákony této země. Tak to musí být.

Konkrétně je dobré se podívat na tuto záležitost z roku 2009. Týkalo se to primárně informací v oblasti investic. Za společnost mohu říci, že poskytujeme ČNB plnou součinnost. Nechci se vyjadřovat k výši pokuty. Ve finále každý, kdo chce, se může podívat na stránky ČNB.

Jsme připraveni komunikovat s jakýmkoli regulátorem. Navíc jsme jedna z mála společností v České republice v této oblasti podnikání, která je kotovaná na burze. Každé čtvrtletí musíme o sobě otevřeně říci poměrně dost údajů.

Ve finančním poradenství se pohybuje hodně lidí, navíc je to hodně živý organismus, kdy někteří lidé po krátké době odejdou – a to i v bankách a pojišťovnách, kde jsem zažil i několik ne zcela etických věcí. Dynamika regulace je velká a řada regulačních opatření se v čase mění poměrně rychle. A když si uvědomíte, že v tomto podnikání je velké množství lidí, tak je poměrně obtížné garantovat, že budou nová pravidla 100% přijata okamžitě na celém finančním trhu.

Zmínil jste, že tuto oblast budete osobně více sledovat a zabývat se jí. Prováděl jste již nějaká opatření, aby k podobným informačním nedostatkům nedocházelo?

Stoprocentně. I u tohoto případu jsem si zjistil kompletní informace a prověřil jsem, jestli jsou procesy nastaveny v souladu s aktuální regulací. Napříč společností máme nastavenu řadu mechanismů včetně kontrolních komisí, které dohlížejí na kvalitu poradenství našich spolupracovníků. I pro mě osobně je to velké téma. Ve financích dělám 17 let a nejdůležitější je vaše jméno – a je jedno, jestli vaše jako člověka, nebo společnosti. Důvěra se buduje dlouhodobě a ztratit ji můžete rychle.

Troufám si říci, že tu není mnoho společností, která mají tolik kontrolních mechanismů jako my. A budu si osobně hlídat, že jakákoli nová regulace bude aplikována do naší společnosti.

Jak vnímáte kvalitu finančního poradenství v rámci OVB a obecně na trhu?

Kvalita se napříč trhem hodně posunula. Na druhou stranu v takovém počtu lidí, a zažil jsem to i na úrovni interních distribučních sítí, nikdy nejste schopni kvalitu ohlídat úplně na 100 %.

Ono je to tak i v jiných oblastech. Např. každý řídí auto a při tom se může dopustit přestupků. Někdy to člověk udělá vědomě, jindy nevědomě – v tom je to podobné. Důležité je mít stanovené mantinely, kontrolovat je a mít mechanismy k postihu jejich porušení.

Jsem v tomto směru optimista. Nechtěl bych říkat, že ve finančním poradenství je to špatně. Naopak dobré je vzdělávání napříč trhem, zpřísňují se požadavky na konkrétní spolupracovníky, kteří finanční poradenství chtějí dělat – a pro to naše společnost bude vždycky hlasovat.

V konečném důsledku ale rozhoduje klient. Musíme dělat takové poradenství, abychom se ke klientům mohli opakovaně vracet. Kdo to dokáže, bude z dlouhodobého hlediska úspěšný. Ve finále je to o konkrétních poradcích a o konkrétních lidech. A kdo nebude dělat poradenství dobře, to pročistí trh a pročistí to klienti, kteří dnes mají více informací a jsou sofistikovanější.

Regulace se bude pravděpodobně zpřísňovat. Vidíte některé z plánovaných regulačních novinek jako hrozbu pro finanční poradenství? Hovoří se např. o zákonu č. 38 o finančním zprostředkování v pojišťovnictví, kde by měla být regulována výše provize, nebo nákladovost rezervotvorných pojištění, přičemž všechny velké finančně poradenské společnosti jsou živeny především právě z provizí investičních životních pojistek.

REKLAMA

Neberu to jako hrozbu. Uvidíme, co přinese čas. Pak na to budou muset společnosti i poradci zareagovat.

Obecně podle mého názoru platí, že pokud budete cokoli přespříliš regulovat, nikdy nezajistíte, že to bude fungovat dobře. Každodenní vysvědčení ve finále nevystaví regulátor, ale klient. Rozumím tomu, že to může někdy déle trvat, ale nakonec se trh vyčistí.

Navíc Česká republika je malá. Pocházím z malého okresního města, a když tam jako poradce bude dělat opakovaně svoji práci špatně, tak je jasné, že v tom městě nebude moci dlouhodobě fungovat. Klienti si to řeknou. Trh je reálný – nejsou to jen teoretické poučky.

Myslím si, že potom by se muselo regulovat veškeré podnikání. Dnes když pojedu do servisu a nechám si vyměnit olej, tak na oleji je 300 % marže. Řeší někdo, jestli je to etické? Neměla by být 10 %, 20 %? A mohl bych vám říci spoustu dalších služeb a komodit, kde platíme velké sumy jako klienti.

Nemám třeba radost, jak dnes vypadá penze, ať už je to důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, kde po dlouhé době došlo k poklesu počtu účastníků. Určitě je to o tom, že trh je hodně saturován, je tam 5 milionů účastníků, ale ukazuje to i na další věc: Projevilo se, že se velmi důrazně zregulovala motivace dělat finanční poradenství. Když si něco sjednáte na internetu, je to jiné, než když za vámi přijde finanční poradce domů nebo do kanceláře. A pokud chce pracovat dobře, nestráví u vás 5, 10 minut, musí vám věnovat čas a to má nějakou hodnotu.

S kvalitou finančního poradenství souvisí nedávné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kdy investiční zprostředkovatel pracující pro obchodníka s cennými papíry nesl zodpovědnost za „špatnou péči o klienta“. Toto rozhodnutí kritizoval např. Petr Šafránek s tím, že kdyby investiční zprostředkovatel jednal tak, jak požadoval soud, postihla by ho Česká národní banka, protože jako IZ toto dělat nesmí. Jak vnímáte vy toto rozhodnutí v kontextu následné diskuse? Má nést finanční poradce zodpovědnost za řekněme úspěch a neúspěch klienta?

Nechci se vyjadřovat k tomuto konkrétnímu případu. To mě ani společnosti OVB nepřísluší.

V reálném tržním prostředí je ale vždy zodpovědný poradce. Pak jsou nad ním nějaké zákony, má nějaké licence, stejně jako společnost, pod níž pracuje. A zodpovědnost se pak dělí mezi poradce a společnost. Za společnost OVB se nemůžeme zříkat práce našich poradců, protože jednou mají logo OVB na vizitce. Ale nejblíž klientovi je poradce.

Otázkou je, jak je pak zodpovědnost navázána na zákony a na postihy, ať už jsou to postihy regulátorů nebo ze zákona.

Jste tři měsíce šéfem OVB. Jak vidíte výhled výsledků do konce roku a na příští rok?

Vidím to pozitivně. Pro mě je důležité, abychom všichni dělali svou práci dobře. Pak je to o akcionáři, nějakém obratu, nějakém zisku, stejně tak se na to dívají naši konkurenti.

Když se dnes podíváte na jednotlivé oblasti finančního poradenství, tak významně růst je velmi těžké. Předpokládám spíše stabilizaci. Doba dvouciferných růstů teď určitě nějakou dobu nebude.

Výsledky České asociace pojišťoven hovoří o poklesu nové produkce o 10 % v životním pojištění, penzijní připojištění dnes ve dvou pilířích – druhý přitom v zásadě nevznikl, třetí pilíř po dlouhé době zaznamenal pokles počtu účastníků, ve stavebním spoření došlo k poklesu smluv o stavebním spoření, na druhou stranu k nárůstu úvěrů. Dnes rostou hypoteční úvěry, ale na druhou stranu 40 %, možná i více, je refinancování, protože končí fixace hypoték uzavřených před 3 a 5 lety. Podílové fondy a investice také stagnují…

Budeme se tak soustředit dovnitř společnosti – ať již jsem hovořil o produktech, servisu vůči našim lidem. Máme schválenou strategii na 3 roky, která stojí na jasných pilířích. Víme, kde chceme být, co chceme zlepšit a o čem chceme více komunikovat.

Jak vnímáte budoucnost podílu prodeje interních distribučních sítí vč. poboček a finančními poradci?

Je to jednoduché. Dnes, když se podíváte např. na trh spotřebního zboží a potravin, tak 80 % se odehraje v hypermarketech a supermarketech. To říká, že si chce klient vybírat, chce mít v regálu více značek a více produktů od jedné značky, nechce si chodit pro jogurt do mlékárny, ale chce chodit někam, kde si může vybrat. Tato paralela funguje i pro finanční služby.

Klient nechce mít monoproduktovou možnost, ale chce si vybrat. Každá firma navíc mění svou nabídku – chvíli má jedna firma lepší produkty a jejich parametry, pak to změní. Chvíli nějaká banka více úvěruje v hypotékách, protože je chce do své bilance, pak zase méně úvěruje, protože musí řídit rizika a snižovat podíl rizikových aktiv.

Finanční poradenství je tak odsouzeno k úspěchu. Ale je to také o tom, jestli to společnosti a lidi budou dělat dobře. Tak, jak za 17 let vnímám českého klienta v oblasti financí, bude to směřovat k tomu, že si bude vybírat. Je to jen o tom, kde se podíl finančního poradenství zastaví.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 100 komentářů


Související články

Zkontrolujte si, zda za dva týdny také nepřijdete o státní příspěvek na penzijko

Jen necelé dva týdny zbývají do chvíle, kdy začnou platit další legislativní změny v penzijním spoření. Nová pravidla v poskytování státních příspěvků se dotknou statisíců českých střadatelů. O příspěvky od státu přijdou ti, kteří si nespoří alespoň 500 korun měsíčně a také všichni penzisté.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

20. 06. 2024

Americký akciový index S&P 500 pravděpodobně klesne minimálně o 30 procent

Hlavní americký akciový index S&P 500 se od poloviny května pohybuje na nových historických maximech kolem 5300 bodů, aktuální hodnota indexu přitom činí 5278 bodů. Tato úroveň amerického akciového indexu přitom odpovídá valuačnímu ukazateli P/E na úrovni 25x. Jinak řečeno, investoři nyní musí za americké akcie v […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jan Dvořák

  8 srpna, 2013

  Koho chleba jíš, tohho píseň zpívej. Kdybych nebyl v obraze, tak bych si pomyslel, že OVB je vážně dobrá firma. Nevěřím ale tomu, že pan Řezník neví, jakou žumpu, jaký marast v současné době řídí.

  Odpovědět

 • Marta Muchová

  8 srpna, 2013

  Ale ví, jinak by tam nešel……. na to, co má za sebou to vědět musí.

  Odpovědět

 • Lobo

  8 srpna, 2013

  No ale zase za 400.000 měsíčně, nedělejte to… :-)

  Odpovědět

 • Mirek

  8 srpna, 2013

  400.000,– měsíčně? No totok! Na to si nepřišla ani Nagyová a to dřela jako kůň.

