Pondělí 02. srpna. Svátek má Gustav.

Jak příjmy ovlivňují výši důchodu v roce 2013

Penze Petr Gola 04.12.2012 | 18:01 0 Komentářů

Při výpočtu důchodu v roce 2013 se budou zohledňovat příjmy v letech 1986 až 2012. Dřívější příjmy však ovlivňují výši důchodu pozitivněji než příjmy v posledních letech. Proč je tomu tak? 

Pro rok 2013 dochází ke změně ve výpočtu důchodu. Nejviditelnější změnou je změna redukčních hranic a zápočtu v jednotlivých redukčních pásmech. Dochází však i ke změně koeficientů pro zápočet příjmů v jednotlivých letech.

K čemu jsou koeficienty?

Pro výpočet důchodu jsou rozhodující dva údaje: osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. Přitom osobním vyměřovacím základem při výpočtu důchodu v roce 2013 je průměrná mzda za odpracované roky 1986 až 2012 v současné hodnotě. Koeficienty tedy slouží pro přepočet dřívějších výdělků na současnou hodnotu. Koeficienty jsou pro každý rok jinak vysoké.

  • Průměrná mzda v letech 1986 až 2012 má při přepočtu na současnou hodnotu vždy rozdílnou hodnotu. Rozdíl mezi nejvýhodnějším rokem 1995 a nejméně výhodným rokem 2009 dosahuje téměř 5 %.

V současné hodnotě se průměrná mzda liší o více než 13 tisíc Kč

Občané, kteří po celou dobu pobírali průměrnou mzdu, nebudou mít ve všech letech přepočtenou mzdu stejně vysokou, jak by se na první pohled zdálo. Důvodem jsou právě rozdílně vysoké koeficienty.

  • Průměrná roční mzda za rok 1995 má současnou hodnotu (po vynásobení koeficientem) 315 730 Kč, zatímco průměrná mzda za rok 2009 má současnou hodnotu 302 205 Kč. V absolutním vyjádření činí odchylka 13 525 Kč, což je více než polovina jednoho průměrného měsíčního příjmu.

Co v praxi pro výpočet důchodu tato odchylka znamená? Aby byl za rok 2009 stejný přepočtený vyměřovací základ jako v roce 1995, musel by mít občan místo měsíčního příjmu 23 344 Kč měsíční příjem 24 489 Kč.

Tabulka 1: Vývoj průměrné mzdy v Česku (1994 – 2012)

Rok

Průměrná mzda

Rok

Průměrná mzda

Rok

Průměrná mzda

1994

7 004 Kč

2000

13 219 Kč

2006

19 546 Kč

1995

8 307 Kč

2001

14 378 Kč

2007

20 957 Kč

1996

9 825 Kč

2002

15 524 Kč

2008

22 592 Kč

1997

10 802 Kč

2003

16 430 Kč

2009

23 344 Kč

1998

11 801 Kč

2004

17 466 Kč

2010

23 864 Kč

1999

12 797 Kč

2005

18 344 Kč

2011

24 436 Kč

Poznámka: U roku 2012 počítáme s průměrnou mzdou za 2. čtvrtletí ve výši 24 626 Kč

Pramen: ČSÚ (Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty)

Pratický příklad

Pan Modrý od roku 1994 až po rok 2012 dosahoval vždy průměrnou mzdu. O důchod si zažádá v roce 2013. Hodnotit se budou tedy příjmy v letech 1986 až 2012. Ze kterých let průměrná mzda nejvíce zvýší důchod? 

Rok

Průměrná roční mzda

(v Kč)

Koeficient

Přepočtený roční příjem

(v Kč)

Odchylka od průměrného

ročního příjmu

(v %)

1994

84 048 Kč

3,7534

315 466 Kč

2,94%

1995

99 684 Kč

3,1673

315 730 Kč

3,03%

1996

117 900 Kč

2,6750

315 383 Kč

2,92%

1997

129 624 Kč

2,4199

313 678 Kč

2,36%

1998

141 612 Kč

2,2136

313 473 Kč

2,29%

1999

153 564 Kč

2,0453

314 085 Kč

2,49%

2000

158 628 Kč

1,9187

304 360 Kč

-0,68%

2001

172 536 Kč

1,7680

305 044 Kč

-0,46%

2002

186 288 Kč

1,6475

306 910 Kč

0,15%

2003

197 160 Kč

1,5435

304 317 Kč

-0,69%

2004

209 592 Kč

1,4475

303 385 Kč

-1,00%

2005

220 128 Kč

1,3761

302 919 Kč

-1,15%

2006

234 552 Kč

1,2909

302 784 Kč

-1,20%

2007

251 484 Kč

1,2024

302 385 Kč

-1,33%

2008

271 104 Kč

1,1118

301 414 Kč

-1,64%

2009

280 128 Kč

1,0744

300 970 Kč

-1,79%

2010

286 368 Kč

1,0553

302 205 Kč

-1,38%

2011

293 232 Kč

1,0315

302 469 Kč

-1,30%

2012

295 512 Kč

1,0000

295 512 Kč

-3,57%

Zdroj: vlastní výpočty autora

Jak jsme si názorně vypočítali, tak průměrná mzda má v průběhu let odlišný vliv na výši důchodu. Údaje za rok 2012 je potřeba brát s rezervnou, protože počítáme s údaji za II. čtvrtletí, průměrná mzda za celý rok 2012 bude vyšší, protože se na konci roku vyplácejí odměny. Rok 2012 bude tedy vycházet lépe. 

  • Celkově můžeme říci, že nejlépe vychází roky 1994 až 1999. 
  • Nejhůře naopak vychází roky 2007 až 2011 (rok 2012 nezohledňujeme).

Rozdíl mezi rokem 1995 a 2009

Při přepočtu na současnou hodnotu má průměrná měsíční mzda za rok 1995 hodnotu 26 311 Kč, zatímco průměrná měsíční mzda za rok 2009 má hodnotu pouze 25 081 Kč. Rozdíl je tedy vyšší téměř o 1 130 Kč měsíčně, tedy necelých 5 %. Průměrná mzda v každém roce tedy ovlivňuje výši důchodu jinak. Rozdíly jsou ve skutečnosti ještě vyšší, než jsme si vypočítáli na názorném příkladu.

Výdělky v letech před rokem 2000 ovlivňují tedy výši důchodu pozitivněji než pozdějí výdělky. Mzdové rozdíly se totiž zvyšují. Před rokem 2000 dosáhlo na průměrnou mzdu v Česku podstatně více lidí, než je tomu v současnosti. Kdo měl před rokem průměrnou mzdu, může poměrně často mít v současné době mzdu podprůměrnou.

Vstoupíte do 2. pilíře?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.