CZK/€ 24.700 +0,02%

CZK/$ 22.902 -0,17%

CZK/£ 29.235 -0,14%

CZK/CHF 25.546 -0,29%

Text: Marta Gellová

24. 01. 2008

12 komentářů

Implementace MiFID z pohledu investičních zprostředkovatelů

 


 

V současné době je otázka implementace evropské směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID velmi diskutované téma jak na poli profesních asociací, tak na půdě ČNB a MF.

Podle dostupných informací se v těchto dnech rozhoduje o zásadním směru, kterým se bude implementace této směrnice v České republice ubírat.

Zásadní změna s dopadem na oblast finančního zprostředkování je přesunutí investičního poradenství mezi hlavní investiční služby, což v praxi bude znamenat, že tuto službu nebude nadále možné poskytovat na základě volné živnosti, jako je tomu dnes.

Budoucí právní úprava bude muset vyřešit, za jakých podmínek bude možné tuto službu poskytovat a jakému okruhu subjektů.

Základní otázkou, která zásadně ovlivní tržní prostředí v České republice, je, zda bude zachována stávající úprava investičních zprostředkovatelů a bude tak využito výjimky v čl. 3 MiFID, a nebo zda bude stávající institut investičního zprostředkovatele zrušen a nahrazen institutem tzv. vázaného agenta.

Vázaný agent v tomto režimu může vykonávat činnost výhradně pro jediného obchodníka s cennými papíry, jedná na jeho plnou odpovědnost a podléhá registraci dohledového orgánu.

REKLAMA

Podle dostupných informací z evropských zdrojů více než polovina členských zemí EU, mj. Velká Británie, Francie a další významné země, využije výjimky podle čl. 3 MiFID.

Ministerstvo financí v rámci přípravy transpozice MiFID vydalo několik konzultačních materiálů, ke kterým se mohla vyjadřovat zejména profesní sdružení působící na finančním trhu.

Tato iniciativa doprovázená osobními konzultacemi mezi MF a jednotlivými sektory finančního trhu je vnímána velmi pozitivně.

AFIZ tuto problematiku diskutovala velmi podrobně nejen uvnitř, ale i s ostatními asociacemi. Výsledkem bylo společné stanovisko většiny asociací na využití zmíněné výjimky článku 3 MiFID, tedy zachování stávajícího institutu investičního zprostředkovatele.

V této souvislosti je však potřeba hovořit i o některých zásadních změnách, které zaručí žádoucí kontinuitu a posílí odpovědnost stávajícího zprostředkovatele 1. úrovně za své spolupracovníky a konečně odlehčí státnímu dohledu od kontroly tisíců subjektů.

REKLAMA

Nebudu se zde věnovat přílišným detailům, jen nastíním některé z AFIZem navrhovaných změn:

• rozšířit předmět investičního zprostředkovatele rovněž na investiční poradenství (tak jak je obsahem výjimky dle MiFID)

přenést odpovědnost investičního zprostředkovatele 1. úrovně za činnost investičních zprostředkovatelů 2. úrovně při splnění dalších podmínek, zejména potřebné odborné způsobilosti.

To by na jedné straně přineslo posílení ochrany spotřebitele a na straně druhé odlehčení státního dohledu. Státnímu dohledu by tak podléhali pouze zprostředkovatelé 1. úrovně což snižuje množinu z cca 10.000 dohlížených subjektů na maximálně desítky subjektů.

AFIZ považuje tento bod za velmi důležitý a navazující i na ostatní kroky, které asociace podniká.

REKLAMA

• směrnice dále umožňuje delegaci registrace investičních zprostředkovatelů 2. úrovně na profesní organizace, čímž by mohlo dojít ke značnému zpružnění procesu registrace a snížení nákladů s tím spojených.

V této souvislosti se také v celé oblasti finančního trhu znovu začíná podrobně diskutovat otázka odbornosti na finančním trhu, podmínek vstupu do odvětví či stále otevřené téma sjednocení podmínek distribuce finančních služeb a produktů na finančním trhu.

Další z otázek, které MiFID otevírá je postavení profesních sdružení v takzvané koregulaci, tj. úzké spolupráci při výkonu dohledu s ČNB (orgánem dohledu), a návazně podmínky akreditace takového sdružení a delegování práv a povinností.

Pokud by bylo prosazeno zrušení stávajícího institutu investičního zprostředkování v režimu výjimky čl. 3 MiFID, je třeba si uvědomit jeho dopady na současnou situaci při distribuci finančních produktů, především podílových listů.

Když se nad tím zamyslíte, velmi pravděpodobně by došlo k eliminaci menších zprostředkovatelských společností, které by nebyly schopny splnit nároky na organizační, věcné a personální nároky kladené na obchodníky s cennými papíry, do jejichž režimu by se stávající investiční zprostředkovatelé 1. úrovně museli "překlopit".

Z dalších požadavků budu jmenovat například nároky na schvalování vedoucích osob a propojených osob, kapitálovou přiměřenost, na informační systém, odbornou způsobilost zaměstnanců a jejich počet, předpoklady vedoucích osob, vnitřní kontrolní systém, atd.

A zprostředkovatelé 2. úrovně by se povinně transformovali na "tied agents" neboli vázané zprostředkovatele.

Odhad měsíčních nákladů po transformaci současného zprostředkovatele 1. úrovně do režimu obchodníka s cennými papíry se pohybuje v řádech desetitisíců Kč plus jednorázové náklady v řádech set tisíc Kč například na získání licence obchodníka s cennými papíry, investice do HW, SW apod.

Dalším důsledkem přijetí této varianty by byla likvidace přímých sítí subjektů kolektivního investování, protože vázaní agenti pod režimem MiFID mohou spolupracovat pouze s obchodníky s cennými papíry (a to jen s jedním).

Dodatečně by na úkor produktů kolektivního investování mohlo dojít ke značnému zvýšení nabídky produktů investičního životního pojištění, které tím, že se jedná o pojistný produkt, zůstane mimo režim MiFID, a bude tak suplovat produkty kolektivního investování, které pod tento režim spadají.

Stanovisko AFIZ v šestistránkovém pdf najdete zde.
MiFID – Směrnice o trzích finančních nástrojů na stránkách MF zde.

Loading

Vstoupit do diskuze 12 komentářů

 


Související články

Tři věci, na které si dát pozor při koupi investiční nemovitosti v oblíbených destinacích v EU

Nákup nemovitosti v zahraničí se stává stále oblíbenější alternativou tuzemských investorů. Kromě možnosti koupit dům či apartmán v příjemné dovolenkové destinaci k vlastnímu využití, totiž tyto nemovitosti nabízejí ve srovnání s Českou republikou vyšší výnos z pronájmu. Ten se na rozdíl od pražských výnosů v rozsahu 3 až 5 % […]

Text: Redakce

Foto: Luxent

13. 06. 2024

Přehledně: Nejdůležitější změny v reformě penzí schválené vládou

Vláda pod vedením Petra Fialy přišla s „reformou“ penzí. Je postavená na šesti základních bodech – postupném zvyšování důchodového věku po roce 2030, jistém minimálním důchodu, snížení výpočtu nových důchodů, výchově dětí a péči o blízké, sdílení vyměřovacích základů manželů a vdovských a vdoveckých důchodech.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

14. 05. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jan Traxler

  7 února, 2007

  Článek 3 MiFID sice neznám, ale z toho, co jsem v článku četl, doufám ve využití výjimky.

  Odpovědět

 • Fejtek

  7 února, 2007

  Také v to doufám, na druhé straně je tu ale ideální příležitost trochu zvednout laťku a zejména sjednotit pravidla s IŽP… Ostatně soudím, že Kartágo… 🙂

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  7 února, 2007

  Zdravím, pane Fejtku. Jestli to chápu správně, tak současná snaha ČNB je odstranit institut investičního zprostředkovatele. Firmy jako OVB nebo Fincentrum se stanou obchodníky s cenými papíry a jejich poradci jejich vázanými agenty. Ale co nezávislí investiční zprostředkovatelé nebo menší firmy, které těch několik set tisíc na licenci obchodníka mít nebudou (fyzická osoba se navíc nemůže stát takovým obchodníkem, jak mi řekla paní Gellová).

  Odpovědět

 • Fejtek

  7 února, 2007

  Nu, možností je víc… Zaprvé opakuji, že také doufám ve výjimku (aplikace 3. čl.), ale i to, co popisujete, by se dalo řešit „napojením“ menších firem a sólistů na licencované obchodníky nebo na nějaký brokerpool: aspoň by mohli s klienty i do akcií, nejen do fondů.
  Leč na srdci mám spíše sjednocení regulace s IŽP – to je to Kartágo…

  Odpovědět

 • Petr Lavina

  8 února, 2007

  Vyjímnka by se uplatnit neměla. „Velké firmy“ se stanou obchodníky a tvz. „malé firmy a solísté“ se mohou „napojit“ na velké firmy a nebo se přeorijentovat na „placené poradenství“. Je nesmysl aby v registru ČNB bylo 20 nebo 30 000 registrací.

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  9 února, 2007

  Problém (pokud tomu dobře rozumím) je v tom, že sólista by nemohl dělat právě ani to placené poradenství, což by dle mého názoru trhu značně uškodilo.

  Odpovědět

 • Veronika Hynková

  9 února, 2007

  Ano, rozumíte tomu správně.

  Odpovědět

 • Petr Lavina

  10 února, 2007

  Nevidím proč by „solista“ nemohl navrhnout díl penez klienta k investovaní do podílových fondů. Jaký zákon tím poruší? Klient si sám zajde na pobočku a podepíše smlouvu.

  Odpovědět

 • Petr Adamec

  8 února, 2007

  Jaký dopad to tedy bude mít na Vás jako „samotné finanční poradce“?

  Odpovědět

 • Veronika Hynkova

  9 února, 2007

  V případě zrušení investičních zprostředkvatelů se současný investiční zprostředkovatel tzv. druhé úrovně bude muset navázat přímo na jediného obchodníka s cennými papíry. Pokud se jeho zprostředkovatelská firma (tedy stávající investiční zprostředkovatel první úrovně) transformuje na obchodníka s cennými papíry, tak se pro něj fakticky moc nezmění.
  „Nezávislý“ finanční poradce placený pouze klientem bude moci fungovat pouze jako obchodník s cennými papíry, a to jako a.s. (v připravované novele se uvažuje i o formě s.r.o. ). Rovněž dojde k eliminaci sítí navázaných přímo na investiční společnosti – bude nutné do struktury vložit obchodníka s cennými papíry.

  Odpovědět

 • Jíří Birnbaher

  8 února, 2007

  Můžete mi někdo vysvětlit zkratku mifid? 🙂

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  8 února, 2007

  Na internetu jsem našel anglický název rozepsaný 🙂
  Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

  Odpovědět