CZK/€ 24.725 +0,32%

CZK/$ 22.775 +0,55%

CZK/£ 29.040 +0,24%

CZK/CHF 24.963 +0,32%

Text: Milan Vodička

20. 09. 2021

0 komentářů

Jaroslav Sopuch: Chceme, aby kapitál českých investorů šel do domácího průmyslu

 

Foto: SkyLimit Industry

Věříte v úspěch českých firem? Věříte v budoucnost českého průmyslu? Vnímáte, že ČR není jen pouhou montovnou, ale vznikají a úspěšně zde rostou nové firmy s produkty a službami na světové úrovni? Chtěli byste se na jejich růstu investorsky podílet? Možností jsou fondy private equity, které se zaměřují na úspěšné české firmy. Patří mezi ně i fond kvalifikovaných investorů SkyLimit Industry SICAV. O rozhovor jsme požádali spolumajitele skupiny SkyLimit Jaroslava Sopucha.

Loading 

Co vás vedlo k tomu založit private equity fond zaměřený na české firmy?

Skupinu SkyLimit jsme založili jako tři rovnocenní partneři, kteří se celou svou profesní kariéru, což je již výrazně přes 20 let, pohybují v oblasti private equity investic nebo v oborech, které s private equity investicemi úzce souvisí. Za ty roky jsme viděli bez nadsázky stovky úspěšných českých průmyslových podniků. V přímém přenosu jsme sledovali, jak takové firmy dokážou získávat renomované zákazníky a jak vysokou ekonomickou přidanou hodnotu jsou schopny vytvářet. Česko v žádném případě není jenom montovnou, jak bohužel často slýcháváme.

Rozhodli jsme se proto z firem tohoto typu vybudovat průmyslovou skupinu, kde každá společnost nadále hospodaří samostatně, může však těžit ze vzájemných synergií, které ve skupině vznikají. Jako nástroj financování jsme zvolili fond kvalifikovaných investorů, do něhož jsme vložili své vlastní prostředky a stali se tak jeho prvními investory. Private equity jako dlouhodobě prověřená alternativní investice ve spektru domácích FKI téměř zcela chyběla. Proto jsme věřili, že se staneme „průkopníky“ i vítaným zpestřením nabídky pro kvalifikované investory.

Jak dlouho působíte a jaké máte výsledky?

Fond SkyLimit Industry jsme založili v roce 2016 a na začátku roku 2017 realizovali naši první akvizici. Zhodnocení investičních akcií od prvního úpisu tvoří v současné době 20,9 %. V loňském roce, i přes globální zdravotní krizi, jsme naše investory potěšili ročním výnosem 12,3 %. Private equity investování je „během na dlouhé trati“. Určitou dobu trvá, než se portfolio vybuduje, začnou působit synergické efekty a ty se „propíší“ do růstu ekonomických výsledků firem. Potenciál těchto efektů se navíc zvyšuje společně s rostoucím počtem společností v portfoliu.

REKLAMA

Private equity fondy obecně dozrávají ve střednědobém horizontu a tato třída aktiv dosahuje nadprůměrných výnosů ve srovnání s ostatními, a to nezřídka na úrovni 20 – 25 % ročně. Věříme, že náš výsledek roku 2020 svědčí o tom, že náš fond SkyLimit Industry je na správné trajektorii.

V tuto chvíli jsou aktivní dvě výzvy k veřejnému úpisu akcií v celkové sumě jedné miliardy Kč. Jaký je o tyto podfondy zájem?

Výzvy k veřejnému úpisu akcií jsou aktivní nepřetržitě od samého počátku existence fondu. Naším záměrem je získávat kapitál průběžně a nikoliv kampaňovitě. Jedna miliarda je pouze orientační údaj, který nemá z hlediska fundraisingu ani fungování fondu žádný praktický význam. V současné době je objem majetku fondu na úrovni 200 mil. Kč a máme pochopitelně zájem na jeho dalším růstu. Vidíme na trhu opravdu velké množství zajímavých investičních příležitostí.

Dosavadní zájem investorů je úměrný úrovni obecné informovanosti o způsobu investování a fungování private equity fondů mezi investorskou veřejností a zejména potom mezi investičními zprostředkovateli. Ta je prozatím relativně nízká, ostatně jako u všeho, co je na začátku. Zájem však postupně roste a snažíme se to dále podporovat intenzivní osvětou. Jsme přesvědčení, že k růstu zájmu přispějí rovněž výsledky našeho fondu a obecné uklidnění investorské veřejnosti v rámci odeznívání pandemie.

Jak vybíráte konkrétní firmy do portfolia, co je klíčové?

REKLAMA

Náš fond se zaměřuje na ziskové a ekonomicky zdravé společnosti, které působí v oboru moderní strojírenské výroby. Jako „velikostní“ kritérium jsme si z důvodu snadnosti komunikace zvolili obrat firmy v rozmezí od 100 do 500 milionů Kč. Klíčové je pro nás to, aby firma pokud možno měla vlastní výrobek, v němž je zhmotněno co nejvíce vlastního konstruktérského či technologického know-how a vysoce kvalifikované lidské práce. To se projeví ve výši ekonomické přidané hodnoty, které firma dosahuje. Důležitý je při výběru firem rovněž jejich synergický potenciál s ostatními společnostmi ve skupině.

Jaké konkrétní české firmy máte v portfoliu?