  Odpovědět

 • df

  9 srpna, 2013

  ta drela jako klisna:-) nebo ze by byla spis koci s bicem…

  Odpovědět

 • Kolega cp / generali

  8 srpna, 2013

  Mirku, je to divoký svět, víc než si myslíš – až se znelíbíš Zoubkovi nebo práskači Žemlovi, končíš. Velmi rychle. Myslím, že to víš. Zapomeň na kvalitu a podobné kecy, musíš hlavně přikrýt zoubičovy sviňárny. Jinak – Kolin sagt nein. Hodně štěstí, kamaráde!

  Odpovědět

 • PetrB

  8 srpna, 2013

  Pane Řezníčku, dobrá tráva…prozradíte nám svůj zdroj (dodavatele) ?

  Odpovědět

 • BZ

  8 srpna, 2013

  To je demagogie. Od kdy se vyhazovu z Generali a dal. říká chtěná změna.

  Odpovědět

 • Mirek

  8 srpna, 2013

  Pana Řezníka z Generali vyhodili? Pročpak? Co udělal? Nebo neudělal?

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Nikoho nevyhodili, jednoduše dostal finančně velice lukrativní nabídku, která se prostě neodmítá. Zkušenosti na to měl, tak to vzal, je na tom snad něco nenormálního ? Ach ty Vaše konspirační teorie…

  Odpovědět

 • Mirek

  8 srpna, 2013

  No co co? Jsem se jenom ptal, né?

  Odpovědět

 • ex OVB

  8 srpna, 2013

  I kdyby opravdu udělal co udělat, tak už je pozdě.. OVB má tak špatné jméno, že přivézt nového spolupracovníka a nelhat mu (zakrývat logo) je téměř nemožné… dlouho jsem čekal, jestli se se situace změní, ale potom co povýšili Valeše na LD už pro mě bylo nemyslitelné v OVB zůstat.

  Odpovědět

 • Investor

  8 srpna, 2013

  Podedil jsem nemovitosti ty jsme prodali a po vyplaceni sourozencu mam jeste pet milionu, najde se tu nejaky kvalitni poradce, zivotko nechci, chci fiancniho poradce ktery zvladne takto velkou sumu investocat tak aby z ni nebyla pulka za dva roky.

  Odpovědět

 • Michal Pokorný, Partners

  8 srpna, 2013

  Doporučuji podílové fondy Partners Universe, strategii a koncepci fondu zkonstruoval jeden z nejlepších akciových analytiků v této zemi, pan Kohout (člen NERVu).

  Odpovědět

 • Petr Borkovec

  8 srpna, 2013

  Provokace, to je jasné. Přestaňte se pořád navážet do Partners a začněte konečně pořádně makat, ať máte výdělky stejně jako my. Víte jaké je nevětší ocenění úspěchu ? Pomluvy a očerňování od konkurence, takže hoši, děkujeme :0)

  http://www.pe­nize.cz/finan­cni-poradenstvi/258713-petr-borkovec-penize-nepotrebujeme-hledame-lidi-kteri-maji-chut-pracovat?utm_sou­rce=e15-cz&utm_medium=sel­fpromo&utm_cam­paign=boxpeni­zenae15cz#utm_sou­rce=finexpert&ut­m_medium=selfpro­mo&utm_campaig­n=rsshub_page0

  Odpovědět

 • PetrB

  8 srpna, 2013

  Ty už to taky nehul, Borkovče.

  Odpovědět

 • insider

  8 srpna, 2013

  Kolik z tech 100 milionu nedavno rozdeleneho zisku pripadlo na vas pane Borkovce? Mel jste napsat: Makejte at se mam JA dobre, poradci se v Partners maji nejhur ze vsech firem.

  Odpovědět

 • 110 milionu

  8 srpna, 2013

  „Partneři“ si vyplatili 110 milionů
  1.8.2013 Mladá fronta DNES str. 08 Ekonomika

  Zajímavá dividenda za loňský rok míří k akcionářům společnosti Partners Financial Services

  PRAHA Společnost Partners Financial Services, jeden z nejvýznamnějších tuzemských finančních poradců a zprostředkovatelů, která na trhu vystupuje pod logem Partners, vyplatila za loňský rok dividendu ve výši 110 milionů korun.
  Peníze zamíří k hlavním akcionářům a šéfům firmy, jimiž jsou Radim Lukeš, Petr Borkovec, Kateřina Palková, Pavel Kohout a nově i partneři Petr Kroupa, Jitka Lucbauerová, Karel Maroušek a Michal Oppl. V jakém poměru se přesně budou dělit, není jasné, firma konkrétní aktuální výši jejich podílů neuvádí.
  Partners tak druhý rok po sobě vyplácí svým majitelům zajímavou odměnu. Loni si její akcionáři odhlasovali rozdělení 118,4 milionu korun ze zisku, který se v roce 2011 vyšplhal na 132 milionů.
  „Od založení společnosti v roce 2007 firma každý rok důsledně investovala veškeré příjmy do dalšího rozvoje. Celkové investice ve výši téměř půl miliardy korun šly ruku v ruce s rychlým růstem společnosti o desítky procent ročně,“ reagoval pro MF DNES generální ředitel Partners Petr Borkovec.
  Podle něj navíc firma před dvěma lety spustila akciový program pro nejúspěšnější manažery Partners, v jehož rámci je postupně rozdělován významný podíl ve společnosti. Její provizní obrat byl v loňském roce 1,45 miliardy korun, čistý konsolidovaný zisk ještě nemá společnost vyčíslen. Firma tvrdí, že pokud by nenabízela klientům hlavně „proklientská řešení“, jinak řečeno pokud by se zaměřovala jen na maximalizaci vlastních provizí, mohl se její obrat vyšplhat loni až na 1,75 miliardy korun. V roce 2011 dosáhl 1,3 miliardy korun. Partners, založeným v roce 2007, se v uplynulých letech dařilo obratově růst o desítky procent ročně, loni tempo zpomalilo na zhruba 11 procent. Loni zprostředkovali celkem 301 tisíc smluv z různých oblastí finančního trhu, dařilo se také díky velkému zájmu o penzijní připojištění před jeho reformou.


  110 milionů Kč je schválená dividenda za loňský rok. Za předloňský činila 118 milionů.

  Odpovědět

 • Partners brno

  8 srpna, 2013

  Dobře nás Petře v Partners škubeš!

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Jděte s tím už s prominutím do prdele, co vám neustále vadí ? Co a kdo vám brání si založit poradenskou firmu na bázi MLM a vydělávat po zásluze stejné nebo i vyšší peníze než třeba pan Borkovec ? Co to píšete za nesmysly ohledně oškubávání poradců v Partners ? Copak je někdo nutí dělat tuto práci, pokud by byly jak píšete oškubáváni ? Proboha tak ať jdou pryč !!! Jestli mají pocit, že je jinde tráva zelenější, tak ať jdou za svým štěstím, copak je někdo v Partners drží násilím ? Nedrží, tak co to tady píšete za nesmysly ? Copak lze sjednávat a nosit produkci do Partners proti své vůli ? Nelze, tak co to tady píšete za nesmysly ? Nikdo nikoho nedrží, ať si jdou třeba celé skupiny i s manažery, nikoho přece nelze ve firmě držet proti jeho vůli. Mluví z vás jen závist, ale věřte tomu, že i vy máte možnost vydělávat tytéž peníze, Nikdo vám v tom nebrání, tak přestaňte prosím neustále do bezvědomí napadat Partners a zejména Petra Borkovce.

  Odpovědět

 • yowie

  8 srpna, 2013

  Jen aby jim v tom nebránily ty nové mándátky…

  To je bič, který se moc nepovedl a určitě se v příštích letech na výsledcích podepíše.. Partners teď podle mě potřebuje především zefektivnit vyšší patra. Bohužel pro ně.

  Chtěl byste dělat třeba u prodejce aut, který má vysokou marži, ale Vy víte, že Vám z toho dává minimum, protože potřebuje nablýskané reklamy a cpe se do všeho, byť na to nemá (viz. Partners banka (to bylo keců tehdy) a najednou je z toho klasické rebrandované Unicredit konto :-) Na Kellnery a podobné tahle firma opravdu zdaleka nemá…

  Trh bude podle mě tlačit veškeré firmy k racionalitě a to, že Partners jako první MLM poradenská firma byla schopna poměrně kvalitního marketingu nemusí za dva roky už nic znamenat.

  Mě spíš to rozdělování zisku připomíná večírek ve vyšších patrech Titanicu, respektive pokud bych měl dostatek vizí jako podnikatel, určitě bych peníze dále investoval…

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Zkuste se na to podívat pohledem podnikatele: Petr Borkovec založil Partners jako podnikatelský projekt. Každý podnikatel podniká přece proto, aby vydělal peníze.Každý podnikatel chce vydělat hodně peněz a náš obor je oblastí, kde jsou příjmy v podstatě neomezené. Myslíte si, že mi leží v žaludku, že Petr Borkovec vydělává každý měsíc cca 5 mega ? Ne, nevadí, ať vydělává třeba i 10 mega, já k němu vzhlížím s obdivem a respektem, jednoduše to dokázal a že mu trh házel klacky pod nohy, o tom netřeba psát. Mě je jedno a skutečně mě netrápí, že my jako poradci máme cca třetinové provize oproti kolegům, kteří sjednávají produkty prostřednictvím brokerpoolů. Já do Partners nastoupil z důvodů dlouhodobé vize této společnosti. Mám vlastní plán, kde chci být za rok, dva, tři nebo pět a to jak postově, tak samozřejmě finančně. A věřte mi, že poradcem do smrti být nechci, to v žádném případě. Chci se stát partnerem společnosti, stejně jako můj vzor pan Maroušek nebo Michal Oppl. Oni jsou důkazem, že to jde. když to dokázali oni, tak to dokážu i já. Co mi v tom může zabránit ? jen vlastní lenost a pohodlnost, nic jiného. Za vše nesu osobní zodpovědnost a v životě nemůžu na nikoho z Partners ukázat a říct, že kvůli němu jsem nedokázal to nebo ono. Já sám jsem strůjcem svého vlastního štěstí a budoucnosti, nikdo jiný. Mám silnou vizi a vím, že ji dokážu díky Partners realizovat. Internet je plný různých srovnání, za kolik pracují poradci v OVB nebo Partners a kolik za tutéž práci berou jinde, mí lidé to vědí a přesto s tím nemají problém, mají vizi, kde budou, když budou tvrdě a systematicky makat za rok, dva nebo pět let. Petr Borkovec nezaložil Partners proto, aby byl nějakou charitou, ale aby dal příležitost silným a odhodlaným jedincům s tahem na branku. Slabé a líné kusy nechť přirozeně odpadnou, jen ať jdou ke konkurenci,
  myslím, že je v Partners nikdo nedrží. Opakuji znova, že toto podnikání bylo založeno stejně jako kterékoliv jiné za účelem vydělávání velkých peněz. Žádné poradce neokrádáme, o přerozdělení provizí mezi poradci a managementem firmy všichni vědí a přesto do toho jdou a sjednávají. Jestliže se jim to nelíbí a mají pocit, že by se jim jinde vedlo lépe, tak ať proboha jdou, normálně se rozloučíme a popřejeme jim na novém, zdánlivě zelenějším trávníku hodně štěstí. Rozjíždíme Polsko, v plánu jsou další projekty, hodně inovujeme, máme velice propracovaný systém náboru, nebereme každého a za jakoukoliv cenu, ta doba už je dávno pryč. To je to, co mě osobně drží a fascinuje u Partners a u jejího lídra Petra Borkovce, ta býčí zarputilost, s jakou se neustále věnuje budování a rozvoje Partners. Je to neuvěřitelně cílevědomý vizionář, dříč a inspirativní osobnost. Nikde jinde jsem člověka jeho formátu nepotkal. Vsadím se s vámi o cokoliv, že Petr by dokázal klidně to samé znovu, tzn. na zelené louce z ničeho vybudovat Partners 2 nebo Partners 3. Každý z vás má tutéž možnost, nikdo vám nebrání v tom vydělávat stejně jako on měsíčně x-milionů a ještě si v rámci firmy jednou za rok rozdělit po právu dividendy.

  Odpovědět

 • Jan Dvořák

  8 srpna, 2013

  Pane MŠ, nic proti vizím, vize jsou důležité, ale nic se nemá přehánět. Podívejte se, co Partners dokázalo. Partners má jméno na úrovni OVB, Partners nesmyslně učí lidi spořit v životnívh pojistkách. Partners ždíme a zadlužuje své poradce. A vše jen kvůli vizím a ušlechtilých kecům o kultivaci finančního trhu. A přitom to je mor. Mor, který ničí poradenství v ČR. Uvědomujete si realitu a nebo pořád žijete sen Petra Borkovce? Borkovec je vysmátý, jako podnikatelský projekt pro anonymní majitele Partners je to výborný byznys. S etikou a férovým byznysem to ale nemá nic společného.

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Nezlobte se na mě, ale myslím si, že z vás mluví závist. Nepopírám, že máme spoustu věcí, které je zapotřebí napravit nebo dělat jinak, ale nedomnívám se, že bychom odírali a zadlužovali poradce. Ti lidé přece vědí, do čeho jdou, mají občanské průkazy, jsou svéprávní, takže si můžou před vstupem do Partners pečlivě a detailně zvážit všechna pro a proti a potom se rozhodnout, jestli ano nebo ne (pochopitelně se všemi důsledky). V životních pojistkách nespoříme, podívejte se na naše koláče produkce, volné finanční prostředky putují z 95% do OPF, IŽP na spoření jsou užívána max. kvůli výhodě daňových odpočtů nebo v kombinaci s hypotékou jako nastroj předčasného splacení hypotéky v momentě, kdy na smlouvě IŽP bude dostatečný kapitál. Dále s vámi nesouhlasím, že bychom měli stejnou pověst jako OVB, to by pak Petr Borkovec nemusel z OVB odcházet. Právě poměry a pověst OVB byly důvodem, proč vzniklo Partners, ale to jistě víte sám. Nerozumím vám, co myslíte pod termínem mor a že ničí poradenství v ČR…na 100% to není náš případ a pokud ano, pak prosím o konkrétní fakta. Sen Petra Borkovce určitě nežiju, jsem osobnost a žiju si svůj vlastní sen, i když přiznávám, že je inspirovaný tím, co Petr Borkovec dokázal, na tom ale přece není nic špatného, nebo snad ano ? Lidé ve Fincentru následují sny a vize pana Stuchlíka, jiní lidé v Broker Consultingu následují cíle a vize pana Hrubého a takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Co vám na tom příjde divného ?

 • 8 srpna, 2013

  Z tvýho příspěvku je jasný, že jsi vymaštěná vůl, který ví o skutečným životě naprostý hovno (bláboly o ižp a doplacení hypotéky – zjevně netušíš, že plánovat (a to nejistě – co to má, proboha, být!?) si život na x let dopředu může jen vůl z Partners; bohužel ho plánuje svým klientům, že Hansliáne)). A i to hovno ti sdělil Borkovec. Pokud bereš svou profesi jen jako prodej, pak je Borkovec tím nejlepším příkladem, to je pravda.

  Takhle to ale funguje v každý finančně- poradenský firmě. Tzv. finanční poradci jsou z drtivé většiny lidsky a oborově nezkušení, finančně negramotní (co řekne firma, to je svaté), bez jakéhokoli zájmu o obor atd. atd.

 • 8 srpna, 2013

  Vidíte, nedokážete ani psát slušně a korektně a ihned mě verbálně napadáte a urážíte, a to vše jen proto, že mám jiný názor než vy, přitom mě neznáte a nic o mě nevíte. Paradoxně to více svědčí především o vaší inteligenci, nikoliv o té mé. Nehodlám zde s hulvátem vašeho zrna ztrácet svůj čas. Mějte se hezky. MŠ

 • 8 srpna, 2013

  Zatímco v jiných firmách, od jiných agentů se lidi učí „spořit“ v podílových fondech. To je fakt výhra.

  Vy všichni tzv. finanční poradci jste ve skutečnosti prodejci některých finančních produktů, jste obchodní zástupci jedné, či více finančních společností. Jednou provždy se s tím, vy troubové, smiřte. Kdo neví, co je prodej a co s ním souvisí, tak ať se neozývá, speciálně mám na mysli joudu Jiřího, kterej si myslí, že je „poradce“.

  Realita mluví jednoznačně proti vám. Většina lidí investovat nechce, pojištění je fakticky nezajímá (na opravdové pojištění za rozumné pojistné kašlou, kdo z lidí si ponechá pojistnou smlouvu na úkor svých koníčků, třeba kouření?), hypotéku nepotřebuje, stavebko si vyřídí sami, 3. pilíř mají (trh je nasycený až až), 2. pilíř odmítají (najdou se píčusové, co se nechají přemluvit) atd. atd.

 • yowie

  8 srpna, 2013

  Nemyslíte, že je to trochu krátkozraké? Mám na mysli to, že do poolu Vám neuteče měsíc starý poradce, ale právě ti zkušenější, kde už je pokuta na mandátce obrovská. Ti zdaleka, pokud podepsali, takovou svobodu nemají. Přičemž ale mám za to, že pokud by to rozumně napadli u soudu, tak že uspějí. Pár takových případů jsem zažil a nikdy to firmě neklaplo :-)

  Jinak já kolem sebe mám, asi náhodou, jen M1 – M2 nebo 3 (Senior manager?), kteří spíš mají problém s udržením svých pozic, než aby se viděli na jachtě v Karibiku. Někteří povýšili a klesli v posledních dvou letech několikrát. Ono se spousta „týmů“ absolutně rozloží.

  Ono stačí si projí třeba produkci bývalého M1 Švorby. Každý trochu schopný člověk vydělá v Praze víc s normálním platem…

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Stačí si zajít na klientské centrum Partners, člověk (myslící – na rozdíl od většiny tzv. finančních poradců – ať už je to z jakýchkoli důvodů) si tam připadá jako ve školce. Chudáci tyhle děcka z Partners, ve svým věku ještě netuší, jaký jsou lidi (Borkovec) svině a jaký nástrahy jim schválně a bez výraznějšího upozornění (!) nachystají.

 • 8 srpna, 2013

  Rád bych se s vámi potkal třeba za pět let a skutečně by mě zajímalo, kde za těch pět let jako člověk budete a jakým majetkem budete disponovat. Vsadil bych se, že budete tam, kde jste dnes. To bude ten zásadní rozdíl mezi námi dvěma, protože já narozdíl od vás vím, kde za těch pět let budu. Ať se vám to chce nebo nechce věřit, tak finanční nezávislost a pravidelný pasivní příjem si lze tvrdou prací vybudovat. To však nedokážete sezením u PC a psaním nesmyslů. Za těch pět let přijedete ojetou Fábií, kdežto já na střeše vaší Fábie s velkou pravděpodobností nadneseně řečeno přistanu se svojí soukromou helikoptérou včetně pilota. Pořád nechápete, že rozdíl mezi vámi a mnou je v tom, že já mám silnou vizi, kde chci za pět let být a vše tomu podřizuji. Nástroje k tomu mám (firma Partners), stačí jen tvrdě pracovat. Nejsem žádný prodejce finančních produktů, kdybych jím byl, tak s klienty nebudu vyplňovat naši FIP analýzu, takže minimálně jsem analytik, když už se tady do mě strefují ostatní. Ale já vím proč, to není o mě a o tom, co zde píšu, všem vám je trnem v oku, že jsem u Partners a to mnozí z vás nejsou schopní rozdýchat. Všimněte si, že kdekoliv píše někdo z Partners, tak je okamžitě napadán konkurencí, která prostě není schopna zkousnout, kam jsme se za minimálně poslední tři roky dostali a koho všeho jsme dokázali předběhnout.

 • 8 srpna, 2013

  Nevíš ani prd o tom, co děláš.

  Jsi prodejce některých finančních produktů. Konkrétně jsou to pojištění, hypotéky, úvěry u některých bank, možná nebankovka od TGI Money, stavební spoření, podílové fondy, 2. a 3. pilíř. Které z těchto produktů lidi doopravydy chcou, protože je považují za důležité a jsou jim skutečně srozumitelné?

  Finanční analýzu vyplňuješ proto, abys věděl, o kolik se dá klient pumpnout. Ani to netušíš. A taky ti to nařizuje legislativa – fakticky proto, abys byl krytej. Stát (respektive úplatné úředníky z ČNB) totiž zajímají dobré vztahy (= úplatečky) s dominantními finančními firmami a poplateček 10 000 Kč + 2 000 Kč za každého jejich agenta, nikoli dobro klientů. To můžeš rovnou vykládat pohádky o tom, jak politika zajímá dobro průměrného voliče. Ačkoli vy v Partners tomu nejspíš věříte.

  No a zbytek tvýho příspěvku jen potvrzuje to, že jsi prodejce. Sypeš klasické bláboly o úspěchu atd. Je to v pořádku. Pakliže se zaštítíš heslem „Kradu, tedy jsem“.

 • 9 srpna, 2013

  Co k vašemu příspěvku dodat ? Můj manažer mě varoval před návštěvou tohoto webu, zejména před tím se aktivně zapojovat do diskuzí, teď už vím proč. Ono je tady totiž úplně jedno, co napíšete, automaticky je to špatně a hodné k napadání, pokud to napíše kdokoliv z Partners, taková je pravda. Jinak jsem rád, jaké máte analytické schopnosti na dálku. Nikdy jste neviděl moji práci, můj výstup z analýzy, přesto víte, že o tom, co dělám, vím dle vašich slov prd. Nerozumím tomu, co máte proti úspěchu, vy snad nechcete být v tom co děláte úspěšný ? Já si za cíl vytýčil finanční nezávislost a pravidelný pasivní měsíční příjem, ukažte mi obor, kde toho cíle snadněji dosáhnete než ve finančním poradenství ? Podívejte se, co lidí už má něco sjednané, ale jak ? Je to špatně nastavené, nevhodně zkombinované, málokdo to má nastavené správně, aby to korespondovalo s jeho cíli, přáními a očekáváními od života. Tím chci říct, že práce tady je jak na kostele. Myslím, že si vezmu doporučení mého manažera k srdci, tady to vážně nemá smysl, člověk vám tady může psát milion rozumných argumentů a stejně se pokaždé uchýlíte ke slovnímu urážení, napadání a osočování. Ještě k příspěvku někoho před vámi: žádný Petr Borkovec si tady nepíše sám na sebe tyto příspěvky, píšu to sám za sebe. Petr je natolik velká a odvážná osobnost, že mu nečiní problém sem kdykoliv napsat, uzná-li to za vhodné. To, že sdílím a jsem ovlivněn jeho podnikatelským duchem a vizí je pravda, na druhou stranu jsem za svůj dosavadní život nepotkal nikoho, kdo by si šel tak cílevědomě a systematicky za svým snem. Můj sen je velice jednoduchý: být ještě před dosažením třicítky finančně naprosto nezávislý, když to bude dříve, třeba kolem 26 nebo 28, tak budu nadmíru spokojený. Určitě se mě smějete a klidně se i smějte, máte na to právo, jen se
  podívejte na http://www.jsmepartners.cz a zjistěte si, kdo všechno se během uplynulých pěti let dokázal stát partnerem společnosti. Těch lidí není málo, jak mužů tak žen, takže já se vás ptám, proč by to nemohl dokázat kdokoliv jiný, další, pokud bude na sobě opravdu tvrdě makat pět let ? Šance je hodně velká a já vím, že největší překážkou na cestě jsem jenom já sám.

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Vaši analýzu tady zná každý, kdo jednou či dvakrát potkal někoho z Partners. Především u začátečníků jsou doporučení jako přes kopírák, přičemž důraz je kladen především na vytěžení provizí. Mám za to, že spousta lidí opravdu nepotřebuje tolik vysokonákladových produktů, jako třeba Generaci X a podobné předražené „spořáky“ s rizikem.

  Nic proti Vám, je krásné, když je někdo zapálený. Osobně bych ale raději věnoval svůj zápal rozkroku nějaké rozumné slečny, než Partners :-)

  Z Vašeho zápalu také soudím, že Vám dlouho nevydrží. Dělal jste už pro nějakého klienta třeba hypotéku? Počkejte, až se budete snažit něco vyjednat a zjistíte, že Vás lepšími podmínkami a úrokem v klidu vyškolí téměř jakýkoliv hypoteční bankéř sedící znuděně na pobočce.

  Také jsem slyšel kecy o finanční nezávislosti a pasivním příjmu, zatím jsem ale nepotkal nikoho (a že jich kolem sebe mám!), komu by se to povedlo. Pravda, Borkovce jsem ještě nepotkal.

  Navíc co znamená pasivní? Beze snahy? Takové příjmy v Partners opravdu nejsou. I Mko lítá od rána do večera a hledá nové lidi, školí atd., pokud by se nestaral, za půl roku bude možná ještě manažerem, ale nebude mít koho řídit. Chcete relativně pasivní příjem? Pořiďte si raději nemovitost v dobré lokalitě a pronajímejte.

  „Šance je hodně velká…“ Samozřejmě záleží, s čím srovnáváte. Pokud byste sázel sportku, tak je jistě šance uspět v Partners vyšší, tak 99 ku 1, ale na to přijdete brzy.

  Btw. je pěkné, že Partners pravidelně zveřejňuje seznam povýšených. Škoda, že také nezveřejňují seznamy těch, co pozici neobhájili. Možná byste se divil…

 • z pojišťovny

  9 srpna, 2013

  Ach jo. Pan náměstek Prouza, zakladatel Partners, často o Petrovi Borkovcovi říkal, že má „syndrom škaredého kluka“. Obrovský drive, snaha dokázat všem okolo, že něco jsem. Měl to Hitler, Goebbles, ale i Darwin nebo Purkyně. Drive a vůle, která překonává objektivní urážky, jako je tento komentář. Osobnost určitě je, nemá moc úroveň, pro zoufalce vzor. Klasický working class hero.

  Partners jsou jako Zemanovci, SPOZ. Tak nějak bez elegance, leč s vlivem a prachama. Imponují mase jako Petr, leč poněkud bez úrovně.

  Jak s oblibou říká Borkovcův milovaný konkurent a kolega z AFIZ Stuchlík, you cannot buy the class. Kdo z nich dvou vyhraje? Spíš Brko, uznávám. Ušmudlaně, jako vyhrál Zeman. Miláček masy.

  Úroveň si nekoupíš, hochu. A o tom to je. Možná to za pár let pochopíš, možná ne. Makej jako Brko a budeš mít pár mega… Budeš šťastný? Spokojený? Na úrovni? VADÍ TI TO VŮBEC? Odpověz si sám, příteli.

 • vasek

  9 srpna, 2013

  Tak Stuchlík už ten „závod“ prodejem Fincentra ukončil, ne?

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Zaškolovákem u Partners jsem před lety taky prošel. Chápu, že máte „vizi“… :-)Ještě aby ne, po některých přednáškách měli vize i někteří propuštění tramvajáci,pinglové a baliči hambáčů od Mc Donalda, kteří se zaškolováku zhusta účastnili.

  Ta naučená argumentace z Vás doslova čpí.

  Jinak auto nemám a ani po něm netoužím. V Praze, pokud se pohybujete v centru, je totiž opravdu k ničemu, nicméně respektuji právo bohatých hledat ve svém Cayenne hodiny parkovací místo, případně trávit svůj čas v kolonách :-)

  Spíš bych se, být Vámi, díval hodně kolem sebe a srovnával to, co Vám bylo řečeno s tím, jak jsou věci doopravdy.

  Auto na leasing a dva lesklé obleky ještě zdaleka neznamenají, že dotyčný je milionář, stejně, jako o tom nevypovídají výplatní pásky, které tak rádi ukazují (často si kvůli nedostatku produkce půjčí část produkce od níže postavených ve své struktuře kvůli BJ(rozumějte aby se udrželi na pozici), peníze pak ale vracejí tomu, kdo tu produkci přinesl skutečně).

  Btw. nedávno se jednoho zaškolováku účastnil můj kamarád. Doporučil jsem mu to, neb to stojí opravdu za to.
  Říkal, že na rozdíl od něj, který přijel sám ve svém Audi, přijeli manažeři Partners včetně oblastního ředitele namačkáni právě v té fábii :-))

  Opravdu nevím, kde budete za 5 let. Pokud budete opravdu dobrý, tak už to tou dobou budete velmi pravděpodobně na své triko dělat sám, pokud ne, budou Partners už jen dávnou vzpomínkou na jedno vymyté období. Tak jako tak, ta helikoptéra bude maximálně na dálkové ovládání… :-)

 • 9 srpna, 2013

  Vážně jste byl na zaškolovacím semináři Partners ? Pak jste vůbec nepochopil příležitost, která se vám v té době naskytla. Dneska jste mohl být už někde úplně jinde a díky finanční nezávislosti mít více času na rodinu, partnerku, děti, své koníčky. Je mi vás upřímně líto. Máte rozumné názory, ale vizi Partners jste prostě nepochopil, ale co, každý je svého štěstí strůjcem.

 • Milan

  9 srpna, 2013

  Nevěřím svým očím, to co zde píšete myslíte skutečně vážně ? Domníval jsem se, že doba totálního vymytí mozku skončila tak před deseti lety u nechvalně známých firem Skyline, Amway a podobně. Být vaším otcem, tak bych vás otcovsky propleskl zprava zleva, abyste se probral do reality, než budete hořce litovat a splácet astronomické sumy na stornech nebo pokutách za školení. Rodiče vědí o tom, co děláte a jaké hodnoty se společností Partners sdílíte ?

 • 9 srpna, 2013

  Budete se divit, ale rodiče mě maximálně podporují. Finančně nezávislý chci být mimo jiné i proto, abych se o ně mohl v jejich stáří postarat, abych jim mohl pravidelně každý měsíc posílat peníze k přilepšení k jejich státnímu důchodu, který bude jak všichni víme ponižující. Chci aspoň takto rodičům splatit to, co do mě investovali od narození do vystudování učiliště. Myslím si, že by to mělo být samozřejmé pro každého, kdo tuto možnost má a máme ji samozřejmě všichni, nikdo nikomu nebrání v úspěchu, v budování kariéry a pasivního příjmu.

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Ano byl, jenže na rozdíl od ovcí okolo, jsem se i ptal.

  Třeba proč bych měl někomu cpát k hypo i investice, když dnes může u většiny bank vyplácet hypo průběžně a má naprostou jistotu, že to co do toho vloží je jeho, na rozdíl třeba od Generace X, kde Vám sice nakecají, že to roste o 7% ročně, ale riskujete, že při fixaci, zrovna když to potřebujete vybrat a umořit hypo, mohou být Vaše vklady znehodnoceny dalším kolem krize. Btw. dynamický profil Generace X je, pokud vím, od založení stále v červených číslech, čili mnozí klienti by udělali lépe, kdyby měli třeba jen pitomý spořák od Air bank, k čemuž Vás ale nepotřebují a z čeho hlavně Vy a struktura nad Vámi nemáte žádné provize.

  Pochopil jsem, že bych uspěl jen v případě, kdybych lidem cpal něco, čemu sám nevěřím. Kdybych to dělal opravdu poctivě a necpal lidem zbytečné a pro mnohé nesmyslné produkty, asi bych jen těžko plnil minimální povinnou produkci.

  Teď to neberte osobně, ale ti, kteří dokážou napáchat největší škody klientům, jsou právě ti noví, kteří „věří“ a nekriticky přijmou to, co do nich bylo nalito. Ono není problém někoho ukecat, aby podepsal, slušný člověk v tomto byznyse rozhodně zažije etické a morální dilema. Proto se také v tomto oboru nejvíce narušených lidí – deprivantů a sociopatů typu Lukáše Štorka, kteří nemají problém někoho ukázkově odrbat a ještě si říct o doporučení.

  Mluvíte o rodině. To je fajn. Znám jednoho chlapíka, který taky takhle v 90 letech věřil jinému MLM, Amway. Rodina se mu rozpadla a kamarádi se od něj odvrátili, protože věděli, že jít s ním na pivo = návštěvě prodejní akce.

  Ale barák mu zůstal a světe div se, má i malý pasivní příjem! Pronajímá pokoje :-)

 • 8 srpna, 2013

  „Zkuste se na to podívat pohledem podnikatele…“

  A o to jde, o to , abyste si konečně ujasnili pojmy. Vy tzv. finanční poradci jste jen nástroje k naplnění obchodních cílů finančněporaden­ských společností, resp. pojišťoven, stavebních spořitelen a ostatních finančních společností.

  Pak si ale neříkejte poradci, jste prodejci některých finančních produktů. Že vás klienti milují? Potom jste prostě dobří prodejci, víte, jak s lidmi manipulovat, znáte jejich slabosti, víte, na kterém místě na ně přitlačit, kde a kdy zalichotit atd. atd. Tohle je část určená zvlášť debilovi Jiřímu.

  Čili bavme se otevřeně – jste prodejci a potřebujete vydělat. Jako každý jiný. Prospěch klienta je vám u prdele. A stejným způsobem vnímá klient vaše dobro.

  Odpovědět

 • ovb

  9 srpna, 2013

  Také máte pocit, že si ty chvalizpěvy na sebe píše pan Borkovec sám?

  Odpovědět

 • Stam

  8 srpna, 2013

  Jaká je Vaše představa o úroku, zajištění a likviditě?

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Jste nevychovaný hulvát, nic jiného nelze k vašemu příspěvku napsat. Styďte se za sebe. MŠ

  Odpovědět

 • 8 srpna, 2013

  Dokud budou většinu agentstva tvořit troubové jako MŠ, tak to v tom vašem oboru bude vypadat, jak to vypadá.

  MŠ je zaslepený, 20letý truhlík, který netuší, co je život. Natož potom život s hypotékou, s rodinou atd. Bohužel tohle není „výsada“ 20letých kokotů z Partners, OVB, Fincentra, Broker Comsulting, SMS finanční atd., tohle je tak jako standardní součást tzv. finančního poradenství (promítání vlastní životní (ne)zkušenosti bez schopnosti, resp. ochoty svoje postoje upravit atd. atd.).

  Odpovědět

 • 9 srpna, 2013

  Neurážejte se prosím, ale je mě vás opravdu líto. Před lety jste zahodil šanci, kterých za lidský život moc není. Napadlo vás někdy, kde jste dnes mohl být, kdyby jste se do toho pustil plnou parou a tvrdě makal ? Z vašich příspěvků je evidentní, že se v oboru orientujete a že máte na spoustu věcí originální názor, myslím si, že lidé vašeho formátu by se v Partners určitě neztratili, ale byla to svého času vaše volba a tu je zapotřebí respektovat.

  Odpovědět

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Litovat mě opravdu nemusíte :-) Jsou rozhodnutí, která nebyla dobrá, ale ohledně Partners a ostatních MLM mám jasno pořád.

  Já raději zvyšuji svou kvalifikaci vzděláním, tím myslím opravdovým univerzitním a ne předraženým pseudovzděláním Partners.

  Zároveň mám státnici z AJ a nějaké tituly už jsem dřív také posbíral. Já se neztratím. Zároveň s Partners bych se asi nedostal na služebku do NY atd. a nepoznal spoustu lidí z celého světa, především švédky stojí za to :-)

  Docela by mě zajímalo, v jaké fázi se nacházíte? Už jste udělal pár klientů, nějakou hypo atp.?

  Asi Vám v zaškolováku tvrdili, jak je trh volný atd. Třeba v Brně je na každých 75 obyvatel jeden registrovaný poradce/zpros­tředkovatel a promořenost lidí různými produkty je opravdu poměrně vysoká, takže pokud se nechcete věnovat zrovna „stříhání ovcí“, žádný velký vývar Vás podle mě nečeká.

  Standartně to je tak, že začínající poradce nacpe úžasné produkty svým příbuzným a známým a po pár měsících mu dojdou lidi, kterým by něco mohl nacpat, protože narazí na zeď nezájmu, kdy ho skoro každý, kdo se trochu orientuje, odmítne, nebo si s ním maximálně zajde cvičně pokecat, jako to dělám já, když se nějaký můj kamarád nemůže zbavit poradce lačnícího po kontaktech.

  Pamatuji se na přednášku tehdy Senior managera Kašky, který tvrdil, že po nějakých 4 letech je z jeho skupiny ze zaškolováku jediný, kdo v Partners zůstal. Zároveň se tehdy viděl už jako Dčko. Aktuálně však byl z pozice Senior manažera sesazen. Asi měl před 5 lety také poněkud jinou vizi. Schválně, zeptejte se a zapátrejte, jak se mu daří aktuálně :-)

  Stejně tak se ptejte, kolik lidí, kteří projdou zaškolovákem, zůstává ve firmě po roce po dvou. Asi se budete divit. Podle mě to mohli být už desítky tisíc lidí za ty roky, a kolik je v Partners aktuálně poradců? Neubývají náhodou?

  Odpovědět

 • Milan

  9 srpna, 2013

  Ubývají, a to dost rapidním tempem. Ti bystřejší ve smyslu vyššího IQ odcházejí zakládat vlastní poradenské firmy nebo jedou sólo pod hlavičkou brokerpoolů. Provizně si mnohdy polepší i o 300% oproti almužnám, které pobírali v MLM. Jinak s tou „promořeností“ souhlasím, dnes už se jako poradce chytne málokdo, není téměř nikoho, kdo by už „něco“ neměl.

  Odpovědět

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Dále je dobré se ještě zamyslet nad tím, proč si pro tak úžasné a skvělé povolání s těmi miliony a helikoptérami vybrali zrovna Vás.

  Naznačil jste, že jste vyučen a předpokládám, že proběhla ještě nějaká nadstavba a máte maturitu? Tu mít musíte. Proč si někdo pro tak skvělý byznys, který tak sype vybere třeba elektrikáře nebo zedníka s maturitou a vytáhl si ho v podstatě z ulice? Proč tento obor není plný lidí z VŠE(byť někteří by se našli), kteří mají pro poradenství při vší úctě vyšší předpoklady a znalosti?

  Není to náhodou třeba takto?

  http://www.you­tube.com/watch?v=XdfYj­jnLBzk

  A Váš manažer měl pravdu a věděl, proč Vás od návštěvy tohoto webu odrazoval.

  Návštěvou tohoto webu riskujete toto:

  http://www.you­tube.com/watch?v=zE7PKRj­rid4

  Zkrátka to, že se dozvíte, že pečení holubi sami do huby nelítají…

  Odpovědět

 • 9 srpna, 2013

  Nezlobte se, ale nebudu tu s vámi nadále ztrácet čas, evidentně jste vůbec nepochopil jedinečnou životní příležitost u Partners. Mám pocit, že bych vám tu mohl napsat tisíce argumentů, proč považuji tuto společnost za absolutní špičku a jedničku na českém poradenském trhu a vy byste si našel stojedna negativních důvodů, aniž byste si tuto jedinečnou životní příležitost u Partners alespoň na pár měsíců zkusil. Víte, kdo je váš největší problém ? Vy sám, vaše myšlení, váš pohled na svět kolem sebe. Zůstaňte dál v průměru běžných, obyčejných lidí, kteří po celý život nic nedokážou, nesplní si svoje nejtajnější sny a nezrealizují svůj nejniternější vnitřní potenciál. Snad vás jednoho dne bude upřímně mrzet, jak by vypadal váš život, kdyby jste se tehdy po semináři Partners rozhodl do toho jít a vytrval až do úspěšného konce, protože jiní to prokazatelně dokázali. Podívejte se, kde dnes jsou. Jsou partnery společnosti Partners, mají pravidelné měsíční příjmy v řádu statisíců až milionů, spokojený život, spokojené partnery, partnerky a děti. Bydlí ve svém dle svých představ, jezdí v autech svých snů a dovolená, tu si mohou vzít kdy chtějí oni a není problém letět kamkoliv, nikoliv tam, na co mám peníze. V této firmě vám zdarma dávají systém, jak na to, vysoce profesionální know-how, špičkový software, tým předních českých analytiků a ekonomů, co byste chtěl ještě víc ? Vodit za ručičku ? To už musíte sám. Ale vy nechcete, přitom peníze leží na zemi, jen nebýt líný a vzít si je, tak to totiž je.

  Odpovědět

 • Milan

  9 srpna, 2013

  Další tyrkysový fanatik, hodně štěstí, příteli. Rád Tě potkám za Tebou zmiňovaných pět let a bude mě zajímat, kde jsi…myslím, že vím, kde budeš :0)

  Odpovědět

 • vašek

  9 srpna, 2013

  v řiti??

  Odpovědět

 • Petr314

  14 srpna, 2013

  Nemáte někdy zkušenosti s manažerem Partners Lukášem Dančem z Brna? Pěkný debil nagelovaný..párkrát jsem tam byl na pohovoru..nes­kutečné, jak dovede do očí lhát o čemkoliv..naš­těstí je to pro mě minulost..chvíli jsem mu i věřil

  Odpovědět

 • PetrB

  14 srpna, 2013

  Čím Vás pan Dančo urazil, popř. se Vás dotknul, že jej zde musíte takto urážet ? Copak to nejde napsat slušně a věcně ? Příspěvek více napovídá o Vás jak o panu Dančovi.

  Odpovědět

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Naopak, obávám se, že jsem pochopil víc, než Vy. Možná až procitnete a podíváte se některému z Vašich klientů/poškozených (pokud vůbec nějaké získáte) do očí, tak v ten moment budete přesně vědět, proč jsem do toho nešel…

  Jinak Borkovec by si měl nechat Partners zaregistrovat jako církev, protože Vy jste opravdu věřící.

  Asi Vás také zklamu s tím, že jsem promarnil jedinečnou šanci. Nevím z jakého důvodu se mi ta úžasná šance stále vrací jak od Partners, tak i jiných společností. Jeden ořežprut mě dokonce s nabídkou spolupráce vydržel obtěžovat téměř rok…

  Je strašně zajímavé, jak jsou všichni strašně zaseknutí tím bohatstvím. Docela by to stálo za nějakou psychoanalýzu, že se lidé dnes tak často definují věcmi a značkami a pořád chtějí něco nakupovat a vlastnit víc a víc. Proboha proč? Nicméně nejste v mém okolí bohužel zdaleka jediný.

  Asi je to dobou, která tvoří prefabrikované konzumenty, kteří jsou v honbě za prachama schopní v podstatě okrást svého bližního, nebo klienta.

  OK, od deprivanta to beru, ale nejhorší je to od člověka, který o tom také ví s prominutím hovno a myslí se, že se za měsíc naučil všechno.

  To pak, jak už tu kdesi někdo zmiňoval, ovce stříhá ovci…

  Zároveň pokud jste si všechny ty věci vysnil, respektive Vám je stejně nakukali na zaškolováku, tak nepočítejte s tím, že se Vám to vyplní, spíš se po očku porozhlížejte po práci, kterou jste opravdu schopen zastávat, ať pak nesedíte dlouho na pracáku, odkud si Vás také dost možná vytáhli, jak je u manažerů Partners běžné.

  A na závěr doporučuji tento článek:

  http://www.cle­verandsmart.cz/mlm-multi-level-marketing-nebo-podvod/

  Odpovědět

 • Milan

  9 srpna, 2013

  Yowie, myslím, že z výchovného hlediska nejvhodnější je neokrádat pana MŠ o jeho případnou životní zkušenost. Sytý hladovému nevěří aneb pan MŠ si to prostě potřebuje zažít na vlastní kůži, nechme pracovat čas, ona se pravda ukáže. S vašimi názory se plně ztotožňuji, znám se s mnoha lidmi v MLM firmách i v Partners a jen promile těchto lidí to v kariérovém žebříčku někam dotáhla. Ostatní neustále vystupují nebo sestupují z obhajovaných pozic, jiní už jsou pryč a pracují v brokerpoolech nebo z oboru dostatečně vyškoleni odešli úplně. Některí zkušenosti jsou prostě nepřenositelné a člověk si je musí zažít, pokud odmítá přijmou informace od lidí, kteří si tím již prošli a tuto zkušenost mají.

  Odpovědět

 • yowie

  9 srpna, 2013

  Máte naprostou pravdu Milane. Pamatuji se, když mě do Partners v roce 2007–2008 lanařili prvně, to jsem ještě ani netušil, o co jde.

  Ptal jsem se kde koho a strejda mi tehdy řekl, ať to zkusím, že je to škola života k nezaplacení. Teď už pár let vím, jak to myslel.

  Nicméně držme MŠ palce. Bohužel se domnívám, že z takového fanatického zápalu se nám může za pár měsíců z MŠ stát pokračování VŠ(Vladimír Švorba) :-)

  Odpovědět

 • Milan

  9 srpna, 2013

  To Yowie: Jen jen otázkou času, kdy se MŠ setká na poradenském trhu s lidmi, kteří dělají tutéž práci za trojnásobně vyšší provizi, dostávají každý měsíc nezanedbatelné následné provize zejména z majetkového pojištění a OPF (management fee). Během pár let dokáží tyto následné provize generovat hodně zajímavý měsíční obnos. MLM je samozřejmě od pojišťoven a fondových společností dostávají, jen je nepouští dál mezi poradce. Pak možná pan MŠ pochopí, že ti lidé mají tytéž peníze co on na vrcholové pozici v Partners, aniž by však byli nuceni neustále obhajovat svoje pozice a byly nuceni sjednávat vybrané produkty (kvůli slušnému uživení).
  Tato práce vyžaduje klid, pohodu a soustředěnost, což z principu MLM nemůže nikdy nabídnout. MLM je krysí závod, neustálá aktivita pořád dokola. Jediná možnost, jak dosáhnout relativního klidu je vybudovat funkční skupinu se silným produkčním výkonem, podotýkám pravidelným. Jenže ono je rok od roku stále těžší a těžší někoho do finančního MLM vůbec dostat, vychovat si ho a následně jej přimět, aby pracoval. No a když už se podaří někoho takového nalézt a vychovat, tak se časem setká s kolegy, co dělají tutéž práci, ale za trojnásobnou provizi a s pravidelnými pečovatelskými provizemi a jsme opět na začátku. Od MLM odcházejí celé skupiny, mnozí velmi schopní jedinci nosí zajímavější produkci jinam, kvůli výši finální provize, to jen krůček k tomu, aby dotyčný člověk jednoho dne odešel úplně. Toto všechno pan MŠ ještě neví. Otázkou není, zda se to stane, ale kdy se to stane :0)

  Odpovědět

 • yowie

  9 srpna, 2013

  On je problém v tom, že MŠ, bez urážky, argumentuje jako zajíc ze zaškolováku. Mám za to, že svět poradenství nedávno objevil a vzhledem k propagandě od manažerů a jejich manažerů se už vidí s dvoulitrovým mojitem někde v Karibiku.

  A to včetně toho, kde bych se viděl za 5 let, tohle mi nedávno říkal jistý manažer z Partners taky. Asi nějaký firemní argument… :-)

  Zároveň mám ale za to, že pooly jsou svým způsobem pijavice, protože někdo jako MŠ tam určitě nemůže uspět, sám na sebe, bez kopačky za zadkem s pravděpodobně nulovými zkušenostmi.

  Podle mě ta situace vytváří tlak na zvyšování efektivity v Partners, proto jsem ke zveřejnění toho, že si zisk v podstatě celý rozdělili, říkal, že na palubě Titanicu se stále tančí.

  Nemyslím, že by bič v podobě těch mandátních smluv dlouhodobě uspěl. Bude potřeba cukr a to hodně cukru, aby za pár let nebyla společnost Partners jen odleskem nedávné slávy proto, že jim ti dobří, jakási páteřní síť, utíkají jinam ihned poté, co se rozkoukají. Dlouhodobě je prostě jinak než penězi neudržíte.

  Strašně mě pobavily ty informace o zanášení produkce jinam. To je opravdu vtipné… :-)

  Odpovědět

 • 9 srpna, 2013

  S tím zanášením lidí od Partners to není nic tajnýho, to se ví všeobecně, k nám do makléřské firmy to tři nebo čtyři Partnersáci nosí taky. Malý životka nechávají v Partners a ty větší a majetek nosí k nám. Výhledově chtějí stejně odejít, tak se jim ani nedivím. V Partners mají za Flexu cca 60%, u nás 130% a to už má smysl to nosit jinam. Co maj naopak perfektní je jejich analýza a materiály, ty jsou zpracovaný špičkově, na tom však kvalitní poradenství postavit nelze, to je jasný.

  Odpovědět

 • Pojišťovací pojišťovák z pojišťovny

  10 srpna, 2013

  Někteří lidé jsou v pojišťovně kde pracuji domluveni s lidmi v Partners a ti přez ně taky nosí smlouvy, ne všechny, taky musí něco skončit v Partners. Nejčastěji nám sem nosí občanský majetek a auta, ono dostat z pojištění rodinného domu od pojišťovny provizi 40% z roční platby nebo pár set korun od Partners je velký rozdíl. Někteří šikovní poradci už dostávají i následné (tzv. pečovatelské) provize a podle mnohých je to velmi zajímavé měsíční přilepšení, hlavně je pravidelné. Kdyby v Partners nebyli ve vedení takoví žgrdi, tak jim to nosí všechno a nemají důvod zanášet.

 • exP

  9 srpna, 2013

  Mohu se, prosím, zeptat, na jaké jste dnes v Partners pozici a jak dlouho pro Partners pracujete?

  Odpovědět

 • 10 srpna, 2013

  Dobrý den, na základě opakovaného a bezdůvodného urážení mojí osoby se již nebudu účastnit jakékoliv konverzace na těchto stránkách.
  Měl jsem poslechnout radu svého manažera a na tyto stránky vůbec nechodit, teď už vím, že měl ve všem pravdu, píšete tu jen samé lži a pomluvy, jen abyste mě odklonili od splnění mých cílů, ale to se vám nikomu z vás nepovede. Sbohem.

  Odpovědět

 • yowie

  10 srpna, 2013

  No, jestli jste takhle citlivý, tak to si v terénu užijete až Vás nějaký vzdělanější klient do šroubku rozebere. Jedna má známá chtěla, nevím proč, dělat poradce a její první a zároveň poslední klient ji dokázal rozbrečet…

  Já se za své výpady omlouvám, respektive poznání ze mne udělalo sarkastického cynika, co se fin. poradenství týká.

  Jinak Vám ale doporučuji právě na tyto a podobné weby chodit. Krom webů, které si už Partners koupili v duchu hesla „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“, je totiž postoj k poradenství velmi obdobný. Třeba na finexpertu, ale i jinde a je v podstatě jedno, jestli se jedná o Partners, nebo jinou MLM firmu.

  Velmi dobře si pamatuji na ty úžasné kecy na zaškolováku. Na chvilku jsem tomu skoro podlehl také. Vy evidentně všemu z toho věříte a manažer logicky nechce, abyste získával informace jinde. Pak mi ale nedá se nezaptat, myslíte si, že Vám říká všechno?

  Myslíte si, že za minulého režimu se v televizi mohlo objevit cokoliv? Proč komunisté stavěli monstrózní rušičky vysílání radia Svobodná Evropa? Právě proto, aby ovce neměli dostatek informací, respektive aby měli jen ty správné, jak to tady vzkvétá atd.

  Pokud věříte každému slovu ze zaškolováku, o to horší bude procitnutí…

  Odpovědět

 • Mirek

  10 srpna, 2013

  Ten MŠ musí být provokatér. Takto vypatlaný snad už dneska nikdo není.
  Nebo je?

  Odpovědět

 • Milan

  10 srpna, 2013

  Já bych tomu Mirku věřil, ten člověk je o tom, co píše, bytostně přesvědčen a věří tomu. Zkuste si na YouTube nalézt videa z konferencí OVB, tam uslyšíte plus mínus ty samé názory od dalších velmi mladých lidí (a že jich není málo…).
  Fanatismus ? Absence zdravého selského rozumu ? Nikoliv, vynikající, až brilantní práce motivačních školitelů a koučů. Ale jak jsem psal již jinde, tyto mladé lidi nemá smysl jakkoliv od jejich vizí odrazovat, stejně by vám nevěřili, ba naopak by měli pocit, že jim to rozmlouváte jen proto, aby toho nemohli dosáhnout a vy se neměl náhodou hůře než oni. S několika mladými lidmi z MLM jsem se nad touto otázkou setkal a vždy to byla jen ztráta času, oni vám nebudou naslouchat, když to přece jejich kouč, manažer a školitel říkali jinak (no přece by nám nelhali, že ?).
  Nechme pracovat čas, ten prověří vše nejlépe :0)

  Odpovědět

 • yowie

  10 srpna, 2013

  Ono to dává smysl a krásně to zapadá do sebe. Zároveň to odpovídá i některým dřívějším článkům tady.

  Mým dlouhodobým koníčkem a dříve i jedním ze stěžejních předmětů mého studia bylo PR, což není nic jiného, než soft označení pro propagandu.

  Cílem propagandy se může stát i člověk nad hrobem, ale daleko snadněji propagandu příjme právě mladý nezkušený člověk, který se s důvěrou kompletně odevzdá někomu do náruče výměnou za krásné povídání a pohádky o autech, domech, kurvách, helikoptérách, milionech atd., atd.,

  Já musím říct, že se snažím být kritický a u mě osobně, jako absolventa toho Partners zaškolováku to vyvolalo značné znechucení. Chtěl jsem především odborné informace, na které však prakticky nedošlo, respektive vše, co se tam říkalo, jsem již dávno znal.

  Co mě ale opravdu zarazilo a kdy mi definitivně došlo, že se nejedná o poradenství, ale prachsprostý prodej, bylo, když nám tam říkali: „klientovi musíte nakreslit domeček, autíčko, aby si je dokázal představit, aby si je vysnil a chtěl jít za tímto cílem. Pokud by nechtěl podepsat smlouvy, vytáhnete červenou propisku a autíčko s domečkem mu přeškrtáte!!!“.

  Jak koukám, doba je dnes dál a to samé používají nejen na klienty, ale i na své poradce, respektive prodejce.

  Stejně tak jsem některé ty plány kritizoval a bylo evidentní, že mi ani ti manažeři nebyli schopni fundovaně odpovědět a když už odpovídali, tak to bylo: „Proč byste měl prachy na spořáku, když tady ta Generace X vydělá 7% ročně!“

  Závěrem chci říct, že mě to děsí. Děsí mě, že jsou mladí lidé tak snadno zmanipulovatelní. Nejde přitom o Partners, mladého poradce si osobně kdykoliv vychutnám a odpálkuji, ale děsí mě to především kvůli ekonomické situaci v ČR, která není dobrá a je živnou půdou pro různé radikály.

  Je opravdu děsivé, že jeden měsíc stačí k tomu, že si jinak třeba slušného obyčejného člověka „naformátujete“ k tomu, co se Vám zrovna hodí a on, místo aby ty informace někde ověřoval, nebo se na ně kriticky podíval, je bez výhrad příjme za své a když mu někdo říká, že jsou věci jinak, tak prostě strčí hlavu do písku…

  Odpovědět

 • exP

  10 srpna, 2013

  A mohl by jste tedy odpovědět na mojí otázku, tj. na jaké pozici dnes v Partners jste a jak dlouho pro firmu pracujete?

  Odpovědět

 • PetrB

  10 srpna, 2013

  Podle zaslepenosti a opakování vět ze záškolu to tipuji max 6 měsíců a čerstvě C :-)

  Odpovědět

 • yowie

  10 srpna, 2013

  Tady jsem Vám vykopíroval něco o člověku, kterého jsem osobně zažil.

  Toto je z roku 2011, kdy se stal M3 a už se viděl Partnerem společnosti v roce 2014 :-)

  Nedávno však byl sesazen i z M3, že by mu začala jeho struktura také zanášet?

  MARTIN KAŠKA
  Pocházím z České Třebové, ale nyní žiju
  i se svou přítelkyní Alenkou v Olomouci.
  Vystudoval jsem vyšší dopravní akademii se
  zaměřením na železniční dopravu a posléze
  jsem začal pracovat jako výpravčí. Neměl
  jsem mnoho zálib, ve volném čase jsem nejčastěji
  hrál počítačovou hru StarCraft. Paradoxně
  právě tato hra mne přivedla do společnosti
  Partners. Jejím vášnivým hráčem
  je totiž i můj získatel David Kučera. Oblast
  fi nančního poradenství pro mne byla zpočátku
  velkou neznámou, ale zároveň to byla
  obrovská výzva dokázat sobě samému, že
  mám na mnohem víc než být jen výpravčím
  u Českých drah.
  Jak jste oslavil povýšení a jaké jsou vaše
  další kariérové cíle?
  U příležitosti povýšení jsme uspořádali
  první firemní víkend. Ale pořádná oslava
  bude až po povýšení na post ředitele, vždyť
  M3 je jen taková zastávka mezi manažerem
  a ředitelem. Do té doby ale máme s kolegy
  plné ruce práce. Plánujeme totiž rozšíření
  pole působnosti do řady moravských měst
  a 1. května budeme otevírat nové klientské
  centrum v Olomouci.
  Můj hlavní kariérový cíl byl již od počátku
  jasný: pokud vše půjde podle plánu, 1. 4.
  2014 bych se měl stát Partnerem – asi nemusím
  zdůrazňovat, jak moc se na to datum
  těším…

  zdroj: http://www.jsme­partners.cz/cs/ma­gazin/2011/jsme-partners-012011/Conten­ts.2/0/resource­.pdf

  Odpovědět

 • PetrB

  10 srpna, 2013

  Třeba překvapí a stihne to :-)

  Odpovědět

 • Milan

  10 srpna, 2013

  To Yowie: mě děsí jiný trend u těchto zmanipulovaných a zfanatizovaných mladých lidí. Všímáte si, že chtějí být všichni manažery a partnery, mít pravidelný pasivní příjem, pobírat miliony, jezdit ve Ferrari a na schůzky a ze schůzek místo odcházení nebo odjíždění odlétat helikoptérou ? Nikdo z nich nechce pracovat, všichni chtějí být živeni těmi „pod sebou“. Když se setkáte s deseti mladými lidmi v Partners (ale i v jiných MLM), tak vám tuto vizi, cíl či sen (jedno jak to nazvete) řekne třináct z nich :0)
  Ten příběh pana Martina Kašky je typickým evergreenem: na počátku velké cíle a veřejná prohlášení a za pár měsíců nebo let je všemu jinak. Dochází těmto lidem, že Česká republika není co do počtu obyvatelstva nafukovací ? Že se trh pozvolna, ale jistě sytí ? Že je poradců jak kobylek a neustále jich přibývá, ač potencionálních klientů je čím dál méně a méně, neboť téměř každý už dnes něco má ? Vědí tito lidé, kolik nových finančně poradenských subjektů vzniká (a současně zaniká) každý měsíc ? Vědí tito lidé, že dnes existují firmy, které si založily byznys jen na tom, že klientům ruší jakékoliv staré smlouvy a nahrazují je co dva roky novými ? Zapnete televizi, běží tam spot o pojištění. Otevřete časopis, reklama na pojištění. Na netu to na vás skáče snad z každé stránky. Pak vám to s výrazem Krista – trpitele nutí přepážková pracovnice na České poště, protože musí, přestože se jí z toho chce zvracet. Jdete do banky, na přepážce vám nutí pojištění. Jdete do Tesca a na pokladně vám slečna nutí výhodný úvěr s pojištěním…pře­mýšlí vůbec někdo takto globálně, v souvislostech. Znají tito lidé termíny retence trhu ? Ve většině případů jsou to skutečně tupé, zmanipulované a totálně vymyté ovce. Znám několik lidí, kteří s podobným entuziasmem vstoupili do finančního MLM, dnes tam už nejsou.
  Osobně neznám žádného úspěšného manažera nebo člověka na úrovni partnera, který by byl za vodou. Tito lidé v tento čas řeší jiné problémy: vychovaní a produkčně výkonní lidé jim utíkají do brokerpoolů, buďto sami nebo s kolegy či celými skupinami. Můj osobní dojem je tedy spíše opačný, dle mého soudu jsme svědky pozvolného, ale neodvratného rozkladu finančních MLM společností. Na tak dynamický a agresivní růst jsme prostě malá země, malý trh. Možná jsem ale jen nepochopil onu báječnou a jedinečnou životní příležitost a všechno je jinak. Kdybych to byl býval pochopil, tak byl býval dnes létal do práce helikoptérou a moje manželka by si jezdila do Tesca na nákup ve Ferrari. Jsem prostě nepoučitelný :0)

  Odpovědět

 • neporadce

  10 srpna, 2013

  Promiňte, ale do toho ferárka se jí moc velký nákup nevejde. Doporučoval bych nějakou Q7 nebo Cayena a při parkování by mohla odřít 2–3 auta, ať si lůza uvědomí, kdo tam s nimi byl na jednom parkovišti za celebritu :-)

  Odpovědět

 • yowie

  10 srpna, 2013

  Ono to dnes totiž není nóbl, pracovat rukama.

  Co si ale mnoho těch mladých neuvědomuje je to, že kvalitní řemeslo má opravdu zlaté dno. Z mých zkušeností v bance vím, že tam nejvíce peněz nosili borci, kteří před usednutím ze sebe oklepali maltu nebo piliny. Minimálně v Praze to platí a šikovný živnostník – zedník, elektrikář, stolař, topenář… atd. se nezastaví ani o vánočních svátcích a naopak mu ze samých zakázek ani nezbývá čas ty prachy všechny utratit. Znám zedníka, který jezdí Mercedesem ML, lepším autem, než ti, co mu zadávají práci…

  Naopak nagelovaní mladí kravaťáčci měli na účtech většinou pár drobných…

  Jinak toho pana Kašky si z těch manažerů, které jsem potkal na zaškolováku, vážím asi nejvíc. Jako jediný nemazal med kolem huby a bez okolků přiznal, jak to je v Partners s úmrtností nových poradců. Jednoznačně schopný člověk, ale když už máte tým čítající třeba 100 lidí, tak můžete pracovat 24 hodin denně, ale stejně ty Vaše výsledky už nejsou na Vás. Dostat se na Directora nebo Partnera, to je o štěstí. Navíc ty pozice jsou většinou obsazené těmi, kdo v Partners v roce 2007 začínali a ne těmi, kteří dnes vespod bouchají. S tím Vaším výhledem MLM společností souhlasím. Je to přirozená evoluce, stejně jako mizí staré Jednoty a jsou nahrazovány supermarkety.

  Zkrátka těch, kteří se dostanou takhle nahoru bude zcela jistě ubývat i kvůli tomu, co jste naznačil Vy, skoro všichni všechno mají a zdaleka ne každý je taková ovce, aby si to nechal přebouchnout.

  Navíc záměrem M1 často nemusí být to, aby se z jeho oveček stali partneři, ale, pokud se dobře orientuje a to by měl, třeba si jen krátkodobě zlepšit cash flow smluv a BJů tím, že indoktrinované ovce ostříhají svou rodinu. Začátečník má nejnižší provize, tzn. většina těch peněz se stejně rozpustí nad ním a po pár měsících, kdy si jakž takž vydělá, prostě vytuhne. Jediný, kdo na to doplatí je právě ta jeho rodina.

  Odpovědět

 • Milan

  10 srpna, 2013

  Absolutní souhlas. Stejně jako Vy jsem i já poznal několik mimořádných lidí, kteří se zcela nepochopitelně vymykají té mase v MLM společnostech. Například Matěj Kubrt z Broker Consultingu, neuvěřitelně skromný, pokorný a přemýšlející člověk. Jeden z tisíce.
  Jinak já osobně říkám Vámi popisovaným poradcům „naleštěná bída“. Perfektní oblek, drahá auta, iPhone…a pak z nich vyleze, zda byste jim nepůjčil půl sta, protože jim nevyšlo to nebo ono nebo spadla taková nebo maková smlouva a oni nemají na splátky leasingu :0) Na svém vlastním účtě nic, žádná finanční rezerva, to co sami doporučují svým klientům sami nedodržují, tedy káží vodu ale pijí víno…jak typické :0) Typičtí pozéři, kteří lákají svoje kamarády na to, jak vypadají, nikoliv na to, co a jak to dělají. Kdo z jejich přátel ale ví, že je všechno jen na dluh a že jsou tyto dluhy v řádu statisíců i milionů ?

  Odpovědět

 • Z partners

  11 srpna, 2013

  Yowie proč tu lžete? Kaška z M3 nikdy sesazen nebyl.

  Odpovědět

 • yowie

  11 srpna, 2013

  Former Senior Manager at Partners For Live Planning

  A tohle je co? K nalezení na jeho profilu…

  Odpovědět

 • Z Partners

  11 srpna, 2013

  To nevím co to je. Ale lžete tu.

  Odpovědět

 • yowie

  11 srpna, 2013

  A víte, že na tento web byste jako člověk z Partners neměl chodit? Je to tady samá kacířská myšlenka :-)

  Postupujme čistě logicky:

  Pokud si někdo na svůj profil na fcbk napíše former senior manager, znamená to, že dřív byl senior manager, ale už není. To jen na vysvětlenou, pokud nevládnete angličtinou.

  Pak jsou v zásadě 3 možnosti:

  1. byl sesazen
  2. odešel úplně z Partners

  3 byl povýšen

  Pokud se podíváme sem, zjistíme, že povýšen na direktora nebo partnera nebyl:

  http://www.par­tners.cz/cs/o-partners/vedeni/

  Zbývají nám tedy možnosti 1. a 2., přičemž já nevím, která platí, neb jsem pana Kašku od zaškolováku již nikdy neviděl a je to několik let.

  Nejpravděpodobněji byl sesazen, nebo z nějakého důvodu společnost opustil.

  Výsledek obou variant je ale stejný. Direktorem ani Partnerem, jak předpokládal, se asi jen tak nestane.

  Přičemž pokud sám odešel, velmi by mě zajímalo proč? Že by nové mandátky? Nebo zanášení poradců v jeho struktuře? Nebo chtěl víc peněz?

 • PetrB

  11 srpna, 2013

  Ještě je tu jedna možnost a to že FB to píše všem aniž by sami něco měnili, je to u vetsiny lidi

 • yowie

  11 srpna, 2013

  I to je možnost, nicméně já tohle na žádném jiném profilu nevidím, respektive vidím. U lidí, kteří už v té či oné společnosti opravdu nepracují.

  Honzíček: Z těch přednášejících zkrachovalých hokynářů a bývalých telefonistů v nepadnoucím obleku byl on jediný, kdo nemluvil jako „šmejd“ na srazu důchodců a nekreslil neuskutečnitelné vzdušné zámky, čili jestli je to tak, jak říkáte, já mu to přeji a držím palce, koneckonců pokud je stále v Partners, tak už na to dře skoro od doby, co ta společnost vznikla.

  Jsem borec, nejsem borec? Není to úplně jedno? :-)

 • Honzíček

  11 srpna, 2013

  yowie, postupujme čistě logicky.
  Díky nedostatku informací tady plácáte nesmysly. To je prostě fakt, je to logické, že když nemáte informace, tak plácáte nesmysly.
  Kaška je stále M3 a k pádu má dost daleko. Naopak má relativně blízko k povýšení na D1.
  To jsou fakta. Prostě vám chybí informace a nejste takový borec, za kterého se pokládáte :-)
  A aby bylo jasno, nejsem z Partners.

 • Z Partners

  11 srpna, 2013

  Povýšil na Directora. Ve vedeni zatím neni protože to musi potvrdit.

 • yowie

  11 srpna, 2013

  Pokud to tak je, vyřiďte mu mou gratulaci. Mezi těmi tragédy, které jsem tam potkal, vynikal o několik řádů, proto mi také utkvěl v paměti, na rozdíl od těch ostatních.

 • z Partners

  11 srpna, 2013

  Pane Vy jste tu celou dobu lhal a pak napišete “ Aha , no tak to gratuluju. “ a děláte jako by nic. Navíc od koho bych ho asi pozdravoval???

 • vasek

  11 srpna, 2013

  Take si myslim, ze by yowie mel byt vice za chlapa a proste priznat chybu. Bez ohledu na to, jake firmy a jakeho poradce/manazera se cela diskuze tyka. Ale ono to chovani vlastne zapada do vseobecneho prumeru zdejsich diskuzi…

 • yowie

  11 srpna, 2013

  Víte, jaký je rozdíl mezi tím, když se někdo zmýlí a když někdo lže?

  Omyl velmi rád přiznávám a nemám s tím problém. Čerpal jsem z veřejně dostupných zdrojů a dedukoval, byť chybně, nejpravděpodobnější variantu, vzhledem k tomu, kolik znám „ukončených“ manažerů MLM poradenských společností.

  Znovu říkám, pokud je tento člověk povýšen, pro mě je to znamení, že ta firma ještě není úplně v hajzlu, byť jsem žádná jeho řešení neviděl, ale to, co nám tehdy povídal, bylo nesrovnatelné s tím, co nám tam tvrdil zbytek těch manažerů, nebo co to bylo zač.

  „Na důchodové reformě vyděláte miliony!“ :-) A to na zaškolováku tehdy jelo pořád dokola :-)

  Mé jméno není vůbec důležité a zároveň ho kvůli příslibu současnému zaměstnavateli nemohu zveřejnit…

 • Partner

  12 srpna, 2013

  Úspěch v Partners nebo v OVB vám zaručí hlavně víra. Nemusíte být extra chytrý a už vůbec ne vzdělaný. Stačí věřit a pracovat podle Borkovce = bible. Okolí budete pro smích, ale to byl Ježíš taky. Den, kdy jsem potkal Petra Borkovce, je pro mě stejně důležitý jako den svatby. Smějte se jak chcete. Od Boha nebo rodičů mi moc dáno nebylo, Petr změnil můj život. Děkuji, Petŕe!

 • exPartners

  12 srpna, 2013

  Neznám MLM firmu, kde by byla taková koncentrace zaslepených fanatiků jako v Partners. To snad nemůžete myslet vážně ? Spíš Vás podezřívám, že to je z vaší strany provokativní žert…nicméně na příkladu pana MŠ (taky z Pááártners) bych se ani nedivil.
  Používá poradenstvo z Pááártners to, čím otáčí krk, k samostatnému přemýšlení, ke kritickému myšlení ? Nebo jen tupě a bez jakéhokoliv soudu slepě následuje a vykonává vůli svého vůdce ?

 • Honza

  9 srpna, 2013

  To, že prakticky všechny MLM společnosti stojí za pendrek a na klientovi jim záleží jen do podpisu smlouvy a vyinkasování provize (která je tedy ubohá), to víme všichni. To, že většina rádoby poradců jsou sotva plnoletí floutci, kteří si myslí, jak vydělají miliony, to už je snad také obecně známá věc. Nechci tím házet všechny ,,floutky“ do jednoho pytle. Jsem si jistý, že se najdou i slušní. Nicméně i kdyby 10% slušných nenapraví těch 90% bezohledných a zahleděných do sebe.
  Takže si často říkám, proč to už někdo (ČNB?) dávno nezarazí. Vždyť v těchto rádoby firmách dochází dnes a denně k cílenému poškozování klientů. Proč lidé stále věří těmto společnostem??

  Odpovědět

 • 9 srpna, 2013

  Přece si spřátelní kapři (ČNB + pojišťovny + MLM molochy) nevypustí svůj vlastní rybník, copak jsou padlí na hlavu ? Víte kolik miliard se každý rok točí v tomto byznysu ? A kdo to vždy zaplatí ? No přece klienti, tak čemu se divíte ? Zapomeňte na nějakou etiku či zájmy klientů, ti jsou všem těmto institucím s prominutím u prdele, a to doslova. Těch kauz, podvodů a peněz v nenávratnu už bylo tolik, každý den se to opakuje v nejrůznějších variantách znovu a znovu a nic se neděje. Novela zákona 38…mrtvo po pěšině. Povinné zkoušky, certifikace pro jednotlivé segmenty pojištění, každoroční poplatky…nic z toho se nestalo a ani nestane, je v tom zainteresováno příliš mnoho vlivných lidí a neskutečné miliardy každý rok.

  Odpovědět

 • Ally

  14 srpna, 2013

  Problém je asi velmi široký, nicméně troufám si tvrdit, že finanční poradce by měl být za svou práci „slušně“ zaplacen, instituce/pojiš­ťovna by měla realizovat „slušný“ zisk, a klient by měl za všech okolností dostat „slušný“ produkt. V mém podání „slušný“ = přiměřený. To v praxi znamená, že poradce by měl dostat za zprostředkování obchodu „slušnou“ provizi, dostačující k zajištění „slušného“ živobytí, nikoliv však k zajištění nepřiměřénoho zisku a obohacení na úkor klientů.

  Odpovědět

 • PetrB

  15 srpna, 2013

  Vy snad kandidujete do sněmovny ?

  Odpovědět

 • 15 srpna, 2013

  Přesně tak, a proto nesjednávám IŽP, pokud za něj nedostanu provizi ve výši minimálně 150% ročního pojistného. Z něčeho přece žít musím, ne ?

  Odpovědět

 • Karel

  10 srpna, 2013

  S velkým zájmem jsem si přečetl diskusi se zastánci MLM a „oponenty“. V prvé řadě chci uvést, že jsem realista. Nevěřím na vzdušné zámky v podobě statisícových výdělků a vrtulníků. Ty jsou vyhrazeny skutečně jen zlomku vyvolených. Jde mi o slušný výdělek přímo úměrný vynaloženému úsilí, jako OSVČ vím o čem to je. Problém vidím v tom, že část lidí pracujících pod MLM není schopna donutit se pracovat z domova a udržovat „pravidelnou pracovní dobu“, tedy od 9 do x-té hodiny zabrat. Další jsou telefonáty na studený trh, málokdo tuto aktivitu bere jako oblíbenou, ale je to nutné. Poslední je věk poradců, jak může dvacetiletý klučina působit důvěryhodně, když nemá za sebou takřka nic (výjimka však potvrzuje pravidlo :-). Není tedy divu, že „profesní úmrtnost“ poradců je vysoká, někde jsem četl kolem 80 %.Je poměrně jasné, že ten kdo chce uspět musí přidat „něco navíc“ ne pouze klienta odlehčit o fin. prostředky, ale udržovat s ním kontakt a být mu k dispozici (klidně i o víkendech)

  Odpovědět

 • jj

  10 srpna, 2013

  Souhlasím, všude platí paretovo pravidlo
  80n20 a tady platí že jen 20% bude úspěšných. Zbytek časem skončí. Výhodou však zůstává, že každý má volbu, kolik energie, sil, času tomu věnuje pro úspěch. Každý chce být bohatý, jen 20% pro to něco dělá :0)

  Odpovědět

 • yowie

  10 srpna, 2013

  jj, takové příběhy jsem zaslechl taky. Týpek se stal poradcem, třikrát po sobě vydělal měsíčně 50 000,– a byl z toho tak vyndanej, že si hned koupil BMW na leasing. Pak se v něm rozsekal, ale prozatím se mu dařilo, tak si koupil druhé!

  A to už neutáhl…

  Dnes si prý můžete pana manažera najmout v okolí Prahy na sekání trávníků…

  Odpovědět

 • Karel

  11 srpna, 2013

  …to se nechoval moc finančně gramotně :-)asi zapomněl tvořit rezervy:-). Malému dítěti když dáte stovku tak si koupí bonbóny nebo hračky. Já jezdím za klienty starým VW, má to menší nevýhodu nemůžu to postavit před jejich dům, radši za roh. Když padne otázka na auto řeknu pravdu, auto je zboží spotřeby a připadá mi zbytečné si kupovat jiné, když to staré slouží.

  Odpovědět

 • yowie

  11 srpna, 2013

  jj, i takový lidé se po nějakou dobu úspěšně věnovali fin. poradenství…

  Jinak starší auto netřeba brát, jako něco dehonestujícího. Vždyť je to stejně něco přes tunu kovu k dopravě z bodu A do bodu B.

  Mám známé obchoďáky a ti mají povětšinou nová auta, nicméně když jezdí k zákazníkům tak také staví v jiné ulici a chodí k nim také často pěšky.

  Prý kvůli závisti. Proto také na rozdíl od některých obchoďáků a všech možných poradců a prodejců elektřiny atd., chodí za klienty normálně v džínách a triku.

  Někdy možná platilo, že oblek dělá člověka, oni tvrdí, že oblek je tak zprofanovaný, že by je mnoho klientů ani nepustilo přes práh, prostě kravaťák = nějaký úlisný prodejce čehokoliv.

  Odpovědět

 • jan

  14 srpna, 2013

  bbsaas

  Odpovědět