CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Jak se dokáží lišit výnosy v rámci IŽP

 


 

Na ukázku rozdílu mezi pojišťovnami jsou vybrány pojišťovny Generali, konkrétně produkt Future, a pojišťovna Kooperativa s produktem Perspektiva 7BN. Prostřednictvím obou pojišťoven lze investovat do fondu C-Quadrat Arts Total Return Dynamic, který patří mezi smíšené fondy.

Průměrné roční zhodnocení fondu od jeho založení k 3. 5. 2012 je 6,05 %. Tato hodnota je již očištěna o správcovský poplatek fondu. Pro zohlednění správcovského poplatku fondu, bylo potřeba navýšit průměrné roční zhodnocení o tento poplatek. Správcovský poplatek fondu činí 2 % ročně. Ve výpočtech je tedy počítáno s hrubým zhodnocením 8,05 %.

Poplatky pojišťoven

Pojišťovna Generali a Kooperativa nebyly zvoleny náhodně. Hlavním důvodem pro jejich výběr byla rozdílná struktura poplatků a jejich účtování.

Tabulka č. 1: Poplatky vybraných pojišťoven

POPLATEK

POJIŠŤOVNA – PRODUKT

Generali – Future

Kooperativa – Perspektiva

Běžné poj.

Jednorázové poj.

Mimořádné poj.

Běžné poj.

Jednorázové poj.

Mimořádné poj.

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou

5%

0%

2%

3%

0% 

3%

Poplatek za správu pojištění

1,6%

0%

Správní náklady

30 Kč / měsíc

30 Kč / měsíc

Počáteční poplatek

7 % / rok (sníží počáteční jednotky)

alokované pojistné (na 30 let: první tři roky 65 %)

Zdroj: Pojistné podmínky Generali a Kooperativa, vlastní zpracování autora

Výpočet zhodnocení

Do obou pojištění je měsíčně investováno 1 000 Kč po dobu 30 let. Postup výpočtu zisku z pojištění je následující:

Generali se první dva roky nakupují počáteční jednotky. Od investované částky se nejprve odečte poplatek za rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Poté se odečtou počáteční náklady a správcovské poplatky. Nakonec se tato částka zhodnotí očekávaným výnosem.

Od třetího roku se začínají nakupovat akumulační jednotky. Od investované částky se odečte administrativní poplatek 30 Kč. Ve třetím a čtvrtém roce je tento poplatek dvojnásobný, doúčtuje se tak nezaplacený poplatek za první dva roky. Dále se částka sníží o poplatek za rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou a správcovské poplatky a zhodnotí.

Na účet počátečních jednotek se již nenakupují nové jednotky, pouze se z nich splácí počáteční poplatek a nadále se zhodnocují předpokládaným zhodnocením.

Kooperativa nemá počáteční jednotky, ale alokované pojistné. Při smluvené pojistné době 30 let se počáteční poplatek platí první tři roky pojištění, každý rok 65 % investované částky.

Z investované tisícikoruny se odečte poplatek za vedení účtu 30 Kč, počáteční poplatek a poplatek za rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Získaná částka se přičte k již dříve získaným prostředkům a zhodnotí se očekávaným výnosem. Nakonec se odečte správcovský poplatek fondu z celkového objemu spravovaných prostředků. Ve čtvrtém a dalších letech se již počáteční poplatek neúčtuje.

Zisk z investičního životního pojištění se nakonec zdaní sazbou daně z příjmu, aktuálně 15 %. Tabulka č. 2 ukazuje, jakých výnosů u jednotlivých pojišťoven dosáhneme po 30 letech pojištění při očekávaném hrubém zhodnocení 8,05 %.

Tabulka č. 2: Výnosy z investičního životního pojištění po 30 letech, fond C-Quadrat Arts Total Return Dynamic

 

Pojišťovna

Generali – Future

Kooperativa – Perspektiva

Měsíční vklad

1 000 Kč

1 000 Kč

Roční zhodnocení

8,05 %

8,05 %

Počáteční poplatek

7 %/ročně z počátečních jednotek

alokované pojistné (1. rok 65 %, 2. – 65 %, 3. – 65 %)

Rozdíl nákup/prodej

5 %

3 %

Poplatek pojišťovny za správu pojištění

1,6 %

0 %

Správcovský poplatek fondu

2 %

2 %

Měsíční administrativní poplatek

30 Kč

30 Kč

Kapitálová hodnota po 30 letech

599 183,66 Kč

795 374,61 Kč

Daň

35 877,55 Kč

65 231,19 Kč

Výnos po zdanění

563 306,11 Kč

730 143,42 Kč

Zdroj: Pojistné podmínky Generali a Kooperativa, vlastní zpracování autora

Rozdíl ve výnosech těchto dvou pojišťoven činí po zdanění 166 837,31 Kč za 30 let spoření. Tento rozdíl způsobuje především odlišný poplatek pojišťoven za správu pojištění, tzv. management fee, který je u Generali 1,6 %, kdežto Kooperativa žádný poplatek za správu v současnosti neúčtuje, byť v pojistných podmínkách je tato možnost uvedena jako možná.

Reinvestice daňových odpočtů

Jelikož je smlouva o investičním životním pojištění uzavřena na dobu delší než 5 let a do 60 let věku, je možno využít každý rok daňových odpočtů. Při investici 1 000 Kč měsíčně bude dle současné legislativy roční daňová úspora ve výši 1 800 Kč (Viz Tabulka č. 3). 

Je více možností, jak se získanými penězi naložit. Mohou se buď použít na koupi spotřebního zboží, na večeři v restauraci, anebo tyto peníze znovu investovat. Pro tyto účely se může využít mimořádného pojistného již uzavřeného investičního životního pojištění.

Pro mimořádné pojistné jsou výhodnější poplatky než u běžného pojistného. Neplatí se už počáteční poplatek ani měsíční poplatek za správu pojištění, protože ty už jsou za daný produkt zaplacené.

 • U Generali je u mimořádného pojistného snížený poplatek za rozdíl mezi nákupem a prodejem z 5 % na 2 %.
 • U Kooperativy je tento poplatek stejný jak pro běžné pojistné, tak pro mimořádné.

Zhodnocení je stejné jako u běžného pojistného, 8,05 % ročně. Tabulka č. 3 ukazuje, jak se peníze zhodnotí do konce pojištění. Zisk se musí opět zdanit aktuální sazbou daně z příjmu.

Tabulka č. 3: Reinvestice daňových odpočtů do mimořádného pojistného

 

 

Pojišťovna

Generali – Future

Kooperativa – Perspektiva

Mimořádné pojistné

1 800 Kč

1 800 Kč

Roční zhodnocení

8,05 %

8,05 %

Rozdíl nákup/prodej

2 %

3 %

Poplatek pojišťovny za správu

1,6 %

0 %

Správcovský poplatek fondu

2 %

2 %

Kapitálová hodnota na konci pojištění (29 let)

99 859,40 Kč

133 622,28 Kč

Daň

7 148,91 Kč

12 213,34 Kč

Výnos po zdanění

92 710,49 Kč

121 408,94Kč

Zdroj: Pojistné podmínky Generali a Kooperativa, vlastní zpracování autora

Z tabulky je patrné, že poplatek pojišťovny za správu hraje velkou roli v konečných výsledcích. I když má Kooperativa vyšší poplatek za rozdíl mezi nákupem a prodejem, tak dosáhla vyšších výnosů důsledkem existence management fee u Generali.

Po sečtení výnosů z běžného pojistného a výnosů z reinvestice daňových odpočtů získáme následující výsledky (Tabulka č. 4).

Tabulka č. 4: Celkové výnosy z IŽP po 30 letech

 

Pojišťovna

Generali – Future

Kooperativa – Perspektiva

Zisk z běžného pojistného

563 306,11 Kč

730 143,42 Kč

Zisk z mimořádného pojistného

92 710,49 Kč

121 408,94Kč

Celkový zisk

656 016,60 Kč

851 552,36 Kč

Zdroj: Pojistné podmínky Generali a Kooperativa, vlastní zpracování autora

Z výše uvedeného je zřejmé, že je opravdu důležité, jaká pojišťovna a produkt budou vybrány. Rozdíl v zisku po 30 letech v tomto případě dosahuje až 195 535,76 Kč při daném zhodnocení.

Připravujeme: Jak velký je rozdíl mezi investicí prostřednictvím životního pojištění a přímou investicí do podílových fondů.

Loading

Vstoupit do diskuze 14 komentářů


Související články

Americký akciový index S&P 500 pravděpodobně klesne minimálně o 30 procent

Hlavní americký akciový index S&P 500 se od poloviny května pohybuje na nových historických maximech kolem 5300 bodů, aktuální hodnota indexu přitom činí 5278 bodů. Tato úroveň amerického akciového indexu přitom odpovídá valuačnímu ukazateli P/E na úrovni 25x. Jinak řečeno, investoři nyní musí za americké akcie v […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 06. 2024

Udržitelnost energetických firem začíná z pohledu investorů hrát prim

Důležitost přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie nabírá na síle a stává se v energetických firmách tématem číslo jedna. Na udržitelnost se totiž stále častěji ptají investoři, kteří ji při rozhodování, kam své peníze vloží, zohledňují. Podniky proto tlačí na implementaci nových technologií a zrychlování přechodu […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

14. 06. 2024

Tři věci, na které si dát pozor při koupi investiční nemovitosti v oblíbených destinacích v EU

Nákup nemovitosti v zahraničí se stává stále oblíbenější alternativou tuzemských investorů. Kromě možnosti koupit dům či apartmán v příjemné dovolenkové destinaci k vlastnímu využití, totiž tyto nemovitosti nabízejí ve srovnání s Českou republikou vyšší výnos z pronájmu. Ten se na rozdíl od pražských výnosů v rozsahu 3 až 5 % […]

Text: Redakce

Foto: Luxent

13. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • josef

  15 června, 2012

  porovnání, plyne z toho, že investovat do IŽP je vlastně nesmysl, protože pokud na takovou dobu použiji jakykoliv OPF, tak i při tak nízkém výkonu dosáhnu výnosu 925 825,– A pokud bych použil velmi konzervativní fond Franklin Templeton Growth US8801991048 tak výnos by byl 1574155,– .Z toho plyne: pojistete se jen na riziko a investice nechte na odbornících , ne na pojišťovně!!!

  Odpovědět

 • Původní kolemjdoucí

  15 června, 2012

  Souhlasím. Pojistka je na zajištění rizik, nikoliv na zhodnocování prostředků.

  Odpovědět

 • Cuba

  18 června, 2012

  presne tak. IZP je podvod a past na lidi.

  Odpovědět

 • vasek

  15 června, 2012

  tak a teď si všichni, co nabouchali Generali na spoření, otevřou pojistné podmínky, poprvé přečtou v ceníku těch 1,6% a zjistí, jací jsou… :-)
  Pak otevřou podmínky např. ČP, ING a zjistí to samé :-)

  „vždyť ale ty fondy tam jsou výborné“ :-)

  Odpovědět

 • stas

  16 června, 2012

  fondy jsou ruzne, otazka je kolik se a co plati a kolik a kdo mi nakonec rozhodne pripsat vynos z fondu. bohuzel znalost zakladnich principu investovani je v Cesku zoufala

  Odpovědět

 • Michal

  16 června, 2012

  Rad bych autorku pozadal o doplneni uraju o kapitalovou hodnotu v prvnich dvou-trech letech. Neni uplne jasne, jak se to u jednotlivych pojistek chova.

  Pokud je napr. ta srazka 65% prvni tri roky u Koopky, tak to znamena ze napr. za prvni tri roky tam nasypu 36 tisic, ale zhodnocovat se mi zacne jen 12 600 a zbytek padnul na poplatky?

  Jenže jak by to bylo, pokud bych udělal např. velky vklad na počátku, třeba 200 tisíc a poté už další roky jen spořil po tisícikoruně? To mi není vůbec jasné z tohoto článku.. Pokud by se např. těch 200k redukovalo na nějakých 70 tisíc během 1 roku a poté se mi přičítaly už jen malé platby v podobě tisícikorun spořených pravidelně, tak bych byl vlastně dost oškubán..

  Budu rád, když to tu rozvedete tuto problematiku. V současnosti je v branži pojišťovacích poradců velice oblíbené takto utápět peníze např. z ukončených stavebek, prdnout to na rok do IŽP ale nikdo už neřekne, co se s těma penězma vlivem poplatků vlastně stalo.. Dík

  Odpovědět

 • stas

  16 června, 2012

  pokud by CNB fungovala jak by mela fungovat, tak takove investicni programy by musela obratem ukoncit a bankere a pojistovaky zavrit!! :-ů Kdyz to porovnam s primym vstupem do fondu Franklin Templeton, tak je to jako nebe a dudy…..u fondu je do posledniho centu vyuctovano kolik, co a jak!

  Odpovědět

 • Cuba

  18 června, 2012

  moje slova nicmene BNP paribas taky vyborny fond, ale uz konzervativnejsi

  Odpovědět

 • Jan

  17 června, 2012

  U většiny IŽP a Perspektivy konkrétně nejsou mimořádné vklady zatíženy poplatky počátečnich nákladů, pouze vedení účtu a rozdíl nákup prodej.

  Odpovědět

 • Jiří

  16 června, 2012

  Pokud bych bral IŽP na investice což samozdřejmě brát nemohu, tak bych vybral raději GENERALI, má daleko výkonnější fondy, takže i přes vyšší nákladovost vydělá více.

  Odpovědět

 • vasek

  17 června, 2012

  omluvám se, ale tahle pohádka mě fakt baví. Vy víte, že ty fondy budou výborné dalších 30 let, že? :-)
  Znáte tu formulku, že výsledky let minulých…

  Odpovědět

 • Fin

  19 června, 2012

  Michale.Jednorázový vklad tímto poplatkem není zatížen.Je zatíže pouze rozdílem nákupní a prodejní ceny tj, běžně na trhu okolo 3%. Ovšem vyjma vkladového fondu kde není poplatek žádný. Za výběr z mimoř. je to 100 kč.

  Odpovědět

 • jacko

  26 června, 2012

  Zajimave srovnani, jen nechapu, proc je srovnavan produkt Future se 7bn. Future je mnohem starsi – proc ne genio nebo dolce vita? Plus drobna oprava – generali ma momentalne fee na urovni pojistovny 2%, v tichosti plosne zvysene s prichodem dolce vity…

  Odpovědět

 • julca

  7 listopadu, 2012

  Tak jsem hodila do kalkulačky Generali a Kooperativy ty samé produkty co jsou v článku, dala tam zhodnocení 3%, muž 30 let na 30 let a vyšlo mi :
  Generali Future – 486.293, Dolce Vita 479.420 ( s prémií za pravidelné platby a celou dobu platit alespoň 1000 je to 566.192 ) a Kooperativa ZBN je 493.941. Tak nevím kde je pravda, tady už ty rozdíly nejsou tak velké jak v článku. Dolce Vita s prémií dokonce vychází ještě lépa. Tak fakt nevím …

  Odpovědět