Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Finanční poradci, připravte se na elektronickou evidenci tržeb

Finanční poradenství a zprostředkování je poměrně velkou skupinou, která z hlediska zákona o elektronické evidenci tržeb bude muset řešit, zda a v jakém termínu se zařadí mezi ty poskytovatele služeb, kteří budou evidovat platby stanoveným způsobem. Jak se dotkne povinnost elektronické evidence tržeb vás?

Finanční poradci a zprostředkovatelé poskytují své služby dle zvláštních právních předpisů, zejména dle zákona 38/2004 Sb. v platném znění (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), zprostředkování investičních instrumentů je upraveno zákonem 256/2004 Sb. v platném znění. Některé služby jako např. finanční poradenství, zprostředkování stavebního spoření a další služby jsou poskytovány dle živnostenského zákona.

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) počítá s tím, že jednotlivé podnikatelské obory budou zařazeny do evidence tržeb postupně ve čtyřech etapách, určující pro zařazení do jednotlivé etapy je zatřídění dle standardní klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.

Náběh evidence tržeb má být ve čtyřech základních etapách:

 • po uplynutí 7měsíční legisvakanční lhůty by po dobu 3 měsíců EET podléhaly pouze tržby z ubytovacích a stravovacích služeb (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v březnu 2016 od 1. 11. 2016)
 • po uplynutí 1. etapy (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v březnu 2016 od 1. 2. 2017) by po dobu 12 měsíců podléhaly kromě tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb také tržby z velkoobchodu a maloobchodu  (CZ-NACE 45.1, 45.3, 45.4, pokud nejde o opravy nebo údržbu, 46 a 47)
 • po uplynutí 2. etapy (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v březnu 2016 od 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018) by podléhaly EET tržby ze všech činností kromě činností vyčleněných do 4. etapy
 • 4. etapa zahrnuje vybraná řemesla a výrobní činnosti

Poplatník, který má pochybnosti o tom, zda platba, kterou přijímá nebo bude přijímat do budoucna, je považována za evidovanou tržbu, může požádat místně příslušného správce daně o rozhodnutí ve formě závazného posouzení. Předmětem závazného posouzení bude určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném  režimu. Tento institut posouzení však podléhá správnímu poplatku. Správní poplatek v tomto případě bude činit 1000 Kč.

Evidenci tržeb bude podléhat široký okruh tržeb přijímaných v hotovosti (včetně platebních karet, šeků, čipových karet, elektronických peněženek atd.).

osob samostatně výdělečně činných jde v podstatě o všechny příjmy z jejich běžného podnikání s výjimkami uvedenými v zákoně o EET (nahodilé příjmy, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy zdaněné srážkovou daní).

U poplatníků daně z příjmu právnických osob pak bude podléhat příjem z činnosti, která je podnikáním s výjimkami uvedenými v zákoně o EET (nahodilé příjmy, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmů, který podléhá dani ze samostatného základu daně).

Z evidence tržeb budou vyloučeny dle §12 zákona o evidenci tržeb např. tržby pojišťovny a zajišťovny, obchodníka s cennými papíry, penzijní společnosti. V tomto případě je vyjmutí odůvodněno již existujícími mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správce daně.

V souvislosti s tímto je nadále otevřeným bodem oblast evidovaných tržeb (dle §8 zákona o evidenci tržeb) z tzv. „nepřímého zastoupení“. Tento bod bude metodicky zpracován a zveřejněn na připravovaných stránkách o
e-tržbách, provozovaných finanční správou. 

Služby placené přímo klientem v režimu placeného finančního poradenství na základě smlouvy s klientem budou podléhat režimu evidované tržby, a to ve druhé etapě. Samozřejmě je rozhodující zařazení dle standardní klasifikace CZ NACE.

V rámci doprovodných zákonů byla také schválena sleva na dani z příjmu fyzických osob až 5 tisíc Kč (při splnění určité minimální výše dílčího základu daně) pro poplatníka, který v daném období poprvé zaeviduje tržby dle zákona o elektronické evidenci tržeb.

Lenka Bukalová je obchodní a marketingová ředitelka společnosti SONET, která se zabývá vývojem softwaru pro potřeby EET.

Alena Marková je daňová poradkyně spolupracující se společností SONET. 

 

Pomůže elektronická evidence tržeb (EET) k vyššímu výběru daní?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

8 komentářů: “Finanční poradci, připravte se na elektronickou evidenci tržeb”

 1. Honza napsal:

  Paní je mimo mísu.

 2. Věra napsal:

  Souhlasím s Petrem Šafránkem. 95% zprostředkovatelů se EET týkat nebude. Nesmíme, prostě NESMÍME přijímat od klientů žádné peníze. Proto by asi bylo lepší buď zvolit jiný název člunku,nebo publikovat jinde. Tady moc klientů nezískáte, spíše opět vyvoláte v lidech neznalých problematiky pocit jací jsme to lumpové, když i my falšujeme příjmy, nepřiznáváme všechno. Ach jo.

 3. Petr Šafránek napsal:

  Stačí si přečíst ustanovení § 5 zákona o EET a snadno zjistíte, že 99.99 % finančních poradců a zprostředkovatelů se to vůbec týkat nebude a bombastický titulek je úplně mimo mísu!!!! Nebo snad poradci a zprostředkovatelé přijímají platby v hotovosti, kartou či šekem?

  • zamecnik napsal:

   V Česku je přibližně 5 % finančních poradců, jejichž příjem je alespoň z části tvořen platbami od klientů. Těch se EET týkat bude.

   • Petr Šafránek napsal:

    Ale jenom pokud budou platby od klientu vybírat hotově, o čemž silně pochybuji

    • zamecnik napsal:

     Jistě. Osobně znám podnikatele, kteří nyní hotovostní platby přijímají, ale jakmile bude zavedena EET, tak s tím přestanou. A to přiznávají veškeré příjmy, včetně hotovostních.

     Finanční poradci, kteří dnes mohou celkem snadno hotovostní platby přijímat, se nejspíš také rozhodnou obdobně. Přiznám se ale, že nemám k dispozici statistiky, kolik finančních poradců přijímajících platby od klientů je přijímá i v hotovosti.

     • Petr Šafránek napsal:

      A jsme u meritu věci! Korektní článek bez vedlejších obchodních úmyslů by obsahoval sdělení: „Jste-li finanční poradci, kterým platí přímo klient, pak se Vás EET bude týkat pouze v případě, že byste takové platby přijímali i v hotovosti. Pokud budete pouze fakturovat resp. klienti Vám budou platit bezhotovostním převodem z účtu na účet, na EET se připravovat vůbec nemusíte a služby firem, jako je SONET, vůbec potřebovat nebudete!“ Ale proč by takové sdělení právě dámy z firmy SONET psaly, že?

      • Kratochvil napsal:

       Finanční poradce, který vybírá platbu od klienta tuto platbu vybírá na účet pojistitele. Proč by se ho mělo tykat EET?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.