CZK/€ 25.330 -0,12%

CZK/$ 23.428 +0,00%

CZK/£ 29.594 -0,04%

CZK/CHF 26.427 -0,66%

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023

0 komentářů

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 – prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu

 

Třináctý ročník ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 – zná své vítěze. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech umístily: v kategorii Konzervativní fond to byl Conseq Invest Konzervativní, mezi Progresivními dluhopisovými fondy získal první místo fond Conseq korporátních dluhopisů, za nejlepší Smíšený fond byl vyhodnocen C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a v kategorii Akciových fondů zvítězil Fidelity Funds – America. Letos byla soutěž mimořádně rozšířena o kategorii Komoditní fondy, kde získal ocenění Schroder ISF Global Energy. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 23. února 2023 v pražském Mánesu.

Loading 

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„V loňském roce jsme zaznamenali příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla i jejich struktura, která se posunula k delším investičním horizontům. O investice je zájem, protože cena peněz vinou inflace klesá a lidé hledají řešení, jak je ochránit. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022,“ řekl Petr Jarůněk, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

„Bouřlivá situace na kapitálovém trhu současně představovala i obtížný úkol pro správné nastavení metodiky soutěže Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022. Jako rozdílový ukazatel nelze stanovit pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování investovaných prostředků se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory a takové jednostranné porovnání by zcela jednoznačně nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze profitovaly z tržního trendu. Proto pro nás byla neméně důležitá i stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost portfolio managementu překonávat zhodnocením fondu tržní benchmark,“ komentuje hodnocení soutěže Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Analytický tým Fincentrum & Swiss Life Select se rozhodl rovněž vytvořit novou kategorii, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Tyto fondy měly totiž v portfoliích investorů důležité místo. Především růst cen komodit z oblasti energií a zemědělství předčil s velkým odstupem zbylá aktiva.

„Na investiční rok 2023 se díváme optimisticky a máme spíše pozitivní očekávání. I přes současnou nepříznivou makroekonomickou situaci, vysokou inflaci a vysoké úrokové sazby největších centrálních bank včetně ČNB vidíme potenciál růstu jak u akciových titulů, tak u dluhopisů. Ceny obou typů aktiv v minulém roce klesly na investičně zajímavou úroveň a už nejsou zdaleka tak drahé, jako tomu bylo v minulosti,“ komentuje očekávání na tento rok Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Fincentrum & Swiss Life Select, a doplňuje: Velkou nestabilitu vnesla na trh válka na Ukrajině a energetická krize. Oba tyto faktory – ovlivňující nejen kapitálový trh – tu s námi budou i nadále. A o to více je nutné dobře vybírat tituly, do kterých budeme investovat. Pokud investor využije příležitosti, kterou současná situace nabízí, může pro něj být rok 2023 úspěšný. Nebude to ovšem úplně jednoduché a je třeba být obezřetný. Právě proto představují podílové fondy vhodnou cestu, jak toho dosáhnout.“

Komentář k výsledkům Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

„Fondy v minulém roce čelily veliké výzvě. Dynamický vývoj v důsledku geopolitického dění a obratu v měnové politice centrálních bank rozvířil globální finanční trhy napříč všemi druhy aktiv. Akciové trhy se ocitly pod tlakem vinou rostoucích nákladů firem, které byly zaviněné inflací a vyššími úrokovými sazbami. V porovnání s akciemi tak fondy mohly v nejisté době prokázat svůj nadhled a flexibilitu. Portfolio manažeři prokázali svou schopnost přizpůsobit investiční strategie vnějším okolnostem,“ komentuje výsledky ocenění Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a upřesňuje: „V uplynulém roce jsme byli svědky velkých rozdílů mezi výherci a poraženými. Umění vybrat vhodný fond výrazně odlišovalo jednotlivé investory v konečné výkonnosti. Kvalitní, aktivně řízené fondy také dokázaly porážet pasivní investiční instrumenty plošně sledující trh.“

Konzervativní fondy

U konzervativně laděných fondů se po delší době začaly do popředí dostávat peněžní nástroje, ale i české státní dluhopisy. Svůj vývoj stabilizovaly především v druhé polovině loňského roku a pomalu začaly růst. Optimální výkonnost jim pak dodala kombinace dluhopisů s kratší splatností spolu s operacemi na peněžním trhu.

