CZK/€ 23.830 -0,04%

CZK/$ 22.271 +0,65%

CZK/£ 26.675 -0,12%

CZK/CHF 24.053 +0,52%

Text: Milan Vodička

31. 03. 2021

0 komentářů

Experti radí, kam letos s penězi

 

Foto: Shutterstock

Zeptali jsme se odborníků, jaká jsou jejich doporučení pro investory v roce 2021, kde pro ně vidí příležitosti, a čeho by se měli naopak vyvarovat. 

Petr Šimčák, zástupce ředitele pro obchod, Amundi Czech Republic Asset Management

V dnešní době si zkušenější investoři lámou hlavu nad tím, jak je možné, že jsou burzy na svých maximech. Nezkušení investoři se stále ptají, proč by měli investovat a jestli je to garantované. A všichni se bojí jedné věci – znehodnocení papírových peněz kvůli masivnímu zadlužování prakticky všech států ve vyspělých trzích.

Mé doporučení proto je, aby ten, kdo si vytváří rezervu od mládí na dlouhodobé cíle, byl schopen a ochoten odkládat/investovat malou část svých příjmů v rámci kvalitního finančního plánu a nemusel si tuto otázku pokládat každý kalendářní rok. A aby ten, kdo již disponuje vysokým objemem majetku, byl schopen a ochoten mít peníze rozložené tak, aby ochránil jejich reálnou kupní sílu na dlouhém horizontu či mezigeneračně.

K tomu není potřeba vymýšlet nic, co již neznáme. Je to kombinace peněžní rezervy (primárně peníze „fiat money“ a v menší míře zlato a možná i fenomén kryptoměn), úrokových produktů (dluhopisy a kvalitní půjčky) a reálných aktiv (akcie, private equity a nemovitosti).

Martin Milek, Sales Director CZ/SK, ARTS Asset Management

Na začátek je třeba podotknout, že nemám křišťálovou kouli, ale rozhodně by se mi hodila. Mé doporučení proto nebude jen pro rok 2021, ale po celou dobu trvání investování. Zachovat chladnou hlavu a na finančních trzích jednat bez emocí. Neprodávat své investice, pokud jsou ceny dole a tedy „ve slevě”, ale právě naopak – začít nakupovat za zlevněnou cenu.

Ze svého pohledu vnímám stále velký potenciál u technologických společností, biotechnologií, ale také farmaceutického průmyslu. Technologie se stále a velmi rychle rozšiřují do našich běžných životů – např. elektronické podpisy při podepisování smluv na dálku, které jsme si ještě pár lety zpět neuměli představit, a to je jen jeden z mnoha příkladů. Všeobecně ale stále zastávám jednoduché pravidlo diverzifikace, tj. rozložení investovaného majetku do více sektorů, tak také regionů. Rozhodně by se měli vyvarovat „sázení na jednu kartu“, tj. investovaní pouze do jedné akcie, tedy dluhopisu jedné konkrétní společnosti veškeré své investice.

REKLAMA

Tomáš Vejrych, investiční manažer, Conseq Investment Management

Pro investory s dlouhým investičním horizontem, zejména pro ty, kteří investují pravidelně, nedávají krátkodobá doporučení téměř žádný smysl. Mnohem důležitější je uvědomění si začít investovat co nejdříve a nastavit si vlastní strategii, která odráží investorův apetit na výnos a krátkodobou kolísavost, která je charakteristická například pro akciové trhy. Volil bych aktivně řízený globálně zaměřený akciový fond s dostatečnou diverzifikací (Active Invest Dynamický).

Pro ty, kteří vyhledávají spíše pasivní správu, případně hledají dnes populární téma ESG odpovědnosti, můžeme nabídnout alternativu v podobě Conseq Indexový ETF Aggressive ESG.

Naše aktuální doporučení, které se odráží v taktické alokaci našich globálně obhospodařovaných fondů, poukazuje v prvním čtvrtletí 2021 na snížení akciové složky, ve které dominuje z pohledu regionální alokace atraktivní středoevropský region (Conseq Invest Akcie Nové Evropy) a rozvíjející se trhy v čele s širší Asií (BNP Paribas Asia ex-Japan Equity, Templeton Asian Growth Fund, FF- Emerging Asia Fund). V konzervativnější složce a u jednorázových investic upřednostňujeme pečlivě vybrané korporátní dluhopisy (Conseq Korporátní dluhopisy) před státními a dále realitní fondy, které mohou při dostatečné diverzifikaci vyšší váhou alternovat drahé dluhopisy (Conseq realitní).

Vyvaroval bych se velkých nerozmyšlených zásahů do nastavených strategií. Prodej aktiv, kterým se v předchozích letech nedařilo, a nákup loňských hvězd nemusí být nejvhodnější strategie. Věřím, že bude platit, že se střídají poražení a vítězové.

Tomáš Pfeiler, portfolio manažer, Cyrrus

Uvolněná měnová politika centrálních bank, rozsáhlé vládní balíčky a příchod vakcíny katapultovaly akciové trhy na historická maxima. Prostor pro další růst však stále existuje. Centrální banky přikupují dluhopisy, vlády taktéž poskytují prostředky firmám a domácnostem. Očkování znamená, že se blíží návrat k normálu, a tím pádem i uvolnění odložené poptávky. Zisky i ohodnocení společností mohou v takovém prostředí směřovat i nadále nahoru.

Avšak nemůžeme opomenout rostoucí rizika. Rychlé hospodářské zotavení může zesílit inflační tlaky. Nelze tak vyloučit, že centrální banky budou donuceny předčasně sáhnout ke zvýšení úroků. V takovém případě by akciové trhy citelně ztrácely. Zapojení drobných investorů taktéž vede k markantnější kolísavosti burz. Proto doporučujeme investorům produkty, které jsou imunní proti případným tržním turbulencím. Efektivní mohou být nástroje, které nejsou závislé pouze na růstu kapitálových trhů, ale umožňují investorům zhodnotit finanční prostředky i v případě nárůstu nervozity na trzích. Vhodné je kombinovat tuto funkcionalitu s kapitálovou garancí.

Výnosy vládních dluhopisů se nachází na extrémně nízkých úrovních. Zajímavé zhodnocení však můžeme najít u korporátních dluhopisů. Je potřeba zdůraznit, že v případě takových cenných papírů musíme pečlivě vybírat a investovat pouze do dluhopisů kvalitních emitentů. Riziko úpadku emitenta můžeme taktéž omezit investicemi do širšího portfolia firemních obligací.

REKLAMA

Přestože letos vnímáme na burzách určitý stupeň nejistoty, neznamená to, že bychom na akcie úplně zanevřeli. Smysl dává například nákup bankovních titulů. Právě akcie finančních domů mají tendenci výrazně posilovat, pokud se ekonomický výhled vrací k normálu.

Patrik Hudec, Head of Portfolio Management, Generali Investments CEE

Letošní rok by se měl nést ve znamení očkování a postupné normalizace ekonomické aktivity. Očekávané robustní oživení by mohla ohrozit nutnost dodržovat i nadále restriktivní opatření, ať už z důvodu možné mutace viru, nebo pomalé plošné vakcinace. Dokud nebude potvrzena udržitelnost ekonomického oživení, předpokládáme plnou podporu ze strany centrálních bank. Nastavení měnové politiky a souběžné oživení ekonomiky budou i nadále příznivě podporovat sentiment na akciových a kreditních trzích, zatímco ceny bezrizikových vládních dluhopisů by měly klesat jen pozvolna.

V delším časovém horizontu zůstává náš pohled na akcie pozitivní, a to především na regiony, které zůstaly v uplynulém roce spíše stranou zájmu investorů – hodnotové středoevropské tituly nevyjímaje.

Pokračující extrémně expanzivní fiskální a monetární politika, vysoká míra úspor a otevření sektoru služeb povede k rychlé akceleraci ekonomického růstu a zejména firemních zisků.

Pro státní dluhopisy máme letos mírně negativní výhled. Úrokové sazby peněžního trhu dosáhly svého dna, kde zůstanou po delší dobu, zejména pak v případě USA a eurozóny.

Na korporátní dluhopisy ve střednědobém horizontu nahlížíme pozitivně, neboť se v důsledku poklesu bezrizikových výnosů staly pro investory atraktivnější, a to i přes nárůst defaultních měr.

Václav Kovář, portfolio manažer a člen představenstva, INVESTIKA, investiční společnost

Rok 2020 byl náročnou zkouškou pro všechny a z pohledu investic i testem jejich stability. Nejistota spojená s pandemií covidu způsobila značnou volatilitu téměř všech druhů aktiv, především kapitálových a finančních trhů. Největší odolnost vůči tržním výkyvům prokázala reálná aktiva, mezi něž patří zejména nemovitosti. O tom, že investice do nemovitostí jsou bezpečným přístavem i v těžkých dobách, svědčí 35% nárůst majetku nemovitostního fondu INVESTIKA za rok 2020.

REKLAMA

Vzhledem k současné ekonomické situaci lze očekávat, že prostředí nízkých úrokových sazeb bude přetrvávat i nadále a spolu s poměrně významnou inflací (3,2 % za rok 2020) se nejspíš projeví v dalším růstu cen aktiv. Konzervativní investoři by měli být opatrní při výběru investičního aktiva a snažit se odolat pokušení ke krátkodobým spekulacím a riskantním příležitostným nákupům. Základem portfolia našeho fondu jsou kvalitní komerční nemovitosti. Ty profitují z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv s bonitními subjekty, a výnosy z nich tak díky inflačním doložkám překonávají inflaci. Součást každého investičního portfolia by tak z našeho pohledu měla tvořit investice do realitního fondu.

Lubomír Vystavěl, generální ředitel, NN Investment Partners C.R.

Zásadní je vytvořit si investiční plán s dostatečnou diverzifikací portfolia a mít disciplínu při jeho realizaci. Především dodržet svůj investiční horizont a investovat pravidelně. I v loňském roce se potvrdilo, že tato strategie je dobrou cestou pro využívání příležitostí, které při kolísání trhů vznikají. Investoři, kteří se drží svého investičního horizontu, se na konci zpravidla radují ze zhodnocení svého majetku. Naopak ti, kteří sledovali krátkodobé změny na trhu a podlehli pochybám o svém rozhodnutí, svého brzkého odkupu zpětně litovali. Dalším faktorem úspěchu je vybrat si důvěryhodného poradce a kvalitního správce aktiv.

O tom, zda dlouhodobý záměr investičního plánu bude úspěšný, dle mého názoru určitě rozhodne i dlouhodobá udržitelnost vybrané investice. Investice do firem, které zohledňují kritéria udržitelného rozvoje, totiž prokázaly odolnost nejen během velké finanční krize v roce 2008, ale překonaly své tradiční konkurenty také při koronakrizi.

Výběr je pro investory o to jednodušší, že na trhu je k dispozici celá řada podílových fondů, které zohledňují kritéria ESG (E – ochrana životního prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení). O peníze se vám v případě podílových fondů navíc starají profesionálové, kteří sledují tržní vývoj za vás a adekvátně upravují portfolia fondů. Osobně bych doporučil investorům vyhodnotit, jak je udržitelnost zohledněna v jejich investičních portfoliích napříč třídami aktiv. Dále bych chtěl varovat před pokušením sledovat krátkodobý vývoj na trzích, kterému mnohdy média věnují více pozornosti, než kolik je pro běžného investora potřebné.

Zdeněk Sobotka, zakladatel, vlastník a CEO energetické skupiny SOLEK

Ukazuje se, že i přes mimořádný stav globální pandemie je možné investovat napříč obory s atraktivním výnosem. Světové akcie lámou rekordy, na historických maximech jsou komodity a zajímavé výnosy plynou z fondů či dluhopisů. Kapitálové trhy jsou zjevně při chuti a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl investiční apetit zastavit.

Doba je sice turbulentní, někdy i celá odvětví čelí katastrofálním ztrátám, ale paradoxně třeba v cestovním ruchu nyní mohou být růstové příležitosti. Zajímavé jsou nové technologie, e-commerce a energetika, především pak obnovitelné zdroje energie, které jsou oborem i našeho podnikání. Globální poptávka po energii ze solárních zdrojů roste a investice do těchto aktivit by i v roce 2021 měly na dosavadní výnosy navázat. Nový prezident Biden se zavázal navrátit USA k Pařížské dohodě a investovat 1,7 bilionu dolarů právě do čisté energie. O jednoznačné perspektivě solární energetiky dlouhodobě hovoří i věhlasný vědec David Attenborough či vizionář Elon Musk.

Jan Maňák, Head of Business Development – ČR, BNP Paribas Asset Management

Kvalitní dluhopisy žádný výnos nenesou a cíl dosáhnout aspoň nějakého výnosu je nutí přijímat vice rizik, než jim je milé. Skutečnou pastí pro životní úspory jsou některé toxické emise dluhopisů a mezi nimi zejména ty, které byly vydané bez schválení ČNB. Ale ani schválený prospekt není zárukou návratnosti.

V rámci tradičních podílových fondů bych doporučil investorům zvážit fondy konvertibilních dluhopisů, které představují méně rizikovou alternativu k akciovým fondům. Pokud centrální banky udrží trhy v růstovém módu, hybridní dluhopisy se na růstu budou podílet, v opačném případě obvykle klesají méně.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Loď se potápí, na palubě Premiot se ještě snaží zpívat a tancovat

„Velký vydavatel dluhopisů Premiot je v prodlení se splátkou dluhů,“ zaznívá v médiích. Firmy ze skupiny Premiot Group podnikatele Ondreje Spodniaka emitovaly dluhopisy, ale cosi se zadrhlo. Situace na trhu je prý komplikovaná. Některým projektům Spodniakových firem hapruje cash flow. Cosi je v prodlení. Jak asi slib […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

07. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *