Pondělí 02. srpna. Svátek má Gustav.

Které důchodové systémy jsou nejlepší

Penze Petr Gola 26.05.2014 | 16:39 1 Komentář

Při zohlednění přiměřenosti, udržitelnosti a integrity důchodových systémů má nejlepší hodnocení dle společnosti Mercer penzijní systém v Dánsku, Nizozemí a Austrálii. Čím vítězí?

Důchodové systémy vyspělých zemí prochází změnami, i v zemích s propracovaným sociálním systémem se posiluje vlastní zodpovědnost občanů za životní úroveň v důchodu. Národní legislativa se přizpůsobuje finančním změnám a spoření v osobních penzijních plánech. Světovým trendem je vícestupňový příjem v penzi (státní důchod, zaměstnanecký systém, vlastní investice nebo příjmů z osobních penzijních fondů…). Ve studii „Pensions Global Index 2013“ od společnosti Mercer jsou penzijní systémy vybraných 20 zemí hodnoceny ve třech kategoriích:

  • Přiměřenosti – výše důchodu s ohledem na dosahovaný příjem a odvody na pojistném v produktivním životě, výsledný index ovlivňuje ze 40 %,
  • udržitelnosti – nastavení penzijního systému s ohledem na demografický vývoj v dané zemi, výsledný index ovlivňuje z 35 %,
  • integrity – legislativní ochrana a správa penzijních aktiv, výsledný index ovlivňuje z 25 %.

Melbourne Global Pension Index může mít maximální hodnotu 100, výsledný index u hodnocených zemí se pohybuje od 42,0 (Indonésie) po 80,2 (Dánsko).

Dánský penzijní systém

Penzijní systém v Dánsku se skládá ze základního veřejného důchodového pojištění, plně financovaného příspěvkového systému a povinného systému zabezpečení zaměstnanců (týká se 90 % Dánů). Předpisy upravující oblast důchodů jsou v Dánsku na vynikající úrovni, stejně tak výborně funguje soukromý penzijní systém. Náhradový poměr v oblasti důchodu patří mezi nejvyšší z členských zemí OECD.

V Dánsku jsou, stejně jako v Česku, při výpočtu státního důchodu zohledněni občané s nízkými příjmy, kteří si odchodem do důchodu finančně pohorší (porovnává se důchod s čistou mzdou). Důvodem je vysoké zdanění hrubé mzdy, ze které se důchod počítá, před odchodem do důchodu.

Vysoké zastoupení principu solidarity při výpočtu důchodu je jedním z důvodů, proč je v Dánsku velmi málo penzistů ohrožených „evropskou chudobou“ (tj. jejich příjem je vyšší než 60 % mediánu mzdy).

Vícepilířový důchodový systém, vysoká osobní zodpovědnost Dánů za životní úroveň v penzi a jejich dostatečné vlastní investice v produktivním věku, to vše jsou důvody, proč je životní úroveň Dánů v důchodu poměrně vysoká.

Tabulka 1: Čistý náhradový poměr u důchodů v Dánsku

Text

Medián

Příjem (v % z průměrné mzdy)

50 %

75 %

100 %

150 %

200 %

Hrubý náhradový poměr

82,4 %

117,5 %

90,9 %

77,4 %

67,4 %

60,5 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2013

V tabulce je uveden čistý náhradový poměr při odchodu do důchodu v Dánsku. Porovnává se čistý příjem před odchodem do důchodu a měsíční důchod.

Důchody v Asii jsou nízké

Citelně lepší hodnocení mají evropské země (Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko a Švédsko) než asijské země, kde náhradový poměr při odchodu do důchodu je výrazně nižší. Současně veškerá důchodová legislativa a zapojení zaměstnavatelů je na mnohem lepší úrovni. V asijských zemích jsou občané více odkázáni sami na sebe a na svoji rodinu, která hraje vyšší úlohu než v evropských zemích.

V zemích na předních místech v žebříčku hrají ve finančním sektoru významnou úlohu penzijní společnosti. Občané čerpají nejenom státní důchod, ale i pravidelnou penzi ze soukromých penzijních plánů. Zodpovědní penzisté tak mohou v důchodu cestovat a věnovat se svým koníčkům, poklesem do důchodu u nich dochází k menšímu poklesu životní úrovně než v ostatních zemích.

Světové trendy

Vyspělé země světa se potýkají se stárnutím populace, prodlužuje se střední délka života a klesá porodnost. Stoupá počet občanů starších 65 let, populace vyspělých zemí stárne. Penzijní systémy vyspělých zemí světa musí na tyto změny reagovat, životní úroveň v důchodu rok od roku více závisí na vlastních úsporách a investicích, prodlužuje se řádný důchodový věk a klesá poměr mezi státním důchodem a příjmem v produktivním věku.

Tabulka 2: Který důchodový systém je nejlepší

(Melbourne Mercer Pension Global Index 2013)

Země

Výsledný index

Dánsko

80,2

Nizozemí

78,3

Austrálie

77,8

Švýcarsko

73,9

Švédsko

72,6

Kanada

67,9

Singapur

66,5

Chile

66,4

Velká Británie

65,4

Německo

58,5

USA

58,2

Polsko

57,9

Francie

53,5

Brazílie

52,8

Mexiko

50,1

Čína

47,1

Japonsko

44,4

Korea

43,8

Indie

43,3

Indonésie

42,0

Prameny: Melbourne Mercer Pensions Global Index 2013 and OECD „Pensions at a Glance 2013“

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Které důchodové systémy jsou nejlepší”

  1. Miroslav napsal:

    Každý kdo odpracuje 35 let má mít nárok minimální důchod ve výši čtyřiceti procent z celostátní mzdového průměru. Komu to stačí může zůstat doma, komu ne pracuje dál a průměr od výše výdělku se mu navyšuje. Kdo odpracuje méně let i do pětašedesáti, poměr výpočtu důchodu se mu automaticky krátí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.