Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

Jak klesá rodinný příjem při nezaměstnanosti

Zodpovědné rodiny mají vytvořenu finanční rezervu pro případnou kratší nezaměstnanost. Podpora v nezaměstnanosti je nižší než předchozí příjem a pobírá se pouze po omezenou dobu. Zejména OSVČ by měli počítat s finančním zajištění pro případné ukončení činnosti a registraci na úřadu práce.  

I zaměstnanci dobře odvádějící svoji práci se mohou stát nezaměstnanými, jestliže jejich zaměstnavatel z různých důvodů ukončí svoji činnost. Taková situace může nastat velmi rychle a nemusí se podařit ihned najít nové místo a je potřeba se registrovat na úřadu práce.

Občané mladší 50 let mají nárok po dobu 5 měsíců na podporu v nezaměstnanosti, občané od 50 let do 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti 8 měsíců a občané starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti 11 měsíců.

Po vypršení podpůrčí doby jsou již občané v evidenci na úřadu práce odkázáni na sociální dávky, jejichž výše závisí na konkrétní životní situaci rodiny. Nárok na sociální dávky není automatický. 

Jak klesá rodinný příjem při podpoře?

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahované čisté mzdě. Čím vyšší průměrná mzda, tím vyšší podpora v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se v jednotlivých měsících liší. V prvních dvou měsících nezaměstnanosti náleží podpora ve výši 65 % průměrné čisté mzdy, v dalších dvou měsících ve výši 50 % průměrné čisté mzdy a následující měsíce ve výši 45 % průměrné čisté mzdy.

Legislativou je však stanovena maximální podpora v nezaměstnanosti. V roce 2014 může maximální podpora v nezaměstnanosti činit 14 281 Kč. Občanům s nadprůměrnými příjmy tedy klesá životní úroveň při evidenci na úřadu práce nejvíce. Na maximální podporu v prvních dvou měsících pobírání podpory dosáhnou občané s měsíční čistou mzdou 21 970 Kč a více.

Podpora v nezaměstnanosti může být i jen 3 tisíce

Zodpovědní živitelé rodiny s případnou nezaměstnaností počítají a mají vytvořenu finanční rezervu. Splácení hypotéčního úvěru může být pro občany s vyššími příjmy i při dočasné nezaměstnanosti problém. Zejména pro OSVČ, které ukončí svoji činnost z důvodu špatných ekonomických výsledků v posledních měsících.

U OSVČ se podpora v nezaměstnanosti počítá z vyměřovacího základu. Při minimálních platbách na sociálním pojištění se u OSVČ klesá měsíční podpora v nezaměstnanosti od cca 4 200 Kč do cca 2 900 Kč.

Obdržení odstupného

Když zaměstnanec dostane odstupné, potom podpora v nezaměstnanosti nenáleží po dobu výplaty odstupného. Výše odstupného závisí na počtu odpracovaných let. Zaměstnanci pracující u zaměstnavatele déle než 2 roky mají nárok na tříměsíční odstupné. Při obdržení tříměsíčního odstupného se začne podpora v nezaměstnanosti vyplácet od 4. měsíce.

Praktický příklad

Paní Dvořáková (37 let) má průměrnou čistou mzdu 25 120 Kč a obdržela tříměsíční odstupné. Kolik obdrží celkem na podpoře v nezaměstnanosti? 

V prvních dvou měsících náleží paní Dvořáková maximální podpora v nezaměstnanosti ve výši 14 281 Kč, protože 65 % z 25 120 Kč je vyšší než zákonem stanovené maximum. 

Text

Částka

Průměrný čistý příjem

25 120 Kč

První tři měsíce

odstupné

Čtvrtý až pátý měsíc

14 281 Kč

Šestý až sedmý měsíc

12 560 Kč

Osmý měsíc

11 304 Kč

Celkem podpora v nezaměstnanosti

64 986 Kč

Během pěti měsíců, kdy bude paní Dvořáková pobírat podporu v nezaměstnanosti, klesne její celkový příjem o polovinu. Kdyby dále pracovala, tak by za 5 měsíců obdržela čistou mzdu ve výši 125 600 Kč (25 120 Kč x 5 měsíců). Podpora v nezaměstnanosti činí 64 986 Kč. 

Proč mít železnou rezervu

I kratší nezaměstnanost znamená „finanční ránu“ pro rodinný rozpočet. Pro OSVČ ještě vyšší. Proto by měly zodpovědné domácnosti mít finanční rezervu pro tyto nenadále případy, ve výši 4násobku měsíčního příjmu. Tyto peníze je vhodné mít uloženy ve finančních produktech, odkud je můžeme v případě nutnosti rychle čerpat.

Je podpora v nezaměstnanosti v Česku dostačující?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.