CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

Důchodová reforma: Naspoříme si dostatek?

 


 

Výpočet částek spořených a naspořených ve fondovém pilíři provedeme ve čtyřech variantách, pro každý ze čtyř povinně nabízených fondů bude připadat právě jedna.

Údaje, ze kterých vycházíme, jsou:       

 • Zhodnocení jednotlivých typů fondů
 • Výše částky pravidelně vkládané do II. pilíře
 • Čas strávený jednotlivými účastníky ve fondech II. pilíře

Pro začátek si připomeňme zhodnocení jednotlivých typů fondů v následující tabulce.

Tabulka 1: Roční zhodnocení fondů ve 2. pilíři

Výsledné zhodnocení

Poplatek za správu

Poplatek za zhodnocení

Připsané zhodnocení

Dluhopisový

3,011%

0,300%

0,000%

2,711%

Konzervativní

2,178%

0,400%

0,160%

1,618%

Vyvážený

5,906%

0,500%

0,487%

4,919%

Dynamický

8,248%

0,600%

0,688%

6,959%

Zdroj: Investujeme.cz

Výše částky pravidelně vkládané do II. pilíře se skládá ze dvou složek. První složkou je odvod zaměstnavatele ve výši 3 % hrubé mzdy a druhou složkou je odvod samotného účastníka ve výši 2 % hrubé mzdy.

Tabulka 2: Výše plateb do fondového pilíře (částky v Kč)

Hrubá mzda

Odvod zaměstnavatele (3%)

Odvod zaměstnance (2%)

Odvod celkem (5%)

8000

240

160

400

10000

300

200

500

12000

360

240

600

14000

420

280

700

16000

480

320

800

18000

540

360

900

20000

600

400

1000

22000

660

440

1100

24000

720

480

1200

26000

780

520

1300

28000

840

560

1400

30000

900

600

1500

32000

960

640

1600

34000

1020

680

1700

38000

1140

760

1900

42000

1260

840

2100

46000

1380

920

2300

50000

1500

1000

2500

60000

1800

1200

3000

70000

2100

1400

3500

80000

2400

1600

4000

100000

2878

1919

4797

Zdroj: Vlastní propočet

Nejprve je pro výpočet celkové naspořené částky v rámci II. pilíře použit vzorec střadatel:

jenicek-vzorec-stradatelkde:      

 • Jn = celková výše naspořené částky
 • a = pravidelná platba (měsíční)
 • i = měsíční úroková míra (očištěná od poplatků)
 • n = počet úročených období (měsíců)

Následně se z celkové naspořené částky vypočítá použitím vzorce umořovatel 20letá anuitní platba. Během čerpání těchto plateb se počítá s úročením zůstatku ve výši technické úrokové míry 2,4 % p.a.

jenicek-vzorec-umorovatelkde:      

 • a = anuitní platba
 • J0 = naspořená částka
 • i = úročení zůstatku během čerpání anuitních plateb
 • n = počet období čerpání

Díky procentní výměře částky vkládané do fondů II. pilíře lze očekávat s budoucím růstem nominálních mezd také přímo úměrný růst této vkládané částky. Systém je tak sám od sebe nastaven, aby co nejvíce potlačil negativní účinky inflace na budoucí hodnotu naspořené částky. Následující výpočet abstrahuje od inflace a poukazuje především na poměr hrubé mzdy a částky čerpané z fondu II. pilíře během důchodového věku účastníka v současných hodnotách. Lze očekávat, že výše částek celého počítaného modelu se bude s časem neustále měnit, poměr hrubé mzdy a výplaty během důchodu však zůstane zachován.

Kolik si naspoříme

V tabulkách jsou vypočítané měsíční příjmové hodnoty při zvolení možnosti 20leté anuitní platby.

Tabulka 3: 20letá anuita – Dluhopisový fond (v Kč)

Hrubý příjem/ročník

1951

1956

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

8000

17

179

369

591

850

1155

1511

1928

2417

10000

21

224

461

738

1063

1444

1889

2410

3021

12000

25

268

553

886

1276

1732

2267

2893

3625

14000

30

313

645

1033

1488

2021

2645

3375

4229

16000

34

358

737

1181

1701

2310

3022

3857

4834

18000

38

402

829

1329

1914

2598

3400

4339

5438

20000

42

447

921

1476

2126

2887

3778

4821

6042

22000

47

492

1013

1624

2339

3176

4156

5303

6646

24000

51

537

1106

1772

2551

3464

4533

5785

7251

26000

55

581

1198

1919

2764

3753

4911

6267

7855

28000

59

626

1290

2067

2977

4042

5289

6749

8459

30000

64

671

1382

2214

3189

4331

5667

7231

9063

32000

68

716

1474

2362

3402

4619

6045

7713

9667

34000

72

760

1566

2510

3614

4908

6422

8196

10272

38000

80

850

1750

2805

4040

5485

7178

9160

11480

42000

89

939

1935

3100

4465

6063

7934

10124

12688

46000

97

1029

2119

3395

4890

6640

8689

11088

13897

50000

106

1118

2303

3691

5315

7218

9445

12052

15105

60000

127

1342

2764

4429

6378

8661

11334

14463

18126

70000

148

1565

3224

5167

7442

10105

13223

16873

21147

80000

169

1789

3685

5905

8505

11548

15111

19284

24168

100000

203

2145

4419

7082

10199

13848

18122

23125

28983

Zdroj: Vlastní propočet

Tabulka 4: 20letá anuita – Konzervativní fond (v Kč)

Hrubý příjem/ročník

1951

1956

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

8000

17

172

343

531

736

962

1210

1482

1780

10000

21

216

429

663

920

1203

1512

1852

2225

12000

25

259

515

796

1105

1443

1815

2223

2670

14000

30

302

601

929

1289

1684

2117

2593

3115

16000

34

345

687

1061

1473

1924

2420

2963

3560

18000

38

388

772

1194

1657

2165

2722

3334

4005

20000

42

431

858

1327

1841

2405

3025

3704

4450

22000

46

474

944

1459

2025

2646

3327

4075

4895

24000

51

517

1030

1592

2209

2886

3630

4445

5340

26000

55

561

1116

1725

2393

3127

3932

4816

5785

28000

59

604

1201

1857

2577

3367

4234

5186

6230

30000

63

647

1287

1990

2761

3608

4537

5556

6675

32000

68

690

1373

2123

2945

3848

4839

5927

7120

34000

72

733

1459

2255

3130

4089

5142

6297

7565

38000

80

819

1631

2521

3498

4570

5747

7038

8456

42000

89

906

1802

2786

3866

5051

6352

7779

9346

46000

97

992

1974

3051

4234

5532

6957

8520

10236

50000

105

1078

2145

3317

4602

6013

7562

9261

11126

60000

127

1294

2574

3980

5523

7216

9074

11113

13351

70000

148

1509

3004

4643

6443

8418

10586

12965

15576

80000

169

1725

3433

5307

7364

9621

12098

14817

17801

100000

202

2068

4116

6364

8831

11538

14508

17769

21347

Zdroj: Vlastní propočet

Tabulka 5: 20letá anuita – Vyvážený fond (v Kč)

Hrubý příjem/ročník

1951

1956

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

8000

17

193

426

737

1151

1703

2437

3414

4715

10000

21

241

533

922

1439

2128

3046

4267

5894

12000

26

289

639

1106

1727

2554

3655

5121

7072

14000

30

337

746

1290

2015

2980

4264

5974

8251

16000

34

385

852

1475

2303

3406

4874

6828

9430

18000

38

433

959

1659

2591

3831

5483

7681

10609

20000

43

481

1066

1843

2879

4257

6092

8535

11787

22000

47

530

1172

2028

3166

4683

6701

9388

12966

24000

51

578

1279

2212

3454

5108

7310

10242

14145

26000

55

626

1385

2396

3742

5534

7920

11095

15324

28000

60

674

1492

2580

4030

5960

8529

11949

16502

30000

64

722

1598

2765

4318

6385

9138

12802

17681

32000

68

770

1705

2949

4606

6811

9747

13656

18860

34000

72

818

1811

3133

4894

7237

10356

14509

20039

38000

81

915

2024

3502

5469

8088

11575

16216

22396

42000

89

1011

2238

3871

6045

8939

12793

17923

24754

46000

98

1107

2451

4239

6621

9791

14011

19630

27111

50000

107

1203

2664

4608

7196

10642

15230

21337

29469

60000

128

1444

3197

5530

8636

12771

18276

25605

35362

70000

149

1685

3729

6451

10075

14899

21322

29872

41256

80000

170

1926

4262

7373

11514

17028

24368

34140

47150

100000

204

2309

5111

8841

13808

20419

29222

40941

56542

Zdroj: Vlastní propočet

Tabulka 6: 20letá anuita – Dynamický fond (v Kč)

Hrubý příjem/ročník

1951

1956

1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

8000

17

206

490

915

1552

2508

3939

6085

9301

10000

21

258

613

1144

1941

3134

4924

7606

11627

12000

26

310

735

1373

2329

3761

5909

9128

13952

14000

30

361

858

1602

2717

4388

6894

10649

16277

16000

34

413

980

1830

3105

5015

7878

12170

18603

18000

39

464

1103

2059

3493

5642

8863

13691

20928

20000

43

516

1225

2288

3881

6269

9848

15213

23253

22000

47

568

1348

2517

4269

6896

10833

16734

25578

24000

51

619

1470

2746

4657

7523

11818

18255

27904

26000

56

671

1593

2974

5045

8150

12802

19776

30229

28000

60

722

1715

3203

5434

8777

13787

21298

32554

30000

64

774

1838

3432

5822

9403

14772

22819

34880

32000

69

826

1960

3661

6210

10030

15757

24340

37205

34000

73

877

2083

3890

6598

10657

16742

25861

39530

38000

81

980

2328

4347

7374

11911

18711

28904

44181

42000

90

1084

2573

4805

8150

13165

20681

31946

48832

46000

99

1187

2818

5262

8927

14419

22650

34989

53482

50000

107

1290

3063

5720

9703

15672

24620

38031

58133

60000

129

1548

3675

6864

11643

18807

29544

45638

69760

70000

150

1806

4288

8008

13584

21941

34468

53244

81386

80000

171

2064

4900

9152

15524

25076

39392

60850

93013

100000

206

2475

5877

10975

18617

30071

47239

72971

111541

Zdroj: Vlastní propočet

Výsledné tabulky ukazují na fakt, že pro primárně cílené účastníky (obyvatele mladší 35 let) bude při ponechání současných podmínek představovat příjem z II. pilíře podstatnou část příjmu v důchodovém věku.

Vzhledem k nepredikovatelnosti vývoje zhodnocení nabízených fondů a ustálení současného důchodového systému je tento vývoj nejvíce pravděpodobným, rozhodně ale ne 100% pravděpodobným. Obzvláště pro mladší ročníky se mohou výsledná čísla výrazně lišit. Tato nepredikovatelnost je jednou z nevýhod důchodové reformy.

Loading

Vstoupit do diskuze 15 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

počítadlo - matematika

Nižší důchody se v roce 2020 zvýší více

V českém důchodovém systému je výrazným způsobem zastoupen prvek „solidarity“, a to zejména při výpočtu starobního důchodu. I každoroční zvyšování důchodu v roce 2020 je však výhodnější pro lidi s nižšími důchody.

Text: Petr Gola

24. 10. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Miloslav Šimek

  12 března, 2012

  Jako nějaký přehled budiž, ikdyž nutno tyto čísla brát jako velmi hrubý. Nejdůležitější část článku je poslední odstavec. Pro přesnější představu by bylo třeba částky v čase očistit o inflaci, zahrnout dealokaci aktiv v čase z dynamicky na konzervativní s blížící se dobou do odchodu. Zejména tato skutečnost by hodně měnila. Kdo pracuje se složeným úrokem, tak ví, jak velký rozdíl dokáže udělat doba 5–7let v závěru cyklu. Poslední věc, která se zde ovšem nedá řešit je nelikvidnost peněz. Nikde není zaručeno, že mít hotovost v době za cca 30let bude tím nejlepším možným…

  Odpovědět

 • Radek

  12 března, 2012

  Souhlas, ale pořád i přes nevýhody mi to přijde lepší než současný průběžný systém…

  Odpovědět

 • josef

  12 března, 2012

  průběžný systém je letadlo ! PONZI SYSTÉM

  Odpovědět

 • josef

  12 března, 2012

  Celé to je velká zlodějna a to z těchto důvodů: výnos je zdaněn, vános je pod inflaci, a hlavně použité zúročení je prostý úrok!! Ty kdo znají zásadní rozdíl mezi složeným úrokem a prostý vědí, že je to velký státní zločin. Dále je jakákoliv nemožnost cokoliv měnit s ohledem na životní situaci investora. Velikost poplatků s ohledem na výnos a i podíl z případného nedejbože výnosu je další velká zlodějna!!

  Odpovědět

 • Radek

  12 března, 2012

  Blbost. Penzijní fond vám každý rok PŘIPÍŠE výnosy, tudíž další rok připisuje i výnosy z výnosů – tudíž se jedná o složené úročení.

  Jo, výnosy SOUČASNÝCH penzijních fondů jsou pod nebo na úrovni inflace, protože jsou tak sešněrované legislativou, že jiný výnos ani mít nemůžou.

  Nemožnost cokoli měnit… ano, jenže stejnou nemožnost, dokonce větší, máte v průběžném systému.

  Co se vám nelíbí na poplatcích za výnos? Já tedy raději odměním správce svého majetku za to, že vydělal, než za to, že sedí na balíku peněz.

  Odpovědět

 • josef

  12 března, 2012

  roční přípis úroků už není považován za složený úrok… to už je běžný bankovní postup a s ohledem na měsíční složený úrok používaný ve fondech , je to výsměch finanční gramotnosti prý chytrých Cechů. a platit ještě za správu a podíl na směšných výnosech tak obrovský podíl, je prostě zlodějna

  Odpovědět

 • Radek

  12 března, 2012

  :-D aha, takže to, že zhodnocení je připisováno i ze zhodnocení nemá podle vás nic společného se složeným úrokem… máte pravdu, finanční gramotnost je opravdu bídná. A měl byste začít se vzděláváním u sebe. (Neberte to jako urážku, je to bohužel fakt.)

  Odpovědět

 • josef

  12 března, 2012

  kecy v kleci, nemate schopnosti rozlišovat psaný text. Já o voze a ty o koze!

  Odpovědět

 • josef

  12 března, 2012

  Stačí si zagooglovat , kteří členové NERVU jsou zároveň majiteli těch finančních institucí, které se mají podílet na této zlodějně! Že pane Mejstříku, Zámečníku a Bezděku !!

  Odpovědět

 • bob

  13 března, 2012

  Zajímavý že i na vcelku odborným serveru se v diskusi najdou akorát příspěvky jak to všecko někdo rozkrade.

  Ale že by se tu někdo pozastavil na tím plusovým úrokem 6–8%?? A nějakou tabulečku pro výnos –40% byste jako neměli??

  Odpovědět

 • josef

  13 března, 2012

  6–8% muže být, ale i přesto je vysledek před zdaněním velmi nejistý. Zásadní věc je, že musím každý měsíc investovat ať se děje co se děje a to je ta jedna ze zhovadilostí . Ve své podstatě se jedná o další kvazi daň, která řeší jen naplnění státní zlodějské pokladny a malou domů české kleptokracii

  Odpovědět

 • VlK

  13 března, 2012

  No plno hezkých čísel, ale nějak jsem nezjistil co z nich vydedukovat… Za prvé je to přírůstek celých 5%, nebo jen 3%? Jak zjistím jestli je to víc než co ztratím z průběžného? Nebo je účel čísel úplně jiný, jaký?

  Odpovědět

 • Lukáš Jeníček

  17 března, 2012

  Zatím šlo zhruba o představu celkové možné naspořené výše. A jedná se o přírůstek celých 5%. V dalším článku plánuji tato čísla porovnat s náklady v podobě ušlého zisku z I. pilíře.

  Odpovědět

 • VlK

  18 března, 2012

  Díky budu se těšit.

  Odpovědět

 • CCN Trader

  15 března, 2012

  Obchodování s uhlíkovými kredity je nová, skvělá obchodní příležitost! Navštivte také: http://www.carboncredit.cz

  Odpovědět