CZK/€ 24.650 -0,04%

CZK/$ 23.135 +0,57%

CZK/£ 28.902 +0,49%

CZK/CHF 24.004 +0,57%

Text: Dušan Šrámek

25. 05. 2015

3 komentáře

Martinu Prosovi zlomil vaz ministerský veletoč

 


 

Zdroj fotografie: MF ČR

Podání podnětu ČNB ohledně možné manipulace se sazbou PRIBOR zahájilo sešup Martina Prose z pozice na Ministerstvu financí. To, co mu ale nakonec zlomilo vaz, byl názorový veletoč, který předvedlo Ministerstvo ohledně regulace provizí pojišťovacích zprostředkovatelů. A to bez jakéhokoli logického vysvětlení. Právě Martin Pros byl za oblast pojišťovnictví zodpovědný.

Ve snaze omezit odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů vznesla v únoru ČNB zásadní připomínku ve vnějším připomínkovém řízení k novele zákona o pojišťovnictví. ČNB se regulace snažila dosáhnout formou přílepku k zákonu o pojišťovnictví.

Zákon o pojišťovnictví

Tato připomínka ale byla odmítnuta jak Ministerstvem financí, tak Legislativní radou vlády a nakonec i samotnou vládou. Stanovisko MF bylo tehdy jednoznačně zamítavé. Připomínka byla vypořádána a zákon šel do vlády bez rozporu.

„Nesouhlas. Jde o „přílepek“, neboť ZOPOJ (Zákon o pojišťovnictví) je normou veřejnoprávní a nemůže upravovat věci, které nesouvisí s předmětem ani s obsahem předkládané novely. Navíc návrh obsahuje věcné a legislativní nedostatky, např. nerozlišuje rezervotvorná a riziková pojištění, připojištění k životnímu pojištění, pojistné zaplacené jednorázově a běžně placené pojistné, mimořádně placené pojistné apod. Zákon nemůže sloužit k omezování nabídky produktů na trhu, tím spíše těch, které podléhají regulaci podle práva EU. Právo na provizi upravuje NOZ a navrhovaná úprava není s tímto zákonem v souladu,“ napsalo tehdy MF.

REKLAMA

Ministerstvu tehdy rovněž vadilo, že předčasné ukončení pojistné smlouvy s výplatou odkupného nezajišťuje, že nevyplacená část provize nebude z částky odkupného odečtena. V neposlední řadě se stanovisko pozastavovalo i nad řadou použitých termínů, které zákona nezná. Závěr tehdejšího stanoviska MF zní v kontextu následných událostí skutečně prorocky. „Z návrhu čiší snaha pojistných ústavů zákonně upravit to, co by mělo být součástí běžné obchodní dohody, a je velmi pravděpodobné, že se tyto snahy objeví i při projednávání v Parlamentu.“

Pro doplnění je třeba uvést, že v té době byl již ve sněmovně předložen souběžně novelizovaný zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který prošel normálním připomínkovým řízením, a který regulaci provizí rovněž neobsahoval.

Šincl zasahuje

Poté, co zákon o pojišťovnictví doputoval do Poslanecké sněmovny, osvojil si odmítnutou připomínku ČNB jako pozměňovací návrh poslanec Ladislav Šincl z ČSSD. K tomuto pozměňovacímu návrhu zaujalo MF 4. května stanovisko, které již kupodivu nebylo zásadně negativní. Přestože opakuje předchozí výhrady týkající se toho, že úprava výše provizí by měla patřit do jiného zákona, v následujících odstavcích už rozebírá konkrétní legislativní výhrady k návrhu, aniž by ale bylo zřejmé, jaký k němu Ministerstvo zaujímá postoj.

Veletoč o sto osmdesát stupňů dokončilo MF hned následující den, kdy v rámci „upřesnění“ uvedlo. „Stanovisko MF: Neutrální. Návrh na regulaci provizí považujeme za přínosný, protože přináší výrazný nástroj na ochranu spotřebitele, který je pro MF jednou z priorit – předmětným návrhem by měla být minimalizována motivace zprostředkovatele na předčasném ukončení smlouvy (zabrání se bezdůvodnému přepojišťování klientů, což spotřebitele bezdůvodně zatěžuje, v prvních letech trvání smlouvy)…“

REKLAMA

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Jediná výhrada, kterou v tomto stanovisku MF vzneslo, se týkala toho, že předmětná právní úprava patří do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jenže i tady provedlo MF během tří měsíců obdobný názorový veletoč. Při připomínkovém řízení k novele zmíněného zákona, který byl projednáván souběžně se zákonem o pojišťovnictví, vznesl požadavek na zavedení regulace provizí Kabinet vedoucího Úřadu vlády ČR z důvodu ochrany spotřebitele, a byl vypořádán formou vysvětlení. Stanovisko předkladatele, tedy MF bylo tehdy i v tomto případě zásadně zamítavé. „Regulatorní úprava vztahů mezi dvěma podnikatelskými subjekty, resp. ochrana obchodních zájmů jedné strany (pojišťoven) před ekonomickými dopady tržních mechanismů, které sama dlouhodobě spoluutvářela, nemůže být odůvodňována ochranou spotřebitele, a nemá tak být součástí tohoto právního předpisu…“  Stanovisko rovněž upozorňuje na skutečnost, že návrh již dříve odmítla LRV. Podle analýzy, kterou pro legislativní radu vypracoval profesor Jan Dědič, by tento návrh mohl být dokonce v rozporu s Ústavou ČR.

Odmítnutou připomínku si opět osvojil poslanec Šincl a 4. května vydalo MF k pozměňovacímu návrhu, který v únoru odmítlo, doporučující stanovisko, pouze s vysvětlujícím komentářem. A konečně – den na to své doporučující stanovisko MF zopakovalo, přičemž použilo stejnou argumentaci, jako v případě stanoviska k zákonu o pojišťovnictví – tedy že se jedná o „výrazný nástroj pro ochranu spotřebitele“. Ve středu 6. května pak návrh, který před tím nadvakrát Ministerstvo odmítlo, vehementně obhajoval Pros na rozpočtovém výboru, a výbor především na základě toho Šinclův pozměňovací návrh přijal. Informace o Prosově záhadném veletoči včetně rozboru postupných protichůdných stanovisek následně doputovaly k Andreji Babišovi, a ten okamžitě jednal.

Článek vyšel v Ekonomickém deníku.

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

regulace kryptoměn

Kryptoměny se liší funkčností. Zohlednit to má i regulace ze strany EU

Foto: Shutterstock Ačkoliv je asi nejdiskutovanější kryptoměnou současnosti bitcoin, kryptoaktiv existuje několik tisíc. Liší se především svou funkčností. Jaké rozeznáváme druhy kryptoměn a jak k nim přistupuje v rámci připravované legislativy Evropské Unie jsme si povídali s právníkem Janem Eisenreichem, expertem na blockchain.

Text: Veronika Hejná

28. 06. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • pavel-hanzl

  26 května, 2015

  Pan Martin zřejmě dostal stranický úkol. Zrada vlády, její legislativní rady, zrada ministra. V jiné zemi by šel na popraviště, nebo minimálně do vězení. Ale žijeme zde, takže pan Martin Pros se odebral do své advokátní kanceláře, kde si nadále může hrát na právníka.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  26 května, 2015

  Jako každý člověk, pan Martin dělá to, k čemu je motivován. Možná čekal pochvalu před nastoupeným vedením ČSSD, možná se v něm hnula touha pomoci lidem s výší odkupného, možná mu někdo zaplatil. Normálně, musím se plácnout přes prsty obou rukou! Cože to napsaly? Fuj! Tady u nás se přece nepodplácí! Co kdyby na mne pan Martin podal trestní oznámení na ochranu jeho dobrého jména? Jako jistý pan Pavel, tehdejší šéf OVB Allfinanz. Kvůli panu Pavlovi jsem kdysi urazil užitečné domácí zvíře.

  Odpovědět

 • 26 května, 2015

  Boj o provize prodejců pojištění vrcholí. Chystaný zákon je má snížit.

  Spor o regulaci neúměrně vysokých provizí pojišťovacích zprostředkovatelů z životních pojistek vrcholí. Externí prodejci pojištění se totiž zuřivě brání návrhu poslance Ladislava Šincla (ČSSD) k novele zákona o pojišťovnách. Poslanec chce, aby se jim provize vyplácela postupně během pěti let, nikoli najednou, a mohla dosáhnout maximálně 150 procent toho, co klient zaplatí za rok. Dnes jsou provize zprostředkovatelů často podstatně vyšší.

  Návrh, který je nyní ve Sněmovně ve druhém čtení, podporují pojišťovny s odůvodněním, že zprostředkovatelé často lidem nenechají smlouvy doběhnout, a už po dvou letech je přesvědčují k vypovězení a uzavření nové, jen proto, aby dostali další provizi, přičemž tu první již zkasírovali celou.

  Šinclův návrh má provizní spirálu neustále rostoucích odměn zprostředkovatelů omezit a tyto peníze přesměrovat ke klientům.

  Přepojišťování vnímáme jako opakované poškozování klientů i celého trhu s životním pojištěním

  Tomáš Síkora, ČAP

  „Ve skutečnosti ale návrh směřuje k tomu, aby zprostředkovatelům zabránil v přetáčení smluv, které pojišťovnám odvádějí klienty a nutí je neustále zlevňovat produkty,“ napsal Právu předseda představenstva Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) Jiří Šindelář.

  Podle zástupců pojišťoven ale případné zlevňování produktů s poslaneckým návrhem nijak nesouvisí.

  „Nevidíme nic proklientského na ukončení smlouvy v jejím druhém roce, kdy klient často přijde o všechny prostředky, které do pojištění vložil. I v případě, že by u další pojistné smlouvy získal nepatrně nižší pojistné, v žádném případě to nemůže jeho ztrátu kompenzovat, navíc s novou smlouvou vždy platí i nové vstupní náklady. Přepojišťování tedy vnímáme naopak jako opakované poškozování klientů i celého trhu s životním pojištěním,“ konstatoval výkonný ředitel České asociace pojišťoven (ČAP) Tomáš Síkora.

  Podle Šindeláře je současný stav, kdy mohou lidé z původních smluv dříve vystoupit, nevýhodný pro pojišťovny. „Přicházejí o dojné krávy ze starých nevýhodných smluv,“ tvrdí Šindelář.

  U starších smluv bývá vyšší zhodnocení

  Naopak pojišťovny oponují, že to jsou někteří provizní prodejci, kdo z klientů nekalými praktikami profituje. Cílem návrhu je podle zástupců pojišťoven především omezit vyplácení provizí v případech, kdy jsou rušeny smlouvy čerstvě uzavřené, nikoli ty déletrvající.

  Starší smlouvy mají také zpravidla vyšší garantované zhodnocení, takže jsou pro pojišťovny spíše zátěží.

  „Již několik let upozorňujeme na krátkodobost pojistných smluv a snažíme se nejrůznějšími prostředky, včetně samoregulace, trvání pojistné smlouvy prodloužit, pokud možno do jejího dožití. Pokud by se pojišťovny snažily zbavovat tzv. nevýhodných kmenů, tvrdily by přesný opak a nepodporovaly by diskutovaný návrh,“ poznamenal Síkora.

  Zprostředkovatelé mají k chystaným změnám i další výhrady. „Návrh sice zvyšuje odkupné pro klienty z rezervotvorných (spořicích) smluv, jenže těch je uzavíráno minimum. Nedozvíme se z něj, že z pojistek na rizika, kterých je drtivá většina, klient nedostane nic. Peníze, o které návrhem poslance Šincla přijdou zprostředkovatelé, tak skončí v kapsách pojišťoven,“ míní Šindelář.

  „Přijetí návrhu (poslance Šincla) by u smluv s rezervotvornou složkou zvýšilo odkupné, zatímco u rizikových smluv bude snížení nákladů promítnuto přímo do ceny pojistného,“ uvedl k tomu výkonný ředitel ČAP Síkora.

  Expertka varuje před masáží

  „Pro smlouvy trvající například 30 a více let není nepřiměřená ani současná neregulovaná výše, ovšem pokud by měla trvat smlouva třeba jen 5 let, považuji i navrhovaných 150 procent za nemravných,“ uvedla pro Právo v reakci na poslanecký návrh expertka na pojištění ze společnosti Ernst & Young Kateřina Lhotská. Klienti se podle ní také musí kvůli změně zákona připravit na nový nálet prodejců, kteří se budou snažit současné smlouvy ještě „přetočit“.

  „Krátkodobě budou čelit obrovské aktivitě zprostředkovatelů, kteří se budou snažit využít poslední příležitosti sjednat smlouvu za stávajících provizních podmínek. Nejspíš bude tato,masáž‘ pokračovat i po případném uvedení regulace v platnost,“ varovala Lhotská.

  O jak velké peníze bitva mezi zprostředkovateli a pojišťovnami nyní zuří, naznačují výsledky za první čtvrtletí letošního roku.

  Členské firmy USF zprostředkovaly běžně placené životní pojištění v objemu 770 miliónů korun, jednorázově placené za 144,6 miliónu ko­run.

  Postoj MF nejasný

  Návrh poslance Šincla na regulaci provizí před několika dny jednoznačně podpořil náměstek ministra financí Martin Pros (ČSSD). Jeho šéf, ministr financí Andrej Babiš (ANO), se ho však o pár hodin později zbavil „pro ztrátu důvěry“.

  „Ministerstvo financí (MF) otázku vhodnosti regulace provizí a jejích případných dopadů v současnosti interně diskutuje. Stanovisko k pozměňovacímu návrhu bude sděleno nejpozději při hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení,“ sdělil poté minulý týden ve čtvrtek Právu mluvčí resortu Radek Ležatka. O návrhu by poslanci měli definitivně rozhodnout příští měsíc.

  Zdroj: http://www.no­vinky.cz/finan­ce/370399-boj-o-provize-prodejcu-pojisteni-vrcholi-chystany-zakon-je-ma-snizit.html

  Odpovědět