CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: Milan Vodička

09. 06. 2021

0 komentářů

Investice do biotechnologií mají svá specifika

 

Foto: SOTIO

Biotechnologie zažívají, i v souvislosti s koronavirovou pandemií, masivní příliv kapitálu a zájem investorů. Jde o sektor, kde můžete skutečně hodně vydělat, ale také všechno ztratit. O tom, jak investovat do biotechnologií, jsme mluvili s Jensem Hennecke, který ve firmě SOTIO ze skupiny PPF zodpovídá za business development, tedy za akvizice biotechnologických firem, portfoliové investice, licenční dohody i partnerské spolupráce. 

Jak se vyvíjí oblast investic do biotechnologií? Ovlivnila nějak pandemie covid-19 tento trend?

Upřímně řečeno, na začátku roku 2020 jsme se všichni báli, jaký negativní a trvalý dopad by mohla mít pandemie na biotechnologický průmysl. Ale negativní trend byl jen velmi krátký. Nejen investoři si velmi rychle uvědomili, že biotechnologické společnosti budou naopak řešením pandemie.

Během uplynulých dvanácti měsíců jsme byli naopak svědky masivního přílivu kapitálu do biotechnologií a silného nárůstu valuací společností. Zajímavé je, že se to netýkalo jen biotechnologických společností zaměřených na vývoj přípravků pro léčbu covid-19, ale téměř všech. Počty firem uváděných na burzu i objemy investic dosáhly rekordních hodnot a pro investice do segmentu biotechnologií je dnes k dispozici velký objem kapitálu. Dostáváme se do bodu, kdy bude naopak nedostatek nadějných vědeckých projektů a zkušených lidí.

Podle vás, jak perspektivní jsou biotechnologie ve srovnání s jinými atraktivními oblastmi, například IT technologiemi?

Biotechnologie jsou zdrojem inovací, na kterých staví farmaceutické společnosti. Dokud budou existovat závažné neléčitelné nemoci, budou existovat i biotechnologie, o tom není pochyb.

REKLAMA

Ještě nedávno byly biotechnologie něčím velmi abstraktním a široká veřejnost je, minimálně zde v Evropě, téměř ignorovala. Díky pandemii si politici, novináři a široká veřejnost uvědomili, jaký dopad mohou mít biotechnologie na osobní život každého z nás, což tomuto oboru zajistilo uznání i zvýšenou pozornost. Podobnou jiným oborům, jako je umělá inteligence, IT a podobně. V neposlední řadě se stále více stírají hranice mezi různými technologickými obory a právě na těchto průsečících budou vznikat nové investiční příležitosti.

Zmínil jste pozici biotechnologií v Evropě. Je rozdíl mezi investicemi do tohoto oboru v Evropě a v USA?

Rozdíl není v dokonalosti vědeckých poznatků, které vznikají na univerzitách a ve výzkumných institucích – vědci jsou stejně chytří na obou stranách Atlantiku. Rozdíl je spíše
v podnikatelském prostředí a schopnosti přenášet vědecké poznatky do funkčních biotechnologických společností. Biotechnologický průmysl je v USA rozsáhlejší a vyspělejší. Pro budování firem je na americkém trhu k dispozici mnohem více kapitálu, zkušeností, odborných znalostí a lidí.

Investiční fondy jsou mnohem větší, biotechnologické společnosti mají přístup k většímu objemu kapitálu, a to vše má v konečném důsledku dopad i na jejich ocenění. Kótování biotechnologických společností se dnes téměř výhradně odehrává na burze Nasdaq a pro významné evropské biotechnologické společnosti je téměř standardem a cílem dostat se na burzu v USA, kde mají šanci získat potřebný kapitál a dosáhnout atraktivnější valuace.

Evropští investoři ale zaměřují své investice z velké části do biotechnologických společností v Evropě. Soukromé investice v USA jsou pro ně obtížněji realizovatelné. Aby byl ten obrázek kompletní, neměli bychom ale zapomenout na Čínu a její ambiciózní biotechnologický průmysl nabízející zajímavé investiční příležitosti ve chvíli, kdy čínská společnost vstoupí na burzu v USA.

Jak vlastně vybrat správnou biotechnologickou investici? Jak dlouho výběr obvykle trvá a kolik musíte vidět firem, než dojde k jedné úspěšné investici?

Investování do biotechnologií je kombinací extrémně vysokých nároků na kapitál, vysoké pravděpodobnosti ztráty celé investice, ale také, v těch vzácných případech úspěchu, i velmi vysokých zisků. Mechanismus výběru správné investice je proto otázkou ochoty riskovat. V době dostupnosti dostatečného kapitálu, jako je tomu v těchto dnech v USA, někteří investoři prostě sázejí na trendy.

