CZK/€ 23.860 +0,15%

CZK/$ 21.880 -0,22%

CZK/£ 27.118 +0,03%

CZK/CHF 23.754 -0,13%

Exodus jedniček nebude zadarmo

 


 

Největší tuzemská zprostředkovatelská firma OVB Allfinanz měla ještě na konci května přibližně dva tisíce profesionálních obchodních zástupců, kteří se živí zprostředkováním prodeje životního pojištění, stavebního spoření, investic nebo hypoték. Minulý čas je na místě. Více než sedm set z nich, právě těch patřících k nejvýkonnějším, zaslalo centrále koncem měsíce výpověď.

Ve stejnou dobu vzniká firma Partners for Life Planning (Partners), která sice zatím nemá s odštěpenci právně nic společného, ale většina z lidí opouštějících OVB do ní s vysokou pravděpodobností zamíří. Snad všichni s výjimkou managementu a akcionářů OVB se z oslabení největší sítě pojišťováků v zemi radují.

Leadeři odcházejí.
Být jedničkou na trhu je ve zprostředkovatelské branži nevděčný úkol. OVB Allfinanz, německý koncern zabývající se distribucí finančních produktů již od roku 1970, vstoupil na tuzemský trh v roce 1993 a dlouhá léta na něm zůstával prakticky osamocen. Konkurenti se začali objevovat až na přelomu tisíciletí, často je zakládali lidé, kteří svou kariéru začali právě v OVB.

Vyučit se v OVB a následně jít jinam však není tuzemské specifikum. Nejslavnějším a nejúspěšnějším příkladem takovéhoto odštěpení je vznik koncernu AWD v sousedním Německu. Tam někdejší špičkový obchodní reprezentant OVB Carsten Maschmeyer v roce 1988 založil vlastní firmu a přestoupila do ní i většina lidí, která s ním spolupracovala. Po patnácti letech přivedl AWD na burzu ve Frankfurtu a v současnosti je jím řízený podnik na německém trhu výrazně větší než OVB.

V jeho stopách chtějí zřejmě kráčet i šéfové jedné z větví OVB v ČR – Radim Lukeš (35) a Petr Borkovec (29). O tom, že se tito dva spolupracovníci OVB chystají osamostatnit, se mezi finančními zprostředkovateli mluvilo od počátku letošního roku. Oni sami však všechny spekulace o svých přípravách k odchodu rázně dementovali. "Chtěli jsme se a stále chceme dohodnout na poklidném rozchodu. V OVB jsme se vyučili řemeslu a nemáme žádný důvod rozcházet se s touto firmou ve zlém," řekl týdeníku EURO Radim Lukeš. "Stále častěji jsme ale naráželi na problémy. Naše představy, jak podnikat, se stále více lišily od představ centrály," dodal.

Rozdílnost spočívá především v tom, s kým spolupracují Borkovec s Lukešem, a průměrným spolupracovníkem OVB. "V naší struktuře je přes osmdesát procent vysokoškoláků, ti vyžadují zcela jiný přístup a motivaci, než je ve firmě dosud obvyklé," tvrdí Petr Borkovec.

REKLAMA

Nádražák v mercedesu.
OVB byla historicky založena na tom, že si spoluprací s ní přivydělávají maminky na mateřské, instalatéři či kadeřnice. Profesionálů, kteří by se prodeji finančních produktů věnovali na plný úvazek, byla vždy ve firmě, ať již v ČR nebo v Německu, menšina.

"Byl jsem se podívat na jednom jejich motivačním setkání. Na pódium vylezl chlap, který ukazoval klíčky od auta a na plátně za ním byl Mercedes třídy S. Ten muž vyprávěl, že býval nádražákem a teď je díky OVB milionářem. Ostatní pobízel, ať jsou také tak úspěšní jako on, a auditorium mu nadšeně tleskalo. Bylo to trapné," řekl týdeníku EURO šéf jedné z tuzemských pojišťoven, který si nepřál být jmenován, protože OVB prodává velkou část produkce jeho ústavu.

Důvodů, proč se Borkovec s Lukešem rozhodli OVB opustit, je ale víc. Centrále vyčítají například nízkou kvalitu a vysokou cenu jí poskytovaného servisu, nezájem zařazovat do nabídky moderní produkty s rozumnou poplatkovou strukturou nebo neřešení kauzy Helvag. "Jméno OVB v tuzemsku v důsledku dlouhodobého neřešení problémů ztratilo hodně ze svého renomé. Uvědomili jsme si, že přes jedinečné postavení, jež si naše ředitelství v rámci evropského OVB získalo, nedokážeme prosadit potřebné změny ve fungování a chování firmy," tvrdí. "Považuji tyto výroky za účelové a nesmírně zjednodušující. Skutečné důvody jejich odchodu je třeba hledat jinde," reagoval člen představenstva OVB ČR Martin Gardavský.

Nezaplatíme.
Nakonec to nebyli Lukeš s Borkovcem, ale sama tuzemská centrála OVB, kdo udělal první krok k rozchodu. Borkovcovi s Lukešem a všem jejich více než sedmi stům spolupracovníkům zastavila výplatu provizí za obchody uzavřené v minulém měsíci, odpojila je od firemních e-mailů a databáze klientů.

"Již určitou dobu máme k dispozici významné důkazy o tom, že velká část vedoucích pracovníků ze struktury zemského ředitele pana Lukeše a regionálního ředitele pana Borkovce připravuje zcela v rozporu se smlouvou o obchodním zastoupení, kterou uzavřeli s OVB, založení společnosti se stejným předmětem podnikání jako má OVB Allfinanz, respektive odchod svůj a svých spolupracovníků do jiné takové společnosti. Jelikož je zde reálná možnost rušení již uzavřených smluv, rozhodli jsme se začít vytvářet stornorezervu. Jako základ nově vytvářené stornorezervy jsme použili, zcela v souladu se smlouvou o obchodním zastoupení, vaše provize za měsíc květen 2007 v plné výši. Váš nárok na květnovou provizi nezpochybňujeme. Jakmile odpadnou rizika storen, bude provize vyplacena. V případě poskytnutí bankovní záruky nebo jiného dostatečného zajištění úhrady storen jsme připraveni jednat o okamžité výplatě," oznámila Lukešově části sítě e-mailem centrála. Zadržená částka se podle odhadů pohybuje zhruba na úrovni osmdesáti milionů korun.

REKLAMA

Chybějící peníze na účtech a nemožnost komunikovat s klienty přiměla rebely jednat. Minulý víkend se sešel Radim Lukeš s Martinem Gardavským za přítomnosti Marty Gellové, generální sekretářky profesní organizace AFIZ. Na schůzce obě strany vyjádřily ochotu jednat o podmínkách rozchodu.

Lukeš s Borkovcem, přestože jsou stejně jako ostatní spolupracovníci OVB samostatně podnikajícími živnostníky a na vypovězení smlouvy o spolupráci mají plné právo, navrhli, že by svůj odchod OVB finančně kompenzovali. "Částka by měla odpovídat podílu struktury zemského ředitele Lukeše na čistém zisku OVB ČR za rok 2006. Tato částka je přímo úměrná počtu spolupracovníků, kteří fakticky v rámci této dohody odejdou z OVB do samostatného subjektu," stojí v zápise ze schůzky, který má týdeník EURO k dispozici.

Lukeš slíbil předložit i návrh garance potenciálně vzniklých storno smluv uzavřených jeho spolupracovníky. Týdeník EURO má informace, že byli ochotni nabídnout za klidný rozchod i více než sto milionů korun.

Po dobrém to nepůjde.
Konkrétní návrhy měli Lukeš s Borkovcem přednést na schůzce v úterý 29. května. Ta se ale neuskutečnila. Vedení tuzemského OVB ji na pokyn německé centrály pár hodin před jejím zahájením zrušilo. "Cítila jsem na obou stranách vůli jednat a dohodnout se na kultivovaném rozchodu, mrzí mne, že představy akcionářů byly jiné," řekla týdeníku EURO Marta Gellová.

V OVB převládla obava, že smírným rozchodem by firma otevřela stavidlo odchodům dalších skupin poradců. Proto nakonec zvítězilo rozhodnutí s odcházejícími spolupracovníky nekomunikovat a případně se s nimi i soudit. K tomu, aby OVB prokázala svým bývalý elitním poradcům porušení smlouvy, by ale potřebovala získat důkazy o tom, že připravovali konkurenční subjekt ještě v době, kdy měli smlouvu s OVB, případně že přemlouvali některého ze svých spolupracovníků, aby z firmy odešel. Takové důkazy však podle neoficiálních informací z centrály OVB firma zatím v ruce nemá.

REKLAMA

Společnost Partners sice ohlásila svůj vznik ve stejný den, kdy Borkovec s Lukešem zaslali do OVB výpovědi o spolupráci, jejími vlastníky a manažery je ale někdo jiný. "Nabídky na spolupráci nám přicházejí od většiny finančně poradenských subjektů, pojišťoven a bank působících na tuzemském trhu. Nejpravděpodobněji se jeví, že se na spolupráci dohodneme s nedávno založenou firmou Partners. Její tým je pro nás zárukou profesionality," řekl týdeníku EURO Lukeš. "Otevřeny jsou ale stále i další možnosti našeho dalšího působení v branži finančního poradenství," dodal.

Zájem o lidi ze struktury Radima Lukeše týdeníku EURO potvrdil například majitel společnosti Broker Consulting Petr Hrubý nebo spolumajitel Fincentra Martin Nejedlý. Není divu. Lukešova část OVB struktura v loňském roce podle odhadů generovala více než dvě stě milionů korun provizních příjmů a v letošním roce dosáhne minimálně tří set milionů.

Ten, kdo ji získá, se tak rázem dostane mezi největší zprostředkovatelské firmy v zemi. OVB loni dosáhla celkových tržeb 800 milionů korun, výkony dvojky trhu – ZFP Akademie – jsou odhadovány na 600 milionů, třetí AWD utržilo 280 milionů a čtvrtý Broker Consulting 260 milionů.

Pojišťovny se radují.
Partners na veřejnosti reprezentuje bývalý analytik PPF Pavel Kohout, který je ve společnosti ředitelem pro strategii, bývalá šéfka marketingu a obchodu investiční společnosti Pioneer Kateřina Palková, jež je výkonnou ředitelkou, a publicista Jan Majer. Na přípravě firmy a její strategie se po odchodu z ministerstva financí podílel i bývalý náměstek ministra financí Tomáš Prouza. "Hlásí se nám desítky nových poradců. Zdaleka se nejedná jen o bývalé spolupracovníky OVB Allfinanz," řekl týdeníku EURO Jan Majer, který v Partners šéfuje PR a komunikaci.

"Společnost Partners je první finančně-poradenskou společností, která klade důraz na špičkový analytický servis pro své finanční poradce. Zároveň zavádí plošnou kontrolu kvality poskytovaného poradenství," deklaruje firma ve své prezentaci. "Chceme dát finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Tým, který se sešel v Partners, je pro mne zárukou úspěchu," tvrdí Kateřina Palková. A dodává: "Osmdesát procent z celkové odměny jde přímo k poradcům a vedoucím pracovníkům. Pro naše poradce ale budou podstatné jiné výhody než vysoké provize. K dispozici mají analytické oddělení srovnatelné se zázemím velkých finančních institucí."

Bude zajímavé sledovat, jakou část líbivých hesel se firmě podaří naplnit. Jedno je ale již teď jisté. Její vznik vítá většina finančních institucí, především pojišťoven a penzijních fondů, spoléhajících při prodeji svých produktů výraznou měrou na externí distribuční sítě.

Za posledních patnáct let totiž stouply provize za zprostředkování prodeje pojistek na více než trojnásobek. U pojistek uzavřených na několik desetiletí se jedná někdy i o více než 150 procent ročního předepsaného pojistného. "OVB trvale tlačila na zvyšování provizí a vyžadovala i další jednorázové příspěvky na různé soutěže či na vzdělávání. Věřím, že teď, když již nebudou násobně větší než jeho konkurenti, oslabí i tlak na růst provizí," doufá šéf jednoho z penzijních fondů.

Zdá se, že trh se nakonec se snahami pojišťoven a penzijních fondů zavést regulaci výše provizí, které stále více zasahovaly do výnosnosti produktů pro klienty, vypořádá po svém. Minimálně z toho důvodu je možné vznik nové firmy vítat.

Článek vycházi v týdeníku EURO v pondělí 4.6.2007
Na snímku je Radim Lukeš.

Vstoupit do diskuze 115 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Finanční trhy červen 2020

Jak si vedly finanční trhy v červnu

Je nutno říct, že po pár měsících skepse a negativní nálady se na trzích v červnu projevovala víceméně pozitivní nálada. Koronavirus skončil a je na čase růst, alespoň tak nějak trhy interpretovaly postupná uvolňování protikoronavirových opatření.

Text: Hana Bartušková

08. 07. 2020

Proč dolar oslabuje?

Proč dolar oslabuje aneb spadne dolar o třetinu?

Profesor Stephen S. Roach není ve světě ekonomie „žádné ořezávátko“ a pokud on věští problémy dolaru a jeho oslabení až o 35 procent, nelze to brát na lehkou váhu. Na druhou stranu – žijeme v době, kdy bombastické předpovědi přitahují.

Text: Luboš Smrčka

24. 06. 2020

Finanční trhy květen 2020

Jak to šlo na finančních trzích v květnu?

Květen byl stále výrazně ovlivňován koronavirovou pandemií, která v podstatě během března a dubna postupně ochromila všechny finanční trhy a následně se přelila i do reálné ekonomiky. Květen byl ovšem oproti předcházejícím měsícům definován nastupující obnovou a růstem především na finančních trzích. 

Text: Hana Bartušková

04. 06. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • jirka

  4 června, 2007

  Vážení kolegové,
  již delší čas zvažuji odchod z OVB(jsem R3, ale NE z LD Lukeš, v OVB od 2001) a začít pracovat samostatně přímo pro bankovní a jiné instituce v ČR.
  Jaký postup by jste mi doporučovali?
  Je třeba se obávat konkurenční doložky a nepracovat v oboru po dobu 2let?
  Pokud se podá výpověď v červnu k 30.6. od kdy je možné pracovat(oficiálně) jinde?
  Děkuji předem za vážně míněné rady.
  Jirka

  Odpovědět

 • Mario

  4 června, 2007

  Máte ve smlouvě konkurenční doložku?
  Přeji mnoho úspěchů ve vyjednávání s těmi institucemi. Budete asi nemile překvapen

  Odpovědět

 • David Fábry

  4 června, 2007

  Mário,

  pošleš mi pls na sebe mailíka, když se tedy známe osobně, rád bych věděl z jakých kruhů! Z těch finančně poradenských to asi nebude, viď?!

  David

  Odpovědět

 • Mario

  4 června, 2007

  ale ano, z finančních kruhů. A tak to i necháme:-)). Každý jsme jinde a každý si hrabeme na svém písečku.

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  Mario,

  to není fér, dej vědět odkud se známe?

  David

  Odpovědět

 • Martin Drobný

  4 června, 2007

  Doložky se neobávejte, není vymahatelná – to vám potvrdí skoro v každé poradenské firmě, když se půjdete zeptat na možnosti spolupráce.

  Odpovědět

 • jirka

  4 června, 2007

  Děkuji za info.
  Ve smlouvě mám pro případ výpovědi bez udání důvodu výpovědní lhůtu 1měsíc, tudíž laicky předpokládám, že pokud podám výpověd v červnu 2007 k 30.6., tak od 1.8. můžu vstupovat do smluv s jinými subjekty…ok?
  Chci především změnu, tak mi snad nebudou dělat v OVB problém….
  Jirka

  Odpovědět

 • Martin Drobný

  4 června, 2007

  ano, přesně tak.

  Odpovědět

 • jirka

  4 června, 2007

  Myslíte, že je možné ukončit to dohodou s OVB, tudíž nebýt 1 měsíc ve výpovědní lhůtě?
  Máte s tím nějakou zkušenost? Nejlépe praktickou…?:-)
  Děkuji předem za odpověd.
  Jirka

  Odpovědět

 • Martin Drobný

  4 června, 2007

  raději po mailu. nebudeme to tu ventilovat 😉

  Odpovědět

 • Anonym

  5 června, 2007

  Jirka rozesílá totožné dotazy mailem pod různými jmény – nejspíš akce OVB k získání podkladů pro zvážení dalšího postupu – doporučuji ignorovat.

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  Chlape, nic ve zlým, ale 6 let v OVB a furt R3?? Nejsi náhodou u Žemličky? Zamiř do Partners, pokud tam bude Lukeš, máš se na co těšit :o)

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  To teda jo. Jak rychle se stoupá, o to rychleji se letí dolů. Jen jestli nezapomněli cestou nahoru zdravit?

  Odpovědět

 • karel synek

  6 června, 2007

  pane Lenere a Kalvodo, jako bývalí OVBáci asi víte, že převážná většina odpadlíků od OVB jsou hlavně nespokojení R3, kterým se nepodařilo postavit vlastní strukturu.
  Já sám osobně neznám, alespoň z našeho ředitelství, GST a BL, kteří to „zabalili“.
  Já netvrdím, že je to Váš případ, ale k vedení teamu potřebuje finanční poradce ještě další kvality, které tito kverulanti a pomlouvači bohužel postrádali. Na pozici GST se lze dostat už po roce činnosti a pokud to někdo nezvládne do 3 let, tak je to neúspěch a ne každý si to dokáže připustit. Je lepší raději OVB pomluvit a odejít.Viďte?

