Pondělí 02. srpna. Svátek má Gustav.

Jak vysoký je maximální důchod v roce 2015

Penze Petr Gola 13.04.2015 | 11:05 0 Komentářů

Výši státního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo řádně zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Sociální pojištění se však od roku 2008 odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Co to znamená pro výpočet důchodu? Jak vysoký může být maximálně důchod dle výpočtové formule roku 2015? 

Základními dvěma vstupními údaji při výpočtu důchodu jsou získaná doba pojištění a průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, v letech 1986 až 2014. Výpočtová formule při výpočtu důchodu v roce 2015 a strop pro platbu sociálního pojištění jsou důvodem, proč je omezena maximální výše státní penze.

Maximální vyměřovací základ od roku 2008

Od roku 2008 se sociální (důchodové pojištění) platí za každý rok pouze do maximálního vyměřovacího základu. Strop se rok od roku zvyšuje. Jestliže zaměstnanec v průběhu roku dosáhne stropu, tak se přestane od tohoto měsíce odvádět povinné sociální pojištění ze mzdy zaměstnance, naposledy se sociální pojištění zaplatí za měsíc, ve kterém bylo stropu dosaženo.

V tabulce 1 je uveden vývoj maximálního vyměřovacího základu v Česku od jeho zavedení v roce 2008.

Tabulka 1: Vývoj stropu pro platbu sociálního (důchodového) pojištění

Rok

Sociální (důchodové) pojištění

2015

1 277 328 Kč

2014

1 245 216 Kč

2013

1 242 432 Kč

2012

1 206 576 Kč

2011

1 781 280 Kč

2010

1 707 048 Kč

2009

1 130 640 Kč

2008

1 034 880 Kč

Vliv stropu na výpočet důchodu

Zaměstnanci mající mzdu nad strop nebo OSVČ s vyměřovacím základem nad strop, musí počítat s tím, že pro důchodové účely se jím hodnotí v daném roce maximálně hodnota stropu. Jestliže měl tedy zaměstnanec za rok 2014 hrubou mzdu 1 800 000 Kč, tak do výpočtové formule důchodu se za rok 2014 bude započítávat příjem pouze 1 245 216 Kč.

Maximální důchod v roce 2015

V posledních letech se každoročně měnil způsob výpočtu státního důchodu. Změn ve výpočtovém vzorci bylo více. I v roce 2015 se státní důchod počítá dle odlišné výpočtové formule než v roce 2014. Jednou z legislativních novinek je zavedení maximálního výpočtového základu, který nemůže být vyšší než 36 341 Kč. Vše si ukážeme na praktickém příkladu. Výše státního důchodu nad limit závisí již pouze na získané době pojištění.

Praktický příklad

Pan Novák měl v letech 1986 až 2014 roční příjem na úrovni 1 900 000 Kč v současné hodnotě. Dřívější příjmy jsou převedeny na současnou úroveň koeficienty zohledňujícím inflaci. V letech 2008 až 2014 se při výpočtu důchodu zohledňuje příjem pouze na hranici maximálního vyměřovacího základu.

  • Osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky) pana Nováka při výpočtu důchodu v roce 2015 činí 148 563 Kč. Jak se tato hodnota vypočítá? Příjem v každém roce se přepočítá pomocí koeficientu na současnou hodnotu. Potom se sečtou přepočtené příjmy v letech 1986 až 2014, celkový příjem se následně přepočítá na měsíční hodnotu.
  • Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 40 let.

Tabulka 2: Výpočet státního důchodu pana Nováka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

148 563 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

24 632 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 24 632 Kč)

36 341 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra důchodu

(36 341 Kč x 60 %)

21 805 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 21 805 Kč)

24 205 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Maximální státní důchod dle doby pojištění

Při výpočtu důchodu v roce 2015 nemůže být výpočtový základ vyšší než 36 341 Kč, proto výše maximálního měsíčního státního důchodu závisí na získané době pojištění. V přiložené tabulce máme uveden maximální důchod v závislosti na získané době pojištění (odpracovaných letech + náhradní době pojištění).

Tabulka 3: Maximální výše důchodu dle výpočtu z roku 2015 v závislosti na počtu odpracovaných let

Výpočtový základ

Doba pojištění

Maximální státní důchod

36 341 Kč

35 let

21 480 Kč

36 341 Kč

36 let

22 025 Kč

36 341 Kč

37 let

22 570 Kč

36 341 Kč

38 let

23 115 Kč

36 341 Kč

39 let

23 660 Kč

36 341 Kč

40 let

24 205 Kč

36 341 Kč

41 let

24 750 Kč

36 341 Kč

42 let

25 295 Kč

36 341 Kč

43 let

25 840 Kč

36 341 Kč

44 let

26 386 Kč

36 341 Kč

45 let

26 931 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Penze v Česku jsou...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.