CZK/€ 25.360 +0,04%

CZK/$ 23.427 -0,06%

CZK/£ 29.607 -0,09%

CZK/CHF 26.602 -0,11%

Michal Knapp: Na kvalitě finančního poradenství nám záleží

 


 

V minulém týdnu jste oznámili, že ukončujete spolupráci s vaším významným oblastním ředitelem z důvodu nedodržování standardů kvality finančního poradenství OVB. V čem spočívalo nekvalitní poradenství jeho a jeho ředitelství?

Máme přesné představy o tom, jak by mělo finanční poradenství u klienta vypadat. Práce tohoto ředitele nenaplňovala naše standardy, které by měly být aplikovány. Necítím potřebu jít do větších detailů.

Jeden z příkladů neetického poradenství, který je aktuální, se týká výpovědí stavebního spoření a použití prostředků k předplacení investičního životního pojištění. Stojí za propuštěním oblastního ředitele i tato praktika?

Nebyl to ten hlavní důvod, ale musím říci, že i tyto případy, o kterých hovoříte, kdy se prostředky z ukončeného stavebního spoření použijí k předplacení investičního životního pojištění, se v tomto ředitelství vyskytly. Musím říci, že ale mohou existovat případy, kdy je i toto v pořádku. Klient už nechce si dál stavebně spořit a zároveň si chce uzavřít investiční životní pojištění. Nemám rád taková černobílá schematická tvrzení, která z 90 % „pravdivě“ popisují tento misselling. Najdeme však také případy, kdy z pohledu celkového portfolia klienta toto řešení dává smysl. Ale touto paušalizací všechno házíme do jednoho pytle.

Fenomén přesmlouvání je špatný tehdy, když klientovi nejsou popsány patřičně všechny parametry a vlastnosti investičního životního pojištění a není mu ani popsáno, co ztrácí v případě předčasného ukončení stavebního spoření, není mu vysvětlena podstata spoření prostřednictvím stavebního spoření a podstata investování prostřednictvím investičního životního pojištění. Tak to je samozřejmě špatně.

Oznámili jste ukončení spolupráce s oblastním ředitelem. Je jediným, kdo byl jakýmsi exemplárním případem, nebo jste ukončili smlouvu i s dalšími poradci, kteří také nedodržovali vaše standardy?

REKLAMA

Ukončili jsme smlouvu s tímto ředitelem, další výpovědi bych nechtěl komentovat, protože to považuji za naši interní záležitost. Standardně se firma naší velikosti pohybuje v řádu stovek nově nabíraných a ukončení spolupráce v řádu desítek měsíčně.

Oblastní ředitel je u vaší společnosti ve výpovědní lhůtě. Máte představu, jaké jsou jeho další plány?

Upřímně řečeno nemáme, a ani mě to nezajímá, do té míry, kdy neporušuje smlouvu s námi uzavřenou.

Ještě za působení Pavla Uzla dostalo OVB Allfinanz sankci za neexistenci systému kontroly kvality poradenství od profesní asociace AFIZ, jejímž bylo členem, a v reakci na tuto sankci OVB vystoupilo z AFIZu. Máte již kontrolní mechanizmus?

Máme. Oddělení, které nazýváme Legal and Compliance, existuje od počátku roku 2010. Od té doby se vytvořil systém interních směrnic, které dozorují kvalitu poradenství. K tomu přichází i IT infrastruktura, která kontrolní práci usnadňuje. Dnes máme zcela funkční integrovaný kontrolní systém I díky tomuto systému dokážeme  identifikovat poradenství, která nejsou v souladu s našimi standardami správného poradenství.

Jak jste postupovali, pokud jste případy nekvalitního poradenství objevili?

Jedno z interních pravidel, které je součástí integrovaného systému kontroly, obsahuje sankce. V arzenálu máme výtku, pokutu i ukončení spolupráce.

Přestože máte systém řízení kvality, přibývá stížností na ČNB týkajících se poradenství OVB. Čím nárůst stížností vysvětlujete?

Tyto dvě věci jsou jedna na druhé nezávislé. Zavedení těchto kontrolních systémů,  přinese v delším čase pokles stížností. Ale ke skutečně relevantní odpovědi je nutné tyto současné stížnosti prozkoumat a zjistit, kdy vzniklo poradenství. Možná bylo uskutečněno na začátku uplatňování kontrol nebo dokonce ještě před vznikem kontrolního systému.

REKLAMA

 Ano, ze strany České národní banky přicházejí podněty, kdy klient si stěžuje na České národní bance a ta nás žádá o naše stanovisko. Z celkového počtu poskytnutých poradenství, jakož i velikosti kmene se jedná o řádově dvě desetiny promile z poskytnutého poradenství.

Jak tyto stížnosti řešíte?

Vždycky, když řešíme stížnost klienta, a nemusí to být stížnost předaná pouze prostřednictvím ČNB, je na prvním místě zjištění, zda je stížnost oprávněná a po té případně snaha o smírčí řešení s klientem. A shledáme-li v komunikaci s finančním poradcem, z materiálů o finančním poradenství, jako je analýza potřeb a možností klienta, a také z jednání s partnerskou společností, že finanční poradenství nebylo patřičné a v důsledku toho došlo k poškození klienta, vždycky se snažíme dojednat spolu s finanční institucí vyrovnání ve prospěch klienta.

Na druhou stranu ale díky v některých ohledech přespříliš velké regulaci nebo přespříliš velkému zdůrazňování práv klienta může docházet k určité asymetrii, kdy poradenství, které bylo v pořádku, a část pojistného je investována na kapitálový trh, který se vyvíjí pochopitelně volatilně, dochází k účelovému vysvětlení si situace ze strany klienta tak, že zrelativizuje správnost prodeje, a pak apeluje na to, že chce odstoupit od pojistné smlouvy v důsledku nedostatečné informovanosti.

Kompenzace klienta není automatická, byl by to nebezpečný precedens pro celý trh. A nejen finančního poradenství, ale i trh pojištění osob, protože by klient mohl účelově vykládat poradenství tak, aby dostal zpět vložené prostředky v případě poklesu na kapitálovém trhu.

Jaký počet stížností máte a kolik z nich vyhodnotíte jako oprávněné?

Celkový počet stížností se dlouhodobě pohybuje na úrovni 2 – 3 promile z poskytnutých finančních poradenství, kdy se pohybujeme řádově v počtu 110 – 120 tisíc uzavřených smluv v oblasti pojištění. Počet oprávněných stížnosti pak tvoří zhruba čtvrtinu podaných stížností.

Podle mých informací ČNB obdržela přibližně 250 stížností jen za polovinu letošního roku…

Toto není pravda, podle našich informací je o jeden řád toto číslo menší.

Nekvalitní poradenství ze strany poradců se týká především investičního životního pojištění. Finanční zprostředkovatelé ale tento produkt prodávají pro pojišťovny. Pojišťovny nekontrolují, jestli jejich produkt není prodán nekvalitním způsobem? Nechají poradce prodávat jejich produkt klientům, pro které není vhodný?

Fakt je ten, že pojišťovna přijme nebo nepřijme pojistnou smlouvu a vyplatí nebo nevyplatí provizi, Součástí našeho kontrolního systému je i sjednocení pravidel finančního underwritingu s významnými pojistiteli, jejichž produkty máme v portfoliu. Samozřejmě, že dochází právě přes finanční underwriting ke zjišťování možné účelovosti, na druhé straně oprávněnosti vzhledem k finančním možnostem a potřebám klienta k uzavření konkrétního produktu.

REKLAMA

Každý kontrolní systém má limity v tom, že není možné zkontrolovat každou pojistku. Ale to je stejné jako s naším integrovaným kontrolním systémem, na jehož principech se kontrola provádí. Můžeme diskutovat  o kalibraci, jestli nastavit tvrdší kritéria  a zkontrolovat více smluv, nebo naopak některé parametry pro definici rizikové smlouvy  zmírnit, nebo definovat přísněji.

Základem je ale mít jednotný systém kontroly, který není nahodilý a u kterého můžete změny vstupních hodnot  nastavovat na základě postupně se zpřísňujících pravidel. Vždycky bude diskuse o tom, jestli v měsíčním objemu produkce 15 až 20 tisíc smluv je kontrola řádově desítek smluv na základě interně stanovených indikátorů podezřelého typu obchodu dostatečná či nikoli. Je to legitimní diskuse. Ale pro mě je důležité, že máme kontrolní systém, a jsem za něj hrozně rád.

Ke zkvalitnění práce finančních zprostředkovatelů by měly vést i zkoušky, které budou povinné pro prodej třetího, a pokud bude zaveden, i druhého pilíře penzijní reformy. Myslíte si, že budou mít zkoušky skutečně pozitivní efekt na kvalitu poradenství?

K řízení kvality poradenství nestačí pouze kontrolní „ex post“ mechanismy. Je potřeba také vzdělávání, což je do značné míry komerční záležitost jednotlivých institucí, a také nastavení určitých podmínek vstupu do byznysu. Dokud do byznysu bude moci vstoupit kdokoli, jen těžko se zbývajícími mechanismy, které jsem jmenoval, můžete regulovat kvalitu poradenství na trhu.

Ano, obecně je regulace vstupu do odvětví potřeba, ale je důležité, aby požadavky byly nastaveny adekvátně vzhledem k tomu, k čemu to má sloužit. Navíc podmínky by měly být férové pro všechny účastníky trhu. Narážím na „zaměstnanecké licence“, kdy stačí licence např. banky, a její zaměstnanci nemusí mít složené zkoušky při zprostředkování produktů jako my při zprostředkování s koncovým klientem. A to je špatně.

Říkáte, že je potřeba nějakým způsobem smysluplně regulovat i vstup do odvětví finančního poradenství. Jsou to ale právě finančně poradenské společnosti, ve vašem případě OVB, kdo vybírá, které lidi do své společnosti vezme a které nikoli. Proč nestanovíte síto vstupu do odvětví na úrovni společnosti? Proč je podle vás třeba regulace státem?

Protože neschopnost se dohodnout mezi jednotlivými účastníky trhu při vstupu do byznysu bude existovat vždycky. Tzn. budou společnosti, které berou každého. A případné špatné poradenství dodané klientovi takovým poradcem poškodí celou industrii finančního poradenství.

A protože neexistuje silná jednotná samoregulující organizace určující tato pravidla, zbývá v takovém případě už jen regulátor.

Myslíte si, že podobný systém regulace vstupu do odvětví finančního poradenství, jaký je zaveden v penzijním spoření, by měl být zaveden i v dalších oblastech?

Hovořil jsem o tom již přibližně před více než rokem, kdy se diskutovalo o implementaci slovenského modelu, kde je na každou oblast jakýsi typ licence. Myslím si, že je to věc, která nás nemine, kdy se posiluje ochrana spotřebitele v rámci celé Evropské unie a regulace vstupu do odvětví je jedním ze způsobů, jakým posílit práva spotřebitele a ochránit ho před nekvalitním poradcem. Představa, že to bude jinak, je velmi naivní.

Jedním z diskutovaných způsobů zamezení nekvalitního poradenství je stanovení stropu na výši provizí rezervotvorných pojištění. To sice Legislativní rada Vlády odmítla jako protiústavní, nicméně jaký by mělo omezení provizí vliv na vaši společnost, pokud by se v dalším legislativním procesu do zákona č. 38 vrátilo?

Myslím si, že menší, než na společnosti, která je výrazně menší než my. Naší výhodou je to, že jsme produktově široce rozkročeni. Pokud by omezení platilo pro celé odvětví, jsem přesvědčen, že adaptační schopnosti společnosti naší velikosti jsou větší než u menších firem.

Limitování provizí ale podle mého názoru není řešením. Hlavními problémy je misselling a menší transparentnost produktu, které nevyřešíte tím, že zastropujete provize.

V legislativě a regulaci je poměrně velký rozdíl mezi prodejem investic a prodejem investic v rámci investičního životního pojištění i co se týče objemu informací poskytovaných klientovi.

To je pravda. Ale to je ta menší transparentnost produktu a zároveň ruku v ruce jdoucí s tím misselling, kdy si klient kupuje něco, co ve skutečnosti nechce a nepotřebuje a není mu to náležitě vyloženo. Řešením je lepší popis produktu a uzákonění obchodních podmínek, jasná transparentnost produktu. Ale vždycky tu bude limitou schopnost lidí pochopit předkládané informace. Není to rohlík na krámu.

Na druhou stranu příliš mnoho dokumentů, které musí klient podepsat, odvádí jeho pozornost od základu věci a může dojít k tomu, kdy poradce předloží řadu formulářů k podpisu a klientovi jen řekne, kde je má podepsat

Samozřejmě to tak může být. Ona ambice udělat systém absolutně waterproof je nereálná. Je to limitní stav celého procesu. Cesta je jednak přes kvalitní smluvní dokumentaci a s tím související vyváženou regulaci. Např. když si klient kupuje cestovní pojištění, nemá smysl s ním rozebírat jeho finanční situaci.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 31 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Digitální měny centrálních bank – budoucnost peněz?

Digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou digitalizovanou měnou s nuceným oběhem. V současné době se digitálními měnami centrálních bank aktivně zabývá 130 zemí, které tvoří 98 % světového HDP. Z toho 31 zemí provádí (nebo dokončilo) pilotní studii. Některé menší centrální banky v Karibiku již dokonce CBDC vydaly, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

01. 03. 2024

P. Budinský: Bude ČNB bránit dalšímu oslabování koruny?

Pro omezení volatility koruny by bylo žádoucí, aby bankovní rada snižovala úrokové sazby častěji a až na výjimky maximálně o 0,25 procentního bodu. To lze docílit zvýšením počtu  měnově politických jednání z osmi třeba na dvanáct, nebo ještě lépe na omezenou dobu vyhlásit každé zasedání bankovní rady jako měnově […]

Text: Petr Budinský

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024

Síla složeného úroku aneb tajný vzorec bohatství

Mnoho lidí se zajímá o to, jak úspěšně investovat, ale málokdy se zamyslí nad efektem složeného úročení, přestože právě ten je tajemstvím úspěchu každého investora. Předpokládejme, že dokážete sestavit konzervativní portfolio s očekávaným výnosem 5 % ročně. Ten by se měsíčně připisoval od vašich 25. narozenin s […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • insider

  7 listopadu, 2012

  Tomu snad neuvěří ani ČNB :-))). Odejde mi jeden člověk, udělám z něj obětního beránka. Z jeho šéfú co ho lumpárny učili teď dělá hrdiny. Z paní Wlasákové která to kryla uděláme bojovnici za kvalitní poradenství. Justin Valeš dostane metál.

  Jediná pravdivá je ta fotka. [Redakce část textu odstranila pro porušení pravidel serveru.]

  Odpovědět

 • Patrik Daněk

  7 listopadu, 2012

  Tak ono to není o jednom člověku, to si tu asi nebudeme nalhávat, ani to, že tenhle případ je první, který takhle řešili. Spíš je první, o kterým se mluví. Mně by ale zajímalo, čím to je, že nikdo neřeší že poradenskýho budižkničemu klidně vezmou někde jinde.

  Odpovědět

 • Richard

  7 listopadu, 2012

  Musím se přiznat, že si nedovedu představit případ, kdy by předlacení IŽP n adva roky mělo nejaký význam, to je jen o provizích. Takže pane Knappe – za Vaše obhajování a nepaušalizování je jediná mořná varianta – za koule do průvanu.

  Odpovědět

 • Petra

  7 listopadu, 2012

  Nevim, ale za koule do průvanu by měl být pověšen někdo jiný. Třeba ten, kdo napsal tenhle ubohý komentář. Myslím, že všechno je hodně individuální a řešit tady obecně zda něco platí nebo ne, zda je to výhodné, nebo ne, je mimo. Chce se to vždy podívat na konkrétní příklad. Ale tady jde očividně o něco jiného, ne o diskusi nad tématem. Prosím admina, aby podobné komentáře mazal, protože uráží nás ostatní, kdo chceme diskutovat věcně o tématu, ne urážet kohokoli.

  Odpovědět

 • Milan Schaffer milan.schaffer.e-konzultant.cz

  7 listopadu, 2012

  Petro, dobře jste to napsala, ale obávám se, že s podobnými příspěvky si budeme muset poradit tím, že je budeme ignorovat.

  Odpovědět

 • neporadce

  8 listopadu, 2012

  Koukám, že paní Petře došel dech, nebo ještě stále hledáte ten výhodný případ ? Je vidět, že vymývání i v době snadno dostupných informací, stále funguje.

