CZK/€ 25.280 -0,04%

CZK/$ 23.131 +0,03%

CZK/£ 30.035 -0,31%

CZK/CHF 26.155 +0,21%

Text: Petr Gola

26. 01. 2021

0 komentářů

Invalidní důchod při nadprůměrných příjmech

 

Měsíční částka invalidního důchodu v roce 2021 závisí na výši rozhodných příjmů, získané době pojištění a přiznaném stupni invalidity. Kdy lze očekávat invalidní důchod prvního stupně vyšší než 10 tisíc korun?

Loading 

Základními vstupními údaji pro výpočet invalidního důchodu jsou: osobní vyměřovací základ, získaná doba pojištění a přiznaný stupeň invalidity.

  • Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky před vznikem invalidity, přičemž se hodnotí rozhodné příjmy od roku 1986.
  • Do doby pojištění se započítává nejenom získaná doba pojištění před přiznáním invalidity, ale i dopočtená doba pojištění.
  • O stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař, v Česku  jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší invalidní důchod.

Nerozhoduje celková zaplacená částka pojistného

Někteří občané před vznikem invalidity platili sociální (důchodové) pojištění 20 let, jiní např. pouze 5 let, přesto může být invalidní důchod v druhém případě vyšší. Při výpočtu invalidního důchodu nerozhoduje, jakou celkovou částku žadatel o invalidní důchod na sociální pojištění zaplatil, ale jak vysoký je jeho osobní vyměřovací základ. Tento postup zohledňuje skutečnost, že nikdo neví, kdy se jeho zdravotní stav zhorší a bude uznán invalidním.

Na invalidní důchod nelze spoléhat

Zejména lidé s vyššími příjmy by měli mít vlastní komerční pojištění pro případ zdravotních problémů. Vyjít pouze s invalidním důchodem je velmi složité. Vždyť na invalidní důchod prvního stupně ve výši 10 000 Kč dosáhnou lidé až s průměrnou měsíční mzdou ve výši 66 000 Kč, a to za předpokladu získání doby pojištění v rozsahu 45 let.

V přiložené tabulce máme vypočten invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění (včetně tzv. dopojištěné doby) a přiznaném stupni invalidity u vybraných vstupních údajů. Výpočet je proveden dle pravidel roku 2021.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Invalidní důchod I. stupně Invalidní důchod II. stupně Invalidní důchod III. stupně
25 000 Kč 41 let 7 249 Kč 9 098 Kč 14 646 Kč
25 000 Kč 43 let 7 429 Kč 9 369 Kč  15 187 Kč
25 000 Kč 45 let 7 610 Kč 9 639 Kč 15 728 Kč
35 000 Kč 41 let 7 782 Kč 9 898 Kč 16 245 Kč
35 000 Kč 43 let 7 988 Kč 10 207 Kč 16 864 Kč
35 000 Kč 45 let 8 195 Kč 10 517 Kč 17 483 Kč
45 000 Kč 41 let 8 315 Kč 10 697 Kč 17 844 Kč
45 000 Kč 43 let 8 547 Kč 11 046 Kč 18 541 Kč
45 000 Kč 45 let 8 780 Kč 11 394 Kč 19 238 Kč
60 000 Kč 41 let 9 114 Kč 11 896 Kč 20 242 Kč
60 000 Kč 43 let 9 386 Kč 12 303 Kč 21 056 Kč
60 000 Kč 45 let 9 657 Kč 12 711 Kč 21 871 Kč
80 000 Kč 41 let 10 180 Kč 13 495 Kč 23 440 Kč
80 000 Kč 43 let 10 504 Kč 13 980 Kč 24 410 Kč
80 000 Kč 45 let 10 827 Kč 14 466 Kč 25 381 Kč
100 000 Kč 41 let 11 246 Kč 15 094 Kč 26 638 Kč
100 000 Kč 43 let 11 622 Kč 15 657 Kč 27 764 Kč
100 000 Kč 45 let 11 997 Kč 16 221 Kč 28 891 Kč

vlastní výpočet autora

Částečný invalidní důchod = počítá se s vlastním příjmem

U invalidních důchodců prvního a druhého stupně se předpokládá, že budou během pobírání invalidního důchodu pracovat nebo podnikat, že budou tedy vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Měsíčně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního nebo druhého stupně je mimořádné obtížné.

Příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně by měli navíc pamatovat na to, že doba pobírání invalidního důchodu se v jejich případě nepočítá do celkové doby pojištění ovlivňující výpočet starobního důchodu. Jako náhradní doba pojištění se totiž počítá pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

TipJak si zvýšit příjem v důchodu díky příjmům z pronájmu

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

invalidní důchod

S čím počítat u invalidního důchodu?

Měsíční částka invalidních důchodů prvního a druhého stupně je nízká, navíc invalidní důchod nemusí být vůbec přiznán či může být odebrán. Co je dobré vědět o invalidním důchodu?

Text: Petr Gola

17. 06. 2020

Invalidní důchod dle stupně invalidity

Invalidní důchod dle stupně invalidity

I při výpočtu invalidního důchodu je zastoupen prvek solidarity a občané s nižšími příjmy mají vyšší náhradový poměr při výpočtu invalidního důchodu. Jak ovlivňují příjmy měsíční částku invalidního důchodu? A jak přiznaný stupeň invalidity?

Text: Petr Gola

19. 05. 2020

Invalidní důchod a vysoké příjmy

Jak moc se liší částka invalidního důchodu?

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Nárok na invalidní důchod není přitom při zdravotních problémech automatický a výpočet invalidního důchodu není pro lidi s vyššími příjmy příznivý. Vlastní komerční pojištění je nutností.

Text: Petr Gola

21. 04. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *