CZK/€ 25.330 -0,12%

CZK/$ 23.428 +0,00%

CZK/£ 29.594 -0,04%

CZK/CHF 26.427 -0,66%

Fincentrum & Forbes Investicí roku 2016 se stal Fidelity Asian High Yield Fund

 


 

Letošnímu ročníku Fincentrum & Forbes Investice roku 2016 kraloval asijský dluhopisový fond Fidelity Funds – Asian High Yield Fund. Prostředí velmi nízkých úrokových sazeb donutilo investory při hledání vyšších výnosů přijmout vyšší riziko. Fond zvítězil díky svému zaměření na vysoce výkonné asijské firemní dluhopisy, které se ale zároveň řadí k rizikovějším. 

Metodika analýzy

Základem hodnocení fondů v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku 2016 jsou celkové výnosy v českých korunách a čistý výnos se zohledněním vstupních a výstupních poplatků. Odečtením hodnoty bezrizikové míry získáme tzv. nadvýnos, který ukazuje přidanou hodnotu fondu vůči bezrizikové investici na finančním trhu.

Každému fondu je následně vypočítávána celková roční volatilita, která vstupuje společně s nadvýnosem do výpočtu takzvaného Sharpeho poměru (Sharpe Ratio). Výsledkem je míra čistého nadvýnosu  v přepočtu na jednotku celkového rizika, která umožňuje srovnat fondy napříč kategoriemi a stanovit konečné pořadí.

V roce 2016 bylo podle České národní banky (ČNB) 1420 domácích otevřených investičních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů určených k veřejné nabídce v ČR. Analýza investičního trhu hodnotila celkem 584 podílových fondů a 256 jejich dalších měnových tříd nabízených běžným spotřebitelům v České republice v roce 2016, které splnily následující kritéria:

–              fond je určen pro retailovou klientelu a bylo možné do něj vstoupit na konci roku 2013 a vystoupit na konci roku 2016, u fondu nebyly na neobvykle dlouhou dobu pozastaveny odkupy (tedy ne uzavřené tranše zajištěných fondů nebo speciální fondy kvalifikovaných investorů);

–              fond je veřejně nabízen, je dostupný retailovým klientům a k fondu jsou volně dostupné jednoznačné informace včetně historických hodnot NAV;

–              do fondu je možné investovat jak jednorázově, tak pravidelně s měsíční frekvencí, minimální jednorázová investice musí být nižší nebo rovna 100 000 Kč, minimální pravidelná měsíční investice do fondu musí být nižší nebo rovna 2 000 Kč, přičemž první investice může být vyšší až do úrovně 5 000 Kč.

Výsledky analýzy Investice roku 2016

Nejlépe si v letošním hodnocení Fincentrum & Forbes Investice roku vedl Progresivní dluhopisový fond Fidelity Funds – Asian High Yield Fund. Akciovým fondem roku 2016 se stal další z řady Fidelity Funds – America Fund. Vítězem v kategorii Smíšený fond 2016 se stejně jako v loňském ročníku stal fond J&T Money. V kategorii Progresivní krátkodobý fond zazářil Amundi Funds Cash USD. Pro konzervativní investory může být zajímavý fond KBC Renta Czechrenta, který zvítězil v kategorii Konzervativní dluhopisový fond 2016.

V letošním ročníku se nevyhlašovali vítězové v kategorii Konzervativní krátkodobý fond a Zajištěný fond, protože ani jeden z fondů nedosáhl kladného nadvýnosu. Stejně jako v loňském ročníku fondy s nejlepším čistý výnosem v kategorii Konzervativní krátkodobý fond se nedokázaly postavit ani nejlepším spořicím účtům.

Divokou kartou Forbes se stal fond Parvest Aqua RH CZK (ISIN: LU1458425730), který investuje do společností podnikajících v sektoru vodohospodářství či v sektorech souvisejících. Divoká karta neslouží jako investiční doporučení, ale informuje o zajímavých fondech s neobvyklou strategií.

„Parvest Aqua se zaměřuje na vodohospodářský sektor a může být zajímavý pro investory, kterým záleží na sociálně odpovědném investování, protože se zabývá otázkou nedostatku vody a jak zajistit udržitelnost vodních zdrojů. Fond investuje do čističek odpadních vod, vodohospodářské infrastruktury, do projektů na šetření vodou a způsobů její dekontaminace. Je to odvětví, které prosperuje jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích a nabízí investorům vyrovnaný mix malých a dravých inovativních podniků s velkými nadnárodními společnostmi s velkou tržní kapitalizací, jako je Veolia nebo American Waters. Tento fond má navíc nově třídu speciálně pro české investory, zajištěnou v českých korunách,“ uvedl ke svému výběru časopis Forbes.

Kompletní přehled výsledků Fincentrum & Forbes Investice roku 

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Konzervativní dluhopisový fond 2016

KBC Renta Czechrenta

3,49 %

0,60 %

0,38

Progresivní krátkodobý fond 2016

Amundi Funds Cash USD

9,30 %

6,67 %

0,72

Progresivní dluhopisový fond 2016

Fidelity Funds – Asian High Yield Fund

15,40 %

12,08 %

1,18

Akciový fond 2016

Fidelity Funds – America Fund

18,48 %

14,39 %

0,9

Smíšený fond 2016

J&T Money

4,70 %

1,12 %

1,12

Investice roku 2016 (hlavní cena)

Fidelity Funds – Asian High Yield Fund

15,40 %

12,08 %

1,18

Konzervativní dluhopisový fond 2016

KBC Renta Czechrenta (ISIN: LU0095279401)

Investiční fond KBC Renta Czechrenta je zaměřen primárně na investice do státních dluhopisů denominovaných v českých korunách. V portfoliu se nachází zejména české státní dluhopisy, bankovní dluhopisy a bonitní korporátní dluhopisy, které mají v době nákupu rating minimálně na úrovni A. Fond může investovat také do ostatních instrumentů peněžního trhu a část portfolia držet v hotovosti.

Komentář odborníka: „Fond v posledních letech vydělal zejména na růstu cen českých státních dluhopisů v roce 2014, k němuž došlo po spuštění intervencí ČNB na kurzu koruny. Přebytek likvidity, který díky nákupům eur ze strany ČNB plynul na trh, v prvé řadě končil v bezpečných státních dluhopisech, což vyhnalo jejich ceny na rekordní úrovně. Fond dokázal i v roce 2016, kdy již byly výnosy střednědobých českých státních dluhopisů stabilně záporné, udržet hodnotu investic. Správce bohužel neuvádí obvyklé základní charakteristiky dluhopisového portfolia (durace a výnos do splatnosti), nicméně z poslední dostupné pololetní zprávy lze usuzovat, že správce nečekají po ukončení intervencí lehké časy. I nejdelší české státní dluhopisy, které fond v portfoliu měl, mají aktuálně průměrný výnos do splatnosti v desetinách procentního bodu.“

Progresivní krátkodobý fond 2016

Amundi Funds Cash USD (ISIN: LU0568621618)

Fond investuje minimálně 67 % svých celkových aktiv do nástrojů peněžního trhu denominovaných v amerických dolarech nebo v jiných měnách zajištěných prostřednictvím měnových swapů.

Komentář odborníka: „Drtivou většinu portfolia tvořily korporátní cenné papíry, převážně z finančního sektoru. Vážená průměrná splatnost dluhových cenných papírů ve fondu byla 114 dní. Dle měsíční zprávy z konce roku 2016 byla modifikovaná durace portfolia 0,09. Správce tak drží nízkou citlivost na změnu úrokových sazeb, což je při postupné normalizaci měnové politiky v USA správná strategie. V období rekordně nízkých úrokových sazeb dolarových depozit fond stabilně držel hodnotu s drobným výnosem navíc, postupný růst základních sazeb dolarových depozit se promítl do výkonnosti fondu zejména v roce 2016. Pro dolarové investory dokázal fond uchovat hodnotu, pro české investory však byl zajímavý zejména s ohledem na silné posílení dolaru za poslední 3 roky.“

Progresivní dluhopisový fond 2016

Fidelity Funds – Asian High Yield Fund (ISIN: LU0286668453)

Vítězný fond investuje především do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, které jsou diverzifikované v celé řadě zemí a sektorů.

Komentář odborníka: „Fond investuje převážně do dluhopisů společností majících sídlo v Asii. Většinou se jedná o dluhopisy s vyšším výnosem ze spekulativních pásem ratingových ohodnocení. Dle měsíční zprávy z prosince 2016 byl výnos do splatnosti 7,0 %, efektivní durace 3 a průměrný (lineární) rating BB-. Z derivátů má v sobě obsaženy dlouhé i krátké pozice futures kontraktů na dluhopisy. Zároveň má také dlouhou pozici indexovaných kreditních defaultních swapů. Díky aktivitě hlavních měnově politických autorit na trzích za poslední roky vytrvale klesaly výnosy všech tříd aktiv. Také centrální banky asijských zemí (Indonésie, Malaysie, Indie) snižovaly své základní úrokové sazby, což se odrazilo v poklesu výnosů dluhopisů a růstu jejich cen.  Největší část výnosu z dluhopisové složky si fond připsal od února roku 2016, čemuž pomohlo jak vyprchání obav o ekonomický vývoj Číny, tak stabilizace cen komodit. Pozitivně se na vývoji projevil také fakt, že dluhopisy investičního stupně z vyspělých zemí vynášely tak nízké výnosy, že investoři museli v honbě za výnosem vyšší riziko přijmout. Protože měl fond v portfoliu přes 90 % dluhopisů v USD, byl z pohledu českého investora nezanedbatelnou (resp. většinovou) částí výnosu vývoj kurzu CZK/USD.“

Akciový fond 2016

Fidelity Funds – America Fund (ISIN: LU0251131958)

Akciový fond investuje minimálně 70 % do akcií amerických společností s cílem zajistit dlouhodobý růst kapitálu. Může investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Má také volnost využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu.

Komentář odborníka: „Po předchozím kralování sektorových fondů zaznamenaly nejlepší výsledky za měřené období posledních 3 let fondy regionální. Dařilo se jak fondům některých rozvíjejících se zemí (Indie), tak fondům zaměřeným na nejrozvinutější akciový trh – USA. Díky nižší volatilitě dosáhly vyšší hodnoty Sharpeho poměru fondy zaměřené na americké akcie. Fondům zaměřeným na severní Ameriku z pohledu korunového investora navíc pomohl posilující dolar, který prozatím neměl negativní vliv na ceny akcií z důvodů obav o dopady na tržby. AMERICA FUND od FIDELITY je zaměřen na akcie společností napříč sektory a tržní kapitalizací. Zajímavé na fondu je, že se správce aktivně orientuje na společnosti, které považuje za podhodnocené. Dle měsíční zprávy z prosince 2016 tak v portfoliu nenajdete obvykle převažující americké společnosti, kterými jsou Apple, Alphabet, Exxon Mobile, Amazon, Johnson & Johnson, Facebook či Bank of America.“

Smíšený fond 2016

J&T Money (ISIN: CZ0008473808)

Fond investuje s cílem dosažení dlouhodobého kapitálového růstu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů především prostřednictvím investic do dluhových cenných papírů, nástrojů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů.

Komentář odborníka: „Fond je zaměřen na investiční nápady skupiny J&T, do kterých investuje prostřednictvím dluhopisů, které často sama skupina J&T aranžuje. Protože jsou typickými investory do těchto dluhopisů privátní investoři, kteří drží tyto dluhopisy do splatnosti, dosahuje portfolio velmi nízké volatility. Druhou stranou mince nižší volatility a doposud stabilního výnosu je fakt, že fond takto obsahuje koncentrovaná rizika projektů skupiny J&T. Fond dokázal za poslední 4 roky každoročně udržet hrubý výnos nad 4 %. Původně se zaměřoval zejména na kratší dluhopisy, v poslední době však již musel k zajištění stabilního výnosu rozprostřít portfolio i do dluhopisů s delší splatností a dle měsíční zprávy z prosince 2016 fond investuje také do nemovitostí prostřednictvím realitního fondu ze skupiny J&T.“

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

investice roku výsledky 2019

Na začátku února se předávaly ceny za investice roku

Investice roku je takové ohlédnutí a zhodnocení uplynulého investičního roku. Sofistikovaná metoda hodnotí investiční fondy za minulý rok a to nejen z hlediska výnosnosti, ale i z  pohledu postoje k riziku a k celkové úspěšnosti porážet benchmark na trhu. Vyhlášení těch nejlepších investičních fondů za rok 2019 […]

Text: Hana Bartušková

14. 02. 2020

Pitná voda - vodní hospodářství

Vodní hospodářství: Co nabízí k investicím?

Na trhu se v posledních letech objevilo více fondů investujících do vodohospodářství. Vodní hospodářství představuje perspektivní investici do budoucna. Proto je důležité vybrat si k investici správný podílový fond. Co se nabízí? 

Text: Petr Němec

03. 09. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *