CZK/€ 25.265 -0,04%

CZK/$ 23.672 -0,38%

CZK/£ 29.357 +0,28%

CZK/CHF 25.977 -0,36%

Michal Knapp: Za mého působení v OVB nebylo zemské ředitelství Martina Zoubka jen černé

 


 

V příštím měsíci to bude rok, co jste nastoupil do pozice generálního ředitele a předsedy představenstva  Broker Trustu. Zároveň jsme v minulých dnech zaznamenali změny v jedné společnosti, v které jste působil.  To jsou okolnosti, které mě vedou k dvěma okruhům, které bych s vámi rád probral. Jestli souhlasíte, začal bych s tím druhým tématem.

Ano souhlasím…  

Působil jste v čele OVB Allfinanz v letech 2010 až 2012. Už v té době tam působilo zemské ředitelství Martina Zoubka, které již v té době bylo považováno za „velmi problematické“. Jak tehdy probíhala spolupráce s jeho zemským ředitelstvím?

Zemské ředitelství Martina Zoubka vzniklo myslím v roce 2011. Odpovím Vám takto, když jsme zaváděli například novou smluvní dokumentaci, byla v OVB ředitelství, která to respektovala, a byla tam taková, jedno z nich jste zmínil, kde se “diskutovalo“. V podstatě ale naše původní záměry na téma compliance, kontrolních mechanismů a nové smluvní dokumentace jsme prosadili naprosto beze změny i v zemském ředitelství Martina Zoubka.

Jak je tedy možné, že se ředitelství Martina Zoubka dostalo k pověsti, kterou má? Nebyla ta opatření respektována a nebyla naplňována?

V OVB jsem skončil v roce 2012 a vývoj po mém odchodu nechci komentovat, protože neznám podrobnosti.

REKLAMA

V této souvislosti bych oddělil dvě věci. Jedna věc je mediální obraz tohoto zemského ředitelství, a druhá věc je faktická práce. Ředitelství Martina Zoubka, alespoň v době, kdy jsem byl v OVB, nebylo v tomto smyslu pouze černé. Nebyli všichni špatní, viz mediální obraz, např. v dokumentu „Rada nad zlato“… oddělil bych to.

 

OVB dalo výpověď Martinu Zoubkovi a jím dalším dvěma vychovaným zemským ředitelům Lukáši Lichtenberkovi a Janu Koktovi. Byly již za vašeho působení v OVB problémy se zemským ředitelstvím Martina Zoubka takové, že by současné opatření bylo na místě? 

OVB je  mé bývalé pracovní angažmá a nechci tedy z pochopitelných důvodů komentovat kroky a rozhodnutí, které uvádíte. Co mohu v této souvislosti říci, je, že jsem byl součástí centrály OVB, zaváděli jsme ve společnosti kontrolní mechanismy, vzniklo oddělení legal compliance. Vzniklo a rozvíjelo se analytické zázemí společnosti. Myslím, že se dá směle říci, že se konsolidoval chod centrály…

Kromě zavedení legal compliance jste OVB pozvedl i produkčně. Za vašeho působení se začalo OVB produkčně dařit a rok před ukončením vaší činnosti ze strany OVB v Česku byl pro společnost snad i historicky rekordní. Co vedlo k vašemu propuštění? Spekuluje se, že to byl tlak zemských ředitelů.

Toto bych nechtěl komentovat na základě dohody, kterou jsme s OVB uzavřeli a kterou plně respektuji. Považuji to za jakousi doložku mého profesionálního počínání.

Naše spolupráce byla ukončena na základě vzájemné dohody, pak OVB vydala  tiskové prohlášení, a to je vše, co k tomu mohu uvést.

Spekulace tedy mohou pokračovat dál na úrovni spekulací a nejste ochoten je potvrdit, nebo vyvrátit.

Já nemohu, ani nechci. Chci se zachovat přesně tak, jak jsme se dohodli při rozchodu s OVB, a já to celé ctím.

V rámci kontrolních mechanismů, které jste v OVB zaváděl, bylo možné odhalit to, co je často jmenovaným problémem kritizovaných zemských ředitelství, kdy sjednávají investiční životní pojištění s předplaceným pojistným na 2 roky a po dvou letech zavádějí nové IŽP?

Kontrolní mechanismy postupně vznikaly. Nebyly nasazeny plně hned od počátku a v průběhu času se vyvíjely. Zavedli jsme činnost etického výboru, zavedli jsme systém výtek a pokut, a jestli si dobře vzpomínám, s některými poradci jsme se i rozloučili, protože nesplňovali stanovená kritéria.

REKLAMA

Byl to postupný proces, který přicházel. Nad produkcí vznikl rizikový modul, nová smluvní dokumentace, která zcela změnila systém sjednávání a byla jednotná pro investice a pro životní pojištění. A tam se dá zaznamenat potřeba klienta. Když uděláte pak zpětné kontrolní telefonáty, jestli bylo vše zaznamenáno a zda bylo vše správně vyhodnoceno, zda klient ví o všech atributech sjednaného produktu. Např. že musí platit pojistné po celou dobu sjednané pojistné ochrany, jestli ví o všech poplatcích, které jsou aplikovány apod..

Má zkušenost je, že se na celý kontrolní mechanismus  musíte dívat jako na celek. V době, kdy bylo cca 3 000 až 3 500 aktivních poradců, zavádíte kontrolní systém, tak musíte  kalibrovat intenzitu kontrolních mechanismů tak říkajíc  za pochodu. To, co je dnes prezentováno v mediích o večírcích, resp. „vzdělávacích“ procesech jednoho ředitelství, jak mohu číst v  médiích, toto si nepamatuji a na žádné takové večírky, resp. vzdělávací akce, jsem pozván nebyl a neúčastnil se jich.

Proslýchá se též, že zemské ředitelství Martina Zoubka či přesněji sám Martin Zoubek, kterého se mi bohužel nepodařilo kontaktovat, čas od času obešel pojišťovny a nabídl jim produkci za nějakou „mimořádnou“ provizi. Dělo se toto již za vašeho působení, nebo je to novější novinka?

Myslím si jednu věc. Určitá podpora prodeje na volném trhu je v pořádku. Problém ovšem je, když se to zvrátí a je to naprosto bez nějakých známek kvality. V takovémto rozsahu je to samozřejmě špatně. Na druhou stranu na otevřeném trhu, kde je 15 až 20 aktivních pojistitelů, kteří nabízí srovnatelné produkty, je naprosto legitimní podporovat obchod. Ale vždy to musí být v jakési rovnováze s kvalitou a tato složka motivace by neměla převážit.

Znám dokonce jednu pojišťovnu, která údajně dávala nejmenovanému ředitelství odměnu za to, aby ji „nepsal“.

Pojišťovny motivují finančně poradenské společnosti i mimo provizní systém a je to na trhu běžná záležitost.

To si myslím také. Nechtěl bych, aby se v souvislosti s nějakou konkrétní kauzou všechno šmahem odsoudilo. To není správné. Co ale je vždy správné, je, že klient musí z obchodu benefitovat. Musí být nastaveny kontrolní mechanismy, které jsou reálně schopny supervizovat kvalitu a legálnost poskytovaných služeb klientům.

Pokud byli tři zemští ředitelé OVB ukončeni tak, jak je uváděno v mediích, můžeme sice spekulovat proč, ale samotný fakt to nezmění. Nezlobte se, ale dál to  komentovat nebudu.

Dlouhodobě se pohybujete na finančně poradenském trhu a znáte z pozice generálního ředitele jak OVB Allfinanz, tak nyní Broker Trust, kde také některé skupiny působí na multilevelovém systému. Pokud se v multilevelovém systému „odřízne hlava“ – ukončí zemský ředitel a nechá se celá struktura pod ním, může to změnit kvalitu, nebo je to jen symbolické gesto?

Je to zřejmě síť od sítě jiné. Není to věcí centrály společnosti, pojišťovacího agenta. Myslím si, že ne, kvalita se nezlepší. Většinou ta „hlava“ ve finančně poradenských společnostech je nositelem hodnot a systému práce a nedovedu si to nějak představit. Nechci dávat nějaké silné vyjádření, ale myslím si, že zemský ředitel nebo majitel firmy je opravdu nositel filozofie. A když odříznete hlavu, nevím, co může být s tím zbytkem. Nejspíš to dle mého názoru povede k rozpadu daného ředitelství  a rozprášení struktury.

Ve strukturálních firmách se jedná především o tzv. „people business“.  Ředitel, jak jsem uvedl, je nositel systému práce, hodnot a principů. Může se objevit nějaká struktura, která půjde vlastní cestou… ale můj osobní názor je, že se to spíš rozpadne na menší celky hledající vlastní způsob práce a existenci v branži distribuce finančních služeb, resp. finančního poradenství.

O zemském ředitelství Martina Zoubka a jím vychovaných dalších zemských ředitelství se spekuluje, jaký mohlo mít podíl na produkci OVB. Jednoho času se spekulovalo až o polovině produkce. Jaký podíl mělo za vašeho působení v OVB?

Nevím přesně… svého času měl určitě značný vliv. Ke konci mého období měl výrazný podíl, zejména než byla povýšena ostatní zemská ředitelství z tohoto ředitelství vzniklá.

REKLAMA

Asociace finančních poradců ČR se koncem minulého týdne nechala slyšet, že problém není v Zoubkovi, Linchtenberkovi a Koktovi, ale problém je v samotném multilevelovém systému. Co si o takovémto prohlášení myslíte?

Myslím, že je to příliš schématické. Schématická vyjádření ničemu neprospějí, kromě medializace konfrontačního stanoviska a zviditelnění jeho autora. Poznal jsem řadu lidí, které multilevel  motivuje a odvádějí dobrou práci.

Hrstka lidí udělá špatnou pověst celému odvětví… kdyby byla celá industrie špatná, nevěřím, že tu ještě existuje.

Na druhou stranu je asi nepochybné, že v dnešní době zpřísňující se regulace a zvyšujícího se konkurenčního prostředí se vytváří tlak na kvalitu poskytovaného poradenství, každá úroveň,  každá pozice multilevelu si  bude muset svou rozdílovou provizi skutečně zasloužit. A čím více stupňů, tím toto bude složitější. Ale na českém trhu jsou i skupiny, které mají ještě více karierních pozic, resp. úrovní, a funguje jim to, pokud vím, výborně. Samozřejmě se jedná spíše o distribuci finančních produktů než o komplexní poradenství, ale nepochybně nemusí tomu tak být ve 100 %.  

Byl bych proto opatrný v kategorických vyjádřeních. Co je podle mě důležité, je, aby se lidé cítili dobře a aby byli motivováni prosperovat a dělat svou práci kvalitně. Tím kvalitně myslím, aby se byli schopni za rok, za dva svým klientům podívat do očí. A to se zcela bez pochyby v řadě případů zejména na malých městech daří. To není anonymní Praha.

Jeden z důvodů pro toto schématické prohlášení, jak ho nazýváte, je ten, že multilevel motivuje k nabírání velkého počtu lidí. A to prý nemůže vést ke kvalitě.

To je pravda. Jak se zpřísňuje legislativa, budete si muset více zasloužit svou rozdílovou provizi, to je jeden bod, a zároveň se vám ztíží nábor lidí do industrie. Už nebude možné vzít každého, jak bylo možné ještě pár let zpátky. A bude to ještě přísnější např. stran vzdělání, intelektuálních schopností atd.

Vlivem prodloužení storno lhůty u životního pojištění si i samotné společnosti mnohem více uvědomují, že to, co vyplácí, je de facto ještě více než doteď záloha na dobře odvedenou práci. Výrazným aspektem, pro někoho snad problémem této naší branže, je dlouhodobost  a multikriteriálnost poskytovaného poradenství, co všechno zohlednit, aby bylo poradenství co nejlepší pro klienta.

Na druhou stranu multilevel může být vnímán pouze jako řídící struktura srovnatelná s klasickou obchodní společností…

Přesně tak. Každá obchodní společnost má nějakou řídící vertikálu, která se svým způsobem podílí na obchodních výsledcích společnosti. Není to dáno úplně tím řekněme matematickým vzorcem jako u multilevelu, ale je to stejný princip řízení společnosti, resp. participace na výsledku.

Když někdo shazuje multilevel, je to podobný nemístný schematismus, jako že středobodem zla jsou investička, a kdo dneska píše investička, je, promiňte mi to vyjádření, debil. V devadesátých letech, a to si pamatuji, že byl zase frajer.

Investiční životní pojištění ve své jednoduchosti a komplexnosti je geniální produkt. A nemůže za to, že tam pojišťovny dávají vysoké náklady, a pak spoření přes investička nedává smysl v konkurenci jiných investičních/spořících produktů. Je tam obrovská poplatková zátěž. Ale to není  chyba toho produktu, to je jistá danost pojišťoven a samotného  našeho  trhu, mám na mysli širokou nabídku produktů a velký počet produkty nabízejících pojišťoven . .

Vede to k tomu, že spoření se nebude dít přes pojištění, což si myslím, je velká chyba. Ale uvidíme budoucí vývoj. Dle mého investička dávají pro určité klienty smysl, ale samozřejmě s rozumnými poplatky.

Jedním z problémů investiček je i kreditní riziko pojišťovny navíc oproti klasické investici přes podílové fondy.

Svým způsobem ano. Nepamatuji si ale, kdy by životní pojišťovna v Česku zkrachovala. 

Finanční zprostředkovatel nemůže s klientem uzavřít pojistku, aniž by ji pojišťovna přijala a vyplatila mu provizi. Jak je možné, že může dojít až k takovým excesům, k jakým docházelo v některých zemských ředitelstvích, když jsou tam přeci pojišťovny, které si vybírají produkci?

Ze zákona může pojišťovna do dvou měsíců od sjednání smlouvu vypovědět. Může provádět finanční underwriting. Může sama v oddělení zadávání zkoumat adekvátnost poradenství. Může si vyžádat záznam o potřebách klienta. Otázkou je ale reálnost takových kroků v případě tisíců pojistek, které měsíčně zpracovávají. Zákonně ale tu možnost mají danou.

Z vaší zkušenosti šéfa OVB a nyní Broker Trustu, děje se, že by pojišťovna vypověděla uzavřenou smlouvu?

Co já vím, tak se obecně děje to, že zejména tam, kde je pojistná ochrana a dochází k pojistným podvodům, jsou označováni poradci, od kterých konkrétní pojišťovny pojistky neberou. To jsem zažil, zažívám a myslím si, že je to naprosto v pořádku. Je to věcí pojišťovny, jaké riziko si bere do svých knih.

Ale spíš se to děje v oblasti čistých rizikovek. U investičního životního pojištění uzavřeného na investice si to nevybavuji…

Pro tuto chvíli děkuji za první část  rozhovoru.

Loading

Vstoupit do diskuze 47 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Komentář: Válka o prodlužování věku odchodu do důchodu

Prezident Pavel se rozhodl vstoupit jako moderátor do politického jednání mezi vládou a opozicí o jedné z nejdůležitějších reforem pro budoucnost České republiky. Toto vlídné gesto, aby bylo dosaženo konsenzu alespoň nad základními obrysy hned na začátku vyjednávání, mělo ale trvání jen pár hodin. Po potvrzeném zápisu […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 04. 2024

Půlení bitcoinu je za rohem! Co to znamená, se dozvíte v našem rozhovoru

Tento týden se chystá halving bitcoinu. Zjednodušeně řečeno, snížení odměny za úspěšnou těžbu bitcoinového bloku na polovinu efektivně sníží nabídku nových bitcoinů – a to by podle zásady vzácnosti mělo vést k vyšším cenám. Čím méně bitcoinů se vytěží, tím je bitcoin cennější. Co je to ale […]

Text: Redakce

Foto: eToro

18. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Rejpal

  22 září, 2016

  Pokud se člověk podívá na justice.cz, zjistí že pan Knapp byl v představenstvu od 18.1.2010 do 26.11.2012. Skoro 3 roky, přesněji 33 měsíců. O Zoubkovi jako zemském řediteli se píše už zde http://www.ov­bjournal.cz/fi­le/u/casopisy/ov­b_journal1_2011­.pdf.
  Rozhodnutí ČNB o pokutě 5 mil je za období září 2010 do února 2013.
  V tomto období došlo jak k nárůstu produkce, kterým se chlubí pan Knapp, tak k jevům, za které ČNB udělila rekordní pokutu.
  A kontrolní mechanismy? Jak asi fungovaly, když nedošlo k odhalení praktik Zoubkovců? To jsou pohádky hodné Šeherezády. ČNB, pokud by v té době viděla, že se opravdu něco zlepšuje, neudělila by takovou pokutu. Naopak co stojí za růstem produkce OVB z let 2010, 2011, 2012 – na to asi přišla ČNB a dala pokutu.

  Odpovědět

 • insider

  22 září, 2016

  1. Zoubek a spol skončí v Broker Trustu, pan Knapp si připravuje půdu. O tom je celý rozhovor.
  2. Broker Trust přikrývá už teď ty nejhorší bouchače IŽP, kteří museli odejít z OVB nebo ZFP. To je skutečný úkol pana Knappa.

  Odpovědět

 • Rejpal

  22 září, 2016

  Pan Knapp (ředitel) nevěděl, ale V. Kalvoda věděl a hned po ukončení angažmá pana Knappa v OVB vznikly Hvězdné prachy. Nechce se mi věřit, že pan Knapp nevěděl o stížnostech klientů na Zoubkovce. Nevěděl o večírcích, které byly proslulé.

  Odpovědět

 • Pietro

  22 září, 2016

  I kdyby mi při odchodu dávaly miliony výměnou za mlčenlivost, tak už z principu a morálních zásad bych na něco takového nekývnul… v podstatě bych souhlasil, že budu krýt nekvalitní práci. A hlavně ve chvíli, kdy mě ještě navíc ta firma odvolala. To je nějaké divné, ne? Třeba to tak ale nebylo :-)

  Odpovědět

 • Honza

  22 září, 2016

  Ono to vypadá, že nechce.
  Při navyšování produkce to podělal, po 8 měsících jeho působení do OVB vtrhla ČNB. Patrně se zděsila stavu a výsledkem byl odchod Knapa. A OVB se po odchodu Knapa snažila u ČNB, aby to dopadlo co nejlépe. Proto ČNB rozhodla až v roce 2015. Když srovnám se SMS, ta dostala pokutu za pár měsíců po kontrole.
  Povídání o legal compliance – pokud by fungovalo skutečně a nešlo jen o něco, co předhodili ČNB, tak by ještě v roce 2012 byly praktiky stopnuty a Kalvoda by přišel o svou polívčičku.

  Odpovědět

 • vasek

  22 září, 2016

  ty odpovědi tázaného jsou nic neříkající..

  Odpovědět

 • 22 září, 2016

  Rozhovor si čtu již podruhé a stále mi uniká jeho smysl. Nepamatuji se, o ničem nevím, nebyl jsem zván a neúčastnil jsem se. Je si pan Zámečník skutečně jistý tím, že dělal rozhovor s bývalým generálním OVB ? To spíš vypadá na interview s uklízečkou, co na generálním u OVB uklízela…

  Odpovědět

 • Petr

  22 září, 2016

  Zdeňku, mám Tě rád, proto Ti radím: vystupuj za Broker Trust Ty a p. Knappa nech dělat jen „centrální“ administrativu.

  Odpovědět

 • Prcek

  22 září, 2016

  Jo, je to podobná tragédie, jako na opojisteni.cz.

  Odpovědět

 • čtenář

  22 září, 2016

  Z OVB journal 2011
  „Krví našeho businessu je nábor nových spolupracovníků. Masivně jsme navýšili recruiting, což dokumentuje fantastický výsledek v roce 2010, kdy jsme v náboru nových spolupracovníků narostli o 48 %. V roce 2009, byl netto nábor na úrovni 1800 nových spolupracovníků, v roce 2010 byl nábor ve stejných parametrech na počtu 3800 nových spolupracovníků.
  Když jsem si přečetl příspěvky od svých kolegů, které zanedlouho budete číst i vy, naplňovala mne hrdost na konkrétní výsledky jejich práce.“

  3800 nových profesionálů na poradenském trhu za rok v OVB :-))
  A rozhovor je se Zoubkem :-)

  Odpovědět

 • Angelus

  22 září, 2016

  Připadá mi úsměvné, že zrovna pan Knapp je všude prezentován jako ten nejúžasnější a nejférovější. Už předřečníci upozornili, že to za dobu jeho „vlády“ dostala OVB pokutu. Moje osobní zkušenost je jen jedna. Hotel Dvořák v Táboře. Sjezd vedoucích od Zoubka. Pan Knapp na pozvání Zoubka na podiu oznámil, že velké půlroční kontrola ze strany OVB skončila a OVB prošla naprosto bez problémů. Pokuta 2 miliony nestojí za řeč, jelikož drobný administrativní provinění se najdou vždy. Doslova prohlásil tuto větu:
  „Přátelé, vedoucí a ředitelé. Chci Vám poděkovat za to, že jste za ten půl rok, co ČNB prováděla kontrolu pomohli udržet dojem, že jednáme v zájmu klienta.“
  Za to sklidil potlesk a šel se Zoubkem na drink.

  Odpovědět

 • 22 září, 2016

  Tak pokud tato věta z úst pana Knappa opravdu vyšla („Přátelé, vedoucí a ředitelé. Chci Vám poděkovat za to, že jste za ten půl rok, co ČNB prováděla kontrolu pomohli udržet dojem, že jednáme v zájmu klienta.“), tak je to hodně smutné, obzvláště po kontrole dozorového orgánu nad pojistným trhem, tedy ČNB.
  Proboha, je v celé OVB jeden jediný normální, slušný, férový a poctivý poradce, manažer nebo ředitel ? Vždyť to je neustále špína za špínou, shora až dolů !!! Ukažte mi firmu, která má horší pověst a renomé…a opravdu nevěřím, že by se jednalo o cílenou mediální kampaň.

  Odpovědět

 • Pajda

  22 září, 2016

  Knapp je teď v Broker Trustu.

  Odpovědět

 • §

  22 září, 2016

  No pokud je to s tou jeho větou pravda, tak je to totální výsměch ČNB a plivnutí do tváře její kontrole. Kontrolujte si co chcete, pokutujte si nás jak chcete, my si to stejně budeme dělat dál po svým a tak, jak chceme my, kontrola nekontrola, pokuta nepokuta. Co to pro nás je pět míčů, že ?

  Odpovědět

 • Pajda

  22 září, 2016

  Kalibrace intenzity kontrolních mechanismů – sice si ani neumím představit, co se tím myslí, ale asi to podělali. I díky Zoubkovcům, Štorkovi mají finanční poradci postavení téměř zločinců.
  Kdo tam vůbec by compliance v té době? Ten musel mít žaludek.

  Odpovědět

 • Koudelka

  26 září, 2016

  Prý nějaká Wlasáková. A nyní by měla být v Broker Trustu.

  Odpovědět

 • vasek

  26 září, 2016

  ne, to snad ne :)

  Odpovědět

 • Fousek

  26 září, 2016

  Podle linkedin ano :-)
  https://cz.lin­kedin.com/in/b-wlasáková-881059a6

  Dokonce tam má vedle Broker Trustu OVB do současnosti :-)

  Odpovědět

 • insider2

  27 září, 2016

  Broňa Wlasákova v Broker Trustu není zaměstnána, to by si hodný strejda Zdeněk Sluka nedovolil. Dělá na Švarc, fakturuje :-DDD

  Odpovědět

 • John

  23 září, 2016

  Tomu říkám provokovat ČNB. Určitě je OVB stála mnoho úsilí, určitě mystery shoppeři vyzkoušeli, jak fungují kalibrované kontrolní mechanismy několika IŽP s desetisícovým pojistným. A teď se dočtou tohleto.

  Odpovědět

 • PS

  25 září, 2016

  Je obrovskym folklorem tvrdit, ze zle oboru dela hrstka ci mensina spatnych poradcu. Ja vam rikam, ze 95% poradcu se nechava at uz vice nebo mene ovlivnovat vysi provizi (bud produktem, ci jeho nastavenim). Celkovy stav oboru – zvotvirane kohouty pro priliv poradcu – zadna zasadni regulace a nesmirne vysoka vyse provizi. Dokud bude obor nastaven tak, ze jedno sjednane zivotko staci nejake socce k mesicnimu uziveni, tak zadne razantni zlepseni urovne necekejme. Do haje, vzdyt to neni normalni, ze pro sjednavani tricetiletych smluv je jedinou odbornou povinnosti nadrtit se par set stupidnich otazek ke zkousce ppz. Ty nota bene v podstate vubec neproveruji profesni znalosti. Lzeme si tu vsichni do kapsy, nehoraznym zpusobem. A jeste poznamka k Michalu Knappovi. Pokud nekdo pusobi v tomto oboru tak dlouho jako on, ztraci realny pohled na vec. Meritka pro posuzovani zavaznosti ruznych precinu ma omlacena a naprosto pokrivena – a muze se snazit (a verim ze snazi) jak chce.

  Odpovědět

 • huhu

  26 září, 2016

  pokud šéf Brokertrustu obhajuje „spoření v pojištění“ , nemělo by tam u nich ČNB udělat hloubkovou kontrolu ?

  Odpovědět

 • Koudelka

  26 září, 2016

  Já to pochopil takto:
  do 2010 – v OVB se dělaly prasárny
  2010 – přichází Knapp. Nasazuje se kontrolní systém. Prasárny se přestaly dělat.
  Konec 2012 – Knaúú z OVB odchází.
  2013 – prasárny se opět začaly dělat naplno.
  2015 ČNB uděluje rekordní pokutu za 2010 – 2013.

  A to Vám máme veřit pane Knapp? To si myslíte, že i když jsme poradci, že jsme takoví blbí?

  Odpovědět

 • Ruchala

  8 října, 2016

  Můžeme přemýšlet, proč se Knapp z Brokertrustu pokouší obhajovat neobhajitelné.

  1. Myslel si, že je tak dobrý a uznávaný, že když řekně, že Zoubek není jen špatný, nebude v branži vnímáno jako katastrova, když Zoubek nastoupí do Brokertrustu. Pokud to tak bylo, hrubě se přepočítal a zřejmě tím Zoubkovi do Brokertrustu dveře zavřel.
  2. OVB dostala největší pokudu v dějinách za působení Knappa. Měl strach, že se na něho znovu poukáže, když se konečně někde uchytil na dobrém místě v Brokertrustu. Proto jakoby na obhajobu spustil, že Zoubek nebyl jen špatný. Že podle OVB Journalu chválí praktiky masového náboru téměř nezletilců – nováčků, které navíc ZA KNAPPA NAROSTLY do morbidních výšin, jaksi pozapoměl.

  Také to nebyl dobrý tah, připoutal na sebe pozornost.

  3. Zde by patřil nějaký promyšlený důvod, proč s tímto tvrzením o Zoubkovi vyrukoval. Jenže Knapp, jak se projevoval už v OVB, byl příliš emotivní, žádný šachista. Takže tady asi nic.

  Odpovědět

 • vasek

  8 října, 2016

  co brání Zoubkovi založit si fiktivní společnosti a s nimi jít do BT či jiného poolu?

  Odpovědět

 • Ruchala

  8 října, 2016

  Pochybuji, že po to všem je Knapp tak hloupý, aby Zoubka tahal do Brokeru. To je podobné, jako by běhal před ČNB s červeným praporem a pod ním měl nápis „JSTE BLBCI“.
  A pak nemůžeme opomenout Sluku. Ne že by mu byl MLM proti srsti, v Brokeru jich má mnoho. Ale určitě by si spočítal, že takový risk za to nestojí

  Odpovědět

 • vasek

  9 října, 2016

  O tom, že má Zoubka v BT, Knapp ani nemusí vědět, když to bude celé napsané na nějakého bílého koně.

  Odpovědět

 • MZ

  9 října, 2016

  Ha ha, někdo zná plán :)

  Odpovědět

 • vasek

  9 října, 2016

  já myslím, že už tám dávno je:)

  Odpovědět

 • vasek

  9 října, 2016

  já myslím, že on už tam dávno je :)

  Odpovědět

 • Knapíno

  8 října, 2016

  v prvé řadě pochopte model POOLU.

  1. klient je na posledním místě. nikoho v poolu nezajímá. ZFP je shit, ale to není důležité
  2. POOLu je jedno, jestli je pod ním pyramida, MLM, samospotřebitelský model je jedno. Nesoudí modely. Podstatou je co nejvíce lidí a jejich produkce.
  3. POOL nezajišťuje úspěch jednotlivých firem. poskytuje zázemí, produkty, servis a provize. a roste počtem navázaných firem a nikoliv růstem a úspěchem stávajících firem. opět není to jeho práce.
  4. POOL je z principu velmi netransparentní záležitost. může tam být kdokoliv a nikdo nahoře to nemá jak zjistit.

  Odpovědět

 • Koudelka

  8 října, 2016

  Pokud si nalejeme čistého vína, všem jde o klienta jen do té míry, aby neposílal stížnosti ČNB nebo finančnímu arbitrovi.
  U poolu je pro klienta nečitelná osoba – pool, která nese odpovědnost za poradce. Jestli to je dobře nebo ne, nevím.

  Nicméně směřováním k jednotné distribuci budou mít pooly jiné postavení, v podstatě se přiblíží dnešním MLM. Některé MLM se zase blíží poolům. Mi z toho vyplývá zlepšování MLM a zhoršování poolů.
  Což názorně ukazuje stěhování lidí z toho nej, co mezi MLM bylo a je – z OVB do Broker trustu.

  Odpovědět

 • 9 října, 2016

  říkám si, jestli horší není to stěhování ZE ZFP do BROKER TRUSTU. sice Zoubek a spol. se stali symbolem zla. ale ZFP z toho udělalo brutální systém a s tím budou dále pokračovat v Trustu.

  Odpovědět

 • Ferko

  10 října, 2016

  Praxe Zoubkovců, Štorka bylo např. převádění peněz ze stavebního spoření přes IŽP do OVB. Ale ZFP?
  Nicméně souhlasím s tím, že jde o popírání odbornosti finančního poradce. De facto tam nejde o požadavky a potřeby, i když se s největší pravděpodobností (teď mám na mysli Brokertrust) formálně vyplňují záznamy z jednání s požadavky klienta. Ale požadavky a potřeby s velkou pravděpodobností nejsou získávány s patřičnou míírou „odbornosti“, to při tom náboru prostě asi nejde.
  Ovšem osobně by mě to zajímalo, protože jestli tam figurují osoby, které nejsou registrovanými zprostředkovateli na ČNB, musí platit z provizí DPH. No nevím, chtělo by to prozkoumat.

  Odpovědět

 • 9 října, 2016

  Ano,stejně tak jako v kterémkoliv MLM.

  Odpovědět

 • vasek

  9 října, 2016

  MLM firmy ale, jestli se nepletu, lpí v drtivé většině na fyzických osobách, kdežto v poolech je to jedno. A tam vzniká „šedá zóna“

  Odpovědět

 • pokyvující

  10 října, 2016

  mlčeti zlato. Málokdy se tak názorně ukáže pravdivost rčení.

  Odpovědět

 • Nejchytřejší

  11 října, 2016

  Když nastupuje nový šéf, přivádí si sebou své podřízené, to je běžná praxe. Takže když někdo přijde do Broker Trustu a dělal před tím šéfa OVB, tak si přirozeně přivede do Broker Trustu ověřené lidi z OVB. A je jedno, jestli zaměstnance, vedoucí nebo i ředitele z obchodní sítě.
  Druhou věcí je, co na to ti, kteří nechtějí být s OVB spojování, kteří v ní vidí zlo. Je pak k úvaze, zda jsou skutečně lepší.

  Odpovědět

 • Veselá kopa

  13 října, 2016

  :-) Chvíli tu člověk není a málem přijde o velkou srandu.
  Abych vysvětlil. Tak Knapp je šéfem OVB v době kontroly. Samotný fakt, že přijal post šéfa ve firmě, která zničila pověst oboru, že díky této firmě je pozice zprostředkovatelů velmi oslabena, pominu. Ty věci se v OVB děly už před Knappem, vědělo se o tom. Během jeho šéfování se nic nezměnilo, protože jinak by ČNB takovou pecku pokutu OVB nedala. A celý trh ví, že leaderem v těchto praktikách byli Zoubkovci.

  A tady v rozhovoru najdeme něco jako obhajobu Zoubkovců od Knappa. I po tom všem po tolika letech. Nejdříve – to snad nemůže myslet vážně. Jenže on to vážně myslí, evidentně nepochopil ani po té pokutě od ČNB, o co šlo a o co u Zoubkovců jde. A tomu se opravdu nedá nezasmát.

  Odpovědět

 • 14 října, 2016

  Nějaká etika a férové zprostředkování dnes v oboru zajímá minimum lidí, všude se jak mantra opakují dvě slova: produkce a provize. A jestli si myslíte, že ona etika a férové zprostředkování životního pojištění zajímá i samotné pojišťovny, tak jste na obrovském omylu. Stále se sjednávají „spořící“ investička na tři, pět, sedm i deset tisíc korun měsíčně, na nádherných 30 i 40 let. A co s tím dělají pojišťovny ? Vesele tyto smlouvy přijímají do správy, přestože pojistníkem i pojištěným je např. dvacetiletý mladík. Ale možná jen selhaly vnitřní kontrolní mechanismy v MLM a tak trochu i v samotných pojišťovnách, že…
  Jsem nenapravitelný optimista a stále věřím tomu, že se jednoho dne dočkám toho, že za přijímání podobných „spořících“ svinstev dostane od ČNB pořádnou a hlavně citelnou pokutu samotná pojišťovna. Jen za to, že toto svinstvo nevrátila zpět, ale ve své nikdy nekončící hladovosti jej akceptovala. Dokud budou pojišťovny podobné prasárny přijímat do svojí správy a vyplácet za ně astronomické provize, tak se tyto prasárny budou logicky sjednávat.

  Odpovědět

 • 14 října, 2016

  Nebojte, EIOPA vám časem úplně zakáže provize za životky s investiční složkou :0)

  http://www.opo­jisteni.cz/po­jistny-trh/vyvoj-trhu/eiopa-a-zakaz-provizi/

  Odpovědět

 • insider

  14 října, 2016

  Tak jsem slyšel, že Broker Trust se bude přejmenovávat na ovBT. Aby poradci u klientů se tolik nepřeřekli.

  Odpovědět

 • Ruchala

  24 října, 2016

  To máte jako s migranty. Problém je, že sebou nesou kulturu, která rozvrátila jejich původní země. A teď nejde primárně o poradce, ale spíše centrálu. Jsem zvědav, kdy firmám pod Brokertrustem dojde, s kým to vlastně jsou pod jednou střechou. Málem i se Zoubkem.

  Odpovědět

 • exOVB

  2 listopadu, 2016

  kde skončil Zoubek?

  Odpovědět

 • investigativec

  2 listopadu, 2016

  Podrobně jsem si pročetl rozhovor. Ale nenašel jsem jedinou věcný důvod, proč by neměl být Zoubek černý.
  Knapp hlavně píše o sobě, jak byl a je skvělý, jak zavedl (zřejmě nefunkční) kontroly v OVB. Ale k Zoubkovi vůbec nic.
  Vlastně ano – z nadpisu vyplývá, že Zoubek už v té době páchal nepravosti. Ale jak se s nimi OVB vypořádala? Za Knappa nijak.

  Odpovědět

 • Hloupý Honza

  2 listopadu, 2016

  Dění v OVB bylo důvod, proč jsem za Knappa odešel. Myslel jsem, že by se to mohlo s Knappem mohlo zlepšit, ale kdepak. Masové nábory nezletilců a Zoubek byl velký pán.

  Odpovědět

 • exOVB

  7 listopadu, 2016

  Stačí se podívat na OVB Journal – http://www.ov­bjournal.cz/fi­le/u/newsletter­s/ovb_special_1105­.pdf.
  Jsou tam uvedeni ocenění „nejlepší“ poradci. Za všechny stačí L. Štork nebo Zoubek.
  Ocenění dokazuje, že kontroly poradců byly jen formální. A také to, že byly ignorovány stížnosti klientů na tyto pány.

  Ještě jsem si vzpomněl na zprávu na investujeme.cz –
  „O důvodech odvolání Michala Knappa lze pouze spekulovat. OVB pod jeho vedením zvýšilo obrat a dostalo se opět na špičku ve finančním zprostředkování. Na druhou stranu v poslední době rostl počet stížností na kvalitu finančního poradenství, ovšem vzhledem k obratu společnosti mohly být i tyto snadno řešitelné.“

  http://www.in­vestujeme.cz/michal-knapp-v-ovb-allfinanz-skoncil/

  Odpovědět