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  6 června, 2007

  Mohu s Vámi, pane Synku, nesouhlasit? Já jsem odcházel z pozice GST, a to hlavně z toho důvodu, že jsem již ani v MLM systému tak, jak je nastavený v OVB (byl nastavený v roce 2004, přesně řečeno), neviděl žádnou perspektivu. Protože seženete-li nováčka, je jasné, že už jen tím, že ho přivedete, uvedete ho do faktické ztráty (zbývá na něj z provizí příliš nízká odměna, protože hodně jde do Německa, hodně ředitelů, dost zůstane ve struktuře a nováček „ohlodává kostičky“).

  Takže: abyste se stal GST nebo BL, musíte mít lidi. Ale nejprve se musíte vypořádat s naznačeným problémem, když tedy odhlédnu od toho, že MLM systém tlačí na obrat, tedy prodej, čímž nadále zvyšuje tlak na střet zájmů poradce/zprostředkovatele a klienta samého.

  Odpovědět

 • Barták Dan

  6 června, 2007

  MLM a finanční poradenství je jeden velký nesmysl. Určitě souhlasím, pane Bouček. Jenže v našich podmínkách není jednoduché dělat poradenství na základě přímých smluv např. s pojišťovnami. Chtěl jsem se stát pojišťovacím agentem pro více pojišťoven jako nezávislý „solo broker“ a na dotaz v ČNB mi bylo řečeno, že to nejde. Musím prý pracovat pro jednu pojišťovnu.Za týden mě někdo lanařil do Amcica. Opravdu dobrý vtip.

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  6 června, 2007

  Pane Bartáku, těší mne, že se mnou souhlasíte. Vámi naznačený problém já osobně řeším volnou spoluprací (neexklusivní) s větším makléřem, některé produkty ovšem lze zprostředkovávat napřímo. Další možností možná bude spolupracovat s jinými nezávislými poradci, kteří mají vyšší registraci u ČNB, případně nasmlouvané napřímo jiné společnosti, než příkladně Vy (nebo já). Všechno kvalitní a dobré samozřejmě záleží na důvěře.

  Odpovědět

 • Jan Lener

  6 června, 2007

  Tato věc se, pane Synku, zde řešila minulé léto. Jsem si jist, že když vyhledáte příspěvky z loňska, dozvíte se odpovědi na Vaše otázky a pochyby. Mimochodem ani ne rok od přestupu tým „pod mou hlavičkou“ (a to nemluvím o TC jako celku)strčí do kapsy bývalé BL, které kandidovalo na BD. Je to o souladu systému, nálady a pracovitosti. Když jedno nefunguje, nefunguje rozvíjení týmu vůbec.

  Odpovědět

 • Lukáš

  4 června, 2007

  Konkurenční doložka ve smlouvě o spolupráci s OVB je jak mi řekl můj právník, když jsem přecházel do jiné instituce, jen takový strašák, který nemá žádné právní hodnoty. Tak se nebojte a hurá do světa financí, třeba právě v Partners.

  Odpovědět

 • Hradecký

  4 června, 2007

  Jirko, bohužel budeš mít problém asi s uzavřením přímých smluv s partnerskými společnostmi(Generali, Pioneer apod.). Ty jsou též vázané konkurenční doložkou pro přímou spolupráci s bývalými OVBáky. Budeš si muset dát buď 2 letou pauzu nebo začít spolupráci přímo s bankami, které nemá OVB v portfoliu (alespoň tedy zatím). Zkus KB, mohl bys třeba prodávat jejich pojištění i fondy. Dále myslím ČSOB, té drobni brokeři též nevadí. Je potřeba se informovat přímo tam.Taky je dobrá GE Money bank, ta nemůže OVB ani vystát a máš tam určitě velké šance.

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  To je poněkud zavádějící informace. Nejjednodušším řešením je vybrat si servisní organizaci, která bude exOVB poradci vyhovovat. Broker Trust, Partners, Broker Consulting, Sophia Finance, Fincentrum…

  Odpovědět

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Servisní organizací je pouze Broker trust. Ostatní jsou standardní firmy. Říkat o nich, že jsou servisní organizace je stejný blábol, jako že v MLM budujete vlastní firmu. A být sám je hodně těžké. Spíše se pohlédněte po někom, kdo Vám pomůže vybudovat vlastní firmu, nebo se schovejte pod hlavičku nějaké firmy.

  Odpovědět

 • Lucie Šusterová

  7 června, 2007

  Pane Lenere, proč je v MLM budování vlastní firmy blábolem? Všichni současní zemští ředitelé OVB (např. Petr Křen nebo Hanka Slezáková) začínali jako „erka“ a nikdy si nestěžovali, že část jejich provizí jde do Německa. Naopak vybudovali silná a vlivná zemská ředitelství. Jak myslíte, že to funguje u Avonu nebo Amwaye.

  Odpovědět

 • Martin Drobný

  4 června, 2007

  s uzavíráním přímých smluv žádný problém po skončení spolupráce není (praktická zkušenost ex-kolegy). nesmyslnost a nevymahatelnost konkurenční doložky ve smlouvě jsme tady probrali už mockrát.
  ale zaujala mě ta poznámka o nevraživosti GEMB – taky jsem se s ní setkal. čím to?

  Odpovědět

 • OVBák

  4 června, 2007

  K tomu GE…. pouze vlastní dlouhodobá zkušenost…
  „Nejlevnější“ půjčka je od GEMB (je to úmyslně v uvozovkách, skryté věci, jsou skryté věci)
  Nejvíce zablokovaných účtů je od GEMB
  Nejhorší jednání ohledně pozdě zaplacené splátky úvěru (i třeba náhlé druhotné platební neschopnosti klienta) je od GEMB
  Nejvíce černých puntíků na http://www.cbcb.cz je od GEMB
  Kdyby jste zastupoval nejrozšířenější poradenskou společnost, která (naštěstí) nemá s GEMB co do činění, Vy by jste své klienty před takovýmito „výhodnými“ úvěry nevaroval?

  Odpovědět

 • Woody

  4 června, 2007

  To jsou neuvěřitelné výmysly. A nejhorší je že když to takhle někdo napíše, “moje vlastní dlouhodobá zkušenost“, tak to vypadá jako fakt.

  Odkud máte ty informace z CBCB? Kde máte ty skryté věci když jsme u té půjčky?

  Já s GE nemám absolutně nic společného, ale lezou mi krkem tyhle vymyšlené pravdy. GE ma u hypoték poměrně vysoký poplatek za vedení účtu, a to 600,-Kč. Ovšem u půjčky od GEMB není co hledat. Když se povznesu nad to že hotovostní úvěry jsou drahé jako takové, tak GE na akční částky nabízí půjčku která je vždy mezi 3 nejlepšími na trhu.

  Jenže Váš vedoucí v OVB si vymyslí tenhle blábol, aby něják odůvodnil, že GE není partner.

  Horor, začněte sakra přemýšlet vlastní hlavou. Tak OVB nespolupracuje s GE, no a co. Má spoustu jiných kvalitních partnerů. Na co si potřebujete pořád všechno omlouvat? Vždyť je to business, každý má někde navrch…nelžete sami sobě!!!

  Odpovědět

 • @

  4 června, 2007

  Když už jsme u té GEMB… U nikoho jiného jsem neviděl smlouvu s RPSN 73,71%. Teď mám namysli bankovní subjekty. O nebankovních půjčkách, to je jiná pohádka.

  Pokud si někdo půjčí 40 tis. a musí vrátit 96 tak je to docela maso….

  Odpovědět

 • Pavel

  4 června, 2007

  GE je fakt skvělá banka .Příklad ze života- Přestože klientovi prodali za 270kč.měsíčně k hypotéce cituji „možnost kdykoliv splatit zbývající část hypo úvěru bez sankcí dle článku 197a “ to znamená 25% jednou za 6měsíců ,což mu bohužel v GE „zapomněli“ říct a po 4 letech bezproblémového splácení (5letý Fix) mu spočítali 622000,- !!! penále za předčasné splacení hypo ve výši 2300000,-Takže tam bych nezprostředkoval nic ani nepříteli !

  Odpovědět

 • Anonym

  5 června, 2007

  myslím, že se trochu mýlíte. Mimořádná splátka dle 197a) byla do 2003 bezplatně. Od 2003 do 2005 za 100,- měsíčně, od 2005 za 200,- a nyní je za přirážku k sazbě +0,3%.
  Pokud takové „informace“ dáváte klientům, pak „všechna čest“!

  Odpovědět

 • Pavel

  5 června, 2007

  Jestli za to platí 5,- nebo 500,- je úplně jedno.To pořád nic nemění na tom ,jakým způsobem se pro klientsky chová GE .

  Odpovědět

 • OVBák

  4 června, 2007

  Jo, vlastní hlavou… takže … ten Váma pomlouvanej vedoucí jsem já, s klienty dělám také já, takže vidiím jak jsou s GEMB „spokojeni“… když jim, v jejich tísni, nemůžu vyřídit kvalitnější úvěr, protože jim GEMB beze snahy dohody za…. rejstřík na mezibankovním registru a to na 4 roky dopředu…. a pak jim nezbyde nic jinýho, než si zavolat např. na Pro…. a smyčku kolem krku si nechat dotáhnout… pořád to jako fakt jen „vypadá“?
  I po kauze Helvag… má OVB stát o to s GEMB spolupracovat?

  Odpovědět

 • Woody

  5 června, 2007

  Vite jak vypada registr cbcb? Neni to negativni databaze, figuruje tam kazdy i dobre splaceny uver v bankovnim sektoru. Kazda kreditni karta. Navic jsou tam “cerne puntiky“ v pripade nesplaceni. Takze pokud mel klient problem s cbcb, tak jsou jen dve moznosti. Bud zamlcel nejakou splatku, kterou banka odhalila v cbcb, nebo je to neplatic…a pote se to projevi krome cbcb pravdepodobne v negativni databazi SOLUS. Tam ovsem GE neni.

  A pokud je to neplatic nedopatrenim, tak kazda banka pokud jde o ojedinely zapis v registru, akceptuje dolozeni duvodu vzniku dluhu a pokud jde prokazatelne o nedopatreni, neni to problem.

  Takze chyba bude skutecne jinde.

  Mimochodem pravidla cbcb jsou pro vsechny banky stejna, do registru smi vlozit neplatice nejdrive pokud je v prodleni vice jak nasledujici kalendarni mesic po mesici kdy byla predepsana splatka. Vetsinou se tam tedy klienti dostavaji az po 2 mesicich prodleni.

  Odpovědět

 • OVBák

  5 června, 2007

  Jo, vlastní hlavou… takže … ten Váma pomlouvanej vedoucí jsem já, s klienty dělám také já, takže vidiím jak jsou s GEMB „spokojeni“… když jim, v jejich tísni, nemůžu vyřídit kvalitnější úvěr, protože jim GEMB beze snahy dohody za…. rejstřík na mezibankovním registru a to na 4 roky dopředu…. a pak jim nezbyde nic jinýho, než si zavolat např. na Pro…. a smyčku kolem krku si nechat dotáhnout… pořád to jako fakt jen „vypadá“?
  I po kauze Helvag… má OVB stát o to s GEMB spolupracovat?

  Odpovědět

 • bývalý OVB

  6 června, 2007

  Nemám GE Money moc rád, ale v době, kdy jsem spolupracoval s OVB, se mi často stávalo, že mi na hypotéku ani u Reiifky ani Hypotéčky neprošel klient s příjmy popř. s příznivou platební historií. Tito klienti ale bez problému dostali hypotéku u GE za zcela srovnatelných podmínek. Zkrátka a dobře, když má klient v jednání dobrou koupi nemovitostï, není možné nějak otálet. GE se chová operativněji a klient dostane PENÍZE a ne nabídku IŽP s tím, že si na hypotéku zejména do 2 let „naspoří“!!! Ani po roční fixaci nedošlo k žádnému dramatickému růstu měsíční splátky. Srovnával jsem nabídku s jinými bankami, abych si udržel svého klienta a GE nezklamala.

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  Můžu potvrdit, vlastní zkušenost, že problémy jsou. 🙂

  Odpovědět

 • jirka

  4 června, 2007

  Vím o případech práce OVbáků, kteří mají v OVB platnou smlouvu s partnerem OVB napřímo.(prostě to odevzdávají přímo z provizních důvodů) – celkem síla, ne?…:-)
  Já jsem nikdy touto cestou nešel.
  Tudíž jsem předpokládal, že většina, né-li všichni partneři OVB to nehrotí…?
  Opravdu máš vlastní zkušenost, případně to víš na 100%, že současní partneři OVB nechtějí uzavírat smlouvu s exOVBáky po dobu 2let? Případně, kteří přesně?
  Díky za info a at se Ti daří

  Odpovědět

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Jirko, pošlete mi mail. Uvidíme. Možnosti jsou netušené.

  Odpovědět

 • Aleš

  4 června, 2007

  Hodně mě zaujali ty poslední odstavce, týkající se nárustu provizí způsobené tlakem zprostředkovatelských firem. Takže odměny pro prodejce produktů rostou, výhodnost pro klienty, kteří ty provize nakonec zaplatí klesá. O důvod víc proč maximálně nedůvěřovat těmto tzv. finančním poradcům.

  Odpovědět

 • Andrej

  4 června, 2007

  Aleši, proč stále přispíváte k tématům, o kterých nic nevíte. Jestli ono to třeba nebude tím, že klesá výnos pro pojišťovny, hypoteční banky, …..
  Aneb jak si z minimálních informací udělat naprosto zcestné závěry 🙂

  Odpovědět

 • Aleš

  4 června, 2007

  Vaše reakce se mi velmi líbi. Místo prostého vysvětlení, okřiknutí, nerozumíš tomu, tak se neozývej, a jen podepisuj co ti který zprostředkovatel nabídne. Jestli se živíte v tomto oboru, reagujete běžně takto na otázky a názory klientů ?- vždyď tomu taky většinou nerozumí, tak co se mají co ozývat…A zas mám o důvod víc proč si dávat ještě větší pozor na všechny ty skvělé nabídky, časově omezené, bezrizikové, exkluzivní …:-))

  Odpovědět

 • Karel

  4 června, 2007

  Tento clanek vypada hezky, ovsem otazka je co na tom vsem bude pravda v budoucnosti. Vim jak to funguje v OVB (kdysi jsem tam pracoval) a je pravda, ze tleskani a placani se po ramenou jak jsou dobri, v jakych luxusnich vozech jezdi a ze vice nez na klienta se soustredi na „karierni postup“ me dovedlo k odchodu. Pokud OVB nezmeni pristup (prevodu znacne casti provizi do nemecka, nizsi provize pro poradce na nizsich stupnich, velky tlak na schaneni dalsich „ovecek“, komunikace mezi poradci, OVB a partnery) tak se opravdu asi stane jednou z tech mensich poradenskych spolecnosti.
  Pokud v cechach vznikne spolecnost, ktera bude fungovat tak jak je popsany v clanku, tak ji budu fandit.
  Otazka je z ceho chce Partners vyplacet tak zajimave provize, kdyz chteji produkty kde klient nebude platit takove poplatky jako je tomu u soucasnych pojisteni, atd. Jak budou kontrolovat zda jejich poradce opravdu poradil kvalitne? Opravdu tech 700 poradcu odeslo jen kvuli slibovanemu lepsimu pristupu ke klientovi? nebo to bylo spise kvuli pravdepodobne nejvyssim provizim? Otazek je vic nez odpovedi, kazdopadne preju nove firme aby dodrzela vse co slibuje a nestala se z ni dalsi nahonci spolecnost, kde pude o vlastni uzitek nez o klientuv jak je to u ostatnich (nejen u OVB).

  Odpovědět

 • Lukáš

  4 června, 2007

  Osobně znám pana Lukeše i pana Borkovce. V OVB jsem strávil krásných pár let a vím jak tito dva top manažeři dovedou jít pevně za svým cílem a pro své vize pracovat mnohdy i 20 hodin denně 30 dní v měsíci. Vy jste položil řečnickou otázku: Proč odešlo 700 poradců z OVB a jdou za „lepším“? Pokud byste znal dovednosti, um a přístup obou pánů pochopil byste, že lidé ze struktury LD Lukeše, popř. RD Borkovce jsou zvyklí na profesionální přístup těchto pánů a sami vidí jak to funguje v ostatních strukturách. Proč by zůstávali v OVB? Samozřejmě jdou za těmi, kteří jsou opravdoví profesionálové ve svém oboru, a kteří jim připravují tak výhodné podmínky pro školení, pro práci i motivace. Ostatním strukturám v OVB se o takovém zázemí jako připravil Radim Lukeš či Petr Borkovec ani nesní. Všem těmto poradcům držím palce a přeji spoustu stěstí. Vím že právě oni svou profesialitou posunou finanční plánování v ČR o mílový krok vpřed. Já sám jsem odešel jen kvůli jednání centrály a nyní se živím jako poradce u konkurenční sítě BC. Ještě jednou přeji spoustu štěstí a držím pěsti 🙂

  Odpovědět

 • @

  4 června, 2007

  Tak jsem dnes jel kolem centrály OVB. Nevíte někdo co to tam mají hezkého napsáno na zábradlí v posledním patře?? Nějak jsem to nestihl přečíst…. Nebo to byl minulý týden nějaký vzkaz těm demonstrujícím Helvagářům ??

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  Nebude to přesně, ale na balokně jsou 2 věty: OVB děkuje svým poradcům za odvedenou kvalitní práci v rámci poradenství a OVB děkuje uvážlivým investorům, že investují s rozvahou. Naproti tomu stojí stará skříňová avie z Madety velkým písmem žádající vrácení úspor… kterou tam zapoměli „držitelé“ Helvagu…

  Odpovědět

 • BL

  4 června, 2007

  Trochu jsem rozpačitý z toho, že pan Gardavský v článku tvrdí, že o odchodu Lukešovců věděl od začátku roku. V OVB Journalu co vyšel před měsícem říká, že nic takového jako na Slovensku české OVB nehrozí a že se k odchodu nikdo nechystá.

  Odpovědět

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Ale no tak, ten časopis nesmíte brát vážně. Lukáš Král tam zase tvrdí, že šel na svou schůzku perfektně připravený a Pavel Černý ho hodil do vody.

  Odpovědět

 • taky BL

  10 června, 2007

  Protože Lukeš s Borkovcem do očí všem tvrdili, že se opravdu nic nechystá a jsou to jen pomluvy..

  Odpovědět

 • Poradce

  4 června, 2007

  Je vidět, že všichni co tu jste víte o provizní a poplatkové politice tuzemských bankovních a pojišťovacích společností kulové… OVB v drtivé většině prodává stejné produkty jako přímí lidé dané společnosti a klienta to výjde !!!NASTEJNO!!! Že u obchodů externích sítí sníží banka/pojišťovna apod. svoji marži či upraví svoje poplatky na úkor provize, je klientovi úplně putna. To je výhoda společnosti co umí prodat.

  Druhá věc jest ta, že klient, co jde do banky či zavolá pojišťováka dostane produkt či balíček, aniž by se ho někdo na něco ptal. Další věcí z přidaných hodnot poradce jsou kupříkladu hypoteční úvěry. Nevím jak to řeší ostatní, ale pokud nedělá poradce 1 hypotéku do roka (ale prací se živí a dělá jich 5 či 10), není pro něj problémem dojednat klientům hypotéku bez poplatku, s odhadem zdarma a nižší úrokovou sazbou, než když půjde do banky sám…

  Poslední věcí, kterou bych rád dodal je přístup pana Lukeše a Borkovce k „objektivnímu a profesionálnímu“ poradenství. Kdo kdy byl v OVB a déle než jen v základním kurzu, a tu a tam se zeptal proč mají tak vysoký provizní průměr na podepsanou smlouvu sám zjistil, jak to u něj funguje… Jinak mu přeji mnoho úspěchů v dalším podnikání v oblasti finančního poradenství…

  Odpovědět

 • kl

  4 června, 2007

  Musim s vami souhlasit. Nechapu ten povzdech pojistoven, ze OVB tlaci na vysi provizi. Kdyz se podivate na provizni listy ostatnich poradenskych firem, tak jejich provize jsou vyssi nez provize u OVB (bohuzel pro OVBaky je to tim ze znacna cast provizi putuje do nemecka), takze se asi neda rict ze by se vyplata provizi od pojistoven poradenskym firmam nejak odlisovala.
  Podle me nikdy zadna firma nezajisti kvalitni poradenstvi klientovi za kazdeho poradce. Dokud se budou vyplacet jine provize za ruzne produkty vzdy se najde nekdo kdo uprednostni provizi pred vyhodami pro klienta. Nejlepe by bylo to nastavit pevne za jakoukoliv smlouvu, ale chapu, ze by se to nekomu nelibilo 🙂
  Bylo by dobre, kdyby se sledovala storna (i v 2mesicni vypovedni lhute) klientu tech 700 poradcu.

  Odpovědět

 • @

  4 června, 2007

  Víte, ony by ty provize v OVB mohly jít na úroveň konkurenčních makléřských firem, ale to by OVB nemohla chodit třikrát ročně pro x-set tisíc na Velkou cestu, malou cestu, FKT, Europa tagy atd…. Ony si instituce prostě nechají rezervu na tyto „bokovky“ aby to měly z čeho platit, než aby navýšili provize. Ono pak zbyde více na poslání do Německa 🙂

  A z jakéhopak zvláštního důvodu by se měly sledovat storna v 2 měsíční výpovědní lhůtě ??

  Odpovědět

 • Poradce

  4 června, 2007

  A kdo z nás OVBků byl na FKT tak ví dobře proč Lukeš odchází…

  Odpovědět

 • Anonym

  4 června, 2007

  Uf, já tam byl taky, ale nějak nevím?!? Hloupému napověz…

  Teda pokud tím není myšleno to, že když se Frahnert zmocní mikrofonu, tak je to bída a utrpení. Poprvé na FKT jsem byl rád za ty materiály a noviny, co nám rozdali u vchodu. Aspoň sem si měl co číst. I ty Gardavskýho špunty by se šikly, ale nějak mě to nenapadlo. :o)

  Odpovědět

 • Poradce

  4 června, 2007

  Už dříve se to proslýchalo, a jedná se o takovou „slabinku“ toho nejprofesionálnějšího poradenství u nás (LD Lukeš) a to sice proplacenost, podle které se začne odměňovat…

  Míšu nech být, ten se musí vykecat, jinak by nebyl ve své kůži, akorát to kvůli němu odsrala Anna K…

  Odpovědět

 • @

  4 června, 2007

  🙂 Jak napsal Mário… .jako by někdo zkopíroval argumenty z diskusí, po té, co vyhodili na Slovensku Mullera. Pořád plná huba řečí, co takhle být konkrétní? Který parnter a kolik procent proplacenosti. Teď se ukáže. Planých keců bylo dost, dejte důkazy místo prázdných řečí.

  Odpovědět

 • @

  5 června, 2007

  A odpověď pořád nikde. Jako vždy…. když dojde na fakta, diskuse končí pro nedostatek argumentů co, Poradce?

  Odpovědět

 • Poradce

  5 června, 2007

  Nejdříve jsem na Vaši reakci na můj příspěvek nechtěl vůbec reagovat, což tímto stejně nečiním, ale rád bych se teď chvíli zabýval Vaší inteligencí.

  To co tu probíhá je internetová diskuse. Opakuji diskuse. Pokud zde něco přednesu, říkám to proto že to tak je, a nemíním zde publikovat skutečnosti, na kterých se moje výroky zakládají. Pokud jste čekal, že Vám zde zveřejním interní statistiky společnosti, nutí mě to právě k výše zmíněné narážce na Vaší inteligenci.

  Já však pevně doufám, že Vaše výše uvedené příspěvky jsou jen marným pokusem maskovat silnými výroky známá fakta, poněvadž pokud ja Vaše inteligence alespoň na průměrné hodnotě(v což pevně věřím), sám dobře víte, že žádný mentálně zdravý člověk by Vám tyto informace zde nezveřejňoval.

  Toť z mé strany k Vašim příspěvkům vše.

  Odpovědět

 • Anonym

  5 června, 2007

  Sorry Poradče, ale tohle je pěkná kravina: „Pokud zde něco přednesu, říkám to proto že to tak je, a nemíním zde publikovat skutečnosti, na kterých se moje výroky zakládají.“ Podle toho jsou následující výroky také pravdivé:

  – Sloni umějí létat.
  – Klause unesli mimozemšťani.
  – Gramlich dělá na centrále v ČR, protože se v dávném mládí vyspal na skautském výletě s Frahnertem a teď ho vydírá, že vše zveřejní.

  Hm?

  Většina lidí, kteří tvrdí, že Lukeš (a Müller) má nízkou proplacenost nikdy neviděli důkazy. Jen „jsme to slyšeli“. Všechno se dá prokázat, takže sem hoďte jakýkoli důkaz a dejte všem pochybovačům na frak! Co Vy na to?

  Odpovědět

 • Poradce

  5 června, 2007

  OK, asi jsem Vaši intelifenci přecenil. Končím s diskutováním. Rozhodl jsem se zde anonymně zveřejnit některé informace, které považuji za dost důležité pro ostatní v této diskusi z důvodu utváření nějakáho názoru. Pokud je hodlá někdo zpochybňovat, tak ať tak činí, já nevidím jediný důvod zde zveřejňovat důkazy, už z důvodu charakteru této diskuse…

  Mimoto pochybuji, že kterýkoliv důkaz by rejpalům stačil…

  Odpovědět

 • @

  5 června, 2007

  Ale stačil…. napište měsíc, instituci a procento proplacenosti. To bude úplně stačit. Stačí dvě čísla a jeden název… A rozhodně nebudete dávat nějaké interní informace.

  Odpovědět

 • Dana

  6 června, 2007

  Súhrnná preplatenost riaditelstva býv. LD Muller bola okolo 50%, cize nerobil v primere 100tis. EH, ale polovicu. Ťažisko sú poistné zmluvy.

  Odpovědět

 • JM

  6 června, 2007

  Vaše čísla sú bohapustá lož! Preplatenost LD Müllera bola na úrovni 85 – 92% a následná detto, čo bola suverénne najvyššia na Slovensku. Zaujímavé, že tak ako v Čechách tak aj na Slovensku rok čo rok v poslednej dobe boli Müller a Lukeš dávaný za vzor celému OVB, poháre a súťaže vyhrávali väčšinou ich ľudia, lenže nie za dobrú prácu, ale za nepreplatenosť, podvody, defraudáciu, alkoholizmus, vriťolezectvo a neviem akou ešte špinou a sajratom na ich kydáte!!!! Ešte včera to boli Vaši kamaráti a priatelia, ťľapkali ste ich po pleciach a hrdili ste sa akých Vy máte priateľov. A dnes sú to triedny nepriatelia č.1, že páni Jánošík, Páleš, Fronc, Barla a niektoré „dámy“!
  Je my z Vás špatne. “ ÚSPECH JE NEODPUSTITEĽNÝ “ !!!!!! JM

  Odpovědět

 • OVB

  5 června, 2007

  To teda nevím…. Lukeš tam byl oslavován jako Bůh.

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  4 června, 2007

  Vážení (teď už na nějakou dobu skutečně) nezávislí poradci!

  Jelikož jsem sám odpadlíkem OVB, dovoluji si Vám poradit jedno: nyní, když jste se již vymanili z chapadel obludné nestvůry, nenechte se polapit novou!
  A tím nemám na mysli žádnou konkrétní společnost.

  Máte ŽL, máte čas a věřte, že týden / dva / měsíc, věnovaný setkáním s manažery jednotlivých společností, získáváním informací o nich ze všech dostupných zdrojů a od jejich spolupracovníků se Vám velmi dobře vyplatí.

  PFLP je společnost, která vypadá velmi dobře, pokud se týká personálního obsazení firmy. Pro mě zůstává ne zcela jasnou otázka funkčnosti systému, který PFLP přináší.

  Navíc existují na trhu dokonce i dnes již fungující společnosti, ve kterých dominuje snaha udělat maximum pro klienta a honosí se názvy (uvádím abecedně, aby se někdo neurazil) Moneco, Sophia Finance, Top Consultant a Triman.

  Přesto, že dostat se do těchto společností již není tak snadné, jako to bylo u OVB, je zde – nebo alespoň některých z uvedených (to už nechávám na posouzení každého) – nepoměrně nižší pravděpodobnost, že budete muset opět z válečného pole plného nevybuchlých IŽP atd. muset utíkat před klienty do bezpečí pod ochranná křídla nově vzniklé společnosti.

  Využijte chvíle ticha před novou bouří a najděte úkryt 🙂 Přeji Vám hodně štěstí při hledání těch správných podmínek pro Vaši činnost, zaměřenou ve prospěch klienta a směrem ke zvyšování jeho životní úrovně 🙂

  P.S.: Vám, kteří dosud váháte: následujte kolegy, dokud je obluda zasažená a oslabená.

  Odpovědět

 • @

  4 června, 2007

  Do teď jsem si to to jen myslel, ale teď se to potvrdilo. Web ICZ je jediný komunikační prostředek, který vzhledem ke svému malému počtu konzultantů a možností používá firmička Top Consultant ke své prezentaci. Vy Vítku začínáte dlužit p. Nejedlému více, než se zdá 🙂

  A opět se prokazuje, že se ostatní začínají PLP bát a budou se snažit přiživit… Tak good luck pane Kalvodo.

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  PFLP-Anonyme (Petře? nebo snad dokonce Honzo?), pokud pokládáte mé varování za agitaci a potvrzení Vašich smyšlenek, jste na omylu. Jsem s rozsahem svého stávajícího teamu spokojen a o agitaci se nejedná.

  Pokud se ovšem díváte na mé varování prizmatem vlastního smýšlení, které je takto zaměřeno, pak Vás lituji.

  PFLP se neobávám, filozofie této firmy se mi líbí, obávám se spíše o osud této firmy. Držím jí však palce, aby svým snažením skutečně dosáhla toho, co si předsevzala.

  Slovo přiživit také nepatří ke stylu mého myšlení, nejsem hyena 🙂

  Ačkoliv odpovídat na anonymní urážky je mírně pod úroveň, pokud rozhodčí nevykáže útočníka, který dává rány pod pás z ringu, nelze, než se bránit.

  Odpovědět

 • Honza

  5 června, 2007

  Ahoj Vítku, ten nepodepsaný komentář nahoře sice není z mé dílny (odpadl jsem včera kolem deváté:-), ale samozřejmě si myslím totéž. JM

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  Honzo, teda že to vnímáš také takhle, to mě mrzí, ale je to pochopitelné a velmi nerad se ocitám v situaci Tvého konkurenta.

  Zdaleka nejsem (a nikdy nebudu) konformistou, který by nekriticky obhajoval stranu na které právě stojí, spíše se snažím zůstávat nad věcí, bojovat proti svému vlastnímu pluku však nemůže žádný z nás.

  Proto 1) z principu nemůžu souhlasit s urážkami TC 2) musím přiznat, že Investujeme JE naším OBLÍBENÝM komunikačním kanálem, jak však jistě víš, ne jediným.

  P.S.: Nebojoval jsi před nějakou dobou také proti anonymům a polopodepsaný?

  Odpovědět

 • Jan Majer

  5 června, 2007

  Vítku, podepsal jsem se Honza, protože jsi zmiňoval Honzu. Kdybych se podepsal Jan Majer, bylo by na tomto místě pár komentářů o tom, že se ozvala potrefená husa:-)

  Reagoval jsem tedy jako jeden z Honzů, pro identifikaci jsem uvedl na konci JM.

  Urážet TC by mě ani nenapadlo, mám vás rád. Ani ten anonym vás neuráží. Jako jedni z mála zvládáte využívat tenhle web podle mých původních představ – k pozitivní prezentaci.

  Tvoje reakci na Partners je úplně jiná než reakce spolumajitele TC Honzy Lenera. Překvapilo mě, co píšeš, ale nemám potřebu to komentovat.

  Tvé doporučení volným poradcům je zcela na místě, sám jsem taky šel touto cestou. Nakonec jsem zakotvil v Partners.

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  Honzo, vše OK 🙂

  Faktem je, že se někdy také stane, že mám jiný názor, nežli Honza Lener 🙂

  VK

  Odpovědět

 • @

  5 června, 2007

  „Člověk vždycky křičí, když mu někdo šlápne na kuří oko“

  Zajímalo by mě, čím jsem Vás v mém textu tak urazil? Z mého pohledu to mohly být dvě slova:

  1.) firmička – nezlobte se na mě, ale co TC z pohledu trhu je? tady to být nemohlo
  2.) přiživit – zde to beru zpět a nahrazuji ..vytřískat z toho maximum pro sebe… slovo přiživit zní opravdu v tomto spojení trochu expresivně.

  Takže kde byly v mém příspěvku ty urážky pane Kalvodo??

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  Anonyme, jakmile se představíte, budu s Vámi na toto téma rád diskutovat:-)

  Odpovědět

 • Jan Majer

  5 června, 2007

  Vítku, na to samé jsem se tě chtěl zeptat mailem. Anonym se asi nepodepíše, to by se shodil, tak to ber jako můj dotaz.

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  Honzo, odpovim Ti mailem, takovouto recyklaci anonymnich prispevku neberu.

  Odpovědět

 • Jan Majer

  5 června, 2007

  Ok, díky.

  Odpovědět

 • Petr Novotný

  5 června, 2007

  Takže zopakuji svou otázku, pane Kalvodo, kde jsou ty urážky?

  Odpovědět

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  Přesto, že malinko pochybuji, že Petr Novotný je Vaše pravé jméno, a že Vás skutečně zajímá rozbor Vašeho příspěvku, budu se mu věnovat jako zcela zbytečné odpolední relaxační kratochvíli:

  „Web ICZ je jediný komunikační prostředek, který vzhledem ke svému malému počtu konzultantů a možností používá firmička Top Consultant ke své prezentaci.“

  „Firmička“ – to sice nelze považovat samo o sobě za urážku, za „firmičku“ můžete označit pak kohokoliv. Volba zmenšené formy v tomto případě však sama o sobě je urážlivá asi jako když dospívajícímu mladíkovi řeknete „chlapečku“.

  „Vy Vítku začínáte dlužit p. Nejedlému více, než se zdá :-)“

  Na tom nic špatného nevidím, to, že Fincentrum financuje server, který dává poradcům možnost otevřené diskuze, považuji za pozitivní.

  „A opět se prokazuje, že se ostatní začínají PLP bát a budou se snažit přiživit… Tak good luck pane Kalvodo.“

  Prokazuje, dokázalo se…. Manipulativně použité výrazy, které mají jedinou funkci: podpořit autoritu toho, kdo předkládá tato tvrzení. Ve skutečnosti se nic neprokázalo a nedokázalo, ale snažíte se dosáhnout toho, aby to tak lidé vnímali.
  Můj příspěvek do diskuze neobsahuje nic jiného než varovný prst, který říká, „volte správně!“.

  Tím, že jste se rozhodl na příspěvek reagovat ovšem dokazujete něco Vy: že se Vás příspěvek týká a že patříte k těm, před kterými varuji. A mé varování nebylo adresováno PFLP. Bylo to „varování obecné“. Varování před manipulátory, kteří tahají poradce z bláta do louže.

  Naznačujete, že patřím mezi jakési „ostatní“, kteří se bojí a přiživují. Vaše následná oprava na „urvat co se dá“ myslím zcela dobře vystihuje Váš osobní přístup k realitě trhu, který ovšem zdaleka nepovažuji za ojedinělý, spíše pro trh charakteristický.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  5 června, 2007

  Také si přidám jednu zbytečnou…
  Firmička“ – to sice nelze považovat samo o sobě za urážku, za „firmičku“ můžete označit pak kohokoliv. Volba zmenšené formy v tomto případě však sama o sobě je urážlivá asi jako když dospívajícímu mladíkovi řeknete „chlapečku“.
  Pokud mu bude 8, bude to chlapeček, takže firmička je zde vzhledem k velikosti vcelku na místě nebo mě něco v rozmachu Tc uteklo?
  😉

  Odpovědět

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Ano byla zbytečná! Díky za sebekritiku Jene!
  Ano TC je opravdu z pohledu obratu oproti OVB atd…malá firma. K OVB atd se však zaměřením ani neřadí. V kvalitě jsme o několik tříd výše, v backofficu, know-how, řízení a strukturou organizace také. V růstu nám nic nebrání a proto jsme se za posledních 8 měsíců zvětšili na šestinásobnou velikost. Pro naše poradce a manažery je mnohem příjemnější a vyzývavější, motivující, výnosnější mít možnost jet a občas i lehce určit směr Mercedesu SLR, než naskakovat do vytřesených Karos na předem dané trase x do y.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  5 června, 2007

  Tolik vtipu v tuto dobu….. 6x nula je prosím kolik? Dobře, buďme spravedliví 6x 1….
  Ale PR zvládáte to zas jako jo:-)

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Honzo, pokud budete chtít vědět, jak takového růstu dosahovat, jaké know-how máme, není problém a můžete za mnou kdykoliv přijít. Tedy samozřejmě, nejprve se musíte cca 14 dní dopředu objednat. Když si budete stále jen honit ego přiblblými vtípky, tak se Váš bysnys rozhodně nezlepší.

 • Jan Valachovič

  5 června, 2007

  A opět tu budou kávičky? Jestli Vám někdo baští Vaši veledůležitost, tak já to tedy nejsem, kdo si zde honí ego a opět se snaží odpovídat vždy, když tuší že by mohl ulovit další duši nejsem já….
  O můj „bysnys“ (to je prosím jaký přepis?) se nemusíte starat, jde víc než dobře…..

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Aha, škoda, že se tak nechováte.

 • @

  5 června, 2007

  Pane Valachoviči, nedivte se p. Lenerovi, že Vás lanaří. Je jen otázkou času, kdy TC bude minulost 🙂

 • Jan Lener

  5 června, 2007

  Velmi nerad se zaplétám do této diskuze s anonymem. Ale opravdu musím dementovat zprávu, že by Jan Valachovič mohl působit v TC. Kromě etiky vyžaduje naše kultura od manažerů také pracovitost, přátelskost, sebekázeň a sebekontrolu.

 • ;-)

  6 června, 2007

  Tak to musíte sám sebe brzo vyhodit 😉

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  Myslím, Honzo, že tento Tvůj příspěvek znovu konstatuje jasnou skutečnost, kterou někteří záměrně opomíjejí, a to, že firma, která narostla příliš rychle, je firma nezdravá.

  Aneb. budeme sázet smrky nebo duby?

  Cokoliv, co roste příliš rychle, je pro mě ze zásady podezřelé a potenciálně nestabilní.

  Ale je fakt, že kdo se veze Karosou, o kvalitě materiálu hovořit nebude.

 • Vit Kalvoda

  5 června, 2007

  P.S.: Otázka anonymů na tomto webu je evidentně problematická: jedni přinášejí do diskuzí poměrně cenné informace a bojí se odhalit svou tvář kvůli potenciálním problémům, druzí využívají anonymity k nekalé hře, urážkám, křivým obviněním a jiným způsobům nefair play.

  Kvůli prvnímu typu anonymů zřejmě nelze všechny anonymy odfiltrovat, kvůli druhému by bylo vhodné zavést alespoň povinnost registrace na serveru podmíněnou uvedením pravého občanského jména.

  Tím by se kultivovanost diskuze zvýšila a vymizela by špinavá hra. Co myslíte, pánové Boučku a Zámečníku?

  Odpovědět

 • Skic

  5 června, 2007

  Ahojte, chcel by som poprosit nejakeho OVBaka, ceskeho kolegu 🙂 ci by mi mohol poslat mail, potreboval by som nejake informacie ohladne karieroveho planu OVB v CR. Dakujem. GST zo Slovenska.

  PS: este otazocka, kolko EH (BJ) je u Vas za 1000sk mesacna platba IZP na 40rokov? A kolko CZ je 1EH? Diiiiik…

  Odpovědět

 • @

  6 června, 2007

  Po shlédnutí obsahu některých příspěvků nabývám dojmu, že je nemravná a sprostá
  snaha určité skupiny konat svou profesi podle svých vlastních představ, nikoliv podle diktátu jiné skupiny-firmy. Problém věci podle mého názoru spočívá v osobnostním profilu účastníků těchto střetů. První, kdo spoléhá na vlastní sílu a schopnosti má snahu a odvahu jít vlastní cestou, něco budovat, druhý tuto odvahu nemá a má neustálou potřebu se někým nebo něčím zaštiťovat. Samozřejmě, že snaha prvého stranu druhou dráždí, neboť ten první může narušovat jeho pomyslný štít-ochranu, tím jej profesně ohrožovat a nabourávat mýtus o jeho modle. proto ta hysterie. Dalším problémem je skutečnost, že OVB řadu let plula v podstatě v bezkonkurenčním prostředí, vystupovala z pozice síly ke svým spolupracovníkům, zmíním i podvedené v helvagu, možná i obchodním partnerům a utápěla se ve falešném obrazu o své jedinečnosti, síle a velikosti. Je k zamyšlení otázka, kdo o mě v OVB skutečně rozhoduje, zda vedení české odnože nebo německá matka. Zatím to vypadá, že česká odnož je pouze nástrojem německé matky/ viz zrušení jednání pár hodin před jeho začátkem /, která určuje kdo, co a jak bude dělat. Je jistě zvláštní, že německá matka jenom profituje – převážná většina provizí putuje do Německa, naopak zde se evidentně zhoršují mezilidské vztahy, vyvolává se atmosféra obav, podezírání, strachu, padají urážky mezi bývalými kolegy,vyhrožování apod. Stojí nám to za to ? Upřímně bych si přál, aby OVB procitla ze svého snu, objektivně zhodnotila celou svou situaci a začala řešit problémy, které nechtěla v předcházejících letech vidět. Pouze tímto způsobem si může OVB zachovat svou tvář a tím si udržet své místo na trhu. I když původního stavu již asi nedosáhne.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 června, 2007

  Vidím, že tohle opět není seriózní…kdo dělá pro OVB, tak trochu ví co se děje…a že tohle je FAKE…..

  Odpovědět

 • martin

  6 června, 2007

  A vy jako erko víte, co se děje? Nebo jen slepě věříte tomu, co Vám řekne Rothmajerová nebo Žemla?

  Odpovědět

 • Anonym

  7 června, 2007

  nevím kdo jste ale vidím, že máte přístup k interním věcem OVB..takže jste z větve od Lukeše atd.

  Odpovědět

 • martin

  7 června, 2007

  Nejsem od Lukeše, dokonce ani z OVB. Ale na tom nesejde; co jsem Vám chtěl naznačit: to, že děláte pro OVB neznamená, že budete vědět, co se děje, rozhodně ne jako erko. Vynášíte tady kategorické soudy a při tom se spoléháte na informace z druhé, spíš třetí ruky. Co přesně se děje, ví pravděpodobně jen Lukeš a Gardavský. Všichni ostatní (i já) se spoléhají na zprostředkované zprávy, někdy notně zatížené propagandou na obou stranách.

  Odpovědět

 • Anonym

  7 června, 2007

  A jak můžete vědět takové věci, jako na jakém stupni jsem a kdo je vedoucím?to nemůýe vědět jen tak někdo…

  Odpovědět

 • martin

  7 června, 2007

  Nejsem jen tak někdo 🙂
  Nechci Vám brát iluze, ale tohle není typ informací, ke kterým by bylo těžké se dostat.

  Odpovědět

 • Anonym

  7 června, 2007

  Nebudeme tady polemyzovat, od toho tady jsou jiní !!!

  Odpovědět

 • martin

  7 června, 2007

  Polemizovat můžeme klidně po mailu, pokud nechcete tady 🙂

  Odpovědět

 • ja

  10 března, 2008

  smarja to Y!

  Odpovědět

 • golf

  7 června, 2007

  Tento týden začala serie turnajů Golf 24 Tour 2007. Hlavním partnerem zahajovacího turnaje byla společnosti OVB Allifnanz a úvodní slovo si vzala Mgr. Vladimíra Martincová, která popřála všem zůčastněným štěstí ve hře.

  Vážení, golf taky něco OVB stojí, to musíte pochopit. Lukeš, Borkovec, podvedení v Helvagu a případní další musí počkat. Nejprve odměny vedení centrály, platby nákladů golfu, platby Donathovi, provozní náklady, odměny matce a poté možná něco dostanete. Když s tím ale bude souhlasit německá matka.

  Odpovědět

 • Petr

  7 června, 2007

  Co má Helvag a OVB společného?OVB s kauzou Helvag nemá nic společného, jen ,že jej zprostředkoval!!! A všichni klienti měli napsané ve smlouvách rizika! A že Helvag vytunelovali tak za to už OVB nenese žádnou zodpovědnost!

  Odpovědět

 • Iva

  7 června, 2007

  Finanční poradce OVB ale tvrdil, že se jedná o stoprocetně bezpečnou investici.Na žádná rizika neupozornil.V tomto duchu bili poradci asi i školeni. Kdo je tedy školil?Klientům bylo sdělěno, že kdykoli mohopu svoje peníze dostat zpět, bez poplatků a výnosu.Buď ten, kdo školil, lhal poradcům, nebo poradci svým klientům.

  Odpovědět

 • Petr

  7 června, 2007

  Bych řekl, že poradci lhali a samozřejmně klient si musí číst podmínky! Finančních poradcu, kterému jde raději o dobré jméno a klienta, než o provize, je málo!!!Což je škoda a nedivím se, proč lidé nevěří poradcům!Doufám ,že se tato situace v Česku brzy změní!

  Odpovědět

 • ja

  10 března, 2008

  boze prosim nepsat „bili“

  Odpovědět

 • fanda OVB

  7 června, 2007

  V podstatě nemá nic společného, jenom pár maličkostí :
  – OVB zmasírovalo prodejce – dealery
  – prodejci-dealeři zmasírovali investory
  – investoři přišli o půl miliardy
  a OVB dostala milionové provize

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2007

  Pro Vaši informaci:
  Ovb nemělo ani ponětí o tunelování Helvagu, protože do r.2001 byly účetní materiály “ v pořádku „. Do Helvagu investovalo i spousta finančních skupin, nikoliv přes OVB. Musely si tedy tehdy Helvag vyhodnotit jako zajímavou investici. Nikdo nemohl vědět, že to manažeři Helvagu vytunelují.

  Odpovědět

 • Petr

  11 června, 2007

  Ano přesně tak! Souhlasím…

  Odpovědět

 • Anonym

  15 června, 2007

  Nechapu, proc si OVB a AWD nechavaji 50% marzi, kdyz jine firmy jako ZFP, BROKER CONSULTING nebo FINCENTRUM si nechavaji cca 20%. To jsou ti obchodnici tak hloupi, ze nevidi, kde je centrala okrada? Nehlede na to, ze Fincentrum a BC maji lepsi marketing a celkovou podporu obchodu.

  Odpovědět

 • Radek Doubek

  15 června, 2007

  Nenápadné PR… Prošel jsem si různé materiály a zjistil, že Fincentrum nenabízí nejvyšší provize na trhu jak tvrdí. A taky nepatří do „velké pětky“, jak tvrdí… 🙂 Jaké teď budou argumenty při lanaření? Zvednou provize?

  Odpovědět

 • Zuzana Benešová

  8 června, 2007

  Vážení, na tyto stránky jsem zamířila v dobré víře „něco se dozvědět“ o kauze odchodu velké části poradců OVB do Partners. Články (jako většinu informací uvedených na internetu) je podle mého názoru vždy třeba procedit sítem vlastního rozumu a kritiky (což už dnes ví každý středoškolák, který kdy zaslechl slovo PC, takže nechápu polemiku ve smyslu „hezký řeči, ale kdo ví, jestli…“). Ovšem co je vskutku „výživné“, jsou místní diskuze… Sem tam nějaká konstruktivní připomínka, ovšem povětšinou jde o výplody typu „Já něco vim, jsem fakt borec, tak tady to máte – to koukáte, co?“. A s přispěvatelem s rozdílým názorem se budu do krve dohadovat, až to nakonec končí diskuzí „na úrovni“ o významu pojmu „firmička“. Vážení (převážně) pánové, opravdu jsem zamířila na server, jehož základnímy tématy jsou finance a byznys? Připadám si spíše jako v třetí cenové…

  Odpovědět

 • Petr

  8 června, 2007

  Tady nejde o to, kdo něco ví!!!tady jde o to, že každý má dvě rozporuplné informace!Každý má svou pravdu! Prostě mužská ješitnost:-)Ale kde je tedy ta pravda?Ono se stejně samo vyřeší! A pravdu má přece ten, kdo má peníze!

  Odpovědět

 • Jirka

  10 června, 2007

  Prý jedniček :@) Tak tyhle „JEDNIČKY“ měly ze všech zemských ředitelství ČR sice papírově největší produkci smluv, na druhou stranu se proplacenost smluv, které uzavřeli pohybovala pod mizernými 60%, což vedení do budoucna nehodlalo tolerovat. Kromě toho okolo 80% jejich produkce tvořilo investiční životní pojištění… Těžko se bráním tomu, aby ze mě nevypadlo slovo zlatokopové. Jsem rád že Lukeš odchází. Dělal nám akorát ostudu, ve firmě nebylo jeho ředitelství zrovna v oblibě. Jedno je jisté, jestli bude nadále používat taktiku spálené země, tak doufám, že daleko nedojde. Orientace na kvantitu oproti kvalitě je zde zřejmá. Klienti nejsou hlupáci, nedivím se že potom mají jejich smlouvy tak mizernou proplacenost…

  Odpovědět

 • Jirka

  10 června, 2007

  typický Lukešovec:

  http://www.penize.cz/info/zpravy/zprava.asp?IDP=1&NewsID=2370

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2007

  Vy jste fakt ubohy. Absolutne IQ lidi kteri takhle uvazujou nechapu. To ze se pan Lukes rozhodl opustit OVB me osobne mrzi, to ja rozhodne nikdy neudelam, prestoze mam take hodne vyhrad k vedeni centraly. Nicmene, kde mate podklady nebo aspon nejaky minimalni dukaz o tom ze to je nekdo z reditelstvi pana Lukese? Je to tak hloupe takhle uvazovat a davat sem takovehle prispevky. Vsadim vsechno ze nesahate ani po kotniky ani jednomu z lidi kterym rikate Lukesovci. Protoze byste takovy prispevek nenapsal…

  Odpovědět

 • Anonym

  10 června, 2007

  ok… uznávám že tohle je dost pod pás, možná jsem se nechal trochu unést…

  Odpovědět

 • Martin Bouček

  10 června, 2007

  Pánové, nechci vrtat do anonymní diskuse 🙂 ale ten článek Tomáše Prouzy, na který je daný odkaz, je z roku 2003. Myslím, že od té doby některé struktury OVB prošly bouřlivým kvalitativním vývojem. Domníval jsem se (ačkoliv pány Lukeše ani Borkovce nebo Müllera neznám), že odcházející špičky patří právě k těm kvalitnějším…

  PS: U pana Borkovce jsem o tom přesvědčen z jeho dávných příspěvků zde na investujeme.cz MB

  Odpovědět