V současné době máme v portfoliu 5 společností, z nichž tři působí v sektoru průmyslové automatizace, tedy ve výrobě automatizovaných a robotických výrobních linek vlastní konstrukce prováděné na základě konkrétních potřeb průmyslových zákazníků. Jedná se o společnosti INOX Technology v Jablonci, TECHNIK PARTNER v Bořanovicích a VMK-CZ v Ústí nad Orlicí. Společnost STS Olbramovice je výrobcem zemědělské techniky a Ventos Energy Solutions z Rumburka je výrobcem zařízení pro hospodárné nakládání s tepelnou energií, jako jsou například výměníky nebo průmyslové sušárny nejrůznějšího typu. V poslední době se Ventos výrazně prosazuje na trhu dodávkami zařízení na ekologickou likvidaci kontaminovaného zdravotnického odpadu z nemocnic. Pružně se firmě podařilo přizpůsobit pandemii a přijít s nabídkou aktuálně velmi potřebného zařízení.

Zaměřujete se pouze na české firmy? Proč?

Ano, zaměřujeme se pouze na české společnosti, a to hned z několika důvodů. Za prvé proto, že strojírenství má v české ekonomice obrovskou tradici a stále i velmi vysokou kvalitu, která bývá často neprávem opomíjena. Z tohoto důvodu vidíme na českém trhu více než dostatek investičních příležitostí. Za druhé český trh je pro tým SkyLimitu domácím trhem, kde může nejlépe uplatnit své letité zkušenosti a kontakty ve prospěch co nejlepšího výběru firem do portfolia. A v neposlední řadě je naším záměrem to, aby kapitál našich v drtivé většině domácích investorů, který byl vygenerován jejich podnikatelským umem, špičkovou odbornou nebo manažerskou prací, byl znovu investován do domácího průmyslu a neodtékal za hranice.

REKLAMA

Máte vybraná nějaká odvětví, na které se více zaměřujete?

Tři z našich portfoliových společností působí v segmentu průmyslové automatizace. Tento segment v současné době výrazně roste, a to mimo jiné i proto, že pandemie nadále výrazně urychlila zájem průmyslových společností na zavádění automatizace, úsporu nákladů a nahrazování lidské pracovní síly, které byl dokonce už i před pandemií velký nedostatek. Díky tomu můžeme říct, že každá z našich společností v portfoliu momentálně disponuje rekordní naplněností knihy zakázek ve své historii. A totéž se týká i našich dvou firem v ostatních oborech.

Poslední akvizice je z roku 2019 – proč ta pauza?

V roce 2019 jsme realizovali v poměrně krátkém sledu dvě akvizice, a to obě v jeho druhém pololetí. V následujícím roce jsme se tedy věnovali jejich začlenění do portfolia a nastavení synergií s našimi dalšími společnostmi. Rok 2020 potom samozřejmě významně ovlivňovala pandemie, a tedy obecná investorská nejistota. Neměli jsme žádný důvod v takto nejisté době realizovat další akvizice a preferovali jsme vyčkat, až se situace uklidní. To se podle našeho názoru již stalo a v současné době máme opět rozpracováno několik akvizic.

Jak zvládly firmy v portfoliu pandemii?

Mohu s radostí říct, že všechny firmy zvládly pandemii velmi dobře. Všechny naše společnosti působí v B2B segmentu, dodávají tedy průmyslovým zákazníkům, a nikoliv do spotřebitelského trhu. V B2B segmentu byl pokles poptávky minimální a pokud ano, tak se jednalo spíše o její odklad než o ztrátu. Odklad byl způsoben tím, že někteří zákazníci měli třeba krátkodobě uzavřené provozy nebo prostě v práci nebyli lidé, kteří zakázky zadávají. Pokud jde o provozní záležitosti, tak ani našim firmám se pochopitelně nemocnost a karantény nevyhnuly, nikdy však naštěstí nezpůsobily žádné kritické problémy. Určitou výhodou se také ukázalo to, že většina odbytu našich firem směřuje do České republiky. O tom, jak naše firmy zvládly pandemii, nakonec svědčí také loňský výnos fondu 12,3 %.

Jaké jsou pro investory výhody segmentu private equity v době vysoké inflace?

Pokud zůstaneme u trhu fondů kvalifikovaných investorů, tak jejich dominantní část tvoří nejrůznější nemovitostní fondy. Jejich společným rysem je to, že nemovitosti v jejich držení inkasují nájemné, které je dáno dlouhodobými smlouvami. Výhodou nemovitostních fondů je tedy relativní stabilita výnosů, na druhou stranu jejich výše je limitována možnostmi úprav nájemného a až na výjimky nedosahuje „násobků“ inflace. S rostoucí inflací se výnosový diferenciál zužuje.

Výhodou private equity fondů v době jejich zralosti je tedy to, že dosahují zpravidla výrazně vyššího výnosu, který navíc není ničím shora omezován, neboť nejsou ničím limitovány ani ekonomické výsledky firem v portfoliích. Investice do private equity fondu je tedy v době vyšší inflace výhodná, protože inflace „ukousne“ relativně menší část jeho výnosu, než je tomu u jiných fondů.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Akciovému trhu v USA se za poslední dekádu dařilo

Dlouhodobá investice do akcií může přinášet zajímavý výnos a v rámci DIP posloužit i jako zajištění na stáří. Nejběžnější akciová portfolia a fondy zhodnotily v posledním desetiletí investice dvojnásobně i víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services, která porovnala často využívané fondy a portfolia.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *