Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Máte vysoký příjem? Do důchodu jste měli jít dřív…

Penzisté u moře - důchodci - senioři - valorizace důchodů
Penze Petr Gola 13.06.2016 | 13:16 1 Komentář

Pro občany s nadstandardními příjmy je výpočet státního důchodu v roce 2016 méně výhodný o tisícikoruny než v minulosti. Podívejme se na praktický příklad. Úloha vlastního zabezpečení na penzi je pro lidi s vysokými příjmy nezastupitelná. 

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou: získaná doba pojištění a průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ).

Výpočtová formule důchodu je každoročně odlišná – zejména procentní zápočet v jednotlivých redukčních pásmech. V roce 2016 se při výpočtu státního důchodu nehodnotí osobní vyměřovací základ nad 108 024 Kč. Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění, kdy z příjmu nad strop se již za daný rok sociální pojištění neplatí, byl přitom zaveden až v roce 2008, proto mohou mít někteří žadatelé o starobní důchod osobní vyměřovací základ vyšší než je limitní částka 108 024 Kč.  

Praktický výpočet

Pan Novák odešel do starobního důchodu v červnu 2011, osobní vyměřovací základ pana Nováka byl 250 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. Vypočítáme si měsíční důchod pana Nováka dle legislativy roku 2011 a následně zohledníme valorizaci v jednotlivých letech a vypočteme výši starobního důchodu pana Nováka v roce 2016.

Pro porovnání si následně vypočítáme starobní důchod pana Černého, který odejde do starobního důchodu o pět let později, tedy v červnu  2016. Osobní vyměřovací základ pana Černého je rovněž 250 000 Kč a získá také dobu pojištění v rozsahu 42 let.

Tabulka 1: Výpočet důchodu pana Nováka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

250 000 Kč

Doba pojištění

42

Redukovaný osobní vyměřovací základ

38 340 Kč

Redukce do 11 000 Kč, ze 100 %

11 000 Kč

Redukce od 11 000 Kč do 28 200 Kč, z 30 %

5 160 Kč

Redukce nad 28 200 Kč, z 10 %

22 180 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních částek)

38 340 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Zápočet za dobu pojištění

(1,5 % x 42 let)

63 %

Procentní výměra důchodu

(38 340 Kč x 63 %)

24 155 Kč

Přiznaný důchod v roce 2011

(2 230 Kč + 24 155 Kč)

26 385 Kč

Výše důchodu v roce 2016

(po valorizacích v jednotlivých letech)

27 701 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tabulka 2: Výpočet důchodu pana Černého

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

250 000 Kč

Doba pojištění

42 let

Redukce do 11 883 Kč, ze 100 %

11 883 Kč

Redukce od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %

24 997 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních částek)

36 880 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

Zápočet za dobu pojištění

(1,5 % x 42 let)

63,0

Procentní výměra důchodu

(36 880 Kč x 63 %)

23 235 Kč

Přiznaný důchod v roce 2016

(2 440 Kč + 23 235 Kč)

25 675 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Panové Novák a Černý měli stejný osobní vyměřovací základ a získali stejnou dobu pojištění. Pan Novák však má měsíční důchod v roce 2016 vyšší než pan Černý o 2 026 Kč, za rok tedy o 24 312 Kč.

Důvodem je zápočet osobního vyměřovacího základu v roce 2016 pouze do 108 024 Kč. U příjmů do konce roku 2007 se přitom platilo sociální pojištění bez omezení a i při výpočtu důchodu v roce 2016 je možné z důvodu nadstandardních příjmů do konce roku 2007 mít osobní vyměřovací základ vyšší než 108 024 Kč, neboť při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2015

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Máte vysoký příjem? Do důchodu jste měli jít dřív…”

  1. Ivo Patta napsal:

    Pan ekonom Petr Gola spočítal správně konkrétní příklady – na základě systémově špatného zadání. I. důchodový pilíř je financován průběžně (mezigeneračně). Proto nadále nelze při výpočtu výše důchodů postupovat jakoby se jednalo o systém fondový. Tímto účetně vadným postupem jsou ignorovány dvě důležité skutečnosti:

    • Zaprvé fakt, že osobní konta klientů České správy sociálního zabezpečení jsou prázdná.
    • Za druhé je ignorován finanční vklad rodičů do výchovy dětí.

      Uvedená hrubá účetní chyba vynáší bezdětným 500 % vkladu. Rodiče jednoho dítěte obdrží jako důchodci téměř trojnásobek vkladu, 278 %. To znamená, že starobní důchody bezdětných a rodičů jednoho dítěte ve velkém rozsahu sponzorují ti, kteří vychovali tři a více dětí v rodině!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.