CZK/€ 25.230 -0,02%

CZK/$ 23.714 +0,00%

CZK/£ 29.540 +0,02%

CZK/CHF 26.023 +0,17%

Text: Veronika Hejná

21. 04. 2021

0 komentářů

Firmy musí zaevidovat skutečné vlastníky. Nyní už doopravdy a pod hrozbou sankcí

 

Foto: Shutterstock

Evidence skutečných vlastníků není nová, funguje už řadu let. Teprve od počátku června letošního roku ale bude možné neprovedení zápisu skutečného majitele i sankcionovat. Cílem nového evidenčního zákona, který implementuje tzv. V. AML směrnici, je zvýšení transparentnosti v právu obchodních korporací a boj s praním špinavých peněz. Jaké subjekty mají povinnost uvést skutečné vlastníky a kdo skutečným vlastníkem vlastně je?

Loading 

Kdo je skutečným majitelem? Nově i obmyšlený u svěřenského fondu

Podle nového zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. je stručně řečeno skutečným vlastníkem (UBO – Ultimate Beneficial Owner) jednak tzv. koncový příjemce, anebo osoba s koncovým vlivem. Vždy však musí jít o osobu fyzickou. Koncový příjemce získává přímo či nepřímo podstatnou část majetkového prospěchu, zatímco osoba s koncovým vlivem může přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v dané právnické osobě.

Došlo tak ke změně definice skutečného majitele, když se za něj bude považovat i osoba, která získává majetkový prospěch. To je zásadní pro svěřenské fondy, u nichž byli doposud jako skuteční vlastníci evidováni správci, zakladatel a někdy osoby vykonávající dohled. Evidenční zákon mění situaci.

„Obmyšlení se nyní formálně považují za skutečné majitele vždy, a to bez ohledu na to, zda mohou o fondu jakkoliv rozhodovat. Zákon zároveň rozšiřuje definici skutečného majitele také na jakoukoliv další zúčastněnou osobu, v jejímž ‚hlavním zájmu‘ je fond spravován,“ upozorňuje Petr Jakubec, předseda Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

V praxi je tak nutné dát si pozor i na způsobilé osoby, které se mohou obmyšlenými stát po naplnění jistých podmínek.

REKLAMA

Automatický průpis z obchodního rejstříku

U firem, které doposud evidenční povinnost nesplnily, budou některé údaje do evidence skutečných majitelů propsány z obchodního rejstříku automaticky. Jako skutečný majitel společnosti s ručením omezeným bude například zapsána osoba, která byla společníkem s podílem vyšším než 25 %, u akciových společností pak jediný akcionář.

Jestliže firma před 1. 6. 2021 svou evidenční povinnost neplnila a nemůže být proveden automatický průpis, musí skutečného vlastníka zapsat „bez zbytečného odkladu“.

„Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou neurčitou, avšak v praxi velmi krátkou. Zápis skutečného majitele v této lhůtě musí být proveden v řádu dní, maximálně týdnů,“ vysvětluje advokát Ondřej Křížek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Některé právnické osoby skutečného majitele nemají, v takovém případě tedy nebudou ani žádného evidovat. Jde kupříkladu o společenství vlastníků jednotek, stát a státní podniky nebo církve a náboženské společnosti. 

REKLAMA

Pokuta, pozastavení hlasovacích práv a zákaz výplat zisků  

V případě nesplnění staronové evidenční povinnosti hrozí sankce jak firmě, tak skutečnému vlastníkovi.

„Nový zákon v tomto ohledu provedl důslednou revizi, s účinností od 1. června tak hrozí skutečnému majiteli za porušení evidenční povinnosti sankce v podobě pozastavení hlasovacích práv na valné hromadě, obchodní korporace mu nesmí vyplatit podíl na zisku, či v rámci přestupkového řízení mu může být uložena pokuta až do výše 500 tisíc korun,“ upřesňuje Křížek. Firmy bez zapsaných skutečných majitelů se nebudou moci ani nadále účastnit veřejných zakázek.

Lze očekávat, že kontrola bude probíhat především v rámci samotné korporace. Společníci a členové orgánů budou moci evidenci zkontrolovat prostřednictvím vzdáleného elektronického přístupu.

Podle dat Ministerstva spravedlnosti ČR dosud evidenční povinnost nesplnilo přibližně 65 % obchodních korporací.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *