Sobota 08. srpna. Svátek má Soběslav.

Investujete s úvěrem? Úroky do výdajů nedávejte!

S investičními rozhodnutími úzce souvisí transakční náklady nebo poradenská činnost finančního či investičního poradce. Někteří drobní investoři navíc pořizují cenné papíry na úvěr. Jak naložit s těmito vedlejšími náklady zatěžujícími peněženku investora z pohledu daní? O jaké dokumenty je dobré opřít investorovo důkazní břemeno?

Příjmy z prodeje cenných papírů se zdaňují v kolonce ostatních příjmů – § 10. Samotný formulář daňového přiznání vyčlenil jeden jediný řádek pro příjmy z prodeje cenných papírů, vůči nimž lze uplatnit výdaje související na jejich dosažení. Rozdílem je dílčí základ dle § 10. To je vcelku známá věc a nikdo nebude asi na pochybách, jak ji vyplnit. Otázkou samozřejmě je, jaké dílčí výdaje skutečně souvisejí s dosažením příjmů a jaké nikoli. Jinými slovy jde o to, jak budeme schopni obhájit hodnotu uváděnou v daňovém přiznání v kolonce výdaje na dosažení příjmů z prodeje cenných papírů.

Výdaje na dosažení příjmů mají zelenou. Na udržení a zajištění příjmů sem nepatří.

Základním stavebním kamenem tvořícím hodnotu kolonky „výdaje na dosažení příjmů z prodeje cenných papírů“ je samozřejmě nabývací cena cenného papíru (nejčastěji akcie nebo podílové listy otevřených podílových fondů). Jak ji investor zjistí?

V případě podílových listů je každá změna (nákup nebo zpětný odkup) doprovázen změnovým výpisem vystaveným investiční společností spravující konkrétní otevřený podílový fond. Z něj je patrné, kolik investor za konkrétně investovanou částku obdržel podílových listů a kolik činil vstupní poplatek. Je tudíž dobré si takový změnový výpis důkladně uschovat, neboť by měl být jasným důkazním prostředkem v případě, že se vás na obsah kolonky „výdajů“ v daňovém přiznání zeptá berní úředník. To samé samozřejmě platí pro zpětný odkup, který naopak vymezuje kategorii příjmů.

Co se týče přímého nákupu akcií, tak tam nedostáváme žádný změnový výpis od investiční společnosti, avšak jako důkazní prostředek nám poslouží záznamy o uskutečněných nákupech a prodejích ze strany obchodníka, který nám obchody na konkrétním akciovém trhu zajišťuje. Z něj je samozřejmě patrné, za kolik se konkrétní akcie koupila, prodala a jaké byly transakční náklady. Jestliže jsou akcie nebo podílové listy oceňovány v jiné měně než Kč, tak je nutné je přepočíst. O vlastním přepočtu na Kč se více dozvíte v článku " Přepočet měn pro daňové účely? Vystačíme si s jednotným kurzem".

Transakční a správcovské poplatky – určitě ano

Určit nabývací cenu akcie nebo podílového listu problém není. Co přímé transakční poplatky? Tak například půjde o vstupní nebo výstupní poplatek účtovaný investiční společností spravující konkrétní fond. V tomto případě není pochyb o tom, že jde o výdaj související s dosažením příjmů a je možné jej považovat za výdaj, který lze zahrnout do daňového přiznání.

Oporu nalezneme v zákoně o daních z příjmů – konkrétně o § 10, odstavec 5.  Ten výslovně uvádí, že u příjmů z prodeje cenných papírů lze kromě nabývací ceny akcie a pořizovací ceny ostatních cenných papírů uplatnit i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů. Tím je napsáno víceméně vše. Lze jen v této souvislosti doporučit, aby si všichni investoři uschovávali písemné záznamy, kde jsou takové poplatky uvedeny.

Zajímavou kapitolou jsou investiční doporučení od samotných finančních poradců. V České republice drtivá většina finančních poradců pracuje na bezplatném poskytování rad klientovi (včetně investic). Jeho odměna v případě investic se odehrává v rovině provize ze strany investiční společnosti a přímá odměna mezi klientem a poradcem odpadá. U přímého nákupu tuzemských nebo zahraničních akcií ovšem žádná investiční společnost provizi vyplácet nebude. Záleží tedy na dohodě klienta a poradce, zda je účtována za poradenství týkající se nákupu nebo prodeje cenných papírů nějaká odměna.

Pokud ano, tak ji lze považovat za výdaj na dosažení takových příjmů. Je ovšem důležité, aby byla v nějaké rozumné relaci vůči velikosti obchodu a také vůči výnosu z transakce. Tak například bude jen těžko obhajitelné poradenství týkající se nákupu deseti akcií ČEZ (obchod za cca osm tisíc korun) v hodnotě tří tisíc korun. V takovém případě lze očekávat problémy ze strany správce daně. Dvojnásobný pozor by si měli dát takoví partneři, kdy poradce je vůči klientovi nějaká spřízněná osoba (například otec a syn) a mezi sebou si účtují nějaké odměny za poradenství. Zejména v těchto případech musí jít o přiměřenou výši honoráře za poradenství.

Kupujete na úvěr? Úroky z úvěru do výdajů v daňovém přiznání nepatří

Jestliže si na nákup cenných papírů berete úvěr a poskytovateli úvěru v návaznosti na to platíte úroky, tak budete asi zklamáni. Úroky z úvěru nejsou dle § 10, odstavec 5 výdajem sloužícím na dosažení příjmů, a tudíž si o ně základ daně ponížit nelze. Přestože jde o poměrně tvrdý postoj správců daně (logika by spíše nahrávala tomu, že bez úvěru by nemohly být předmětné příjmy vůbec dosaženy), tak realita je bohužel taková. Několik nedávných rozhodnutí v tomto ohledu bylo vedeno touto cestou a v budoucnosti nelze očekávat jiný postoj kontrolních orgánů.

Daníte příjmy ze zahraničí?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Investujete s úvěrem? Úroky do výdajů nedávejte!”

  1. Fany napsal:

    Pozor na to…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.