REKLAMA

Pokud chcete být jako investor selektivnější, pak je důležité mít správné odborné znalosti, zkušenosti a úsudek, abyste mohli rozhodnout, zda je vědecký nápad dostatečně slibný na to, aby nakonec vedl ke schválenému produktu – to je zjevně jedno z nejnáročnějších a nejkomplexnějších rozhodnutí v celé této hře.

Dalším, neméně důležitým aspektem, je investovat do fungující společnosti se zkušeným týmem a odbornými znalostmi, která je schopna provést vyvíjený přípravek složitým procesem vývoje a v maximální možné míře snížit riziko neúspěchu. To je obzvláště náročné v regionech s malou biotechnologickou historií. Jako investor do biotechnologií můžete udělat všechno správně, a stejně neuspějete. Jde tedy o to udělat více dobrých investic, abyste nakonec vyhráli na některé z nich.

My obvykle prověřujeme stovky společností ročně, přičemž úplné hodnocení jedné perspektivní může trvat třeba i šest měsíců. Teprve poté dojde k investici.

Mohou do biotechnologií investovat i drobní investoři, nebo je tento obor určen pouze pro „velké hráče“?

Pro posouzení, zda je investice atraktivní, musíte mít především odborné znalosti. Prostor pro menší investice je ve fázi zrodu společností a v časných fázích jejich financování. Vzhledem k potřebě velkého objemu kapitálu pro vývoj léčiv se menší a rodinné fondy často v pozdních fázích vývoje přípravků dostávají na hranici svých možností. Menší investice lze sice směřovat do společností obchodovaných na burze, ale za cenu malé kontroly nad investicí a faktické nemožnosti ovlivnit směřování firmy.

Pokud se podíváme na výnosy, jaké mohou investoři do biotechnologií očekávat? Jak perspektivní je tato oblast?

Z deseti investic do biotechnologických společností v rané fázi vývoje přípravku skončí pravděpodobně polovina úplným neúspěchem, a tedy i ztrátou. Některé jsou na hranici návratnosti investice, další přinesou 2 až 3násobek investovaného objemu. A pak tu jsou ty vzácné případy, které mohou přinést 10násobek nebo ještě mnohem vyšší zisk a které vynahradí všechny předchozí neúspěšné investice. Průměrně úspěšný portfoliový investor může očekávat výnosy zpravidla na úrovni 10-30% ročně.

REKLAMA

Co jsou nejzajímavější oblasti, kam dnes investují venture fondy, další velcí investoři nebo i farmaceutické společnosti?

Nechci zabíhat do zbytečných detailů. Obecně jsou to techniky využívající schopnosti imunitního systému v léčbě různých typů onemocnění. To znamená četné přístupy zabývající se aktivací a řízením imunitního systému pro léčbu rakoviny nebo infekčních onemocnění, nebo naopak k tlumení nadměrných reakcí imunitního systému při léčbě zánětlivých a autoimunitních onemocnění. Pozornost investorů přitahují společnosti zabývající se cílenými terapiemi, jako jsou třeba monoklonální protilátky, dále pak buněčnými terapiemi, jako jsou T a NK buňky, nebo společnosti, které se snaží novými metodami ovlivňovat funkci imunitního systému.

Tyto trendy jdou ve vlnách. Před pár lety jsme v onkologii registrovali prudký pokles zájmu o investice do firem rozvíjejících tzv. ADC (antibody drug conjugates). Byla to doba, kdy se technologie ADC spojující toxické látky jako třeba chemoterapie s protilátkami za účelem jejich cíleného doručení k nádoru, potýkala s mnoha technickými problémy. Dnes je situace úplně odlišná, a to i díky nedávným velkým investicím do soukromých i obchodovaných společností zabývajících se ADC a miliardovým akvizicím těchto společností farmaceutickými firmami.

Jaké další oblasti v segmentu biotechnologií jsou v současné době investorsky zajímavé?

Oblastí, která si v posledních letech získala velkou pozornost, je léčba genetických onemocnění, tedy možnosti oprav mutací v genomu pacienta, které jsou příčinou onemocnění. Genové terapie, jako je například CRISPR editace genů, jsou v současné době zkoumány u poruchy srážlivosti krve, ale mají potenciálně velmi široké uplatnění pro léčbu mnoha dalších nemocí. Bude zajímavé tuto slibnou oblast, i léčebné účinky terapií na pacienty, v budoucích letech sledovat.

V jakých mantinelech se pohybujete, jde čistě o imunoonkologii nebo jste v SOTIO ochotni investovat i do projektu z jiné oblasti?

Ambicí SOTIO je především přinášet nové léčebné postupy, které prodlouží
a zkvalitní život lidí s rakovinou. Naše portfolio zahrnuje přípravky na bázi interleukinu 15, personalizované buněčné terapie CAR-T a DCVAC a novou generaci účinných a stabilních konjugátů protilátky a léku (ADC), které umí nejen zabíjet nádorové buňky, ale taky aktivovat imunitní systém. Většina z námi vyvíjených přípravků se v příštích letech dostane do velmi zajímavých hodnotových milníků, jako je například přechod z preklinické do klinické fáze.

Imunoonkologie tak je a vždy byla středem zájmu společnosti SOTIO, je to oblast, v níž někteří z nás mají odborné zkušenosti a pracují v ní již několik desítek let. Vždy jsme se ale na celý obor koukali hodně zeširoka, a platí to i nyní. Stále hledáme další zajímavé inovativní nápady a nadějné produkty pro léčbu rakoviny, do nichž bychom mohli investovat.

V posledních letech se portfolio vyvíjených přípravků společnosti SOTIO rozšířilo. Plánujete jej dál rozšiřovat? Jaká je vaše strategie u přípravků a biotechnologických firem, do nichž investujete?

Klíčovým cílem společnosti SOTIO v příštích letech bude posunout naše stávající vyvíjené protinádorové přípravky do bodu, kdy budeme mít dobrý přehled o tom, zda se z nich nakonec mohou stát úspěšné komerční produkty, či nikoli. Je možné, že se v dalším vývoji konkrétního přípravku spojíme s některou z farmaceutických společností, která bude i součástí procesu jeho uvedení na trh.

Inovace ale nejsou rigidní a my se vždy snažíme doplnit náš vývojový program o další produkt nebo technologii, která má potenciál kompletně zamíchat kartami a která by mohla zlepšit život onkologických pacientů.

Kromě toho podporujeme společnosti, v nichž vlastníme minoritní podíl. Investovali jsme do společností s novými molekulami perspektivními pro léčbu rakoviny, novými ADC a s novou generací buněčných terapií CAR-T. Některé z našich investic pokračují, některé nebyly úspěšné, ale nedávno jsme zaznamenali historický úspěch, když společnost Boehringer Ingelheim koupila za 1,2 miliardy eur firmu NBE-Therapeutics, kde jsme měli významný podíl.

Jaké jsou současné vývojové trendy v biotechnologických společnostech?

Od konce finanční krize jsme byli svědky nebývalého přílivu kapitálu do segmentu biotechnologií. To vedlo k rozšíření hledání do úplně nových oblastí. Spolu s prudkým nárůstem vědeckých poznatků jsou rychlost a rozsah, s jakým biotechnologické společnosti vytvářejí inovace, naprosto neuvěřitelné.

Budeme-li mluvit o onkologii, tam považuji za klíčový úspěch inhibitorů kontrolních bodů. Ten odstartoval rozvoj nového oboru imuno-onkologie a s ní i novou éru léčby rakoviny, na kterou se dnes zaměřuje mnoho inovativních biotechnologických společností. Imunoterapie je v léčbě nádorů mnohem víc než jen trend – je to zcela nový přístup, který zásadně změnil léčbu onkologických onemocnění a který bude ještě dlouho hrát jednu z hlavních rolí. Také COVID-19 určitě přinesl nové trendy ve vývoji, konkrétně v oblasti infekčních chorob. Celkově je v celém odvětví zřejmý trend vyvíjet mnohem lepší, cílenější, a tedy mnohem účinnější a bezpečnější terapie.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Správné nastavení pojištění invalidity? Tak trochu oříšek

Nastavit správně pojištění invalidity je oříšek. Cena by měla být až na druhém místě, jenže zároveň se musí vejít do klientova rozpočtu. „V prvé řadě je třeba vybírat mezi pojištěními invalidity z jakýchkoli příčin, nespoléhat se pouze na jeho úrazové varianty. A i samotné úrazové pojištění či pojištění trvalých […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

27. 06. 2022

Matouš Tlapák z Lifeliqe: S jedním povoláním si na celý život nevystačíme

Český technologický start-up Lifeliqe prorazil v USA. V rámci projektu SANDI získala parta nadšenců z Brna třímilionový grant a pomáhá státu Nevada mírnit ekonomické dopady pandemie covid-19. Pomocí interaktivního obsahu ve 3D, virtuální (VR) a rozšířené (AR) realitě mění podobu rekvalifikací dospělých a připravuje je na ekonomiku […]

Text: Filip Kučera

23. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.