  Odpovědět

 • neporadce

  7 listopadu, 2012

  Prosím popište detailně, kdy je výhodné pro klienta vzít 150 – 300 tis., rozpustit je do dvou let na IŽP a pak koukat na krásnou nulu na účtu, doprovázenou stažením pojistného na minimum …

  Odpovědět

 • Petr

  7 listopadu, 2012

  Zcela vážně také prosím o popsání alespoň jedné konkrétní situace, kdy je vhodné bouchnout investičko jako spořící, resp. investiční produkt. děkuji

  Odpovědět

 • Moah

  8 listopadu, 2012

  ok, tak vážně: ženě zrovna zemřel manžel a ona si naplno uvědomila, že musí mít životní pojistku, ví že dědické řízeni bude pro komplikovanost vyřízeno nejdřív za rok, proto si rozhodla předplatit poplatek, než jí přijde suma peněz z ď. řízení.

  To je jeden případ, který by mohl v určité chvíli dávat smysl, ale dalo by se mluvit cca o 1000kč plus mínus stovky v případě drahé pojistky a samozřejmě bez investiční části, tzn. předplácet 200 tis je totální blbost, ptž, peníze do pojistky prostě nepatří.

  Toť vše k faktům, pravdivost vyjádření Knappa komentovat nebudu, o těchhle praktikách vědět 100% musí, jeho úkolem bylo udělat rozhovor, kdy neřekl nic, to se povedlo.

  Odpovědět

 • Iva

  8 listopadu, 2012

  No, to snad nemyslíte vážně??

  Odpovědět

 • Moah

  9 listopadu, 2012

  jiste ze je to s urcitou nadsazkou, ale ten popsany pripad muze davat (jak jsem napsal v urcitych chvilich) smysl, tedy ano, to co jsem napsal, myslim vazne. Napiste mi proc je to spatne.

  Odpovědět

 • Manny

  7 listopadu, 2012

  Prosímvás Petro, znáte vůbec skladbu poplatků na IŽP nebo u Vás stále ještě funguje brainwashing z nejbližšího sezení s vedoucím?

  Odpovědět

 • Iva

  8 listopadu, 2012

  Nechcete někoho urážet a chcete mazat komentáře, ale v příspěvku sám urážíte!!! A každý kdo se ve financích pohybuje a hlavně tomu rozumí, tak ví, že IŽP je největší svinstvo!

  Odpovědět

 • teacher

  7 listopadu, 2012

  Kecy, plné moderních manažerských frází.

  Odpovědět

 • Stehno

  7 listopadu, 2012

  Tak to jsem nevěděl, že někdy může být pro klienta i výhodné, když přijde o 200.000,– Kč ze stavebního spoření, když mu ty peníze rozpustí na dva roky do IŽP. To je fakt síla!! ČNB, doufám, že to vidíš a uděláš v OVB důslednou hloubkovou kontrolu a budou padat pokuty!!!!

  Odpovědět

 • Vítek

  7 listopadu, 2012

  Proboha, čtěte co ja v tom článku napsaný a ne co číst chcete. Vždyť tam nikde není něco o tom, že je výhodný příj kvůli IŽP byť o korunu. To je zase nesmysl co se tu píše. Že by konkurence nebo zhrzenej poradce? Nebo dnes už obojí? Jako né že by se to nedělo, ale vždyť všichni víme, že to není o firmě ale o jednotlivcích a je to stejný u OVB, jako u jinejch. Myslím ale, že tohle sejmulo už docela vysokou pozici a bát se tak musí všichni. Nedělal bych z toho nic velkýho, ale taky si myslim, že lepší tohle než nic.

  Odpovědět

 • Smrťák

  7 listopadu, 2012

  Úsměvné, jak dokáže OVB interpretovat některé situace. Prý výpověď, protože daný ředitel dělal špatnou produkci. Vtipné je to, že daný ředitel měl vyjednaný přechod ke konkurenci. Proto se OVB sebralo a aby to vypadalo, tak vydalo výpověď. Takže místo toho, aby to na veřejnosti vypadalo, že člověk, který to mimochodem prasil 2 roky, odešel a dělal pro někoho jiného, tak řekneme, že až teď začal dělat prasárny a my ho za to vyhodíme, protože nám to vadí :D. Jsou tam další stovky takových, a ty si tam rádi nechají, protože prasárny, neprasárny, dělají jim hodně smluv. Ty vyhodí zase až budou chtít jinam. Ale pravda je, že na ostatní poradce OVB to musí hezky působit, jak jejich firma dělá „osvětu“ trhu :D.

  Odpovědět

 • Kolemjdoucí

  7 listopadu, 2012

  Tipuji, že zakotví ve Ficentru. Tam přece pracují ti NEJLEPŠÍ poradci :-)

  Odpovědět

 • ...

  8 listopadu, 2012

  Nejsem fanouškem Fincentra, ale tohle je argumentační shit..

  Odpovědět

 • Martin

  13 listopadu, 2012

  Bum, a už tam jsou :) a světe div se, fincentrum jim dalo ještě vyšší pozice :))

  Odpovědět

 • ...

  13 listopadu, 2012

  nerozumíte mi, nepopíral jsem, že tam půjdou.. ale říct, že je to proto, že tam pracijí nejlepší poradci je blbost, půjdou tam, protože jim pověst a práce tohoto borce nevadila a jsou schopní nad tím zavřít oči.

  Odpovědět

 • in

  7 listopadu, 2012

  všichni, kdo mají oči a umí počítat, tak vědí, že celé Zoubkovo ředitelství a to je 50% OVB, je postaveno na brutálním prodeji tohoto skvělého konceptu – vybrat stavebko či jiné jednorázové peníze a dát do IŽP. Zinkasovat provize a tvrdit, že za dva roky se vše vybere a že tam peníze budou, jako u Profi Investu ČP a ani tam to ještě není tak jisté. a na tuhle hloupost lákají kvanta 16 až 20 letých lidí, kteří to dělají sobě a svým rodičům. z velké části samospotřebitelský model. a dělají to už tak tři roky a OVB a Knapp to samozřejmě ví. stačí se podívat na průměr na smlouvu, složení produkce, zeptat se pojišťoven. Toto není o jednotlivcích – toto je o systému a o OVB. nechápu, jak tam může kdokoliv rozumný a slušný zůstávat.

  a je jasné, že OVB nikoho nevyhazuje. nikdy to nedělala a to ani u Štorka a ani s tím teď nezačne. prostě ti lidi utíkají před storny a stagnující Fincentrum je ochotno zaplatit cokoliv a za jakoukoliv produkci – i když jistě věří, že oni se změní. :)

  Odpovědět

 • Podvedená klientka AWD

  8 listopadu, 2012

  Máte pravdu, že je to o systému, o propracovaném systému podvodného poradenství, a bohužel nejen u OVB. Jsem ráda, že to konečně také někdo napsal, neboť mě už vážně přestávaly bavit ty stále se opakující fráze, že „je to o lidech“, jako kdybyby ten údajně správný systém kazilo pár morálně narušených jedinců. Je to přesně naopak. Pár silných jedinců se tomuto podvodnému systému občas postaví, ale ti v něm pak dlouho nevydrží.

  Odpovědět

 • in

  7 listopadu, 2012

  A ignorovat filozofii OVB také? Filozofii zavírání očí a chránění těch, kteří prokazatelně poškozují klienty – Štork, Zoubkovci a všechny ty děti, který není ani 18 a dělají to na rodiče? toto není nikde jinde než v OVB a Knapp a vedení OVB to ví a to včetně německého vedení a nic s tím nikdo neudělá.

  toto budete také ignorovat? nakonec budete muset přestat, protože se to vrát í stejně, jako se několikrát vrátil Helvag a vrátí se zas.

  Odpovědět

 • AB

  8 listopadu, 2012

  No nevim, ale docela by mně zajímalo, jak jako můžeš vědět, odkud ty peníze do půjčky jsou. A když je to o systému, tak proč to jako dělá jen ten Zoubek? Proč to nedělaj všichni? Asi kdyby to tak bylo tak by si v tom rochnili všichni, protože by to bylo dost snadný. Nevim, spíš si myslim že se Zoubkem si v OVB neuměj poradit jenže to maj smůlu, protože se stává takovým symbolem toho špatnýho OVB a strhává sebou všechny a všechno ostatní. Asi by se měli zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší se ho prostě zbavit a sice přijít o nějakej zisk, ale zase si zachránit zadek, i kdyby byl třeba chvilku holej, nebo skoro holej. Maj pak na čem zase pracovat a dokážou to rychle zaplácnout a nahradit. Jestli nechaj Zoubka dál růst budou to mít horší a horší.

  Odpovědět

 • ...

  8 listopadu, 2012

  Zoubka k ledu neposlou, je pro ne ziskovy, pripadna ztrata obratu je vetsi nez zisk po zlepseni povesti a je to prece jen o penezich.

  Odpovědět

 • Lucie

  8 listopadu, 2012

  OVB, Partners, ZTP a mnoho dalších krásně olečených a s dokonale vyžehlenými vláskami maturantů bez práce… poděly na finančně negramotný národ, vykládat jim, že na IŽP mají 8% zhodnocení a jiné… NC.. ale kde je ČNB?? Kdo všechno v tom jede?

  Odpovědět

 • Otazník

  10 listopadu, 2012

  Tohle se mi líbí. Teď ještě kdyby OVB podpořila zákon, který by nařizoval pojišťovnám poskytnout při vypuštění nového produktu na trh informace o něm, které by toto dovolily. Pak už by nic nebránilo, aby každý produkt měl svůj „infolist“, který by umožnil jednoduché srovnání.
  O infolistech zde: http://www.t-a-n-k.eu/financni-infolisty/

  Odpovědět

 • Původní kolemjdoucí

  10 listopadu, 2012

  Obávám se, že ani infolisty nic nevařeší. Moje zkušenost je taková, že drtivá většina lidí má odpor cokoliv číst a porovnávat a častá věta je: Mně se to nechce číst, kde to to mám podepsat. Nedělám si iluze že je to způsobené tím, že s klienty detailně probírám výhody i nevýhody toho kterého řešení. Takže z dobré myšlenky se stane další cár podepsaného papíru :-( Ale nejsem proti tomu, aby se zavedly.

  Odpovědět

 • zůčastněný

  10 listopadu, 2012

  Generální ředitel OVB Allfinanz Michal Knapp sám tvrdí že:

  u výpovědí stavebního spoření a použití prostředků k předplacení investičního životního pojištění mohou existovat případy, kdy je i toto v pořádku. Klient už nechce si dál stavebně spořit a zároveň si chce uzavřít investiční životní pojištění. V některých případech z pohledu celkového portfolia klienta toto řešení dává smysl.

  Špatné je to pouze tehdy, když klientovi nejsou popsány patřičně všechny parametry a vlastnosti investičního životního pojištění a není mu ani popsáno, co ztrácí v případě předčasného ukončení stavebního spoření, není mu vysvětlena podstata spoření prostřednictvím stavebního spoření a podstata investování prostřednictvím investičního životního pojištění.

  Chce se mě zvracet nad zvráceností a zkažeností těchto společností a lidí v nich od nejvyšších až po nejnižší pěšáky!! A kdo by snad namítal, že pěšáci za nic nemohou, tak se šeredně plete!!! Taky jsem byl pěšákem a tyhle zhovadilosti jsem zapotřebí neměl!! Mám v té hlavě mozek, stejně jako všichni ostatní, kteří tuto práci chtějí dělat a snažím se ho maximálně používat. Díky němu nademnou není potřeba žádných kontrolních mechanismů.
  Povyhazovat šmejdy co tohle prosazují, navádí k tomu a učí to a kontrola se může rozpustit.

  Dle tohoto odstavce by měl mít každý poškozený klient se kterým nebyl sepsán záznam o potřebách klienta, nárok na odškodnění či kompenzaci.

  (Michal Knapp tvrdí: Vždycky, když řešíme stížnost klienta, a nemusí to být stížnost předaná pouze prostřednictvím ČNB, je na prvním místě zjištění, zda je stížnost oprávněná a po té případně snaha o smírčí řešení s klientem. A shledáme-li v komunikaci s finančním poradcem, z materiálů o finančním poradenství, jako je analýza potřeb a možností klienta, a také z jednání s partnerskou společností, že finanční poradenství nebylo patřičné a v důsledku toho došlo k poškození klienta, vždycky se snažíme dojednat spolu s finanční institucí vyrovnání ve prospěch klienta.)

  Odpovědět

 • VL

  12 listopadu, 2012

  Vraťme zpět k postupnému vyplácení provizí.Provize se vyplácely za pojistku i 5let. Zavedením výpaty 100% hned v prvním roce byla otevřena cesta pro tato zvěrstva. Zaveďme přijímání nových spolupracovníků až po 3 letech pobytu v zaměstnání.Takový člověk se nejdříve zařadí mezi většinu populace, co si svou většinou neadekvátní výplatu musí odřít, pak zaplatit nájem a živit se celý další měsíc do nové výplaty.

  Odpovědět