Progresivní dluhopisové fondy

Vývoj progresivních dluhopisových fondů velmi záležel na jednotlivých titulech v jejich portfoliu. Zásadní roli sehrály dluhopisy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a kratší durací, případně přímo dluhopisy s proměnlivým úročením. I u těchto fondů, které cílí na rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem, jsme mohli vidět vetší část portfolií investovaných do bezpečnějších cenných papírů peněžního trhu.

Smíšené fondy

Zajímavý souboj se odehrál v kategorii smíšených fondů. Správné nastavení poměru akcií a dluhopisů v průběhu roku bylo zcela zásadní. Rok 2022 se zapíše do dějin kapitálového trhu tím, že teprve potřetí v historii současně klesaly ceny amerických akcií i bezpečných dluhopisů. Nicméně vhodný výběr investic mohl výrazně napomoci fondu v stabilitě a bránit se tak propadům na trhu.

Akciové fondy

V kategorii akciových fondů se prosadila portfolia, která dávala větší prostor akciovým společnostem se silným cash flow, menším dluhovým zatížením a schopností přenášet inflační nákladovost do konečných cen své produkce. Sektorově se dařilo například zdravotnictví, financím, energetice či necyklické spotřebě. Naopak katastrofální rok zažily akcie technologických firem, které dominovaly trhu v posledních letech. Výběr správných společností byl pro výkonnost fondů zásadní.

Komoditní fondy

Komoditní fondy jsou novou kategorií v ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Už ke konci roku 2021 jsme mohli vidět nástup energetických společností a společností zaměřujících se na těžké i lehké kovy. Dařilo se i zemědělství. Vše gradovalo loni po ruské invazi na Ukrajinu. Tato skutečnost způsobila, že komodity v roce 2022 předčily všechna ostatní aktiva. Nicméně i tak lze sledovat velké rozdíly mezi jednotlivými fondy.

METODIKA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022 http://www.investiceroku.cz/metodika/

 Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 hodnoceno 4541 fondů (z toho bylo 959 dluhopisových fondů, 2353 akciových fondů, 560 fondů peněžního trhu a 669 smíšených fondů).

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku odráží trendy, které vládly investičnímu trhu, a naznačuje i směry, kterými se investice budou vyvíjet dále.

Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:

  • Konzervativní fond
  • Progresivní dluhopisový fond
  • Smíšený fond
  • Komoditní fond
  • Akciový fond

Do jednotlivých kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:

  • Fond je registrován k distribuci na českém trhu
  • Fond je určen pro retailovou klientelu
  • Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2022. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
  • Fond je oceňován na denní bázi

V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka), a je tak zcela objektivní.

Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2022 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2022 částečně zohledněn rok 2021 a 2020.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2021 a 2020.

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 Kategorie Absolutní výnos Sortino ratio Information ratio
 Akciové 20 % 60 % 20 %
Komoditní 20 % 60 % 20 %
 Progresivní dluhopisové  20 % 60 % 20 %
 Smíšené 0 % 100 % 0 %
 Konzervativní 35 % 65 % 0 %

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Digitální měny centrálních bank – budoucnost peněz?

Digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou digitalizovanou měnou s nuceným oběhem. V současné době se digitálními měnami centrálních bank aktivně zabývá 130 zemí, které tvoří 98 % světového HDP. Z toho 31 zemí provádí (nebo dokončilo) pilotní studii. Některé menší centrální banky v Karibiku již dokonce CBDC vydaly, […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

01. 03. 2024

P. Budinský: Bude ČNB bránit dalšímu oslabování koruny?

Pro omezení volatility koruny by bylo žádoucí, aby bankovní rada snižovala úrokové sazby častěji a až na výjimky maximálně o 0,25 procentního bodu. To lze docílit zvýšením počtu  měnově politických jednání z osmi třeba na dvanáct, nebo ještě lépe na omezenou dobu vyhlásit každé zasedání bankovní rady jako měnově […]

Text: Petr Budinský

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024

Stát chce i nadále vybírat windfall tax. Hrozí žaloby menšinových akcionářů ČEZ

Ještě loni ministr financí Zbyněk Stanjura říkal, že daň z mimořádných zisků zřejmě skončí už po roce trvání. Dávalo by to smysl. Ke konci loňska stát ukončil zastropování cen energií. Ty totiž na burze klesly tak nízko, že už není třeba, aby lidem od drahých energií ulevoval. Jestliže […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *