Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Hodnota poradenství – a co to stojí, když si poradit nedáte

Ruce - dětská ruka drží prst

Četné studie v posledních letech prokázaly hodnotu kvalitního finančního poradenství – v neposlední řadě to, že klientům, kterým je takové poradenství poskytnuto, se po odchodu do důchodu daří významně lépe a z finančního hlediska jsou i během předchozích fází svého života mnohem více chráněni.


Z toho důvodu mě velmi zajímal nedávný průzkum, jenž upozornil na závažné problémy, které mohou nastat, jestliže se klienti bez poradenství řídí obecnými pokyny nebo již neplatnými „zlatými pravidly“. Tento průzkum, který provedla společnost Aegon, poukázal na skutečnost, že úrovně příjmů, které bývaly dříve přijatelné a kterým řada laiků nadále věří, jsou nyní z hlediska jejich finanční budoucnosti vysoce nebezpečné.

Průzkum například uvedl, že každý pátý člověk, který použije „zlaté pravidlo“ 4% ročního důchodového příjmu, přijde o peníze za 30 let – jinými slovy v některých případech ještě před svou smrtí. Kromě toho mnoho z těchto lidí zamýšlí a předpokládá, že určitý majetek předá dalším generacím – a mnohým z nich se to při tomto typu „plánování“ nepodaří, nebo po sobě zanechají mnohem méně.

Zpráva upozorňuje na důležitost osobního a profesionálního finančního poradenství, zejména pokud jde o koeficienty a prognózy příjmů.

Tzv. „pravidlo 4 %“, které formuloval americký poradce William Bengen v roce 1994, se často stává pomůckou k určení udržitelné úrovně důchodového příjmu. Výzkum Aegon však zjistil, že za dnešní ekonomické situace má pětašedesátiletý člověk s nízkorizikovým portfoliem, který každoročně čerpá 4 % výchozí částky, šanci jedna ku pěti, že mu peníze do 30 let dojdou.

Zpráva dále zdůrazňuje, že profesionální poradci jsou si velmi dobře vědomi omezení spojených s použitím takových obecných pokynů a „pravidel“ jakožto východisek rozhodování. Jsou mimořádně dobře schopni pravidelně pro klienty monitorovat situaci, aby tak zajistili včasnou reakci na varovná znamení. Uvážíme-li, že někteří spotřebitelé stále používají obecný pokyn s vyšším koeficientem 5 % ročně, znamená to jen další upozornění na „svépomocné“ finanční plánování a relativní a významnou hodnotu profesionálního poradenství.

Samozřejmě, ne všechny rady byly vždy dokonalé, ale s rozumnými a praktickými předpisy, které zajistí, aby poradci působili v odpovídajícím rámci, bude velká většina tohoto poradenství z hlediska spotřebitelů vysoce pozitivní, jak tomu bylo i v minulosti.

Autor je výkonný ředitel Svazu evropských nezávislých finančních poradců (FEIFA) a generální tajemník Evropského svazu finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF).

Máte svého finančního poradce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.